Books in SHU Library’s Asian Studies Collection

Books in Asian Studies Collection Located on the 4th Floor of Walsh Library (as of 11/2/2020)

LC Call_Number Title Author
AC95  .C5 S98 1973 四部備要書目提要 / Taiwan Zhonghua shu ju.
AC149 .C45 慶祝蔣慰堂先生七十榮慶論文集 / Guo li zhong yang tu shu guan qing zhu Jiang Weitang xian sheng qi shi rong qing lun wen ji bian ji wei yuan hui.
AC149 .C475 1995 v..21 傳世藏書 Chuan shi cang shu. Wang, Qianjin.
AC149 .C475 1995 v.01 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Chʻen, Chin-sheng.
AC149 .C475 1995 v.02 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Chu, Wei-cheng.
AC149 .C475 1995 v.03 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Xu, Fu,
AC149 .C475 1995 v.04 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Li, Hsüeh-chʻin.
AC149 .C475 1995 v.05 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Sima, Guang,Hu, Sanxing,
AC149 .C475 1995 v.06 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Bi, Yuan,
AC149 .C475 1995 v.07 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Du, You,
AC149 .C475 1995 v.08 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Zheng, Qiao,
AC149 .C475 1995 v.09 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Ma, Tuan-lin,
AC149 .C475 1995 v.10 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Chi, Hsien-lin.Hou, Jen-chih.Shih, Nien-hai.
AC149 .C475 1995 v.11 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Liu, Yu-pʻing.
AC149 .C475 1995 v.12 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Chou, Jen.
AC149 .C475 1995 v.13 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Chu, Wei-cheng.Li, Kuo-chün.
AC149 .C475 1995 v.14 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Yang, Wu-hu.
AC149 .C475 1995 v.15 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Wang, Pʻing.
AC149 .C475 1995 v.16 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Hsiung, Yüeh-chih.Chʻien, Hang.
AC149 .C475 1995 v.18 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Ho, Chʻing-hu.
AC149 .C475 1995 v.19 傳世藏書 Chʻuan shih tsʻang shu. Liu, Le-hsien.Pʻeng, Ming-che.
AC149 .C475 1995 v.23 傳世藏書 Chuan shi cang shu. Wang, Liqi.
AC149 .C475 1995 v.24 傳世藏書 Chuan shi cang shu. Zhang, Huizhi.
AC149 .C475 1995 v.25 傳世藏書 Chuan shi cang shu. Xu, Zhongyu.
AC149 .C475 1995 傳世藏書 Chuan shi cang shu. Guo, Yushi.Huang, Jun.
AC149 .C475 1995 傳世藏書 Chuan shi cang shu. Liu, Zhoutang.
AC149 .J4 圖繪寶鑑 Tu hui bao jian / Xia, Wenyan,
AC149 .J4 古史鈎奇錄A Wonder-book [for girls and boys] Hawthorne, Nathaniel,; Zhou, Yueran,
AC149 .J85 1971 四庫未收書目提要 Si ku wei shou shu mu ti yao / Ruan, Yuan,
AC149 .K8 350 1973 徐霞客遊記 Xu Xiake you ji / Xu, Hongzu,
AC149 .K86 1970 鹽鐵論 : 附考證 Yan tie lun :fu kao zheng / Huan, Kuan,; Zhang, Dunren,
AC149 .P3342 P3 1972 百部叢書集成分類目錄. 藝文印書館
AC149 .P3342 P33 百部叢書集成索引 Bai bu cong shu ji cheng suo yin.
AC149 .S68 v.44 Yu pian / Gu, Yewang,; Chen, Pengnian,
AC149 .S7 v.180 Shu xue nei wai bian [i.e. pian] :[nei pian 3 juan : wai pian 1 juan : bu yi : bie lu / Wang, Zhong,; Dai, Zhen,
AC149 .S73 C47 四庫全書總目 / Ji, Yun,Yongrong,Yu, Jiaxi.
AC149 .S73 C47 欽定四庫全書總目 / Ji, Yun,; Yongrong,
AC149 .S73 J83 1967 Si ku wei shou shu mu / Ruan, Yuan,
AC149 .S73 Y36 1970 Si ku mu lue / Yang, Licheng,
AC149 .S75 Y33 1977 四庫大辭典 / Yang, Jialuo,
AC149 .S76 K95 1967 Si ku quan shu zuan xiu kao / Guo, Bogong.
AC149 .S77 Juan shi ge ji / Hong, Liangji,
AC149 .S77 v. 103 Xin Tang shu :[225 juan / Ouyang, Xiu,; Dong, Chongjin.
AC149 .S77 v. 104 Jiu Wu dai shi / Xue, Juzheng,
AC149 .S77 v. 106 Song shi :[496 juan / Tuotuo,
AC149 .S77 v. 107 Liao shi :[fu kao zheng] (116 juan) / Tuotuo,
AC149 .S77 v. 116 Yan Danzi / Sun, Xingyan,Mo, Di,
AC149 .S77 v. 120 Yan shi jia xun / Yan, Zhitui,; Zhao, Ximing,Lu, Wenchao,Gao, Sisun,
AC149 .S77 v. 121 周子通書 :fu Qing Li Guangdi Rong cun tong shu pian / Zhou, Dunyi,; Zhu, Xi,Chen, Xuan,Lü, Zuqian,Li, Guangdi,Zhu, Xi,Jiang, Yong,
AC149 .S77 v. 150 Shang han lun :[10 juan / Zhang, Zhongjing,; Wang, Shuhe,Cheng, Wuji,
AC149 .S77 v. 26 Lun yu zheng yi / Liu, Baonan,; Confucius.
AC149 .S77 v. 27 Mengzi zheng yi / Jiao, Xun,; Mencius.
AC149 .S77 v. 46 Ji yun :[10 juan] / Ding, Du,; Lu, Fayan,
AC149 .S77 v. 59 Zhan guo ce / Liu, Xiang,Gao, You,
AC149 .S77 v. 64 讀通鑑論 :[30 juan, juan mo / Wang, Fuzhi,; Sima, Guang,
AC149 .S77 v. 66 中興將帥別傳 :[30 juan / Zhu, Gongzhang,
AC149 .S77 v. 67 Li dai yan ge biao / Duan, Changji,
AC149 .S77 v. 70 Wang shi he jiao Shui jing zhu :[juan shou, 40 juan, fu lu / Wang, Xianqian,; Zhao, Yiqing,Li, Daoyuan,
AC149 .S77 v. 74 Guo yu / Zuoqiu, Ming.; Wei, Zhao.
AC149 .S77 v. 76 Lu Xuan’gong ji / Lu, Zhi,
AC149 .S77 v. 80 Ming ji. Chen, He,; Chen, Kejia,
AC149 .S77 v. 81 Li dai shi biao / Wan, Sitong,
AC149 .S77 v. 82 Tong zhi lue :[52 juan / Zheng, Qiao,; Chen, Zongkui,
AC149 .S77 v. 86 Sheng wu ji / Wei, Yuan,
AC149 .S77 v.1-2 論語 :[20 juan / Confucius.; He, Yan,Jin, Pan.Tang Xuanzong,
AC149 .S77 v.10 Chun qiu Gongyang zhuan :[28 juan / He, Xiu,Gongyang, Gao.
AC149 .S77 v.100 Nan shi :[80 juan / Li, Yanshou,
AC149 .S77 v.101 Bei shi :[100 juan / Li, Yanshou,
AC149 .S77 v.102 Jiu Tang shu :[200 juan / Liu, Xu,
AC149 .S77 v.105 Xin Wu dai shi :[74 juan / Ouyang, Xiu,
AC149 .S77 v.108 Jin shi / Tuotuo,
AC149 .S77 v.109 Yuan shi :[210 juan / Song, Lian,
AC149 .S77 v.110 Ming shi :[332 juan / Zhang, Tingyu,
AC149 .S77 v.111 Laozi / Laozi.; Wang, Bi,Guo, Xiang,Zhuangzi.
AC149 .S77 v.112 吳子 / Wu, Qi,; Sun, Xingyan,Sunzi,
AC149 .S77 v.113 Sima fa / Sima, Rangju,; Shang, Yang,Jia, Yi,
AC149 .S77 v.114 鹽鐵論 :[10 juan / Huan, Kuan,; Liu, Shao,Wang, Xianqian,
AC149 .S77 v.115 尹文子 / Yin, Wen,; Zhang, Zhan,Yin, Xi,Liezi,
AC149 .S77 v.117 Can tong qi kao yi / Zhu, Xi,; Qian, Xizuo,Wei, Boyang,Sengyou,
AC149 .S77 v.118 Xin yu / Lu, Jia,; Wang, Jipei,Wang, Fu,
AC149 .S77 v.119 Zhou bi suan jing :fu Li Ji yin yi yi juan / Zhao, Shuang,; Zhen, Luan,Li, Ji,Du, Daojian,
AC149 .S77 v.12 Mengzi :[14 juan / Mencius.; Zhao, Qi,Jin, Pan.
AC149 .S77 v.122 申鑒 / Xun, Yue,; Wu, Dao.Ma, Zong,Cui, Bao,
AC149 .S77 v.123 桓子新論 / Huan, Tan,; Sun, Fengyi,Ruan, Yi,Ying, Shao,Wang, Tong,
AC149 .S77 v.124 Shennong ben cao jing / Sun, Xingyan,Wu, Pu,Sun, Fengyi,
AC149 .S77 v.125 Jin gui yao lue / Zhang, Zhongjing,; Wang, Shuhe,Lin, Yi,Wang, Bing,
AC149 .S77 v.126 明夷待訪錄 / Huang, Zongxi,; Jiang, Fan,Jiang, Fan,Jiang, Fan,
AC149 .S77 v.127 Fa yan (Yangzi fa yan) / Yang, Xiong,; Li, Gui,Sima, Guang,Yang, Xiong,
AC149 .S77 v.128 Deng Xizi / Deng, Xi,; Guiguzi,
AC149 .S77 v.129 公孫龍子, 尸子, 荀子.
AC149 .S77 v.129 公孫龍子 / Gongsun, Long,; Xie, Xishen.Sun, Xingyan,Yang, Liang,Shi, Jiao,Xunzi,
AC149 .S77 v.13 Er ya :[11 juan / Guo, Pu,; Jin, Pan.
AC149 .S77 v.130 Qi min yao shu / Jia, Sixie,; Zhang, Xingfu,; China.
AC149 .S77 v.131 Kong cong zi / Kong, Fu,; Song, Xian.Lu, Dian,Shen, Dao,
AC149 .S77 v.132 Bo wu zhi / Zhang, Hua,; Liu, Xiaobiao,Liu, Yijing,
AC149 .S77 v.133 Guanzi / Guan, Zhong,; Fang, Xuanling,
AC149 .S77 v.134 呂氏春秋 / Lü, Buwei,Gao, You,
AC149 .S77 v.135 Xing li jing yi :[12 juan / Li, Guangdi,
AC149 .S77 v.136 Yangming quan ji :[38 juan / Wang, Yangming,
AC149 .S77 v.137 Zhangzi quan shu :[15 juan / Zhang, Zai,; Zhu, Xi,
AC149 .S77 v.138 Er Cheng quan shu / Cheng, Yi,; Cheng, Hao,
AC149 .S77 v.139 韓非子. Han, Fei,; Gu, Guangqi,
AC149 .S77 v.14 Lun yu zhu shu / Xing, Bing,; He, Yan,Ruan, Yuan,Confucius.
AC149 .S77 v.140 Shijiazhai yang xin lu :[20 juan / Qian, Daxin,; Qian, Daxin,
AC149 .S77 v.141 Chang shu ji yao :[10 juan / Wang, Yuezhen,; Wang, Yuezhen,
AC149 .S77 v.142 續世說 :[12 juan / Kong, Pingzhong,; Qian, Xizuo,Liu, Yiqing,
AC149 .S77 v.143 Wu zhong yi gui / Chen, Hongmou,
AC149 .S77 v.144 Dong shu du shu ji :[21 juan / Chen, Li,
AC149 .S77 v.145 Yi lin :[16 juan / Jiao, Yanshou,
AC149 .S77 v.146 Ri zhi lu ji shi :[32 juan / Gu, Yanwu,; Huang, Rucheng,Huang, Rucheng,
AC149 .S77 v.147 Baopu zi :[nei pian 20 juan : wai pian 50 juan : fu pian 1 juan / Ge, Hong,
AC149 .S77 v.148 象山全集 :[36 juan / Lu, Jiuyuan,
AC149 .S77 v.149 Lun heng :[30 juan / Wang, Chong,; Cheng, Rong,
AC149 .S77 v.15 Meng zi zhu shu / Mencius.
AC149 .S77 v.151 Weng chu Kʻun hsüeh chi wen / Wang, Yinglin,; Wang, Yinglin,
AC149 .S77 v.152 Zhuzi da quan :[100 juan : xu ji : bie ji / Zhu, Xi,
AC149 .S77 v.153 Nei jing su wen :[24 juan : yi pian / Wang, Bing,
AC149 .S77 v.154 宋元學案 :[100 juan / Huang, Zongxi,; Huang, Baijia,Quan, Zuwang,
AC149 .S77 v.155 Huang ji jing shi shu / Shao, Yong,
AC149 .S77 v.156 國朝學案小識 :[14 juan : juan mo / Tang, Jian,
AC149 .S77 v.157 Ming ru xue an :[62 juan / Huang, Zongxi,
AC149 .S77 v.158 淮南子 :[21 juan] / Liu, An,; Gao, You,
AC149 .S77 v.159 Guang Hong ming ji :[40 juan / Daoxuan,Sengyou,
AC149 .S77 v.16 Er ya zhu shu / Xing, Bing,; Ruan, Yuan,Guo, Pu,
AC149 .S77 v.160 Jiang zhai wen ji :[10 juan / Wang, Fuzhi,; Kong, Guangsen,Zhang, Huiyan,
AC149 .S77 v.161 Meng Xiangyang ji :[4 juan] / Meng, Haoran,
AC149 .S77 v.162 昭明太子集 :[5 juan / Xiao, Tong,; Jiang, Yan,He, Xun,
AC149 .S77 v.163 Cao Zijian ji :[10 juan / Cao, Zhi,; Ji, Kang,
AC149 .S77 v.164 Ci lin yun shi . Pei wen shi yun shi yao :[5 juan / Zhou, Zhaoji.Zeng, Guofan,
AC149 .S77 v.165 Anyatang shi ji / Song, Wan,; Song, Wan,Guo, Lin,
AC149 .S77 v.166 Meng chuang ci ji. Wu, Wenying,
AC149 .S77 v.167 Wei Suzhou ji :[10 juan / Wei, Yingwu.; Wang, Qi,Li, He,
AC149 .S77 v.168 Jiayou ji / Su, Xun,
AC149 .S77 v.169 Su xue shi ji :[16 juan / Su, Shunqin,; Song, Luo,Chen, Shidao,
AC149 .S77 v.17 周禮注疏 / Zheng, Xuan,; Jia, Gongyan,
AC149 .S77 v.170 花間集 :[10 juan / Zhao, Chongzuo,; Wulingyishi,Yinhuxiaoyin,
AC149 .S77 v.171 Ding shan tang shi yu :[10 juan / Gong, Dingzi,; Chen, Weisong,
AC149 .S77 v.172 Gu wen xu lun / Lü, Huang,; Huang, Shulin,Liu, Xie,Shen, Deqian,
AC149 .S77 v.173 絶妙好詞箋 :[7 juan, xu chao / Zha, Weiren,; Li, E,Shu, Menglan,Zhang, Huiyan,Dong, Yi,Zhou, Mi,Xie, Chaozheng.
AC149 .S77 v.173 Jue miao hao ci jian. Zhou, Mi,
AC149 .S77 v.174 Pian yu ji :[10 juan / Zhou, Bangyan,; Chen, Yuanlong,Zhu, Zumou,Xin, Qiji,Fan, Chengda,
AC149 .S77 v.175 Ke xue ci :[2 juan, bu yi / Cao, Zhenji,; Nalan, Xingde,Gu, Zhenguan,
AC149 .S77 v.176 He jing shi ji. Lin, Bu,
AC149 .S77 v.177 Zhong Rong, Sikong shi pin. Tiaoxiyuyin cong hua / Zhong, Rong,; Sikong, Tu,Hu, Zi,
AC149 .S77 v.178 Liu chao wen jie :[4 juan / Xu, Lian,; Zhu, Jun.Li, Zhaoluo,
AC149 .S77 v.179 Gu shi yuan :[14 juan / Shen, Deqian,Wang, Shizhen,
AC149 .S77 v.18 Zhou yi zhu shu / Wang, Bi,Han, Kangbo,Kong, Yingda,
AC149 .S77 v.181 Lu Shiheng ji :[10 juan / Lu, Ji,; Lu, Yun,
AC149 .S77 v.182 Meng Dongye ji / Meng, Jiao,
AC149 .S77 v.183 Changjiang ji :[10 juan / Jia, Dao,; Du, Mu,Feng, Jiwu,
AC149 .S77 v.184 Bao shi ji :[10 juan / Bao, Zhao,; Xie, Tiao,
AC149 .S77 v.185 詞綜 :[38 juan / Zhu, Yizun,Wang, Sen,Wang, Chang,
AC149 .S77 v.186 Zhang Ziye ci :[2 juan : bu yi / Zhang, Xian,; Zhang, Yan,Wang, Yisun,
AC149 .S77 v.187 Xu Xiaomu ji jian zhu / Xu, Ling,; Wu, Zhaoyi,Xu Wenbing.Li, Yu,Li, Jing,Yu, Xuanji,
AC149 .S77 v.188 Guo chao ci zong ; Guo chao ci zong er ji / Wang, Chang,
AC149 .S77 v.189 大雲山房集 / Yun, Jing,
AC149 .S77 v.19 Zuo zhuan zhu su, Kong, Yingda,; Du, Yu,
AC149 .S77 v.190 Fan xie shan fang quan ji. Li, E,
AC149 .S77 v.192 Geng sheng zhai ji / Hong, Liangji,
AC149 .S77 v.193 Jingjie xian sheng ji / Tao, Qian,; Tao, Shu,
AC149 .S77 v.194 Cai zhong lang ji :[10 juan : wai ji 4 juan : juan mo / Cai, Yong,
AC149 .S77 v.195 詞選 :[2 juan, fu lu / Zhang, Huiyan,; Dong, Yi,
AC149 .S77 v.196 Shi wu jia ci :[37 juan / Sun, Mo,
AC149 .S77 v.197 Yuan qu xuan / Zang, Maoxun,
AC149 .S77 v.198 曲江集 / Zhang, Jiuling,
AC149 .S77 v.199 初唐四傑集.
AC149 .S77 v.20 Gongyang zhu shu :[28 juan / Xu, Yan,; He, Xiu,Ruan, Yuan,Lu, Xuanxun.Gongyang, Gao.
AC149 .S77 v.200 Li Taibai quan ji / Li, Bai,; Wang, Qi,
AC149 .S77 v.202 劉賓客文集 :[30 juan : wai ji 10 juan / Liu, Yuxi,
AC149 .S77 v.203 Jin ti shi chao :[wu yan 9 juan : qi yan 9 juan / Yao, Nai,
AC149 .S77 v.204 Tinglin shi wen ji / Gu, Yanwu,
AC149 .S77 v.205 Qing rong ju shi ji. Yuan, Jue,
AC149 .S77 v.206 Tieya gu yue fu zhu :[10 juan : yong shi zhu 8 juan : yi bian zhu 8 juan / Lou, Buchan,; Wu, Fu,Yang, Weixin.Yang, Weizhen,
AC149 .S77 v.207 Guo chao ci zong xu bian / Huang, Xieqing,
AC149 .S77 v.208 巢經巢集 :wen ji 6 juan, shi ji 9 juan, hou ji 4 juan, yi shi, fu lu, yi shi / Zheng, Zhen,
AC149 .S77 v.209 Zeng Wenzheng gong shi wen ji :[shi ji 3 juan : wen ji 3 juan / Zeng, Guofan,
AC149 .S77 v.21 Chun qiu Guliang zhuan zhu shu / Guliang, Chi.; Fan, Ning.Yang, Shixun.Lu, Deming,
AC149 .S77 v.210 Du gong bu ji / Du, Fu,; Zheng, Yun.
AC149 .S77 v.210 Zhen chuan wen ji. Gui, Youguang,
AC149 .S77 v.211 Fan nan wen ji bu bian / Li, Shangyin,
AC149 .S77 v.212 Daoyuan xue gu lu / Yu, Ji,
AC149 .S77 v.213 Song liu shi ming jia ci. Lufei, Kui,
AC149 .S77 v.214 Chu ci bu zhu Wang, Yi,Hong, Xingzu,
AC149 .S77 v.215 Xun zhi zhai ji / Fang, Xiaoru,
AC149 .S77 v.216 Gao Qingqiu shi ji zhu / Jin, Tan,; Gao, Qi,
AC149 .S77 v.217 Yuan Yishan shi jian zhu :[14 juan : fu lu : bu zai / Shi, Guoqi,; Yuan, Haowen,
AC149 .S77 v.218 Longchuan wen ji :[juan shou : 30 juan : bu yi : fu lu / Chen, Liang,; Hu, Fengdan,
AC149.S77 v.219 山谷全集 / Huang, Tingjian,
AC149 .S77 v.22 儀禮注疏 :[50 juan / Jia, Gongyan,; Ruan, Yuan,Lu, Xuanxun.
AC149 .S77 V.220 Dongpo qi ji. Su, Shi,
AC149 .S77 v.221 Xu Gu wen ci lei zuan / Li, Shuchang,
AC149 .S77 v.222 Xiaocangshanfang shi wen ji :[shi ji 37 juan : bu yi 2 juan : wen ji 35 juan : wai ji 8 juan / Yuan, Mei,
AC149 .S77 v.223 壯悔堂集 / Hou, Fangyu,
AC149 .S77 v.224 文選李善注 :[60 juan / Li, Shan,; Xiao, Tong,Hu, Kejia,
AC149 .S77 v.225 Yue fu shi ji :[100 juan / Guo, Maoqian,
AC149 .S77 v.226 簡齋詩集 :[30 juan : wai ji : fu lu / Chen, Yuyi,; Hu, Zhi,
AC149 .S77 v.227 Changli xian sheng ji / Han, Yu,; Li, Han,
AC149 .S77 v.228 Liu Hedong ji :[45 juan ; wai ji 5 juan ; yi wen : fu lu / Liu, Zongyuan,; Jiang, Zhiqiao.
AC149 .S77 v.229 Wang Youcheng ji jian zhu :[juan shou : 28 juan : juan mo / Zhao, Diancheng,; Wang, Wei,
AC149 .S77 v.23 Shang shu zhu shu / Kong, Yingda,; Lu, Xuanxun.
AC149 .S77 v.230 宋文憲公全集 :[juan shou : 53 juan / Song, Lian,
AC149 .S77 v.231 Yu tai xin yong :[10 juan] / Xu, Ling,
AC149 .S77 v.232 Yan Lugong ji :[juan shou : 30 juan : bu yi / Yan, Zhenqing,; Huang, Benji,
AC149 .S77 v.233 Huaihai ji :[17 juan : hou ji juan shang, xia : bu yi : xu bu yi / Qin, Guan,; Qin, Guan,
AC149 .S77 v.234 Ouyang Wenzhong quan ji / Ouyang, Xiu,
AC149 .S77 v.235 Lu Fangweng quan ji :[85, 50, 18 juan / Lu, You,
AC149 .S77 v.236 Chengzhai ji :[42 juan : bu yi / Yang, Wanli,
AC149 .S77 v.237 Luan Cheng ji / Yang, Wan-li (Sung dynasty)880-07Writings of Su Ch’e.
AC149 .S77 v.238 Wang Linchuan quan ji :[100 juan / Wang, Anshi,
AC149 .S77 v.239 Shi ba jia shi chao :[28 juan / Zeng, Guofan,
AC149 .S77 v.24 Mao shi zhu shu /
AC149 .S77 v.24 Mao shi zhu shu :[20 juan / Ruan, Yuan,Kong, Yingda,Zheng, Xuan,Lu, Xuanxun.Mao, Heng,
AC149 .S77 v.240 Yuxisheng shi jian zhu :[nian pu : shi hua : lei bu : 6 juan / Feng, Hao,; Hu, Zhong.Li, Shangyin,
AC149 .S77 v.241 元氏長慶集 / Yuan, Zhen,
AC149 .S77 v.242 Bai Xiangshan shi ji :[nian pu : ben zhuan : Changqing ji 20 juan : hou ji 17 juan : bie ji : bu yi shang, xia juan / Bai, Juyi,; Wang, Liming,
AC149 .S77 v.243 樊南文集詳註 :8 juan / Li, Shangyin,; Feng, Hao,Li, Shangyin,Zhu, Tiangao.
AC149 .S77 v.244 Shuixin ji :[ben zhuan : 29 juan / Ye, Shi,
AC149 .S77 v.245 Sima Wen’gong ji :[14 juan / Sima, Guang,
AC149 .S77 v.246 南豐先生元豐類藁 :[51 juan / Zeng, Gong,
AC149 .S77 v.247 Wanling ji :[60 juan / Mei, Yaochen,
AC149 .S77 v.248 Yu Kaifu quan ji :[16 juan / Ni, Fan,; Yu, Xin,Ni, Fan,Ni, Fan,
AC149 .S77 v.249 唐確愼公集 / Tang, Jian,
AC149 .S77 v.25 Li ji zheng yi / Kong, Yingda,
AC149 .S77 v.250 Bao shu ting juan ji / Zhu, Yizun,; Zhu, Kuntian,
AC149 .S77 v.251 Nanlei wen ding / Huang, Zongxi,
AC149 .S77 v.252 Wu shi ji lan / Wu, Weiye,; Jin, Rongfan,
AC149 .S77 v.252 吳詩集覽 :[20 juan : tan sou shang xia juan : bu zhu 20 juan / Wu, Weiye,; Jin, Rongfan,
AC149 .S77 v.253 定庵全集 / Gong, Zizhen,
AC149 .S77 v.254 惜抱軒全集 / Yao, Nai,
AC149 .S77 v.255 Wangxi xian sheng quan ji :[18 juan : ji wai wen 10 juan : bu yi 2 juan / Fang, Bao,
AC149 .S77 v.256 蓮洋詩鈔 :[fu lu : 20 juan / Wu, Wen,; Zhang, Tiqian,
AC149 .S77 v.257 飴山堂詩文集 / Zhao, Zhishen,
AC149 .S77 v.258 Gu wen ci lei zuan / Yao, Nai,
AC149 .S77 v.259 敬業堂詩集 / Zha, Shenxing,
AC149 .S77 v.260 Yuyangshanren jing hua lu xun zuan :[10 juan / Wang, Shizhen,; Hui, Dong,
AC149 .S77 v.261 徐公集 :[30 juan, bu yi, jiao ji / Xu, Xuan,
AC149 .S77 v.262 Jing shi bai jia za chao :[26 juan / Zeng, Guofan,Li, Hongzhang,
AC149 .S77 v.28 Er ya yi shu / Hao, Yixing,
AC149 .S77 v.29 Zhou li zheng yi / Sun, Yirang,
AC149 .S77 v.3-4 周易 / Wang, Bi,Han, Kangbo,Kong, Anguo,
AC149 .S77 v.30 Zhou yi shu :[21 juan / Hui, Dong,; Jiang, Fan,Li, Linsong.
AC149 .S77 v.31 Shang shu jin gu wen zhu shu / Sun, Xingyan,
AC149 .S77 v.32 Mao shi zhuan jian tong shi :[32 juan / Ma, Ruichen,
AC149 .S77 v.33 Chun qiu Zuo zhuan gu / Hong, Liangji,; Confucius.Zuoqiu, Ming.
AC149 .S77 v.34 公羊義疏 / Chen, Li,
AC149 .S77 v.35 Guliang bu zhu / Zhong, Wenzheng,; Guliang, Zhi.
AC149 .S77 v.36 Yi li zheng yi / Hu, Peihui,; Yang, Dayu,
AC149 .S77 v.37 禮記訓纂 / Zhu, Bin,
AC149 .S77 v.38 Fang yan shu zheng :[13 juan / Dai, Zhen,; Yang, Xiong,Hu, Chenggong,
AC149 .S77 v.39 Shuo wen tong jian / Li, Yongchun.Xu, Shen,Xu, Kai,
AC149 .S77 v.40 Si shu ji zhu / Zhu, Xi,
AC149 .S77 v.41 說文解字真本 / Xu, Shen,; Xu, Xuan,
AC149 .S77 v.42 說文解字段注 / Duan, Yucai,; Duan, Yucai,
AC149 .S77 v.43 Guang ya shu zheng / Wang, Niansun,; Zhang, Yi,Wang, Niansun,
AC149 .S77 v.45 廣韻, Chen, Pengnian,
AC149 .S77 v.48 經義述聞 :[32 juan / Wang, Yinzhi,
AC149 .S77 v.49 Chun qiu fan lu :[17 juan / Dong, Zhongshu,
AC149 .S77 v.5 Mao shi /
AC149 .S77 v.50 Yi Zhou shu / Hong, Yixuan,Kong, Chao,Yuan, Kang,
AC149 .S77 v.51 Wu Yue chun qiu :[10 juan / Zhao, Ye,; Yan, Ying,
AC149 .S77 v.52 Han guan liu zhong Sun, Xingyan,; Wang, Long,
AC149 .S77 v.53 穆天子傳 :[6 juan / Hong, Yixuan,Guo, Pu,Zhang, Sihan.Liang, Duan.Huangfu, Mi,Liu, Xiang,
AC149 .S77 v.54 Kong zi jia yu / Confucius.
AC149 .S77 v.55 十六國春秋 :[16 juan / Cui, Hong,; Chang, Qu,Li, Zhichang,
AC149 .S77 v.56 Zhi yan / Wang, Dingbao,; Yang, Xuanzhi,Zong, Lin,
AC149 .S77 v.57 Wen shi tong yi. Xiao chou tong yi. Zhang, Xuecheng,
AC149 .S77 v.58 歷代紀元編 / Li, Zhaoluo,; Qi, Shaonan,Lufei, Chi,
AC149 .S77 v.6 Zhou li / Zheng, Xuan,
AC149 .S77 v.60 Shuo yuan :[20 juan / Liu, Xiang,
AC149 .S77 v.61 Wu xue lu :[24 juan / Wu, Rongguang,
AC149 .S77 v.62 Jin lue :[65 juan / Zhou, Ji,
AC149 .S77 v.65 宋論 :[15 juan / Wang, Fuzhi,
AC149 .S77 v.68 Li dai tong ji biao :[13 juan / Duan, Changji,; Duan, Jinshu,Sun, Dingyao.Sun, Dingjun.
AC149 .S77 v.69 Li dai jiang yu biao / Duan, Changji,
AC149 .S77 v.7 I li :[17 juan / Zheng, Xuan,
AC149 .S77 v.71 路史 / Luo, Mi,; Nan, Ping.Qiao, Kechuan,
AC149 .S77 v.72 通鑑目錄 :[30 juan / Sima, Guang,
AC149 .S77 v.73 資治通鑑 :[294 juan, fu biao 1 juan / Sima, Guang,; Hu, Sanxing,
AC149 .S77 v.75 Xu zi zhi tong jian :[220 juan / Bi, Yuan,; Sima, Guang,
AC149 .S77 v.77 Shi tong tong shi :[20 juan / Pu, Qilong,; Fang, Maofu,Cai, Zhuo,Cai, Longsun,Liu, Zhiji,
AC149 .S77 v.78 Li dai zhi guan biao / Yongrong,
AC149 .S77 v.79 歷代地理志韻編今釋 :[20 juan / Li, Zhaoluo,; Liu, Yan,Li, Zhaoluo,
AC149 .S77 v.8 Li chi :[20 juan / Zheng, Xuan,
AC149 .S77 v.83 國朝先正事略 :[60 juan / Li, Yuandu,
AC149 .S77 v.84 山海經箋疏 / Guo, Pu,; Hao, Yixing,
AC149 .S77 v.85 Zhen guan zheng yao :[10 juan / Wu, Jing,
AC149 .S77 v.87 Shi ji :[130 juan / Sima, Qian,; Pei, Yin,Sima, Zhen.Zhang, Shoujie,
AC149 .S77 v.88 Qian Han shu :[100 juan / Ban, Gu,; Yan, Shigu,
AC149 .S77 v.89 後漢書 / Fan, Ye,; Li, Xian,
AC149 .S77 v.9 Chun qiu jing zhuan ji jie :[30 juan / Du, Yu,
AC149 .S77 v.90 三國志 / Chen, Shou,; Pei, Songzhi,
AC149 .S77 v.91 Jin shu :[130 juan / Tang Taizong,He, Chao,
AC149 .S77 v.92 Song shu :[100 juan / Shen, Yue,
AC149 .S77 v.93 Nan Qi shu :[59 juan / Xiao, Zixian,
AC149 .S77 v.94 Liang shu :[56 juan / Yao, Silian,
AC149 .S77 v.95 Chen shu :[36 juan / Yao, Silian,
AC149 .S77 v.96 Wei shu :[114 juan / Wei, Shou,
AC149 .S77 v.97 Bei Qi shu :[50 juan / Li, Baiyao,
AC149 .S77 v.98 Zhou shu / Linghu, Defen,
AC149 .S77 v.99 Sui shu :[85 juan / Wei, Zheng,
AC149 .S83 1965 index 四部備要索引 / Ju, William Chia-chiun,
AC149 .S83 C48 Si bu bei yao shu mu ti yao / Taiwan Zhonghua shu ju.
AC149.T762 I2 1971 四部分類叢書集成續編目錄索引 / Yi wen yin shu guan.
AC149.T762 I21 Si bu fen lei cong shu ji cheng san bian mu lu suo yin /
AC149 .T87 1971 Xiao xue gan zhu,[10 juan] Wang, Yinglin,
AC149 .W352 1971 呂氏春秋, Lü, Buwei,Zhuang, Shi,
AC149 .W352 Makeboluo you ji / Polo, Marco,; Zhang, Xinglang,
AC149 .Y28 明史藝文志廣編. Huang, Yuji,Yang, Jialuo.
AC150 .C5148 1986 陳之藩散文集 / Chen, Zhifan,
AC150 .C54 1972 雲塵遊記 / Qiao, Pengshu,
AC150 .C564 1967 泡沫 / Zhu, Jiefan.
AC150 .K854 1985 Wen geng yi de / Guo, Licheng.
AC150 .L5283 1980 Duo nan xing bang ji / Liao, Yingming.
AC150 .L543 1970 燕居脞語 / Liu, Linsheng,
AC150 .L627 1973 鶴林玉露 / Luo, Dajing,
AC150 .L888 2003 我已出发 / Lüqiu, Luwei.
AC150 .T76 Wen tan wu shi nian / Cao, Juren,
AC150 .T7725 1984 Qie ting yi shou qiao ge / Zeng, Zhaoxu.
AC150 .T7729 1986 五千年的月亮 / Zeng, Xiaoying.
AC150 .W24 1971 民族文學與時代精神, Wang, Jicong.
AC150 .W8 2000 Wu Jingfu xian sheng shi shi lun wen ji / Wu Jingfu,
AC150 .X7886 2002 Xun zhao xin zhong na ba chi / Xiong, Bingyuan.
AC150 .Y816 1981 歷史與思想 / Yu, Yingshi.
AE2 .G28 1971 Shi wu ji yuan[10 juan] Gao, Cheng,; Li, Guo,
AE2 .K8 1972 永樂大典考 / Guo, Bogong.
AE2 .T34 1975 Tai ping yu lan :[1000 juan] / Li, Fang,
AE17 K86 國學備纂 :32 juan / Wu, Jiongyan,
AE17 .C478 1981 中華百科全書 / Zhang, Qiyun,; Zhongguo wen hua da xue, Zhonghua xue shu yuan Zhonghua bai ke quan shu bian zuan wei yuan hui.Zhongguo wen hua da xue.Zhonghua xue shu yuan.
AE17 .C48 中国大百科全书.
AE17 .G5 1970 An alphabetical index to the Chinese encyclopaedia … :Ch’in ting ku chin t’u shu chi ch’êng / Giles, Lionel,
AE17 .G86 1971 宋四大書考 / Guo, Bogong.
AE17 .L53 1953 世界學典與四庫全書 =World encyclopedia and the complete works of the four libraries / Li, Shizeng,; Yang, Jialuo.
AE17 .P4 1970 Pei wen yun fu, Zhang, Yushu,
AE17 .P42 佩文韻府106 juan Zhang, Yushu,Zhang, Tingyu,
AE17.T78 I642 Ce fu yuan gui :[1000 juan] / Wang, Qinruo,Li, Sijing,
AE35.2 .K62 國民百科大辭典 / Fuzanbō.
AE35.2 .S4 Sekai dai hyakka jiten. Heibonsha.
AE35.2 .S4 Sekai daihyakka jiten. Heibonsha.
AE35.4 .S23 1962 새 百科 事典 =Dong-A’s new encyclopedia / Tonga Chʻulpʻansa.
AF149 .S77 v.47 經義考 / Zhu, Yizun,; Lu, Jianzeng,
AG17 .C577 1978 Zhonghua er tong bai ke quan shu / Taiwan Sheng zheng fu jiao yu ting er tong du wu bian ji xiao zu.
AG17 .H35 1986 Han sheng ai de xiao xiao bai ke / Han seng za zhi she.
AG17 .H36 1984 Han sheng xiao bai ke / Han seng za zhi she.
AG17 .K8 1971 Gu jin shi wu kao :[8 juan] / Wang, Sanpin.
AG17 .Y827 1983 You shi shao nian bai ke quan shu. 连秀华
AI19.C5 C6 Index to learned Chinese periodicals. Columbia University.; Howard, Richard C.,
AI19.C5 Y55 Suppl. v5 勺園圖錄考 =The Mi Garden. Hung, William,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 1966 Suppl. v.2 諸史然疑校訂附引得 =Zhu shi ran yi. Hang, Shijun,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 1966 Suppl. v.7 Feng shi wen jian ji jiao zheng fu yin de =Miscellaneous notes of Feng Yen. Zhao, Zhenxin.; Feng, Yan,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 1966 Suppl. v.8 Qing hua zhuan ji yi san zhong =Biographies of Ch’ing Dynasty painters in three collections. Hung, William,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 1966 Hafo Yanjing xue she yin de =Harvard-Yenching Institute sinological index series / Hung, William,; Harvard-Yenching Library.
AI19.C5 Y55 suppl. v.6 Riben qi kan san shi ba zhong dong fang xue lun wen pian mu fu yin de =A bibliography of orientological contributions in thirty-eight Japanese periodicals with indices / Yü, Shih-yü.; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 Suppl. v.8 Qing hua zhuan ji yi san zhong fu yin de =Biographies of Chʻing dynasty painters in three collections / Harvard-Yenching Institute
AI19.C5 Y55 Suppl. v.11 Chun qiu jing zhuan yin de :fu biao jiao jing zhuan quan wen = Combined Concordances to Chʻun-chʻiu, Kung-yang, Ku-liang and Tso-chuan / Hung, William,
AI19.C5 Y55  Suppl. v.15 Liu yi zhi yi lu mu lu fu yin de =A table of contents of Liu yi chih yi lu with index. Feng, Xuchang.; Ni, Tao,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 Suppl. v.17 Mengzi yin de :fu biao jiao jing wen = A Concordance to Meng Tzu / Mencius.; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 Suppl. v.22 Xunzi yin de =A concordance to Xunzi / Hung, William,
AI19.C5 Y55  Suppl. v.4 引得說 =On indexing. Hung, William,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55  Suppl. v.12 琬琰集删存附引得 =Yuan yen chi abridged. Du, Dagui.; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55  Suppl. v.13 一百七十五種日本期刊中東方學論文篇目附引得 / Yü, Shih-yü.; Liu, Hsüah-min.; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55  Suppl. v.19 Zeng jiao Qing chao jin shi ti ming bei lu fu yin de =Chin shih tʻi ming pei lu of Chʻing Dynasty. Fang, Zhaoying,; Du, Lianzhe,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 suppl.v.10 周易引得 : 附標校經文 =A concordance to Yi ching / Hung, William,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 Suppl.v.18 Er ya yin de :fu biao jiao jing wen = Index to Er ya / Hung, William,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 Suppl.v.21 Mozi yin de =A concordance to Mo Zi / Mo, Di,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 Y55 Suppl.v.3 明代勅撰書考附引得 / Li, Jinhua.; Hung, William,; Harvard-Yenching Institute.
AI19.C5 .Y55 suppl. v.9 毛詩引得 = A concordance to Shih ching :fu biao jiao jing wen / Hung, William,Mao, Heng,; Harvard-Yenching Institute.
AM101 .K8362 1971 Gu gong bo wu yuan qian hou wu nian jing guo ji :2 juan / Wu, Ying.; Gu gong bo wu yuan (China)
AM101 .K8365 1957 故宮博物院三十年之經過, Na, Zhiliang.
AM101.K95 A3 1959 历代艺术館 /
AP95.C4 W43 文藝復興 =Renaissance monthly. Zhongguo wen hua xue yuan.Huagang xue hui.
AP149 .S77 v.63 廿二史箚記 / Zhao, Yi,
AS2 .K8 1967 國際 學術 團體 便覽. Taehan Min’guk Kukhoe Tosŏgwan.
AS452 .C485 1979 Qing hua xue bao =The Tsing hua journal. Qing hua da xue (Beijing, China)
AS452.C8 A33 中山學術文化集刊. Zhongshan xue shu wen hua ji jin dong shi hui.
AS455.C5 A2 1966 Zhonghua xue shu wen hua ji jin dong shi hui wu shi wu nian du gong zuo bao gao. Zhonghua xue shu wen hua ji jin hui.
AS552.K92 A24 Kyōto Gaikokugo Daigaku sōritsu 30-shūnen kinengō / Kyōto Gaikokugo Daigaku.
AS552.K92 A25 Kyōto Gaikokugo Daigaku kenkyū ronsō. Kyōto Gaikokugo Daigaku.; Kyōto Gaikokugo Daigaku.Kyōto Gaikokugo Tanki Daigaku.
AS559.A1 K935 慶北 大學校 論文集. Kyŏngbuk Taehakkyo.; Kyŏngbuk Taehakkyo.
AS559.A1 K937 1963 論文集. Kyŏngbuk Taehakkyo.
AS559.A1 Y66 Yŏnse nonch’ong. Yŏnse Taehakkyo.
AS559 .C41 1958 創立十周年紀念論文集 / Ch’ŏnggu Taehak.
AS559 .K6 1955 高麗 大學校 五十周年 記念 論文集 / Koryŏ Taehakkyo.
AS559 .K9 1960 Theses collection in commemoration of Dr. Pyung Kan Koh’s sixtieth birthday. Kyŏngbuk Taehakkyo.
AS559.S455 A33 論文集. Kyŏnghŭi Taehakkyo.
AS559.S49 A342 成均館大學校論文集. Sŏnggyun’gwan Taehakkyo.
AS559.T27 A26 1960 論文集. Ch’ŏnggu Taehak.
AS559.T277 K96 慶北 大學校 碩士 論文 拔萃集. Kyŏngbuk Taehakkyo.
AY1142 .C47 中華年報.
AZ791 .C37 1967 Liang Han San guo xue an / Zhenjun,
AZ791 .C38 1972 六十年來之國學 / Cheng, Faren.; Guo li bian yi guan (China)
AZ791 .C4 1970 Han xue shi cheng ji :[8 juan] / Jiang, Fan,
AZ791 .C4 1974 Han xue shi cheng ji / Jiang, Fan,
AZ791 .C47 1982 Zhongguo si xiang shi / Qian, Mu,
AZ791 .H798 1965 Ming ru xue an :[62 juan] / Huang, Zongxi,
AZ791 .H798 1969 Ming ru xue an / Huang, Zongxi,; Miao, Tianshou.
AZ791 .H798 1973 Chong bian Ming ru xue an :[45 juan, juan shou / Huang, Zongxi,; Li, Xinzhuang.
AZ791 .H8 1966 Song Yuan xue an :[100 juan] / Huang, Zongxi,; Feng, Yunhao.Quan, Zuwang,Wang, Zicai.He, Shaoji.
AZ791 .H82 1963 Chong bian Song Yuan xue an / Huang, Zongxi,; Chen, Shuliang.Li, Xinzhuang.
AZ791 .H821 1962 Song Yuan xuan an bu yi :[100 juan] / Wang, Zicai,; Feng, Yunhao,Huang, Zongxi,
AZ791 .K8 1967 中國中古思想史 / Guo, Zhanbo.
AZ791 .L44 1977 Zhongguo xue shu si xiang bian qian zhi da shi / Liang, Qichao,
AZ791 .L46 1975 Zhongguo jin san bai nian xue shu shi / Liang, Qichao,
AZ791 .L5 1971 Zhongguo xue shu si xiang da gang / Lin, Yin,
AZ791 .M66 1968 香港中文大學中國文化硏究所學報 =The journal of the Institute of Chinese Studies of the Chinese University of Hongkong. Chinese University of Hong Kong.
AZ791 .Q25 1966 國學槪論 / Qian, Mu,
AZ791 .Q53 1972 Guo xue gai lun, Qian, Mu,
AZ791 .W45 1973 Wei Jin si xiang lun / Taiwan Zhonghua shu ju.
B8.C5 C32 1999 哲學論集 / Fu ren da xue zhe xue xi suo,
B16 .Y298 中國古代社會與古代思想研究 / Yang, Xiangkui.
B28.J3 I9 1956 Gendai no shisōteki jōkyō.
B29 .C457 1966 Zhe xue lun wen ji / Jing, Changji.
B29 .H78 1969 Wei zhong lun ji / Xie, Fuya,
B48.C6 F3 1971 Zhe xue ci dian. Fan, Bingqing.
B53 .C49 1972 Ren zhi ben zhi yu zhen li / Chen, Gong.
B53 .L53 1971 Zhe xue jie ti, Liu, Qiang,
B53 .T33 Tetsugaku nyūmon / Tanabe, Hajime,
B99.C52 K6 1969 Ren sheng ji chu zhe xue / Ke, Huang.
B121 .K555 2002 Asian philosophies / Koller, John M.
B125 .C58 1979 Zhongguo zhe xue si xiang lun ji / Xiang, Weixin.Liu, Fuzeng.
B125 .C58 Zhu zi ji ping / Wu, Rulun,
B125 .H81 1964 Zhong guo xian xian xue shuo. Hu, Huaichen.
B125 .H81 1971 Zhongguo xian xian xue shuo / Hu, Huaichen,
B125 .S85 1962 Song si zi chao shi / Zhou, Dunyi,Cheng, Hao,Cheng, Yi,Zhang, Zai,Zhu, Xi,Lü, Nan,
B126.C48 H8 Zhongguo zhe xue shi lun ji Huang, Jianzhong,
B126 .C4825 1970 Zhu zi tong kao / Jiang, Boqian.
B126 .C48476 1971 Xian Qin zhu zi xue Ji, Zhe.
B126 .C485 1971 Zhongguo zhe xue shi gang yao / Jiang, Weiqiao,
B126 .C486 1972 Zhongguo jin san bai nian zhe xue shi / Jiang, Weiqiao,
B126 .C4862 1972 理學纂要 / Jiang, Boqian.
B126 .C512 Wei Jin qing tan shu lun / Zhou, Shaoxian.
B126 .C52 1967 宋明心學評述 / Jia, Kai,
B126 .C52 1972 Zhongguo zhe xue shi, Zhong, Tai.
B126 .C57 Zhongguo zhe xue shi zi liao xuan ji / Zhongguo she hui ke xue yuan.
B126 .F427 1961 新原道. Feng, Youlan,
B126 .H27 1971 Zhongguo zhong gu zhe xue shi yao / Han, Buxian.
B126 .H3313 1970 Ru jiao yu xian dai si chao / Hattori, Unokichi,; Zheng, Ziya.
B126 .H68 1967 Xue tong / Xiong, Cilü,
B126 .H73 1969 Zhongguo ren xing lun shi. Xu, Fuguan.
B126 .H74 1970 Zhongguo zhe xue si xiang yao lun / Xu, Kunsheng.
B126 .H76352 1979 兩漢思想史 / Xu, Fuguan,
B126 .H78 1973 中國古代哲學史 / Hu, Shi,
B126 .H8 1964 Chong bian Ming ru xue an / Huang, Zongxi,; Li, Xinzhuang.
B126 .K27 1964 Zhou Qin zhu zi gai lun. Gao, Weichang.
B126 .K27 1971 Zhou Qin zhu zi gai lun, Gao, Weichang.
B126 .K619 1971 Zhu zi bai jia kao / Kojima, Kenkichirō,; Chen, Qingquan.
B126 .L3 1980 Zhongguo zhe xue shi / Lao, Siguang.
B126 .L3 1980 中國哲學史 / Lao, Siguang.
B126 .L44 1973 Jian ming Zhongguo zhe xue shi / Yang, Rongguo.
B126 .L458 1976 Zhu zi kao shi / Liang, Qichao,
B126 .L53 1973 中國古代大思想家 / Li, Ying.
B126 .L64 1969 Zhongguo zhe xue da gang / Luo, Guang,
B126 .M58 1982 中國哲學的特質 / Mou, Zongsan.
B126 .S85 1967 Sui Tang zi shu 10 zhong / Yang, Jialuo.
B126 .T354 1957 中国思想史 / Takeuchi, Yoshio,
B126 .T38 1962 讀諸子札記 / Tao, Hongqing,
B126 .T6 東京大學文學部中國哲學中國文學研究室藏書目錄 :tsuketari shomei jinmei tsūken / Tōkyō Daigaku.
B126 .T6816 1971 Kong men di zi zhi xing kao shu / Cai, Renhou.
B126 .U519 1968 Zhongguo zhe xue gai lun / Uno, Tetsuto,; Wang, Biru.
B126 .W312 1971 中國哲學史概論 / Watanabe, Hidekata.; Liu, Kanyuan.
B126 .W32 1967 潛夫論箋 / Wang, Fu,; Wang, Jipei,Xun, Yue,Huang, Xingzeng,Xu, Gan,Cao, Pi,Sun, Fengyi,
B126 .W357 1967 Zhu zi zhi yao :ji Qun shu zhi yao, juan 31-50 / Wei, Zheng,; Xiao, Deyan,Ma, Zong,
B126 .W367 1981 Zhongguo zhe xue si xiang pi pan / Wei, Zhengtong,
B126 .W78 1968 Zhongguo xue shu si xiang lun cong / Wu, Xize,
B126 .W78 1969 諸子學概要, Wu, Kang,
B126 .W8 Kong Meng Xun zhe xue / Wu, Kang,
B126 .Y298 Zhongguo gu dai she hui yu gu dai si xiang yan jiu. Yang, Xiangkui.
B126 .Y33 1973 中國古代思想史 / Yang, Rongguo.
B126 .Y8 1970 魏晉的自然主義 / Rong, Zhaozu,
B126 .Y84 1973 Zhu zi ping yi / Yu, Yue,
B126 .Y842 諸子平議補錄 / Yu, Yue,; Jin, Jushan.
B127.C65 K8 1967 Ru jia lun li si xiang / Gu, Zhaojun.
B127.C65 W36 1985 儒道之間 / Wang, Bangxiong.
B127.M65 L53 1999 非命 :xin Mo xue = Against Fatalism : Neo-Mohism / Liang, Sheng.
B127.M65 L54 2000 Fei ju :xin Mo xue = Against confucianism : neo-Mohism / Liang, Sheng.
B127.N4 C482 1969 中國理學史 / Jia, Fengzhen.; Wang, Yunwu,Fu, Weiping.
B127.N4 L5 1968 Song ru yu fo jiao / Lin, Ketang.
B127.Y56 S54 1970 Yinyang xue heng / Shen, Moshi.
B128 W37W3 1973 Wenzhongzi kao xin lu / Wang, Yinlong.
B128.C3 C5 1967 Zhang zi zheng meng zhu :[9 juan] / Zhang, Zai,; Wang, Fuzhi,
B128.C388 T3 1960 Zhu Xi / Tan, Ming.
B128.C4 L3 1965 Zhou Gong / Hayashi, Taisuke,; Jian, Mu,
B128 .C48 1973 朱子語類 / Zhu, Xi,; Zhang, Boxing,
B128 .C5 1960 Kongzi zhen di zhi yi Kong guan, Zhang, Xiaobin,; Huang, Kailu,
B128.C53 C44 1971 Jin si lu / Zhang, Boxing,Zhu, Xi,
B128.C53 C45 1967 Jin si lu ji jie14 juan xu mu lu Zhu, Xi,; Zhang, Boxing,
B128.C53 C45 1971 Zhu Xi / Zhou, Datong.
B128.C53 C45 1981 Jin si lu ji jie :14 juan / Zhu, Xi,; Zhang, Boxing,Chen, Chun,
B128.C53 C452 Xu jin si lu :14 juan ; guang jin si lu : 14 juan / Zhang, Boxing,; Zhu, Xi,
B128.C54 F25 Zhuzi ji qi zhe xue / Fan, Shoukang,
B128.C54 W3 1971 Zhuzi nian pu :kao yi fu lu. Wang, Maohong,
B128.C54 W3 1973 朱子年譜 :[4 juan], juan shou, [kao yi 4 juan, Zhuzi lun xue qie yao yu 2 juan] / Wang, Maohong,
B128.C6 C6 孔孟學報. Zhonghua Minguo Kong Meng xue hui.
B128.C8 A25 1970 孔子集語,17 juan, Confucius.; Sun, Xingyan,Lin, Chunpu,
B128.C8 C3 1957 Kong xue lun ji, Chen, Daqi,
B128.C8 C3 1961 Kongzi xue shuo lun ji / Chen, Daqi,
B128.C8 C43 1959 Kongzi xue shuo yu xian dai wen hua / Zhang, Qiyun,
B128.C8 C467 1967 Kongzi xue shuo xin lun / Chen, Jianfu.
B128.C8 C47 1969 儒墨平議 / Chen, Gong.
B128.C8 C5 1965 Kongzi / Jiang, Hengyuan,
B128.C8 C5 1976 Guan li hun li yi shi / Qiu, Shujian.
B128.C8 C52 1972 Jia yu deng wu shi qi zhong / Wang, Su,Ma, Guohan,Yang, Jialuo.Kong, Fu,
B128.C8 F34 1958 Kongzi bian nian ji, Fang, Juehui,
B128.C8 H3 1966 Ru jiao yu xian dai si chao / Hattori, Unokichi,
B128.C8 K35 1968 Kongzi gai zhi kao / Kang, Youwei,
B128.C8 K82 1985 Kong xue fa wei :yuan ming Yang zhi zhan yan / Xiong, Gongzhe.; Xiong, Gongzhe.
B128.C8 K8353 1971 Kongzi jia yu shu zheng[10 juan] Chen, Shike.
B128.C8 K845 1976 孔子學說與蔣總統思想論文 集 / Zhongguo Kong xue hui.
B128.C8 L5 Kongzi / Liang, Qichao,
B128.C8 L75 儒家倫理思想述要 / Liu, Zhen,
B128.C8 Z43 1958 Kongzi xue shuo yu xian dai wen hua Zhang, Qiyun,
B128 .H3 1972 韓非子集釋 ; 韓非子集釋補一卷 / Chen, Qiyou,; Yang, Jialuo,
B128.H3 C48 1958 韓非子校釋, Han, Fei,; Chen, Qitian,
B128.H3 H23 1973 韓非子集解等九種 / Yang, Jialuo.Wang, Xianshen,
B128.H34 C47 1969 韓非子研究 / Zhao, Haijin.
B128.H34 C48 1967 韓非子政治思想 / Jing, Zhiren,
B128.H34 J8 Han Feizi kao zheng / Rong, Zhaozu,
B128 .H65 1969 Xunzi / Xunzi,; Ye, Heng.
B128 .H65 1970 Xunzi, Xunzi,; Ye, Heng,
B128 .H65 1971 荀子集解 / Wang, Xianqian,; Xunzi,
B128.H65 C48 1966 Xunzi si xiang ti xi / Jiang, Shangxian.
B128.H66 J37 1964 荀子 / Xunzi,; Sugimoto, Tatsuo,
B128.H7 H72 1970 Xun qing xue an, Xiong, Gongzhe.
B128.H7 L55 1972 Xunzi zhe xue gang yao, Liu, Zijing.
B128.H7 L68 1971 荀子約注 [32篇] :fu Xunzi zhuan zheng 1 juan ; Xunzi xing li xi nian biao 1 juan / Liang, Shuren.
B128.H7 W4 1969 Xunzi yu gu dai zhe xue / Wei, Zhengtong,
B128.H7 Y3 1968 Xun Zi yan jiu / Yang, Yunru.
B128.H814 F4 1972 Hu Shizhi xian sheng ji nian ji / Feng, Aiqun.
B128.H84 S5 Hu Shi si xiang pi pan :[lun wen hui ji] / Hu, Shi,
B128 .H88 1966 Qing ru xue an / Xu, Shichang,
B128.K8 Y5 1964 Guan Yinzi / Yin, Xi,
B128.K831 T3 1972 Guanzi / Guan, Zhong,; Tang, Jinggao.
B128 .K834 S4 管子今詮. Guan, Zhong,; Shi, Yican.
B128.K838 K8 1965 鬼谷子等九種. Wang, Jipei,Guiguzi,Ma, Guohan,Shi, Jiao,
B128 .K85 1971 Kong cong zi / Kong, Fu,; Song, Xian.
B128.K85 Y56 1969 中國思想名著 :管子校正; 商君書解/ Yang, Jialuo.
B128.K88 H6 1967 公孫龍與公孫龍子 / He, Qimin.
B128.K88 H8 1965 Gongsun Longzi kao / Hu, Daojing.
B128.K88 K839 Gongsun Longzi xuan jie, Wang, Xiantang,; Gongsun, Long,
B128.M32 H86 1971 孟子本義. Hu, Yuhuan.; Mencius.
B128.M32 H87 1967 Meng xue da zhi / Mencius.; Hu, Yuhuan.
B128.M32 S95 1971 Mengzi fen lei xuan zhu / Sun, Yunxia.; Mencius.
B128.M32 W46 1970 Mengzi hui jian / Wen, Jincheng.; Mencius.
B128.M324 C455 1964 孟學闡微 / Chen, Zhouxiong.
B128.M35 C52 1972 Mengzi de ming li si xiang ji qi bian shuo shi kuang. Chen, Daqi,
B128.M35 K3 1970 Mengzi wei :[8 juan] / Kang, Youwei,
B128.M35 K36 1978 Mengzi / Kanaya, Osamu,; Li, Junshi.
B128.M35 L6 1964 Mengzi zhuan lun / Luo, Genze,
B128.M35 L6 1972 孟子傳論 / Luo, Genze,
B128.M35 S53 孟子今註今譯 / Shi, Ciyun,; Wang, Yunwu,Mencius.
B128.M6 M5 1971 Mo jing zhe xue / Zheng zhong shu ju.
B128.M6 Y44 1970 Mozi jian bian / Yan, Lingfeng,; Mo, Di,
B128.M8 C521 Mozi xian gu jian deng qi zhong / Zhang, Chunyi,Ma, Guohan,
B128.M8 F35 墨學源流 / Fang, Shouchu.
B128.M8 L48 1971 Mozi yan jiu / Li, Shaokun,
B128.M8 L5 1971 Mo-tzu hsüeh an / Liang, Qichao,; Mo, Di,
B128.M8 L8 1962 墨子 / Wang, Tsan-yüan.
B128.M8 S8 1971 墨子閒詁 :[15 juan]. Sun, Yirang,; Mo, Di,
B128.M8 S86 1971 Mozi zheng zhi si xiang zhi yan jiu / Sun, Guangde.
B128.S4 T8 1965 Shenzi ji shuo / Cai, Rukun.
B128 .T4 1967 Ming jia liu shu. Yang, Jialuo.Deng, Xi,Yin, Wen,Gongsun, Long,Liu, Shao,Ma, Guohan,Mo, Di,; Deng Xi zi jiao quan.
B128 .T4 W3 1965 Deng Xizi jiao zheng / Wang, Kailuan.
B128 .T74 T752 1968 Zengzi jia yu[6 juan Zengzi,; Zeng, Guoquan,Wang, Ding’an,
B128.T75 J8 1971 曾子十篇 :[4 juan / Zengzi,; Ruan, Yuan,
B128 .W25 L6 Lun heng jiao shi / Huang, Hui.
B128.W25 L61 Lun heng ji jie / Wang, Chong,; Liu, Pansui,
B128 .W25 L62 王充論衡 / Wang, Chong,
B128 .W25 L621 論衡選 / Wang, Chong,; Jiang, Zuyi.
B128 .W25 L6425 Lun heng tong jian / Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
B128.W3 C46 Bi jiao Zhong Ri Yangming xue / Zhang, Zhunmai,
B128.W32 Y4 1971 傳習錄 / Wang, Yangming,; Ye, Jun.
B128.W35 C3 Wang Chuanshan xue pu / Zhang, Xitang,
B128 .W38C51955 陽明學述要 / Qian, Mu,
B128.W6 L58 Wang Yangming zhi xing he yi zhi jiao / Liang, Qichao,
B128.Y3 F3 Fa yan yi shu / Wang, Rongbao,
B128.Y4 A25 Si cun bian / Yan, Yuan,; Dai, Zhen,Dai, Zhen,
B128.Y4 T3 1970 Yan shi xue ji / Dai, Wang,
B128.Y42 T3 1962 Yan shi xue ji. Dai, Wang,
B128.Y5 W3 Yin Wenzi jiao zheng / Wang, Kailuan.
B130 .N3 1968 Indo shisō shi. Nakamura, Hajime,
B138.I82 I8 伊藤仁斎 / Ishida, Ichirō,; Nihon Rekishi Gakkai.
B162.7 .M68 1980 才性與玄理 / Mou, Zongsan.
B721 .G51 1968 中世哲學 / Gilson, Étienne,; Yi, Hyo-sang,
B741 .B69 1971 Hui jiao zhe xue shi / Boer, T. J. de
B775 .H391 ルネッサンス期の哲学. Hayami, Keiji,
B798.J3 K35 西洋近世哲学史. Katsura, Juichi,
B804 .H9 現代思想講座.
B804 .M3412 1971 哲學槪論 / Maritain, Jacques,
B809.8 .C5 1971 Bian zheng wei wu zhu yi bo lun Zhang, Junmai,
B809.8 .C518 Bian zheng wei wu zhu yi bo lun / Zhang, Junmai,
B809.8 .J32616 八億人の哲学 :Chūgoku rōdōhei no tetsugaku ronbunshū / Jang chê hsüeh pien wei ch’ün chung shou li ti chien jui wu ch’i.Chung yang tang hsiao kung nung ping hsüeh che hsüeh tiao ch’a tsu.
B809.8 .N53 毛沢東の哲学 / Niijima, Atsuyoshi,
B840 .L56 Yu yi xue yu zhen li / Liu, Shuxian.
B855.C45 H78 1972 Meiguo si xiang shi, Hsiang, Paul Stanislaus,
B945.D43 R42 1972 Zhe xue zhi gai zao / Dewey, John,; Xu, Chongqing.
B2525.C5 P34 1972 马克思・恩格斯・列宁・斯大林论德国古典哲学 / Beijing da xue.
B3138.C6 L55 1974 Yi zhi he biao xiang de shi jie Schopenhauer, Arthur,; Lin, Jian’guo,
B5231 .F3 1980 中國人生哲學 / Fang, Dongmei.
B5231 .S85 1971 國父哲學思想與中國傳統文化, Song, Eqing.
B5233.N45 Z4 2006 社群, 家族與王學的鄉里實踐 :yi Ming zhong wan qi Jiangxi Jishui, Anfu liang xian wei li / Zhang, Yixi.
B5234.F42 H7 1961 新理學 / Feng, Youlan,
B5234.H684 K86 1985 熊十力及其哲学 / Guo, Qiyong,
B5234.H77 Y3 1970 Hu Shi zhe xue si xiang / Yang, Chengbin.
B5234.H792 H75 1971 Huang Lizhou xue pu / Xie, Guozhen,
B5234.K84 H7 1967 顧寧人學譜, Xie, Guozhen,
B5234.T3 H8 1971 戴東原的哲學, Hu, Shi,
B5234.W34 C4 Wang Yangming chuan xi lu :3 juan, fu lu 1 juan. Wang, Yangming,; Zheng zhong shu ju, Taibei.
B5234.W34 C5 陽明學傳 / Zhang, Xizhi,
B5234.W35 C53 1970 王守仁 / Qian, Mu,
B5234.W35 Y33 王阳明 / Yang, Tianshi,
B5234.Y5 C5 1972 Yin Haiguang zui hou de hua yu :chun can tu si / Yin, Haiguang.; Chen, Guying.
B5234.Y52 Y56 殷海光先生紀念集 / Yin Haiguang xian sheng ji nian ji bian wei hui.
B5240 .G4 Gendai Nihon shisō taikei / Matsumoto, Sannosuke,
B5240 .G4 vol. 13 文学の思想 / Nakamura, Mitsuo,
B5244.K26 I5 貝原益軒 / Inoue, Tadashi,; Nihon Rekishi Gakkai.
BC9 .C58 1982 中譯邏輯學詞彙 / He, Xiuhuang,; Chinese University of Hong Kong.
BC117 .C3W8 x 1943 理則學 / Wu, Junsheng,; Bian, Zhenfang.
BC117 .C6C5 Li xue cuan yao / Jiang, Boqian.
BD28 .F4 Xi yang zhe xue yan jiu, Fei, Haiji.
BD28 .13 Tetsugaku shoho. Tanaka, Michitarō,
BD162 .S855 1967 認識論 / Steenberghen, Fernand van,; Yi, Hyo-sang,
BD168.C5 M68 1971 Zhi de zhi jue yu Zhongguo zhe xue / Mou, Zongsan.
BD312 .R332 哲學叢書, Yi, Hyo-sang,
BD312 .S82 1968 存在論 / Steenberghen, Fernand van,; Yi, Hyo-sang,
BD331 .C5 1966 Ben ti si xiang shi gang / Jiang, Yi’an,
BD426 .E5 Reisei no kaihatsu. Goi, Masahisa.
BD431 .F25 1985 Ta shang ren sheng / Fang, Yonglai.
BD431 .H675 Ren sheng zhe xue / Xie, Fuya,
BD431 .J312 1971 Lun ren sheng li xiang / James, William,; Tang, Yue,
BD431 .L413 1972 Ren sheng zhe xue / Li, Shicen,
BD431 .M5 Jinsei wa geijutsu de aru / Miki, Tokuchika,
BD431 .T14 1982 人生之體驗 / Tang, Junyi.
BD518 .C5 T35 1985 Neng wu yen pien lun / Tʻan, Chʻi-tʻien.
BF31 .C58 1982 Zhong yi xin li xue ci hui / Zhong yi xin li xue ci hui bian yi zu.Chinese University of Hong Kong.
BF126 .F22 Zhongguo zhe xue shi gang yao / Fan, Shoukang,
BF575.G7 C3416 1975 未亡人 / Caine, Lynn.; Sono, Ayako,Tsuruha, Nobuko,
BF575.L8 V3712 1981 愛情面面觀 :ai qing xin li xue / Shen, Jinhui.; Lepp, Ignatiu.
BF637.S8 W37 1984 逆境・立志・成才 / Wen, Yong.; Quan, Fu.
BF721 .C5427 1979 Er tong xin li xue / Zhu, Zhixian,
BF789.D4 Y37 1987 Shi no igaku e no josho. / Yanagida, Kunio.
BF928.J3 A8 Tesōjutsu :jibun de jibun no seikō ga yochi dekiru ka / Asano, Hachirō,
BF1714.C5 K3 Yin yang wu xing ming li xue / Gao, Jingyan.
BF1715 .F45 1971 Mi xin / Fei, Hongnian,
BF1770.C5 C5 Zhan bu zhan gua ce zi.
BF1770.C5 H8 [Da Qing Daoguang shi xian shu.
BF1770.C5 W8 1970 Zhou yi da yi[2 juan] / Wu, Rulun,
BF1770.C5 .L3 Yi jing Lai zhu tu jie / Zheng, Can.; Li, Huan.
BF1868.J3 K6 Eki nyūmon;jibun de jibun no unmei o hiraku hō, Huang, Hsiao-o.
BJ10.M6 S5 Shi jie dao de chong zheng yun dong he Long ju, Zhonghua Minguo dao de chong zheng lian yi hui.
BJ117 .C532 1983 Zhuzi zhi jia ge yan :fu zheng qi ge / Zhu, Yongchun,; Chen, Zhaoqi.Chen, Shihou,Wen, Tianxiang,
BJ117.H84 C55 1968 Shen jian tong jian / Zhong Fa Han xue yan jiu suo.; Xun, Yue,
BJ117 .L42 1983 Qi jia zhi dao / Liao, Yingming.; Liao, Zongming.Liao, Jifan.
BJ117 .T83 1983 Dao de yu dao de shi jian / Zeng, Zhaoxu.
BJ117 .Y8 1972 Zhongguo lun li si xiang, Yu, Jiaju,
BJ972.I8 S5 1971 石田梅岩 / Shibata, Minoru,
BJ1012 .W53712 1995 社會變遷下的宗教角色 :Chitian Dazuo yu B. Wei’erxun dui tan lu / Wilson, Bryan R.; Ikeda, Daisaku.
BJ1185.C5 C45 1968 Zhongguo dao de si xiang jing yi / Zhang, Dingyu.
BJ1558.C5 C52 Xiao xue ji jie / Zhu, Xi,; Zhang, Boxing.
BJ1558.C5 H86 1983 菜根譚 / Hong, Zicheng,; Zheng, Kun.; Hua yi shu ju.
BJ1558 .H862 1981 菜根譚心得 / Huang, Heping.
BJ1588.C5 H831 1982 昔時賢文心得 / Huang, Heping.
BJ1588.C5 H835 1980 素書心得 / Huang, Heping.; Huang, Shigong.
BJ1588.C5 L36 1986 鼎廬小語 / Lan, Yinding.
BJ1588.C5 L4 1971 Ren pu / Liu, Zongzhou,
BJ1588.C5 L597 1981 Xin ren sheng guan / Luo, Jialun,
BJ1588.C5 T738 1986 情与理之間 / Zeng, Zhaoxu.
BJ1588.C5 T74 1986 Ren sheng shu jian / Zeng, Zhaoxu.
BJ1588.C5 W245 1978 Ren sheng san shu / Wang, Dingjun.; Wang, Dingjun.Wang, Dingjun.Wang, Dingjun.
BJ1588.C5 W33 1971 Ren sheng zhi xiang / Wang, Muzhi,
BJ1588.C5 Y79 1984 道德鼓吹录 / Yu, Xinyan,
BJ1588.C6 L5 Lun li sheng huo, Lin, Dachun.
BJ1588.C8 L8 1968 Jing xun du ben / Lu, Xiangfu,; Mo, Jianpu,
BJ1631 .S262 1983 San shi liu xiao / Chen, Zhaoqi.; Hua yi shu ju.
BJ1638.C6 W8 1983 San shi liu xiao ti zhong xin / Wu, Yanhuan.
BJ1639 .E723 1985 Er shi si xiao . qian zi wen / Yang, Yun-wen.Peng, Sufang.
BJ1668.C5 C416 1986 Dian yi zhan deng :Sun jie jie xin xiang zhuan ji / Chen, Yueqin.
BJ1668.J3 I44 1999 青春對話 :yu er shi yi shi ji de zhu ren weng qing tan / Ikeda, Daisaku.
BL50 .S4 Kagaku to shūkyō;uchū to ai e no kitō, Sekiguchi, Nobara.
BL50 .S41 Bungei to shūkyō :Kamigami wa utaitamau / Sekiguchi, Nobara.
BL55 .D27 1972 Jin bu yu zong jiao / Dawson, Christopher,; Liu, Ming.
BL65.P4 W67 1970 Sekai Shūkyōsha Heiwa Kaigi kaigi kiroku. World Conference on Religion and Peace; Sekai Shūkyōsha Kaigi Nihon Iinkai.
BL240.2 .K39 1986 Shūkyō to kagaku no setten / Kawai, Hayao,
BL240.2 .O5 1960 Darwin’s vision and Christian perspectives / Ong, Walter J.
BL240.2 .W3 1967 Shūkyō to kagaku / Watanabe, Shōichirō,
BL311 .L56 1971 Shen hua lun / Lin, Huixiang,
BL1403 .S6 1968 A Dictionary of Chinese Buddhist terms :with Sanskrit and English equivalents and a Sanskrit-Pali index / Soothill, William Edward,; Hodous, Lewis,
BL1411.T8 C521 Daizōkyō / Zōkyō Shoin.
BL1432.Z4 N33 1968 Fo jiao chan zong dao jiao dao jia yu Zhongguo wen hua / Nan, Huaijin.
BL1442.N5 Z6 日蓮聖人御一代図絵 / Kurosawa, Teccho.
BL1442.S6 A35 Soka Gakkai no shisō / Kashiwabara, Yasu.
BL1442.S6 N3 1968 日本の潮流 :Sōka Gakkai hatten no ayumi / Nakaba, Tadakuni.
BL1442.S6 .A1 Sōka Gakkai yonjūnenshi / Sōka Gakkai.
BL1442.Z4 C4 禪宗集成.
BL1451.2 .R312 Fo tuo di qi shi / Rāhula, Walpola.; Koo, Fayen.
BL1473 Du lun shan shi shi ji. Ci xing si, Hongkong.
BL1473.H27 A25 1970 千山剩人和尚語錄 :[6 juan / Shengrenheshang,
BL1473.H86 C5 弘一大師傳 / Chen, Huijian.
BL1588.C6 C53 給青年的十二封信 / Zhu, Guangqian,
BL1801 .W25 1960 中國宗教思想史大綱. Wang, Zhixin,
BL1802 .H8 Bian jiang zong jiao / Hu, Naian.
BL1802 .S8 1967 Dong Han zong jiao shi / Song, Peiwei.
BL1802 .S958 東漢宗敎史 / Song, Peiwei.
BL1812.G63 Y86 1967 Hang shen yan jiu / Guo, Licheng.
BL1851 .L5 Ru jia zhe xue / Liang, Qichao,
BL1852 .L5 Song ru yu fo jiao. Lin, Ketang.
BL1852 .L58 Ru jia xing shang xue / Luo, Guang,
BL1855 .C44 1957 Kong xue lun ji Chen, Daqi,
BL1900.A1 S43 1966 Shan shu hai jiao luan yin / Taiwan Sheng dao jiao hui tuan ti wei yuan.
BL1900.A1 Y46 1972 Dao jiao yan jiu zi liao / Yan, Yiping.
BL1900.C45 H8 1967 莊子詮詁 / Hu, Yuanjun.; Zhuangzi.
BL1900.C45 K8 1971 Jiao zheng Zhuangzi ji shi / Zhuangzi.; Guo, Qingfan,
BL1900.C48 W3 1972 Zhuangzi ji jie[8 juan] Zhuangzi.; Wang, Xianqian,
BL1900.C48 W3 Zhuangzi ji jie / Zhuangzi.; Wang, Xianqian,
BL1900.C492 K77 Zhuangzi ji shi / Zhuangzi.; Guo, Qingfan,Guo, Xiang,Cheng, Xuanying,Lu, Deming,
BL1900.C492 S47 1972 Zhuangzi / Zhuangzi.; Shen, Hong,
BL1900.C5 G5 1961 Zhuang zi :Toaist philosopher and Chinese Mystic / Chuang tzu.; Giles, Herbert Allen,
BL1900.C5 H76 Zhuangzi zhi yao / Xiao, Chunbo.; Zhuangzi.
BL1900.C5 K36 1971 Zhuangzi jin jian / Gao, Heng,; Zhuangzi.
BL1900.C576 C47 Zhuangzi pian mu kao :[33 pian / Zhang, Chengqiu.
BL1900.C576 C485 1983 庄子新探 / Zhang, Hengshou.
BL1900.C576 F45 1971 Zhuangzi quan yan, Feng, Siyi,
BL1900.C576 K8 1980 Zhuangzi ji shi / Guo, Qingfan,; Ma, Xulun,Ma, Xulun,
BL1900.C576 K86 1973 Zhuangzi ji shi / Guo, Qingfan,; Guo, Xiang,Cheng, Xuanying,Lu, Deming,Zhuangzi.
BL1900.C576 Y42 1969 Zhuangzi yan jiu / Ye, Guoqing.
BL1900.H6 T35 1970 Heguanzi jie / Lu, Dian,
BL1900.H85 S4 1971 淮南子 / Huainan zi,; Shen, Dehong.
BL1900.K593 S34 Bao pu zi nei pian tong jian / Shi, Boer.
BL1900.L25 C4 Laozi jiao shi :er juan, tu pian yi juan, xu ji yin yong shu mu yi juan, Laozi yun li fu hou ji yi juan / Zhu, Qianzhi,; Laozi.
BL1900.L28 W4 1972 老子本義 / Wei, Yuan,
BL1900.L3 C52 1967 Laozi zhu, Laozi.; Chen, Li,
BL1900.L35 C54 1970 Laozi / Chen, Zhu,; Laozi.
BL1900.L35 C55 1971 Laozi zheng jie / Laozi.; Ji, Dunshi,
BL1900.L35 C57 老子校釋 / Zhu, Qianzhi,; Laozi.
BL1900.L35 F4 1970 Laozi shu yi, Feng, Siyi,
BL1900.L35 L3 老子道德經注 / Wang, Bi,; Lu, Deming,Wei, Yuan,Yang, Jialuo.Xu, Lingfu.
BL1900.L35 W31 Laozi tan yi / Wang, Huai.
BL1900.L35 Y396 馬王堆帛書老子試探 / Yan, Lingfeng,; Laozi.
BL1900 .L48 1970 Liezi, Liezi,; Tang, Jinggao,
BL1900 .T3 Dao zang :5485 juan.
BL1910 .F8 1972 道敎史概論 / Fu, Qinjia.
BL1910 .F8 Zhong guo dao jiao shi / Fu, Qinjia.; Wang, Yün-wu; Fu, Wei-pʻin.
BL1920 .H82 1968 淮南子注 :[21 juan] / Huainan zi,; Gao, You,
BL1920 .H825 淮南子通檢 / Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
BL1920.H835 C5 淮南子斠理 / Zheng, Liangshu,
BL1920 .K63 1970 道敎槪說 / Oyanagi, Shigeta,; Chen, Binhe,
BL1923 .A62 The method of holding the three ones :a Taoist manual of meditation of the fourth century A.D. / Andersen, Poul.
BL1925 .L47 1971 Dao jiao yao yi wen da ji cheng / Li, Shuhuan.
BL1930 .C46 老子哲學 / Zhang, Qijun,; Laozi.
BL1930 .C53 Laozi jin zhu jin yi ji ping jie / Chen, Guying.; Laozi.
BL1930 .H8 1975 Lao Zhuang zhe xue / Hu, Zhefu.
BL1930 .T72 1987 漫畫老子 :zhi zhe de di yu / Cai, Zhizhong,
BL1930 .W8 1969 Lao Zhuang zhe xue / Wu, Kang,
BL1930 .Y44 1966 老莊研究 / Yan, Lingfeng,
BL1940.C48 C45 1970 Du Zhuangzi Tian xia pian shu ji / Qian, Jibo,; Zhuangzi.
BL1940.C48 L3 莊子學案 / Lang, Qingxiao.; Zhuangzi.
BL1940.C5 C52 1973 Zhuangzi zhe xue, Chen, Guying.
BL1940.L5 A24 1971 列子沖虛至德眞經 :[8 juan] / Liezi,; Zhang, Zhan,
BL1975 .M35 1974 Taiwan de zong jiao / Marui, Keijirō.
BL2003 .I616 1990 Indo shinwa / Ions, Veronica.; Sakai, Denroku,
BL2202 .T28 Nihon no shinkō shūkyō :taishū shisō undō no rekishi to riron / Takagi, Hiroo,
BL2222.T4 A5 Shin no shōgai / Andō, Masayoshi,
BL2222.T4 A67 Hosomichi / Aoyama, Reisaku.
BL2222.T4 H352 Shinkō o motomeru hitobito e / Hashimoto, Masaharu.
BL2222.T4 H363 Osashizu o haisu / Hashimoto, Takeshi.
BL2222.T4 H55 Shinjin jūwa / Hikawa, Hiroshi.
BL2222.T4 I4 1949 Tenrikyō yōgi / Ikoma, Fujio.
BL2222.T4 I92 Tanoshiki jinsei / Iwai, Kōichirō.
BL2222.T4 J7 Oya no koe / Tokura, Kazuo,
BL2222.T4 K3 Hitosuji no michi. Tsubaki, Tomoyoshi.
BL2222.T4 K5 Gakusei o taishō to shita kyōwashū / Kishi, Yoshiharu,
BL2222.T4 M3 1958 Kyō ichinichi / Maruyama, Tokiji,
BL2222.T4 M35 Oshie to seikatsu / Matsuoka, Kunio.
BL2222.T4 M5 Mikagura uta. Tenrikyō.
BL2222.T4 M62 Tenrikyō no shinkan to ningenkan ;Yōki-gurashi ron. Moroi, Yoshinori,
BL2222.T4 O8 Ichi ni ikioi / Ootori, Masajirō.
BL2222.T4 S34 Hiseki. Serizawa, Kōjirō,
BL2222.T4 S42 Zangeki / Serizawa, Kōjirō,; Serizawa, Kōjirō,Serizawa, Kōjirō,
BL2222.T4 S5 Roku ichi garoku : ’61-nendo Shinbashira kaigai junkyoÌ„ kiroku shashinshuÌ„ / TenrikyoÌ„.
BL2222.T4 T3 Tenrikyō dendō shi chōsa shiryō to shite / Takano, Tomoji,
BL2222.T4 T34 Hozara / Takano, Tomoji,
BL2222.T4 T431 Tenrikyō kyōten / Tenrikyō.
BL2222.T4 T435 The doctrine of Tenrikyō. Tenrikyō.
BL2222.T4 T452 Shinjitsu no michi :Shinkō reiwashū. Tenri Daigaku Shūkyō Bunka Kenkyūjo.
BL2222.T4 U4 長崎の土 :Hinaga Daikyōkai shodai kaichō Hashimoto Umetarō den / Ueda, Ritarō.
BL2222.T4 Y25 Osashizu kenkyū / Yamamoto, Kunio,; Nakajima, Hideo
BL2222.T4 Y3 Shinkō no kachi :wakaki Tenrikyōto no tame ni / Yamazaki, Shōgo.
BL2222.T4 Y6 Gekiryū ni ikiru. Yoshifuku, Akito,
BM155.2 .S4 イスラエル宗敎文化史 / Sekine, Masao,
BM155.2 .Y9 1969 Youtai jiao gai lun / Yuan, Ding’an,
BP63.C5 F8 1969 中國回敎史 / Fu, Tongxian,
BP104.3 S35 1958 Guo yu Gulan jing / Shi, Zizhou.
BP161.2 .M25 1969 Yisilan jiao gai lun / Ma, Linyi,
BP573.C7 W62 1972 Concentration :an approach to meditation / Wood, Ernest,
BQ622 .J5 2007 兩晉佛教居士研究 / Ji, Zhichang.
BQ624 .C49 1971 中國民間佛教 =Popular Buddhism in China / Li, Shaochang,
BQ626 .N3 Zhanghua xian di tu / Nan Hua chu ban she.; Zhen, Yiren.
BQ628 .F4 1970 Li dai qiu fa fan jing lu, Feng, Chengjun,
BQ628 .J46 1973 汉唐佛教思想论集 / Ren, Jiyu,; Ren, Jiyu,
BQ628 .S93 晉南北朝隋唐俗佛道爭論中之政治課題, Sun, Guangde.
BQ636 .T36 1962 Han Wei liang Jin Nan bei Chao fo jiao shi / Tang, Yongtong,
BQ636 .T36 1968 漢魏兩晉南北朝佛敎史 / Tang, Yongtong,
BQ682 .K37 1991 Book guide Shūkyō wa omoshiroi / Fujiwara, Shigekazu,
BQ960.Y6 I5 行基 / Inoue, Kaoru,; Nihon Rekishi Gakkai.
BQ998.I5 L5 Yin’guangdashi hua zhuan. Lingyan shan si (Suzhou, Jiangsu Sheng, China)
BQ1170 .W31 原始佛典選譯 / Warren, Henry Clarke,; Gu, Fayan.
BQ1210 1968 Zhonghua da zang jing.
BQ1993.C5 K9 金剛经釋要 :[2 juan / Kumārajīva,Leguofashi,
BQ2053 .K67 1960 Myobŏp yŏnhwagyŏng / Chieh-huan,I-ju.Sŏ Sŏng-un p’yŏnjŏ.
BQ2057 .I5312 2000 法華經的幸福生命觀 :fang bian pin, shou liang pin xian dai quan shi / Ikeda, Daisaku.
BQ2057 .O53 2001 法華経一仏乗の思想 :Indo shoki Daijō Bukkyō kenkyū / Kariya, Sadahiko,
BQ4020 .X54 1969 Fo xue da gang / Xie, Wuliang,
BQ4023 .H8 1970 Fo jiao gai lun, Huang, Shifu.
BQ4110 .K56142 1958 Yuan shi fo jiao si xiang lun / Kimura, Taiken,
BQ4110 .K56164 1970 Yuan shi fo jiao si xiang lun / Kimura, Taiken,; Ouyang, Hancun.
BQ4133 .T8 1971 Jie shi fo jing yuan yi, Du, Erwei.
BQ4165 .Y36 2007 いのちの讃歌 :Yamamoto Kūgai kōgiroku / Yamamoto, Kūgai,; Ryū, Hisui.
BQ4570.M4 I54 1998 佛法與醫學 :mai xiang jian kang xin ji yuan : Chitian Dazuo yu yi xue dai biao dui tan / Ikeda, Daisaku.; Sōka Gakkai.
BQ7042 .I52 Ru de zhi men / Francis,; Li, Shaokun.
BQ7422 .L5 1973 Da sheng qi xin lun kao zheng, Liang, Qichao,
BQ7452 C6 Niuman xuan ji / Newman, John Henry,; Xu, Qingyu.
BQ8349.N57 O5 日蓮 / Ōno, Tatsunosuke,; Nihon Rekishi Gakkai.
BQ8649.H667 T3 法然 / Tamura, Enchō,; Nihon Rekishi Gakkai.
BQ8749.R463 K3 蓮如 / Kasahara, Kazuo,; Nihon Rekishi Gakkai.
BQ8749.S557 A56 親鸞 / Akamatsu, Toshihide,; Nihon Rekishi Gakkai.
BQ8999.K857 W37 沙門空海 / Watanabe, Shōkō,; Miyasaka, Yūshō,
BQ9262.5 .W8123 1969 禪學的黄金時代 / Wu, Jingxiong,; Wu, Yi,
BQ9262.5 .W8127 2009 禪學的黄金時代 / Wu, Jingxiong,; Wu, Jingxiong,Wu, Yi,
BQ9299.H854 L613 六祖惠能大師法寳壇經 =Sutra spoken by the Sixth Patriarch on the high seat of “The treasure of the law.” Huineng,
BQ9299.I5 H5 隱元 / Hirakubo, Akira,; Nihon Rekishi Gakkai.
BQ9449.D654 S548 正法眼蔵隨聞記 / Dōgen,; Ejō,Mizuno, Yaoko,
BQ9449.D657 T35 道元 / Takeuchi, Michio,; Nihon Rekishi Gakkai.
BR121 .Y83 1971 Jidu jiao gai lun. Yuan, Ding’an,
BR128.C43 L86 1966 Zhongguo guan shen fan jiao de yuan yin. Lü, Shiqiang.
BR150 .M6 一牧一棧 / Mu qi meng; Motte, Joseph.Zhang, Heqin,
BR160 .H3 Genshi Kirisutokyō / Hatano, Seiichi,
BR1285 .L57 1973 Jidu jiao yu Zhongguo jin dai hua lun ji / Lin, Zhiping,
BR1306 .K48 Nihon Kirishitan shishō / Kinoshita, Mokutarō,; Fróis, Luís,
BR1310.G67 U7 1973 Gotō kirishitanshi / Urakawa, Wasaburō,
BR1315.N3 U7 Urakami Kirishitan shi / Urakawa, Wasaburō,
BS315.C53 P8 2011 聖詠譯義 / Wu, Jingxiong,
BS315.C55 H8 新經全集 / Xiao, Jingshan.
BS315.J3 S48 1955 The New Testament :revised standard version and Japanese colloquial version.
BS475.2 .S5 Sheng jing ru men. Shaobo.
BS1245.53 .L36 2006 Exodus through the centuries / Langston, Scott M.
BS1485.3 .W35 1993 雅歌/ 王福民
BT6 .C38 Catholic great encyclopedia, Katorikku Dai Ji Den.; Jōchi Daigaku,
BT83.597 .C6312 2003 Hou xian dai gong gong zheng ce :chong su zong jiao, wen hua, jiao yu, xing, jie ji, zhong zu, zheng zhi he jing ji / Cobb, John B.
BT217 .G5 1954 The faith of our fathers :being a plain exposition and vindication of the church founded by our Lord Jesus Christ / Gibbons, James,
BT227 .C5 Ai yu lei / Jing Liu, Yueheng.
BT315.2 .M3 Sheng dan gu shi xuan. Yan, Luyi.
BT2535.M67 G781 聖學精義 / Miriam Teresa,; Sih, Paul K. T.
BT2597 .M61 1958 Mary in our life. Most, William G.
BT4689.C48 K8 1962 聖歌薈粹 / Guang qi bian yi guan,
BT13169.C6 L5 Tian zhu jiao hui jiao li wen da. Liu, Yousheng.
BV2623.A1 O3 1969 Walls are crumbling;seven Jewish philosophers discover Christ. Oesterreicher, John M.,
BV3427.S88 W8 蘇道使憶華 / Wu, Huamin.
BV3457.H4 T3 ヘボン / Takaya, Michio,; Nihon rekishi gakukai.
BV3457.T3 E2 高山右近 / Ebisawa, Arimichi,
BV4639 .W8127 2003 Nei xin le yuan :ai de san bu qu / Wu, Jingxiong,; Huang, Mei-ji,
BX154.C6 F4 1970 景敎碑考 / Feng, Chengjun,
BX958 .L6 1961 敎廷與中國使節史 / Luo, Guang,
BX1665 .E412 1968 中國天主教傳教史 / Elia, Pasquale M. d’,
BX1667.5.A2 C4 Z46 2003 中梵外交關係史 / Chen, Fangzhong,; Jiang, Guoxiong,
BX1667.7.P56 H83 2006 天主教在屏東萬金的生根發展, 1861-1962 / Huang, Zining.
BX3149 .C3 Wei dao ji / Zhao, Binshi.
BX3195 .T8 Zhongguo da lu Tian zhu jiao zhen xiang :shang xia ji / Du, Mo.
BX3199.M3 F3 Mao Zhenxiang zhuan, Fan, Yunshi.
BX3324.Y78 A25 Yu shu ji zui jin yan lun ji;wen hua jiao yu yu zong jiao Yu, Bin,
BX3324.Y8 D4 Life of archbishop Paul Yu Pin. De Jaegher, Raymond J.,
BX3324.Y81 D4 Yu Bin zong zhu jiao xiao shiLife of archbishop Paul Yu Pin Jaegher, Raymond J. de.
BX4668.W8 A3127 2013 超越东西方 :Wu Jingxiong zi zhuan / Wu, Jingxiong,; Zhou, Weichi,Lei, Libai,
BX4700.F8 Y6 Zabieru / Yoshida, Kogorō,; Nihon Rekishi Gakkai.
BX4705.N5 C42 1984 紐曼樞機傳 / Zhao, Erqian.
BX4811 .Z355 Jidu jiao zhong ji ge jiao da de zong pai / Chang, Aloysius,
BX4827.T7 O2 Toreruchi to gendai shingaku :rekishi shugiteki shingaku to sono gendaiteki igi / Ōbayashi, Hiroshi,
BX8625 .C5 1970 摩門經. Smith, Joseph,; Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
BX8625 .J3 Morumon kei / Smith, Joseph,
BXZ4705.M3236 A3 孤軍苦鬭記 / Mao, Zhenxiang,
CB7 .H8 當代文化論叢 / Huang, Wenshan,
CB19 .C5 1968 Wen hua zhe xue / Zhu, Qianzhi,
CB63 .T6131 Li shi zhi yan jiu / Toynbee, Arnold,; Somervell, D. C.Zhong, Jianhong.
CB113.C6 H8 Wen hua xue ji qi zai ke xue ti xi zhong de wei zhi / Huang, Wenshan,
CB113 .J3 I5 Hikaku bunka.
CB113.K6 Y5 Munhwa sakwan :segyesa taekwan / Yi, Hae-nam,
CB151 .N3 1961 Kagaku to shakai / Nakaya, Ukichirō,
CB245 .L512 Xi fang wen hua shi lüe / Thorndike, Joseph J.Chʻen, Shou-yi,
CB251 .F82 1979 Seiyō kōsai shimatsu / Fukada, Yūsuke,
CB251 .H87 1971 Zhong xi wen ming ji wen hua lun cong / Xie, Kang,
CB251 .I83 Tōzai shō :Nihon, Seiyō, ningen / Ishida, Eiichirō,
CB251 .L39 1975 Dong xi wen hua ji qi zhe xue / Liang, Shuming,
CB251 .L557 2008 Quan qiu hua xia Zhong xi wen hua de jiao liu :hui gu yu qian zhan / Leung, Pak-Wah,
CB251 .T34 1978 Ren wen jing shen zhi chong jian / Tang, Junyi,
CB430 .Z47 2000 展望廿一世紀論文集 / Zhan wang nian yi shi ji lun wen ji bian ji wei yuan hui.
CC250.C6 C48 1985 中華五千年文物集刊. Wu, Zhefu.Chen, Wannai.Huang, Xiubi.; Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui.
CD2030 .K834 故宮文獻. Guo li gu gong bo wu yuan.
CD6172 .C48 1985 Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Wu, Zhefu.Yuan, Zhan.Liu, Yufen.
CD6173 .C58 Zhuan ke xue :18 zhong 36 juan.
CD6173 .K85 1972 Zhuan ke ru men / Kong, Yunbai.
CD6173 .W36 1987 Zhuan ke yi shu / Wang, Beiyue,
CE37 .C49 1972 中西回史日曆 / Chen, Yuan,
CE37 .C5 1972 Zeng bu er shi shi shuo run biao / Chen, Yuan,; Dong, Zuobin,
CE37 .H7 1961 兩千年中西曆對照表 =A Sino-western calendar for two thousand years, 1-2000 A.D. / Xue, Zhongsan.; Ouyang, Yi.
CE37 .W3 Chronological tables of the Chinese dynasties :from the Chow Dynasty to the Ch’ing Dynasty / Wang, Tso-tʻing,; Lyman, E. R.
CJ3495 .T5 古錢大辭典 / Ding, Fubao,
CJ3496 .L56 1986 Zhuan ke / Lin, Suqing.; He, Jipeng.
CR4480 .W3 冕服服章之硏究 / Wang, Yuqing.
CS1239 .T7 承天明鄉社陳氏正譜 / Chen, Jinghe,; Trà̂n-nguyên-ThưƠc.
CS2990 .C465 1971 Zhong Ri xing shi hui bian / Chen, Chengzhi,
CS2990 .C5 Suppl. 周秦名字解詁彙釋補編 / Zhou, Fagao.
CS2990 .C512 古今人物别名索引 / Chen, Deyun.
CS2990 .C523 中国人物別名索引. Tōkyō Joshi Daigaku.
CS2990 .L5 1968 Li dai ren wu bie shu ju chu ming tong jian.
CS2998.C4 C4 趙族簡史 / Zhao, Yingrong.
CS3000 .G5 Japanese surnames, Gillis, I. V.; Pai, Ping-chʻi.
CS3000 .G55 Japanese personal names / Gillis, I. V.; Pai, Ping-chʻi.
CS3000 .O53 1972 Japanese names :a comprehensive index by characters and readings / O’Neill, P. G.
CT275.C3 A312 1971 Kaniji zi zhuan / Carnegie, Andrew,
CT1821 .K8 歷代自敘傳文鈔 / Guo, Dengfeng.
CT1823 .C53 1974 Song Yuan Ming Qing si chao xue an suo yin / Chen, Tiefan.; Chen Wang, Zhiping.
CT1823 .C92 中國學術詞典初編.
CT1828.C5 A3 一个女人的自傳 / Chao, Buwei Yang,
CT1828.C5225 C48 Chen Di nian pu / Jin, Yunming.
CT1828.C523 A2 Chen Yinke xian sheng wen shi lun ji. Chen, Yinke,
CT1828.H76 Y83 1972 Yuan Xu Luzhai ping shu / Yuan, Guofan.
CT1828.H8 F4 1970 胡適著作硏究論文集 / Fei, Haiji.; Xu, Gaoruan.
CT1828.H8 H78 Hu Shi xian sheng nian pu jian bian / Hu, Songping,
CT1828.H8 T66 胡適雜憶 / Tong, Te-kong,
CT1828.L4 A3 碣廬集 / Li, Shuhua,
CT1828.W824 W8 1986 聖心緣 :Wu Jingxiong bo shi yu wo / Wu Zhu, Wenying.
CT1828.Y315 A2 1977 楊却俗先生全集 / Yang, Songwei.
CT1838.K86 A33 1982 チョッちゃんが行くわよ / Kuroyanagi, Chō,
CT3710 .M45 1985 梅氏雙烈 / 梅自芳
CT3990.H78 A355 2006 胡适留學日记 / Hu, Shi,
CT3990.H78 L865 2006 再造文明的尝试 :Hu Shi zhuan, 1891-1929 / Luo, Zhitian,; Luo, Zhitian,
CT3990.J48 A3 2005 学海泛槎 :Ji Xianlin zi shu / Ji, Xianlin,
CT3990.J48 A3 2006 另一种回忆录 / Ji, Xianlin.
D11 .M5 1938 模範最新世界年表 / Morita, Kanesaburō.Tsumaki, Chūta,; Sanseidō Shoten.
D16 .B5214 Shi xue fang fa lun / Bolunhan,; Bernheim, Ernst,Chen, Tao,
D16 .R66 1969 Xin shi xue / Robinson, James Harvey,; Hu, Hongren.
D16.2 .K5 歷史學 槪論 / Kim, Ki-ung,
D16.8 .D8415 1971 Li shi de jiao xun / Durant, Will,; Durant, Ariel.
D16.8 .S4512 1967 歴史之科學與哲學 / Sée, Henri,; Li, Dongfang,
D20 .D32 1967 Daisekaishi / Mikasa, Takichito,
D20 .E38 初中歷史 / Lao, Gan,
D443 .B623 世界地略學 Bowman, Isaiah,
D443 .M6515 Xian dai Ouzhou wai jiao shi / Mowat, R. B.; Wang, Fengshi.
D443 .Y2 現代 政治 의 考察 / Yang, Ho-min.
D558 .H6 シベリア出兵の史的硏究 / Hosoya, Chihiro,
D644 .H78 1970 巴黎和會簡史 / Huang, Zhengming,
D767.2 .H28 1971 大東亜戦爭全史 / Hattori, Takushirō,
D767.2 .I8 実錄太平洋戦争, Itō, Masanori,
D785 .T412 1957 空權與戰爭 / Tedder, Arthur William Tedder,; Xie, Lizhong.
D804.J3 H3 Haisha :Tōjō Hideki fujin hoka senhan izoku no shuki / Hayashi, Itsurō,
D810.P6 L422 第二次世界大戰心理作戰理論與實際 / Lerner, Daniel.; Crossman, R. H. S.
D815 .B992 美蘇外交祕錄 / Byrnes, James F.; Wang, Mang.
D821.J3 B8 終戦外史 :mujōken kōfuku made no keii / Butow, Robert J. C.; Ōi, Atsushi,
D840.J3 L3 Kiro ni tatsu gendai :rekishiteki ronkō / Laski, Harold J.Ōuchi, Hyōe,Ōuchi, Setsuko,
D843 .C515 Chen Ruxuan zheng lun ji / Chen, Ruxuan,; Xu, Zhao.
D843 .L32 國際問題論叢, Lai, Jinghu,
D843 .L32 Guo ji wen ti lun cong / Lai, Jinghu,
D843 .L44 1969 Guo ji zheng ji lun ji xu bian / Li, Qitai,
D843 .L465 2007 转型时代俄罗斯与美欧关系研究 =Zhuanxing shidai Eluosi yu Mei Ou guanxi yanjiu / Li, Xing,
D843 .O5 1967 Ajia Afurika mondai nyūmon / Okakura, Koshirō,
D844 .L52 1971 Guo ji zheng zhi lun ji / Li, Qitai,
D849.5 .C48 Zheng zhi yu gong dao / Chen, Xiansen.
D849.5 .K38 Bei-Chū-So o aruku :Chūgoku wa itsu kokuren ni fukki suru ka / Kawasaki, Hideji,
D849.5 .T34 1986 Shi jie wang he chu qu? / Tang, Kaili.
D907 .H613 歐洲地理 / Hoffman, George Walter,
D922 .I5 Qian jin liu lang ji / Inukai, Michiko,; Chen, Pengren.
D1060 .W2 1997 欧洲合众国 :ou zhou zheng zhi tong he li xiang zhi shi jian = The United States of Europe / Wang, Haoyu.
DA566.9.C5 A3 1965 Waga hansei / Churchill, Winston,Nakamura, Yūkichi.
DAW1045.E87 Z58 2002 中东欧与欧洲一体化 / Zhu, Xiaozhong,
DD199 .F412 Feixide dui Deyizhi guo min yan jiang / Fichte, Johann Gottlieb,; Zhang, Junmai,
DD247.E5 R41 捕えた :Gyakusatsusha Aihiman no jinsei to hakaba / Reynolds, Quentin James,; Katz, Ephraim.Aldouby, Zwy.Date, Gyō.
DD290.3 .M354 2000 迈入 21世纪的德国与中国 / Gu, Junli.Liu, Liqun.
DD290.3 .N49 1997 The New Germany and the new Europe / Stares, Paul B.
DF77 .H74 Gu dai Xila cheng bang yu min zhu zheng zhi / Huang, Junjie.
DG450 .C5 中義文化論集 / Liu, Wendao,
DG577 .G712 義大利的重建 / Grindrod, Muriel,; Chu, Songqiu,; Franklin Book Program Collection (Library of Congress)Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui.
DK28 .M315 Konnichi no soren :ichi kagakusha no inshōki / Manton, S. M.Kaitō, Kōzō,
DK28 .O9 Sekai no tabi / Ōya, Sōichi,; Agawa, Hiroyuki,
DK40 .S8 1967 蘇俄及其附庸 / Zou, Yuguang.
DK42 .P3 Roshiya :kako to genzai. Pares, Bernard, Sir,Uchiyama, Tsutomu,
DK68.7.C5 W512 Li Hongzhang you E ji shi / Vitte, S. I︠U︡.; Wang, Guangqi,
DK113 .R34 1982 Roshiashi o yomu / Raeff, Marc,Ishii, Norie,
DK189 .A65 ロシア革命前史 / Arahata, Kanson,
DK267 .C513 1971 Shitailin zhi xia zhi Su E / Zhang, Junmai,
DK268.B65 .C48 Yu Baoluoting tan hua de hui yi / Chiang, May-ling Soong,
DK274 .W61 蘇俄全體主義六解, Wolfe, Bertram D.
DK753 .W3 Xiboliya Zhongguo ling tu kao / Wang, Su,
DK755 .H66 間宮林藏 / Hora, Tomio,
DK857.75.C6 X565 1999 中国与中亚 / Xing, Guangcheng,; Xue, Jundu,Zhao, Changqing,Sun, Zhuangzhi,
DR440 .L812 Tu’erqi shi lun / Luke, Harry,; Bao, Zunpeng.
DR1313 .H36 1999 帝國霸權與巴爾幹 “火藥桶” :cong Nansilafu de li shi jie du Kesuowo de xian shi / Hao, Shiyuan.
DS 799 .T3 臺灣光復三十年 / Taiwan.
DS4 .A68 Ajia rekishi jiten. Heibonsha.
DS12 .A47 アジア・アフリカ言語文化研究. Tōkyō Gaikokugo Daigaku.
DS19 .T8 1962 Mengwuer shi ji :[160 juan] / Tu, Ji,
DS19.Y78 C4 1970 元朝祕史 / Chen, Binhe,
DS22 .F4 1969 成吉思汗傳 / Feng, Chengjun,
DS33 .E33 1988 中央 アジア史 / Egami, Namio,
DS33 .W3 1962 Menggu shi liao si zhong / Wang, Guowei,
DS38 .P25 Hui jiao shi jie / Bai, Ruichang.
DS62 .K3 1960 中近東 / Kai, Shizuma,
DS62.8 .Z464 2000 中东政治現代化 :li lun yu li shi jing yan de tan suo / Chen, Decheng.
DS63.1 .Z663 2000 Zhong dong Feizhou fa zhan bao gao.
DS135.G3 S38 ナチスとユダヤ人 :roppyakumannin gyakusatsu no kiroku / Scheffler, Wolfgung.; Asahiro, Masatoshi,
DS316 .C5 马克思, 恩格斯, 列宁, 斯大林论巴黎公社 / Marx, Karl,; Zhongguo gong chan dang.
DS326 .L58 2002 冷战后海湾地区国际关系 / Liu, Yueqin.
DS327 .I5 Seiiki / Inoue, Yasushi,Iwamura, Shinobu,
DS327.7 .H78 1971 大唐西域記 / Xuanzang,; Bianji,
DS371.33.S457 S4812 2002 哭泣的阿富汗 / Shakib, Siba.
DS413 .L68 1969 Tianzhu you zong suo ji, Li, Shuqing.
DS414.2 .Y67 1988 インドとイギリス / Yoshioka, Akihiko,
DS481.N35 C455 Nihelu zhuan, Zhang, Junmai,
DS505 .F4 1970 Xing cha sheng lan jiao zhu / Fei, Xin,; Feng, Chengjun,
DS505 .H4215 Voyage du marchand arabe Sulaymân en Inde et en Chine, rédigé en 851 / Sulaimān,; Abû Zayd Ḥasan.Ferrand, Gabriel,
DS505 .M3 1970 Ying ya sheng lan jiao zhu / Ma, Huan,; Feng, Chengjun,
DS509.3 .S47 1969 史地叢考 / Feng, Chengjun,; Lévi, Sylvania,
DS509.5.C5 L58 Zhonghua min zu tuo zhi Nanyang shi / Liu, Jixuan,; Shu, Shicheng.
DS511 .C51 東南亞新興國家 / Zhu, Hebin.
DS514 .W3 1972 隋唐與後三韓關係及日本遣隋使遣唐使運動 / Wang, Yi,
DS514.3 .C45 1962 Dong xi yang kao[12 juan] Zhang, Xie,
DS514.3 .C45 1971 東西洋考 :[12 juan]  / Zhang, Xie,
DS518.1 .D65 2002 东北亚国家对外战略 / Gao, Lianfu.
DS522.6 .M29 1987 Ma Zhongxin tian ya li xian / Ma, Zhongxin,
DS550 .L58 Huang dao zu guo lian :Zhonghua Minguo liu Yue guo jun fen dou bie ji / Liu, Yuanzhang.
DS557.A5 A8512 1971 秦代初平南越考 / Aurousseau, Léonard Eugène,; Feng, Chengjun,
DS557.A5 P43 國史遺編 / Phan, Thúc Trực,
DS557.A6 P18 1966 越南危機 / Pan, Zhaoying,; Lyons, Daniel.
DS557.A68 H6 1969 Senjō no mura / Honda, Katsuichi,
DS557.V5 K8 Yuenan xing / Guo, Yuan.
DS557.7 .V633 People’s war against U.S. aero-naval war / Võ, Nguyên Giáp,
DS589.S6 W8 1968 宋卡誌 / Wu, Yilin.
DS595.2.C5 Y36 Hua ren yu Malaiya zhi jian guo, 1946 nian-1957 nian / Yang, Jiancheng.
DS595.5 W45 星馬人物誌 / Dong nan ya ren wu cong kan bian zuan wei yuan hui bian.
DS598.P38 B66 1970 Binlangyu kai pi shi / Bookworm.; Gu, Yingming.Wang, Danhua.
DS610.73.L45 P5312 2011 李光耀对话录 :Xinjiapo jian guo zhi lu / Plate, Tom,; Zhang, Lide,
DS644 .O55 Indoneshia no dokuritsu to kakumei / Soebardjo, Achmad.Oku, Genzō,
DS644 .T291 肌の色を越えて :taiheiyō sensō no kage no josei no shuki. Tantri, K’tut.Kudō, Akio,
DS646.1 .F413 1970 蘇門答剌古國考 / Ferrand, Gabriel,
DS655 .P4512 菲律賓槪觀 / Philippine Information Agency.
DS665 .L5 1970 Feilübin min zu de yuan yuan / Liu, Zhitian.
DS666.I2 L58 1971 Feilübin Yigelü zu / Liu, Zhitian.
DS701 .C75938 1976 Zhongguo shi xue lun wen xuan ji / Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui.
DS701 .C7595 中國大陸硏究. Zhongguo da lu wen ti yan jiu suo.
DS701 .H74 新亞學報. Xin Ya yan jiu suo (Kowloon, China)
DS701 .S45 史學年報. Yanjing da xue.
DS701 .S46 Shi xue ji kan / Guo li Beiping yan jiu yuan.
DS703 .D4 Sources of Chinese tradition / Chan, Wing-tsit.Watson, Burton.De Bary, William Theodore.
DS703 .G34 1964 Problems and methods in Chinese linguistics. Malmqvist, Nils Göran David.
DS703 .K8 1971 Jin dai Zhongguo shi / Guo, Tingyi,
DS703.4 .H82 華學月刊. International Sinological Conference.
DS703.5 .L58 1976 新中國建設方案 / Liu, Zhendong,
DS705 .C42 Zhonghua li shi di li da ci dian / Zhang, Qin,
DS705 .C44 1967 Tong kao xu jian / Ma, Duanlin.
DS705 .C53 1972 Zhongguo gu jin di ming da ci dian / Zang, Lihe.
DS705 .C53 中國古今地名大辭典 / Zang, Lihe.Lu, Erkui.Fang, Yi.
DS705 .C54 中國地名辭典.
DS705 .L78 新編中國地名辭典 / Lu, Jingyu.
DS706 .C48 Chūkyō kōwa / Nihon Gaisei Gakkai.
DS706 .H7 Zhongguo shi hua / Xu, Liqun.
DS706 .L53 現代日本漢學研究槪觀 / Liang, Rongruo.
DS706 .M44 1987 Mei li qiu hai tang / Guo, Zhentang.
DS706.5 .C44 1966 中國歷史地圖集 / Xu, Shengmo.
DS706.5 .C453 1981 Zhongguo li shi di li lun wen ji / Zheng, Dekun,
DS706.5 .C46 1971 尚書地理今釋 / Jiang, Tingxi,
DS706.5 .C472 1988 中国历史地理論丛 /
DS706.5 .C5 Zhongguo li dai jiang yu xing shi shi tu / Yang, Dejun.
DS706.5 .T85 Zhongguo jiang yu yan ge lue / Tong, Shuye.
DS706.5 .W28 輿地紀勝 :[199 juan, juan shou] / Wang, Xiangzhi,
DS706.5 .Y83 Taiping huan yu ji :[200 juan] / Yue, Shi,
DS706.5 .Y83 Suppl. Ying Song ben Taiping huan yu ji bu que :[113-118 juan] / Yue, Shi,; Yue, Shi,
DS707 .S4 1967 山海經 箋疏 :[18 juan, tu zan 1 juan / Guo, Pu,Hao, Yixing,
DS707.S43 C5 Shan hai jing tong jian / Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
DS707.S473 Y836 1982 Shan hai jing jiao zhu / Yuan, Ke.
DS707.Y77 W35 1971 Yu gong shi di, Wang, Hui.
DS708 .K82 1967 讀史方輿紀要[130 juan] Gu, Zuyu,
DS708 .K84 Tian xia jun guo li bing shu / Gu, Yanwu,
DS709 .B43 1981 China in old photographs, 1860-1910 / Beers, Burton F.
DS709 .T23 辛卯侍行記 :[6 juan] / Tao, Baolian.
DS710 .C628 Zu guo feng guang Zhongguo xin wen chu ban gong si, Taipei.
DS710 .W89 1972 You zong chu chu, Wu, Jiaqing,
DS711 .C41 Jiang shan ru ci duo jiao / Shanghai ren min chu ban she.
DS711 .H3 Huan xiang jian wen lu / Hai wai chu ban she.
DS711 .K25 1958 Chugoku ryūyō jūnen, Kachi, Shin,
DS711 .K5 Chikakute tōi kuni :Chūgoku, Kita Chōsen ni tabishite / Kitagawa, Yasumi,
DS712 .C5 1980 大陸去來 / Zhu, Junyi.
DS712 .L536 1985 Zhuang you da jiang nan bei / Lin, Li,
DS714 .L5 Guo li li shi bo wu guan zhan lan qi wu ju yu :can jia Niuyue shi jie bo lan hui zhan pin jian jie / Bao, Zunpeng.Gao, Quxun.; Guo li li shi bo wu guan (China)
DS714 .P3 Zhongguo bo wu guan shi / Bao, Zunpeng,
DS715 .C5 1969 金石學, Zhu, Jianxin,
DS715 .L46 1977 李濟考古學論文集. Li, Ji,
DS715 .W42 1973 Zhongguo kao gu xue shi / Wei, Juxian,; China.
DS721 S85 1968 Yuan dai Han wen hua zhi huo dong / Sun, Kekuan.
DS721 .C35 1972 Zhongguo jin san bai nian xue shu shi / Qian, Mu,
DS721 .C46 1970 Zhongguo xue shu lun zhu ji yao. Beijing da xue.
DS721 .C4723 1958 Zhongguo kang gong zhi jing shen ji chu / Zhang, Qiyun.
DS721 .C47243 Dong xi wen hua / Zhang, Qiyun.
DS721 .C472616 Yi li xue shi jiang gang yao Zhang, Junmai,
DS721 .C472622 Ming ri zhi Zhongguo wen hua, Zhang, Junmai,
DS721 .C475 1962 中國文化史 / Chen, Dengyuan,
DS721 .C4775 Zhongguo wen hua ren lei xue / Zheng, Dekun,
DS721 .C4776 Zhongguo de chuan tong wen hua :Xing Ma xue shu jiang yan xuan lu / Zheng, Dekun,
DS721 .C48735 1979 從中國歷史來看中國民族性及中國文化 / Qian, Mu,
DS721 .C4914 中學敎師論中華文化 / China (Republic : 1949- ).
DS721 .C52 慶祝李濟先生七十嵗論文集 / Qing zhu Li Ji xian sheng qi shi sui lun wen ji bian ji wei yuan hui.; Li, Ji,; Qing zhu Li Ji xian sheng qi shi sui lun wen ji bian ji wei yuan hui.
DS721 .C5715 Zhongguo she hui shi liao cong chao. Qu, Tuiyuan,
DS721 .C572476 1981 中國之文化復興 / Zhu, Chongsheng.; Zhongguo wen hua da xue.
DS721 .C573 Zhongguo xue shu shi lun ji / Qian, Mu,
DS721 .C5742 1979 中國文化論文集 / Taiwan.Dong hai da xue.
DS721 .F36 1968 漢學反哺集 / Fei, Haiji.
DS721 .H698 1964 Zhongguo jin dai gai liang zhu yi si xiang / Hu, Bin.
DS721 .H76 Dong xi wen hua yan jiu ji / Sih, Paul K. T.
DS721 .K8655 1983 Zhongguo min su shi hua / Guo, Licheng.
DS721.L35 C5 Zhongguo de wen hua / Latourette, Kenneth Scott,; Zhou, Xiantang.
DS721 .L5 Li yi gui fan. China.
DS721 .L512 Zhongguo wen hua shi :fu guo wen yu yuan jie, Zhongguo gu dai bi cai gao / Liang, Qichao,
DS721 .L5475 Guo xue gai lun Li, Yuegang.
DS721 .L548 Qing dai xue shu gai lun / Liang, Qichao,
DS721 .L548 清代學術槪論 / Liang, Qichao,
DS721 .L549 中國文化要義 / Liang, Shuming,
DS721 .L672 中國文化史 / Liu, Yizheng,
DS721 .L6765 和風堂讀書記 / Liu, Cunren.
DS721 .L695 1969 Tang dai wen hua shi yan jiu / Luo, Xianglin,
DS721 .N3923 1972 Zhongguo zhi ke xue yu wen ming / Needham, Joseph,; Chen, Lifu,; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui.
DS721 .S46 1957 Zhongguo jin dai si xiang shi jiang shou ti gang / Ren, Jiyu,Zhu, Bokun.; Beijing da xue.
DS721 .S66 1968 Village life in China;a study in sociology. Smith, Arthur H.,
DS721 .S8 1958 國學槪論, Fu, Lipu.
DS721 .S94 1931 Symposium on Chinese Culture. Symposium on Chinese Culture; Chen, Hengzhe,; Institute of Pacific Relations.China Institute of Pacific Relations.
DS721 .T28 Zhongguo wen hua zhi jing shen jia zhi / Tang, Junyi,
DS721 .W81 Wujin li su yao yan / Wu, Jiaqing.
DS721 .W8313 1968 漢民族的硏究 / Wu, Zhuhui,; Cai, Maofeng.
DS721 .Y45 2002 中國文化的展望 / Yin, Haiguang.
DS721 .Z437 1970 Min zu si xiang / Zhang, Qiyun.
DS721 .Z533 2001 中国自然文化遗产资源管理 / Zhang, Xiao.Zheng, Yuxin.
DS723 .H8 1971 Zhongguo zhong gu si xiang shi chang bian :shou gao ben / Hu, Shi,
DS723 .K8 1964 中國古代社會研究. Guo, Mōruo,
DS723 .L515 1970 中國文明的開始 / Li, Ji,; Wan, Jiabao.; Zhongshan xue shu wen hua ji jin dong shi hui.
DS723 .L8 1979 殷周时代的中国社会 / Lü, Zhenyu,
DS723 .M4 1978 Xian Qin wen hua shi / Meng, Shijie.
DS724 .C489 1985 Chin Yao-chi she hui wen hsüan / Jin, Yaoji,
DS730 .C362 1969 Zhongguo min zu zhi Zhang, Qiyun,
DS730 .C47 中央研究院民族學研究所集刊 / Ling, Chunsheng,
DS730 .C472 1970 元西域人華化考 :8 juan, Xu 1 juan, Mu lu 1 juan, Zheng yin shu mu 1 juan / Chen, Yuan,
DS730 .H8 Bian jiang cong shu. China (Republic : 1949- ).
DS730 .J8 Chung-kuo min tsu chi chʻi wen hua lun kao / Jui, I-fu.
DS730 .L55 1971 Zhong guo min zu shi. Lin, Huixiang,
DS730 .L59 1969 中國邊疆民族史 / Liu, Yitang.
DS730 .L76 1966 Zhongguo min zu shi / Luo, Xianglin,
DS731.M35 P46 1970 清史開國前紀 / Peng, Guodong.
DS732.C48 N5 Niuyue lai hong / Zhang, Yuanyang.
DS732 .H27 Zhong gong zen yang jie duo Hua qiao. Hai wai chu ban she.
DS732 .H275 Hua qiao jing ji dao lun. China (Republic : 1949- ).
DS732 .H78 Hua qiao zhi :zong zhi / Hua qiao zhi bian zuan wei yuan hui.
DS732 .H787 Hua qiao wen ti lun cong. China (Republic : 1949- ).
DS732 .H82 1970 中國人在英美各國的法律地位 / Huang, Zhengming.
DS732 .H866 華僑經濟年鑑 / China (Republic : 1949- ).Hua qiao jing ji nian jian bian ji wei yuan hui.
DS732 .L44 1970 Zhongguo zhi min shi. Li, Changfu,
DS733 T81 中國年曆簡譜 / Dong, Zuobin
DS733 .C58 1972 近世中西史日對照表 / Zheng, Hesheng,; Guo li bian yi guan (China)
DS733 .H6 1966 Qing shi nian biao, He, Buchao,
DS733 .K6 1936 Chūgoku gakugei daijiten / Kondō, Moku,
DS733 .K8 1965 Guo shi nian biao si zhong. Qi, Shaonan,Ruan, Fu,Xiao, Yishan,; Zhongguo nian jian she.
DS733 .L456 1968 Shi er chao dai di wang nian biao, Liu, Shixin.
DS733 .L8 Dictionary of Chinese history and geography.Zhongguo shi di ci dian, Long, Juanfei,
DS733 .T3 歷代建元攷 / Tao, Dong
DS733 .W3 Chung-kuo li shih chi nien piao / Wan, Kuo-ting,
DS733 .W786 1951 從五四到中華人民共和國的誕生(Zhongguo xin min zhu zhu yi ge ming shi nian biao) Wu, Min.; Xiao, Feng,
DS734.C4 L5 1968 歷代人物年里通譜 / Jiang, Liangfu.; Yang, Jialuo.
DS734 .C46 1962 中國人名大字典 = Giles, Herbert Allen,
DS734 .C5 1965 Zhonghua min zu gu shi lian huan tu / Chen, Gang.; Zhu, Chuanyu.Liu, Zhonggai.; Hua qiao she hui jiao yu jiao cai bian ji wei yuan hui.
DS734 .C513 1973 San guo ren wu lun ji / Zhuo, Meng’an,
DS734 .C527 1970 中國歷代帝王譜系彙編 / Jia, Huchen.
DS734 .C53 1970 歷代名人年里碑傳總表 / Jiang, Liangfu.
DS734 .C62 1966 中國人名大辭典 / Zang, Lihe.
DS734 .G4 現代中囯人名辞典 / Kasumigaseki, Kai.; Japan.
DS734 .H78 1964 帝王世紀輯存,[10 juan] Huangfu, Mi,; Xu, Zongyuan,
DS734 .H8 Wu zhong ji / Hu, Huaichen.
DS734 .I2 中國民族英雄 / Yi, Junzuo,
DS734 .K796 歷代帝王世系圖[等六種] / Gong, Shijiong.; Wang, Zhishu.
DS734 .L5 1970 Zhongguo liu da zheng zhi jia, Liang, Qichao,
DS734 .L54 中國古代名將故事 / Liu, Li.
DS734 .L58 中國之武士道 / Liang, Qichao,
DS734 .O9 中國歷代女政治家 / Ou, Jianzhi.
DS734 .P34 古今同姓名大辭典 / Peng, Zuozhen.
DS734 .S3 最新中華民國滿洲帝國人名地名便覧 / Taimusu Shuppansha.
DS734 .S485 中国近代人物論丛 /
DS734 .T29 1961 民國名人小傳 / Tang, Zupei.
DS734 .Y3 1968 歷代人物年里通譜 :fu shu li, suo yin / Jiang, Liangfu.; Yang, Jialuo.
DS734.Y36 A2 遼金元史講義. Yao, Congwu,; Yao Cong wu xian sheng yi zhu zheng li wei yuan hui.
DS734 .Y8 1972 彼岸 / Ruan, Yicheng,
DS734 .Y81 1972 前輩先生 / Ruan, Yicheng,
DS734.7 L582 1978 Shi tong tong shi / Liu, Zhiji,; Pu, Qilong,
DS734.7 .C4 1958 通鑑学 / Zhang, Xu,
DS734.7 .C42 1969 文史通義 / Zhang, Xuecheng,; Shang wu yin shu guan.
DS734.7 .C43 1973 Wen shih tung i. Chang, Hsueh-cheng.
DS734.7 .C432 1968 Wén shih t’ung i. Zhang, Xuecheng,; Zhang, Huafu,
DS734.7 .C44 1972 Du shi zheng yan / Zhang, Yiyan,
DS734.7 .C5 1964 Shi xue zuan yao / Jiang, Zuyi.
DS734.7 .C55 1972 中國史學史 / Jin, Yufu,
DS734.7 .F35 1965 中國通史簡編. Fan, Wenlan,
DS734.7 .H7 1964 廿五史論綱 / Xu, Hao,
DS734.7 .H8 1966 Zhong xi li shi zhi li jie / Hu, Qiuyuan,
DS734.7 .K36 1971 史略 / Gao, Sisun,
DS734.7 .L48 1968 Fang zhi xue / Li, Taifen,
DS734.7 .L54 1972 Shi xue gai yao / Li, Zongtong,
DS734.7 .L582 1964 Shi tong tong shi / Pu, Qilong,; Liu, Zhiji,
DS734.7 .L582 1969 Shi tong tong shi ;20 juan / Liu, Zhiji,; Pu, Qilong,Cai, Zhuo,
DS734.7.L5822 G33 Shi tong yu Shi tong xiao fan tong jian.
DS734.7 .L5834 1964 Shi tong ping / Lü, Simian,; Liu, Zhiji,
DS734.7 .L5834 1971 Shi tong ping / Lü, Simian,
DS734.7 .L585 國史 要義 / Liu, Yizheng,
DS734.7 .L59 1965 中國近代史諸問題 / Liu, Danian,
DS734.7 .T8 1966 與西方史家論中國史學 / Du, Weiyun.
DS734.7 .W3 Tong zhi tiao yi / Wang, Baoxin,
DS734.7 .W5 The history of imperial China :a research guide / Wilkinson, Endymion Porter.
DS734.7 .Y85 H75 Xian dai Zhongguo xin shi xue / Yu, Naishu.
DS734.7 .Z46 1964 歷史論叢 / Zhongguo ke xue yuan.
DS734.9.C3 H8 1968 章實齋先生年譜 / Hu, Shi,; Yao, Mingda,
DS734.9.C54 F4 1971 錢竹汀傳記硏究. Fei, Haiji,
DS734.9.L5 F8 1968 Liu Zhiji nian pu / Fu, Zhenlun.
DS734.9.L5 H78 1983 劉知幾的實錄史學 / Xu, Guansan.
DS734.9.S8 A25 1970 Shi ji ji ping / Sima, Qian,; Wu, Rulun,
DS734.9.S8 L5 1968 Sima Qian zhi ren ge yu feng ge Li, Changzhi.; Taiwan kai ming shu dian.
DS734.9.S8 L69 1968 司馬遷之人格與風格 / Li, Changzhi.
DS734.95 .C43 1962 中國古代史籍校讀法 / Zhang, Shunhui.
DS734.95 .H34 1982 海外漢學資源調查錄 / Wang, Yanqiu.; Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin (China).
DS734.95 .L43 1971 中國歴史硏究法補編 / Liang, Qichao,
DS734.95 .L43 1972 中國歷史硏究法 :fu bu bian / Liang, Qichao,
DS734.95 .L43 1973 中國歴史硏究法 / Liang, Qichao,
DS734.95 .L44 1971 Guo shi yan jiu liu pian :[fu lu san pian] / Liang, Qichao,
DS735.A2 C39 1970 Gai yu cong kao :43 juan mu lu 1 juan / Zhao, Yi,
DS735.A2 C4 1973 Nian er shi zha ji :17 juan fu bu yi / Zhao, Yi,
DS735.A2 C4 二十二史剳記 / Zhao, Yi,; Du, Weiyun.
DS735.A2 E677 1964 廿四史傳目引得 / Liang, Qixiong.
DS735.A2 E72 二十五史人名索引 / Tai wan kai ming shu dian.
DS735.A2 K8 1964 札樸 :[10 juan] / Gui, Fu,; Sun, Yirang,Chen, Li,
DS735.A2 L47 1973 Nian si shi zhuan mu yin de / Liang, Qixiong.
DS735.A2 L5 Zhongguo li shi Lin, Lüzhi.; Guo, Linyuan.
DS735.A2 S63 Shi ji lun wen / Wu, Jiansi,; Sima, Qian,
DS735.A2 S6797 1977 Shi ji tan yuan / Cui, Shi.
DS735.A2 T56 2003 听毛泽东讲史 / Bi, Zeshi.
DS735.A2 Y295 Shi ji jin shi / Yang, Jialuo.; Sima, Qian,
DS735 .A7 Chūgoku shakaishi / Aritaka, Iwao,
DS735 .C38 1971 Chʻiu shu / Zhang, Taiyan,
DS735 .C39 1972 Jiao shi sui bi, Zhang, Yuanji,
DS735 .C43 Zhonghua wu qian nian shi, Zhang, Qiyun,
DS735 .C485 1971 Nian er shi kao yi / Qian, Daxin,
DS735 .C4855 1962 历史問題論丛 / Jian, Bozan,
DS735 .C486 Shi jia zhai yang xin lu :[20 juan ; fu Shi jia zhai yang xin yu lu : shang zhong xia juan] / Qian, Daxin,
DS735 .C5 Synopses of monographical studies on Chinese history and social sciences. China Committee for Publication AId and Prize Awards (Taipei)
DS735 .C58 Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan / Zhong yang yan jiu yuan.
DS735 .C58 C58 v.4 1960 慶祝董作賓先生六十五歲論文集 / Zhongyang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan bian ji wei yuan hui.
DS735 .C58 v.23 Fu Sinian xian sheng ji nian lun wen ji / Fu, Sinian,; Zhong yang yan jiu yuan.
DS735 .C58 v.29 1958 Qing zhu Zhao Yuanren xian sheng liu shi wu sui lun wen ji / Chao, Yuen Ren,; Zhong yang yan jiu yuan.
DS735 .C58 v.30 1959 歷史語言硏究所集刊三十週年紀念專號 / Li, Ji,; Zhong yang yan jiu yuan.
DS735 .C58 v.39 1969 Qing zhu Li Fanggui xian sheng liu shi wu sui lun wen ji / Li, Fanggui.; Zhong yang yan jiu yuan.
DS735 .K3 1964 中国の歴史 / Kaizuka, Shigeki,
DS735 .L23 1975 Zhongguo li dai zhi luan xing wang shi / Lai, Rongxiang.
DS735 .L68 1954 Zhongguo tong shi / Luo, Xianglin,
DS735 .L8 1969 Zhongguo tong shi / Lü, Simian,
DS735 .L84 史學硏究論文集 / Lü, Zhenyu,
DS735 .S8 中國史自習卅題 / Song, Ting.
DS735 .S89 1989 Chūgoku shi / Suzuki, Shun,
DS735 .T4 中華二千年史 / Deng, Zhicheng,
DS735 .W35 Zhongguo chú̈an shi =Zhong guo quan shi / Wang, Dongling.
DS735 .Y78 1984 Zhongguo shi / Yü, Hsun.
DS736 .C54 v.28 1956 慶祝胡適先生六十五歲論文集 / Li, Jie.; Zhong yang yan jiu yuan.
DS736 .C6 Li shi. Zhong Xue Biao Zhun Jiao Ke Shu.
DS736 .C65 Gao zhong li shi / Guo, Tingyi,
DS736 .L453 1969 Li dai xiao shi / Li, Shi,Wang, Yunwu,
DS736 .L52 1969 歷代小史 / Chen, Wenzhu.; Wang, Yunwu,
DS736 .L528 1971 Er shi wu shi tan qi / Lin, Tingqiao.
DS736 .L53613 1976 A new account of Tales of the world / Liu, Yiqing,; Mather, Richard B.,
DS736.L5363 C45 1973 Shi shuo xin yu yu fa tan jiu Zhan, Xiuhui.
DS736 .P4 1980 Yi wen zhang gu cong tan / Peng, Guodong.
DS736 .P45 1971 Xin min zu shi guan, Peng, Yousheng.
DS736 .T3 1972 Tang Song chuan qi xuan, Lü, Ping,
DS736 .T7 1968 Kao xin lu / Cui, Shu,
DS737 .C46 1961 Bian jiang di li / Jiang, Junzhang,
DS737 .C48 1957 Bian jiang wen ti yu bian jiang jian she / Zhang, Xiamin.
DS737 .K3 1961 邊疆與國防 / Gao, Changzhu.
DS737 .T35 1971 Bian jiang shi yan jiu ji. Tao, Jinsheng,
DS737.7 .S767 1986 朝夕集 / Su, Shuangbi.
DS738 .C4 1956 中國軍事史略 / Zhang, Qiyun,
DS738 .H7 1957 共匪武裝建設之研究 / Xin, Zhongke.
DS740 .C48 1969 Zhong xi jiao tong shi liao hui bian / Zhang, Xinglang,
DS740 .H78 1975 周秦漢政治社會結構之硏究 / Xu, Fuguan.
DS740 .L46 1971 Zhongguo jin bai nian zheng zhi shi / Li, Jiannong.
DS740.2 .F3 1953 中西交通史 / Fang, Hao.
DS740.2 .N4 1968 中国, 歴史意識と階級闘争 / Nemoto, Makoto,; Koga, Noboru,Kobayashi, Takashi,
DS740.4 .C34 1958 Fei jun zhan lue zhan shu zhi yan jiu. China.
DS740.4 .C3577 1971 Zhong gong yu lin guo bian jing wen ti wen jian hui bian (1949-1970) / Qian, Kangzhi,; Dang dai Zhongguo yan jiu suo.
DS740.4 .C36 1957 Zhongguo wai jiao shi lun ji / Huang, Zhengming.
DS740.4 .C48 H8 1957 Zhongguo waijiao shilun ji / Huang, Zhengming,
DS740.4 .D43 1971 Shū On-rai no kihon. Den, Hideo,; Mao, Zedong,Zhou, Enlai,
DS740.4 .F72 1972 Zhongguo wai jiao shi / Fu, Qixue,
DS740.4 .T75 Jin dai Zhongguo wai jiao shi zi liao ji yao / Tsiang, Tingfu F.
DS740.4 .T77 中國不平等條約之緣起及其廢除之經過 / Tsien, Tai,
DS740.4 .W296 1972 清季外交史論集 / Wang, Zengcai,
DS740.5 .A7 K8 1967 中國阿剌伯海上交通史 :yuan Tang Song Yuan shi dai Zhong xi tong shang shi / Kuwabara, Jitsuzō,; Feng, You.
DS740.5.G5 C5 Yingguo qin Hua shi, Jiang, Weishui.
DS740.5.G5 W32 1967 英國對華外交與門戶開放政策, Wang, Zengcai.
DS740.5 .I53 P4 1958 Zhong Yue Mian Tai shi shi / Peng, Guodong.
DS740.5 .I55 1956 中越文化論集 Guo, Tingyi,
DS740.5.J3 C54 1958 Zhong Ri wen hua lun ji xu bian / Zhang, Qiyun.
DS740.5.J3 L47 Zhong Ri guan xi shi / Li, Zefen.
DS740.5.J3 L5 1956 中國文化東漸研究 / Liang, Rongruo.
DS740.5.J3 S793 1979 Zhong Ri min zu wen hua jiao liu shi / Song, Yuelun.
DS740.5.J3 W28 1969 中國日本交通史 / Wang, Jiwu,
DS740.5.J3 Y78 1969 Sui Tang Wudai Zhong Ri guan xi shi / Yu, Yousun.
DS740.5.K6 W3 1972 朱明與李氏朝鮮 / Wang, Yi,
DS740.5 .K6 W327 古代中韓關係與日本 / Wang, Yi,
DS740.5.M65 S86 2006 在大漠那边 :Lin Biao zhui ji zhen xiang / Sun, Yixian.
DS740.5.R8 C47 Fei E zheng zhi yuan shi zi liao hui bian / Guo ji guan xi yan jiu suo.
DS740.5.R8 V3 Chūgokujin :kunō suru shakai shugi / Vasconi, Luciano.
DS740.5.R8 Y8 俄侵華實錄 Yu, Honglin.
DS740.5.S65 S274 1972 毛澤東思想與中蘇関係 / San, Yuan.; Mao, Zedong,
DS740.5.S65 W359 2003 雅爾達密約與中蘇日蘇關係 / Wang, Yongxiang,
DS740.5.T48 C5 1958 中泰文化論集 / Ling, Chunsheng.
DS740.5.T8 C48 中土文化論集, Zhou, Hongtao,
DS740.5.U5 A4715 Meiguo dui Hua zheng ce :Aiqixun zhi zi bai / Acheson, Dean,; Ju Ren.
DS740.5.U5 L5 中美外交史 / Li, Dingyi,
DS740.5.V5 L8 北屬時期的越南 :Zhong Yue guan xi shi zhi yi / Lü, Shipeng.
DS741 .C49 1959 吳越春秋 :10 juan fu juan shou 1 juan bu zhu 1 juan / Zhao, Ye,; Xu, Tianhu,
DS741 .L5 Zhongguo shang gu shi ba lun / Li, Dongfang,
DS741 .L52 先秦史 / Li, Dongfang,
DS741 .L57 1963 古史考存 / Liu, Jie,
DS741 .X53 1968 中國古代史 Xia, Zengyou,
DS741.3 .M3 1983 Shi ji / Ma, Jingxian.; Sima, Qian,
DS741.3.S683 G8 1971 史記札記 :[6 juan, mu lu 1 juan, xu 1 juan / Guo, Songtao,
DS741.5 .H7 1963 Zhongguo gu dai shi / Xia, Zengyou.
DS741.5 .L87 1967 Xian Qin shi / Lü, Simian,
DS741.5 .M45 1968 Gu shi zhen wei / Meng, Wentong,
DS741.65 .X85 2002 中国民族文化源新探 / Xu, Lianggao,
DS744 .L8 Yin xu shu qi hou bian :[2 juan / Luo, Zhenyu,
DS744 .U412 1970 中國靑銅器時代考 / Umehara, Sueji.; Hu, Yuanxuan.
DS745 .C5154 Zhu shu ji nian ba zhong. Lin, Qunbu,
DS745 .P5 1962 Xin jiao xu zi zhi tong jian :[220 juan] / Bi, Yuan,; Sima, Guang,
DS745 .S77 Xin jiao Zi zhi tong jian zhu / Zhang, Yu,Hu, Sanxing,Sima, Guang,
DS745.S78 T85 1970 Tong jian yan jiu, Cui, Wanqiu,
DS745 .S782 1971 Tong jian juan yu, Sima, Guang,; Zhao, Boping.
DS745.S783 W36 Du Tong jian lun / Wang, Fuzhi,; Wang, Fuzhi,
DS745 .S812 1963 Tong jian lun / Sima, Guang,; Wu, Yaoguang.
DS745 .S82 1956 資治通鑑今註 / Sima, Guang,; Li, Zongtong,
DS745 .T8 中國政治制度史, Zeng, Zisheng,
DS747 .H32 Shūkō to sono jidai / Hayashi, Taisuke,
DS747.H673 .S46 侯馬盟書 / Shanxi Sheng wen wu gong zuo wei yuan hui.
DS747.I25 C48 1967 Yi zhou shu ji xun jiao shi,10 juan yi wen 1 juan Zhu, Youzeng,; Yan, Kejun,Lin, Chunpu,
DS747.I25 C48 1971 Yi Zhou shu ji xun jiao shi[10 juan] Zhu, Youzeng,
DS747 .T75 1970 國語 / Ye, Yulin.
DS747.T853 C5 國語斠証 / Zhang, Yiren.; Zuoqiu, Ming.
DS747.15 .B52 1983 Annotated genealogies of Spring and Autumn period clans / Blakeley, Barry B.
DS747.15 .M3 1992 Zuo zhuan shi wei / Ma, Su,; Xu, Liancheng.Zuoqiu, Ming.
DS747.2 C388 景越絶書校注稿本 :15 juan, juan shou : 1 juan, fu lu : 1 juan / Yuan, Kang,; Wu, Ping,Qian, Peiming.
DS747.2 .C3 1972 Zhan guo ce xiang zhu :[33 juan] / Yao, Hong,Guo, Shaoyu,
DS747.2 .C375 戰國策通檢 /
DS747.2 .C376 帛書戰國策 / He luo tu shu chu ban she.
DS747.2 .C384 1967 戰國策高氏注 / Gao, You,Yao, Hong,Chu, Zugeng.Lin, Chunpu,Zhang, Qi,
DS747.2 .C387 白話譯解戰國策 / Yeh, Y”u-lin.
DS747.2.C392 C47 戰國策硏究 / Zheng, Liangshu,
DS747.2 .C7 1964 Intrigues :studies of the Chan-kuo tsʻe / Crump, J. I.
DS747.2 .T3 1971 辯士與游俠, Tao, Xisheng,
DS747.2 .T78 春秋史 / Tong, Shuye.
DS747.23.C48 H3912 1971 Zhou Gong / Hayashi, Taisuke,
DS747.42 .H625 1969 漢畫與漢代社會生活 / He, Haotian.
DS747.5 .C5 1969 Qin Han shi / Lü, Simian,; Taiwan kai ming shu dian.
DS747.5 .L3 秦漢史 / Lao, Gan,
DS747.5 .L5 1970 Qin Han shi / Li, Yuancheng.
DS747.5 .S5 Qin Han shi, Shen, Mingzhang.
DS747.5 .S8 Qin hui yao. Sun, Kai,
DS747.6 .Y3 1982 雲夢秦簡日書研究 / Rao, Zongyi.; Zeng, Xiantong.
DS747.9.C47 C47 1985 Chʻin tʻao yung / Wu, Zhefu.
DS748 .C49 1962 Index du Han-kouan ts’i-tchong / Chen, Zuolong.; Sun, Xingyan,
DS748 .F3 1977 新校本後漢書并附編十三種 / Fan, Ye,; Li, Xian,
DS748 .H7 1971 西漢會要 :70 juan ti yao 1 juan mu lu 1 juan / Xu, Tianlin,
DS748 .H72 1963 Dong Han hui yao :[40 juan] / Xu, Tianlin,
DS748 .H76 Xin yu / Lu, Jia,; Ling, Shu,Dong, Zhongshu,Jia, Yi,
DS748 .H78 1971 Han ji / Xun, Yue,
DS748 .K75 1972 漢代學術史略 / Gu, Jiegang,
DS748 .L515 1964 Han guang wu. Li, Tang.
DS748 .L56 1969 漢武帝之用儒及漢儒之說詩 / Liu, Guangyi.
DS748 .P24 1978 Xin jiao ben Han shu ji zhu bing fu bian liang zhong / Ban, Gu,Yan, Shigu.Yang, Jialuo.
DS748 .P35 Han shu :100 juan / Ban, Gu,; Yan, Shigu,; Ji gu ge,
DS748 .P35 Han shu :120 juan / Ban, Gu,
DS748 .P35 v.4 (9-12) Hanshu.
DS748 .P36 1970 前漢書 Ban, Gu,; Zhuang, Shi,
DS748.P38 C4 漢書新證 / Chen, Zhi,; Ban, Gu,
DS748.P383 Y33 1971 Liang Han bo wen / Yang, Daya,
DS748 .S744 Shi ji hui zhu kao zheng / Sima, Qian,; Takikawa, Kametarō,
DS748 .S745 1981 史記會注考證 / Sima, Qian,Lu, Shixian,Takigawa, Kametarō,Chen, Zhi,
DS748 .S747 1959 史記 / Sima, Qian,; Pei, Yin,Sima, Zhen,Zhang, Shoujie,
DS748 .S747 1964 史記. Sima, Qian,
DS748 .S747 1978 Xin jiao ben Shi ji san jia zhu bing fu bian er zhong / Sima, Qian,Yang, Jialuo.
DS748 .S747 Shi ji :130 juan / Sima, Qian,
DS748 .Y3 漢書窺管 / Yang, Shuda,
DS748 .Y9 1971 Hou Han ji / Yuan, Hong,
DS748.1 .F3 後漢書 :120 juan / Fan, Ye,; Li, Xian,
DS748.16.H354 W37 2005 细说汉高祖 / Wanyan, Shaoyuan.
DS748.16.Z43 K89 1969 張騫西征考, Kuwabara, Jitsuzō,; Yang, Lian.
DS748.2 C42 三國志 :65 juan / Chen, Shou,
DS748.2 G8 1961 Guan sheng di jun sheng ji tu zhi quan ji / Lu, Zhan,
DS748.2 .C42 1977 新校本三國志注附索引 / Chen, Shou,; Pei, Songzhi,
DS748.2.C42 L5 三國新志 / Liu, Gongren,; Wang, Nianlun.Wang, Nianlun.
DS748.2 .C421 三國志 / Chen, Shou,; Pei, Songzhi,Chen, Naiqian.
DS748.2 .C423 三國志選 / Chen, Shou,; Miao, Yue.
DS748.2.C45 H8 1972 三國志選注 / Huang, Dashou.; Chen, Shou,
DS748.2 .C49 三國人物新論 / Zhu, Xiuxia,
DS748.2 .H58 竹林七賢硏究 / He, Qimin.
DS748.2.K8 H8 1967 關公的人格與神格, Huang, Huajie.
DS748.2 .L44 1983 新三國 / Li, Dongfang,
DS748.2 .L8 San guo shi hua / Lü, Simian,
DS748.2 .W4 Wei shu :114 juan / Wei, Shou,
DS748.2 .W45 Wei shu / Wei, Shou,
DS748.2 .Y35 三國會要 :22 juan, xu li mu lu 1 juan, fu jiao dian shuo ming 1 juan / Yang, Chen,
DS748.28 .C5 1971 三國人物論 / Zhu, Xiuxia,
DS748.29.T67 C387 2006 品曹操 / Zhang, Yaxin.; Zhang, Yaxin.
DS748.4 .C55 Jin shu jiao zhu :130 juan / Wu, Shijian,; Liu, Chenggan.
DS748.4 .L5 1969 Liang Jin Nan Bei chao shi / Lü, Simian,; Xia, Deyi.
DS748.4 .S53 Wei Jin Nanbei chao zheng zhi zhi du. Shen, Renyuan.
DS748.5 L53 1971 Chou shu / Linghu, Defen,
DS748.5.L5 P4 北史 :100 juan / Li, Yanshou,
DS748.5 .L52 北史 :[100 juan] / Li, Yanshou,
DS748.6 .N33 1986 Nan bei de fen lie yu rong he — hua li Tang chao de jie shu / Zhang, Yueqin.
DS748.7 .L5 Nan shi :[80 juan] / Li, Yanshou,
DS748.8 .H75 Nan Qi shu :59 juan / Xiao, Zixian,
DS748.8 .H752 南齊書 / Xiao, Zixian,; Zhonghua shu ju.
DS748.8 .L4 Nan shi :80 juan / Li, Yanshou,
DS748.8 .L51 Bei Qi shu :[50 juan] / Li, Baiyao,
DS748.85 .L52 北齊書 / Li, Baiyao,
DS749 .H76 Xi Wei shu / Hsieh, Ch’i-k’un.Yang, Jialuo.
DS749 .Y3 Liang shu :56 juan / Yao, Silian,
DS749 .Y31 Liang shu :[56 juan] / Yao, Silian,
DS749 .Y312 梁書 :[3 ce 56 juan] / Yao, Silian,
DS749.05 .L5 Zhou shu :50 juan / Linghu, Defen,
DS749.05 .L51 Chou shu :[50 juan]. Linghu, Defen,
DS749.1 .Y3 Chen shu :36 juan / Yao, Silian,
DS749.1 .Y31 Chen shu :[36 juan] / Yao, Silian,
DS749.2 L3 1970 Sui Dang wu dai shi / Lan, Wenzheng.
DS749.2 .C47 1970 Sui Tang zhi du yuan yuan lue lun gao / Chen, Yinke,
DS749.2 .F8 Sui Tang Wu dai shi / Fu, Lecheng,
DS749.2 .S5 1970 隋唐史話, Shen, Qiwei.
DS749.2 .S79 1976 Zi zhi tong jian Sui Tang zhi ji ben / Sima, Guang,; Hu, Sanxing,
DS749.2 .T3 隋文帝政治事功之硏究 / Tang, Chengye.
DS749.2 .W4 隋書 :85 juan / Wei, Zheng,
DS749.2 .W8 1971 Sui Tang Wu dai shi / Wu, Feng,
DS749.2 .Y8 隋唐五代中日關係史 / Yu, Yousun.
DS749.3 .C39 Tang shi / Zhang, Qun,
DS749.3 .C395 1970 Tang dai zheng zhi shi shu lun gao / Chen, Yinke,
DS749.3 .C5 1970 劉晏評傳 :fu nian pu / Ju, Qingyuan.
DS749.3 .H62 1972 Tang dai Yi Di bian huan shi lüe / Hou, Linbo,
DS749.3 .L339 唐國史補等八種. Li, Zhao,Zhao, Lin,Xue, Yongruo,Gu, Shenzi,Fan, Shu,Cui, Lingqin,Sun, Qi,Pei, Xing,
DS749.3 .L5 Jiu Tang shu :200 juan / Liu, Xu,
DS749.3 .L59 1974 唐代政敎史 / Liu, Boji,
DS749.3 .L59 唐代政敎史 / Liu, Boji.
DS749.3 .L6 1968 Tang dai wen hua shi / Luo, Xianglin,
DS749.3 .L8 1970 Lu Zhi wen / Lu, Zhi,; Zhou, Yangchu.
DS749.3 .L8 1972 Lu Xuan’gong zou yi, Lu, Zhi,
DS749.3 .L83 1971 Xin Tang shu / Lü, Simian,; Ouyang, Xiu,
DS749.3 .O8 Xin Tang shu :225 juan / Ouyang, Xiu,
DS749.3 .S46 1970 Tang Taizong yu Zhenguan zhi zhi / Shi, Yisheng,
DS749.3 .W3 1968 Tang hui yao / Wang, Pu,
DS749.3.Y45 L795 1972 Yan Shigu nian pu / Luo, Xianglin,
DS749.35 .C38 1969 Xi tu jue shi liao / Chavannes, Edourad,; Feng, Chengjun.; Zhonghua wen hua ji jin dong shi hui.
DS749.35 .T6 Liao shi :116 juan / Tuotuo,
DS749.35 .T6 suppl. Liao shi bu yi :2 juan ; Liao shi shi yi : 24 juan / Li, E,; Xu, Shaoqi.
DS749.5 .H75 Jiu Wu dai shi :150 juan / Xue, Juzheng,
DS749.5 .H758 Jiu Wu dai shi :150 juan fu kao zheng mu lu 2 juan / Xue, Juzheng,
DS749.5 .L5 Liao Tai zu / Li, Tang.
DS749.5 .O8 Wu dai shi ji :74 juan / Ouyang, Xiu,; Xu, Wudang,
DS749.5 .O81 Wu dai shi :74 juan / Ouyang, Xiu,; Xu, Wudang,
DS749.5 .O92 1969 五代史 / Ouyang, Xiu,; Zheng, Yunling.
DS749.5 .W24 五代會要 :[30 juan] / Wang, Pu,
DS749.6 .T6 Jin shi :135 juan / Tuotuo,
DS750.82 .K89164 1971 中國阿剌伯海上交通史 / Kuwabara, Jitsuzō,; Feng, You.
DS751 .C433 1972 Song dai xing wang shi, Zhang, Menglun.
DS751 .C47 1972 Song Taizong dui Liao zhan zheng kao / Cheng, Guangyu.
DS751 .C49 Song shi xin tan, Jiang, Fucong,
DS751 .C5 宋遼金史書籍論文目錄通檢中文部分, 1900 至 1975 / Chen, Qinghao.
DS751 .H66 1970 王安石政略 / Xiong, Gongzhe.
DS751.H73 T3 1972 Song hui yao yan jiu / Tang, Zhong,
DS751 .L47 岳飛史蹟考 / Li, An.
DS751 .L69 Xu zi zhi tong jian chang bian :xin ding ben ; liu bai juan xu yi juan zong mu yi juan / Li, Tao,; Zhao, Xibian.Yang, Wenying.Sima, Guang,Huang, Yizhou,
DS751 .M38 1971 東京夢華錄 / Meng, Yuanlao,
DS751 .M38 東京夢華錄注 / Meng, Yuanlao,; Deng, Zhicheng,
DS751 .P4 1970 岳飛評傳 / Peng, Guodong.
DS751 .S4 Song shu :100 juan / Shen, Yue,
DS751 .S636 1969 Sushui ji wen / Sima, Guang,; Sima, Guang,Zhao, Yanwei,Zhao, Yanwei,
DS751 .S8 宋史硏究集 / Song shi yan jiu hui.Song shi zuo tan hui.
DS751 .S83 no.2 1970 Sung studies newsletter.
DS751 .T28 1973 Da Song xuan he yi shi / Li, Liewen,
DS751 .T6 Song shi :496 juan / Tuotuo,
DS751 .T62 1970 Jin shi / Tuotuo,; Zhang, Qiyun.
DS751 .W3 Song lun :[15 juan] / Wang, Fuzhi,
DS751.W3 K4 Wang Anshi ping zhuan, Ke, Changyi.
DS751 .W34 1972 Song shi yan jiu lun ji / Wang, Deyi.
DS751 .Y42 Qidan guo zhi tong jian / Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
DS751 .Y72 大金國志通檢 / Centre franco-chinois dé̕tudes sinologiques.
DS751 .Y78 Song Yuan Zhong Ri guan xi shi / Yu, Yousun.
DS751.Y83 L53 Yue Fei xin zhuan / Li, Tang.
DS751.4.A1 T3 1969 Qing xue an xiao shi[14 juan, juan shou, juan mo] Tang, Jian,
DS751.5 .Y68 2005 正说宋朝十八帝 :jie mi li shi zhen xiang zou chu “xi shuo” wu qu / You, Biao.
DS751.6.P8 L61 蒲壽庚傳 / Luo, Xianglin,
DS752 .K6 1963 新元史考證 / Ke, Shaomin,; Liu, Chenggan.Li, Yan.Li, Yan.
DS752 .K6 Xin Yuan shi :257 juan / Ke, Shaomin,
DS752 .L52 Xi shuo Yuan chao / Li, Dongfang,
DS752 .S8 Yuan shi :210 juan / Song, Lian,; Wang, Yi,
DS752 .S85 1966 元史 / Song, Lian,; Song, Lian,Zhang, Qiyun,Yao, Congwu,Zhang, Xingtang.; Yuan shi chong kan bian ji wei yuan hui.
DS752 .Y313 1969 元朝制度考 / Yanai, Watari,; Chen, Jie,Chen, Qingquan.
DS753 .C32 明史 :332 juan / Zhang, Tingyu,
DS753 .C484 1967 Ming ji :60 juan / Chen, He,; Chen, Kejia,
DS753 .C565 1972 Ming Qing shi shi cong tan, Su, Tongbing.
DS753 .H73 1962 新校明通鑑 / Xia, Xie,
DS753 .H772 1972 明淸史事隨筆, Xu, Duanfu.
DS753 .J86 1973 明代思想史 / Rong, Zhaozu,; Taiwan kai ming shu dian.
DS753 .K86 1972 甲申三百年祭, Guo, Mōruo,
DS753 .L5414 Ming Qing shi lun ji / Li, Guangtao.
DS753 .L544 1956 明淸史 / Li, Xun.
DS753 .L548 1969 從白陽傳疏論晚明軍政, Liu, Jieping.
DS753 .L8 1972 Ming hui yao :ba shi juan / Long, Wenbin,
DS753 .M3 南明史談 / Mao, Yibo,
DS753 .M38 1965 Ming Qing shi lun zhu ji kan / Meng, Sen,
DS753 .M4 1957 明代史 / Meng, Sen,
DS753.M5262 W3 1968 明史考證攟逸. Wang, Songyu,; Wang, Jilie,
DS753 .M554 1971 Ming ji bai shi chu bian /
DS753 .M58 明史考證抉微 / Chen, Shoushi,
DS753 .M592 明史編纂考 / Huang, Meiyun.
DS753 .M595 Ming dai zheng zhi / Qian, Mu,
DS753 .M597 明代經濟 / Sun, Yuanzhen.
DS753 .M625 Ming dai guo ji guan xi / Wang, Xichang.
DS753 .M626 明代國際貿易 / Zhang, Dechang.
DS753 .M627 Ming dai bian fang / Meng, Sen,
DS753 .M629 Ming dai zong jiao / Tao, Xisheng,
DS753 .M63 明代土司制度 / She, Yize,Ling, Chunsheng,Huang, Kaihua,
DS753 .S77 1970 明史偶筆 / Su, Tongbing.
DS753 .W3 Ming shi kao zheng jun yi :[42 juan, bu yi] / Wang, Songyu,
DS753 .Y45 清代徵獻類編 :5 zhong 34 juan zong mu xu lie 1 juan / Yan, Maogong.
DS753.5 .A84 Dictionary of Ming biography, 1368-1644 =Ming dai ming ren zhuan / Association for Asian Studies.; Goodrich, L. CarringtonFang, Zhaoying,
DS753.5 .G35 2004 明末四公子 / Gao, Yang,
DS753.5.Z44 X8 2005 正说明朝十六帝 :jie mi li shi zhen xiang, zou chu “xi shuo” wu qu / Xu, Wenji.; Chen, Shilong,Wang, Tianyou.
DS753.6.C48 H73 鄭和評傳 / Xu, Yuhu.
DS753.6.C48 P4 1970 Zheng He xia xi yang kao / Pelliot, Paul,; Feng, Chengjun,
DS753.6.C56 C43 Zhang Juzheng ping zhuan / Chen, Qitian,
DS753.6.C56 C48 張居正大傳 / Zhu, Dongrun.
DS753.6.H3 A2 1973 海忠介公全集, Hai, Rui,
DS753.6.K35 K3 高皇后傳 / Sun, Chengze,Shao, Bowen,
DS753.6.L472 F3 李之藻研究 / Fang, Hao.
DS753.6.M5 C55 Zhu Yuanzhang ping jia wen ti hui bian :”ji zi yi jiu liu wu nian quan nian Shanghai Wen hui bao.”
DS753.6.M5 W8 朱元璋傳 / Wu, Han,
DS753.6.Y83 Y462 2005 袁崇焕传 / Yan, Chongnian.
DS754 .A7 清代史研究 / Ishibashi, Hideo,
DS754 .C474 1966 Jiaqing chong xiu yi tong zhi. Jiaqing,
DS754 .C48 Zhongguo bu ping deng tiao yue. Tsien, Tai,; China.United States.
DS754 .C515  1963 Jing shi da gang / Chin, Chao-fĕng,
DS754 .C527 1963 Da Qing hui dian. Kun’gang.
DS754 .C53 中國近代政治史 / Zhang, Xiaoqian.
DS754 .C5325 1963 Qing chao tong dian :[100 juan] / Qianlong,
DS754 .C533 Qing shi / Zhao, Erxun,; Qing shi bian wei hui.Zhongguo wen hua yan jiu suo.Guo fang yan jiu yuan (China)
DS754 .H63 清代通史 / Xiao, Yishan,
DS754 .H7 Zhongguo jin dai shi gai yao / Xiao, Yishan,
DS754 .I512 1960 淸朝全史 / Inaba, Iwakichi,
DS754.J92 C58 Gendai Chūgoku shi / Jung, Meng-yüan.; Chūgoku Kenkyūjo (Tokyo, Japan)
DS754 .L5 Xi shuo Qing chao / Li, Dongfang,
DS754 .L59 1965 Qing chao xu wen xian tong kao :400 juan / Liu, Jinzao,
DS754 .M4 Qing dai shi / Meng, Sen,
DS754 .M4 清代史 / Meng, Sen,; Wu, Xiangxiang,
DS754 .P3 Zhongguo jin dai shi lun cong. Bao, Zunpeng.
DS754 .P3 中國近代史論叢. Bao, Zunpeng.Wu, Xiangxiang,Li, Dingyi.
DS754 .S782 1971 Suppl. Xu Tong jian juan yu. Sima, Guang,; Zhao, Boping.
DS754 .T31 1964 Da Qing li chao shi lu zong mu.
DS754 .T33 Da Qing shi chao sheng xun.
DS754 .W14 晚清及民國人物瑣談, Ji, Guoan.
DS754 .W3 Zhongguo jin dai shi, Wang, Yi.
DS754 .W4 1970 Sheng wu ji :[14 juan] / Wei, Yuan,
DS754 .W45 1966 Sheng wu chi. Wei, Yuan,
DS754 .W8 Wan Qing gong ting shi ji / Wu, Xiangxiang,
DS754 .Y5 1967 Chong ding Qing jian gang mu / Yin, Luanzhang.; Shi jie shu ju.
DS754.18 .C56 1974 中国人民反帝斗争的故事 / Shanghai ren min chu ban she.
DS754.19 .C45 1962 清史列傳 :[80 juan] / Guo shi guan (Beijing, China)Zhonghua shu ju.
DS754.19 .L485 2006 何苦生在帝王家 :da Qing gong zhu ming yun shi lu / Li, Jingping,; Kang, Guochang.
DS754.19 .X8 2005 正说清朝十二后妃 :jie mi li shi zhen xiang, zou chu “xi shuo” wu qu / Xu, Guangyuan,
DS754.19 .Y36 2004 正说清朝十二帝 :jie mi li shi zhen xiang, zou chu “xi shuo” wu qu / Yan, Chongnian.
DS754.19 .Y826 2005 正说淸朝十二臣 :jie mi li shi zhen xiang, zou chu “xi shuo” wu qu / Yu, Mu.
DS754.19 .Z478 2005 正说清朝十二妃 :tu wen ben / Zhang, Kai.
DS754.2 .C54 1958 Qing chao wen xian tong kao / Qianlong,
DS754.4.K3 T3 Seiso Kōki-tei / Tagawa, Daikichirō,
DS754.4.L8 P3 1971 Lü Liuliang nian pu, Bao, Lai.; Lü, Liuliang,
DS754.5 .S546 2005 話說大清 :qing ai tian zi Shunzhi si mi dang an quan jie mi / Sheng, Ye.
DS754.54.X536 J53 2007 说孝庄 / Ji, Lianhai,
DS754.6 .J5 2007 说康熙 / Ji, Lianhai,
DS754.7 .J52 2007 说雍正 / Ji, Lianhai,
DS754.8 .T3 1964 Da Qing Gaozong Chun (Qianlong) huang di shi lu.
DS755 .F31 中國近代史 Fan, Wenlan,
DS755 .H63 1963 Huang chao jing shi wen bian / He, Changling.
DS755 .H75 1968 清開國史料考 :[6 juan] / Xie, Guozhen,
DS755 .H82 Zhongguo jin dai shi / Jiangsu Sheng zhong xiao xue jiao cai bian xian zu.
DS755 .H823 中國近代史常識, Huang, Jinghua.
DS755 .I25 近代中国の政治と社会, Ichiko, Chūzō,
DS755 .L46 1972 Zhongguo jin dai shi, Li, Dingyi,
DS755 .N3 1959 二宮尊德 / Naramoto, Tatsuya,
DS755 .S5912 蔣總統秘錄 :Zhong Ri guan xi ba shi nian zhi zheng yan / Chiang, Kai-shek,Furuya, Keiji,; Zhong yang ri bao.
DS755.Z36 S44 2001 中國近代現代史 / Zhang, Yufa,
DS755 .Z46 1962 中國近代史四講 / Zuo, Shunsheng,
DS756 .T3 1964 大清仁宗睿(嘉慶)皇帝實錄.
DS756.3 .C542 1970 欽定剿平三省邪匪方略 / Qinggui.Dong, Gao,Zhang, Xu.Qian, Kai.
DS757 .S546 2005 Bai luo zhi di :Daoguang si mi dang an quan jie mi / Shengye.
DS757 .T7 中國近百年史資料, Zuo, Shunsheng,
DS757.6 .C5 鸦片战争 / 中国近代史丛书编写组.
DS757.6 .T77 鸦片战争 / Zong, Huashi.
DS758 .S44 2005 话说大清 :tao wang huang di Xianfeng si mi dang an quan jie mi /cShengye zhu. Shengye.
DS759 .H213 1973 太平天國起義記 / Hamberg, Theodor,; Xu, Ke,Liu, Mingyu,
DS759 .H75 太平天國叢書. Xiao, Yishan,
DS759 .M19 1973 Tai ping tian guo shi mo ji, Mao, Yingzhang.
DS759 .W35 1969 太平天國革命史 / Wang, Gulu,
DS760.9.C53 L5 1971 Zheng Ziyin nian pu, Ling, Ti’an.
DS760.9.H74 C5 1971 Zeng Guofan ping luan yao zhi, Chen, Qitian,
DS760.9.L48 .Y8 1972 Zhong wang Li Xiucheng nian pu / Yue, Bingnan.
DS760.9.L5 W44 1967 林文忠公年譜, Wei, Yingqi,
DS760.9.T65 A4 Zeng Wenzheng gong jia shu Zeng, Guofan,
DS761 .W7 1970 Jin dai shi shi lun cong / Wu, Xiangxiang,
DS763.A2 S5 中国革命の先駆者たち / Shimada, Kenji,
DS763.C4 C53 張之洞評傳 / Zhang, Bingduo.
DS763.C52 K82 1980 丘逢甲先生的生平 / Guo, Zhaohua,
DS763.H78 A2 1963 Xue Fucheng quan ji;Yong an quan ji. Xue, Fucheng,
DS763.H8 A33 1968 黄遵憲與日本友人筆談遺稿 / Huang, Zunxian,; Zheng, Ziyu.Sanetō, Keishū,
DS763.L6 L5 Lun Li Hongzhang / Liang, Qichao,
DS763.L6 T6 李鴻章年(日)譜;Jin dai Zhongguo xie lei shi shi ji yao, Tou, Tsung-I.
DS763.L67 T5 梁任公先生年譜長編初稿 / Ding, Wenjiang,; Kang, Youwei,Liang, Qichao,
DS763.L68 H74 1970 劉銘傳史話 / Xu, Duanfu.
DS763.L69 L5 Liu Yongfu zhuan, Li, Jianer.
DS763.T69 L5 1966 曾紀澤的外交 / Lee, En-han,
DS763.T7 H6 曾國藩評傳 / He, Yikun.
DS763.W4 C5 1971 Weng Tonghe xian sheng nian pu / Zhu, Shangwen.
DS763.5 .S546 2005 Hua shuo da Qing :zui hou di huang Tongzhi si mi dang an quan jie mi / Shengye.
DS763.63.C58 C43 2013 Empress Dowager Cixi :the concubine who launched modern China / Chang, Jung,
DS764 .C528 Qing mo ge ming yu jun xian de lun zheng / Qi, Bingfeng.
DS764 .L5 戊戌政變記 / Liang, Qichao,
DS765 .C56 Zhong Ri jia wu zhan zheng jian wai guo zi ben zai Zhongguo jing ying di jin dai gong ye / Sun, Yutang,
DS765 .M8819 1971 甲午中日戰爭秘史, Mutsu, Munemitsu,
DS771 .C559 1972 义和团运动 / Zhongguo jin dai shi cong shu bian xie zu.
DS771 .T3 1963 義和團硏究 / Dai, Xuanzhi.
DS771 .T3 1967 義和團研究 / Dai, Xuanzhi,
DS773 .C47 立憲派與辛亥革命 / Zhang, Pengyuan.
DS773 .C483 1975 清季的革命團體 / Zhang, Yufa,; Zhong yang yan jiu yuan.
DS773 .C515 我的前半生 :xun Qing Xuantong huang di zi zhuan / Puyi,
DS773 .C516 1972 辛亥革命 / Zhongguo jin dai shi cong shu bian xie zu.
DS773 .F452 1971 革命逸史 / Feng, Ziyou,
DS773 .H76 Zhonghua Minguo kai guo wu shi nian wen xian / Zhonghua Minguo kai guo wu shi nian wen xian bian zuan wei yuan hui.
DS773 .K62 Zhonghua Minguo kai guo wu shi nian wen xian. Zhonghua Minguo kai guo wu shi nian wen xian bian zuan wei yuan hui.
DS773 .S466 2005 末代皇帝 :Xuantong si mi dang an quan jie mi / Shengye.
DS773 .S47 幸亥革命の思想 / Shimada, Kenji,; Ono, Shinji,
DS773 .W813 中國現代史叢刊 / Wu, Xiangxiang,
DS773 .W813 中國現代史叢刊. Wu, Xiangxiang,
DS773 .W87 1972 Lun Hsin hai ko ming / Wu, Yuzhang,
DS773.4 .C515 紀念辛亥革命七十周年 / Zhongguo xin wen she.
DS773.4 .T77 1970 廣州三月二十九革命史 / Zou, Lu,
DS773.89 .C477 1981 Zhonghua Minguo zhong yao shi liao chu bian :dui Ri kang zhan shi qi : xu bian /
DS774 .F32 1982 反共戡亂 / Wang, Duonian.
DS774 .S3714 Chūgoku kyōsantōshi :chūgoku kyōsan shugi to mōtakutō no taitō / Schwartz, Benjamin I.Ishikawa, Tadao,Oda, Hideo,
DS775 .L55 1973 Xin min zu guan / Luo, Jialun,
DS775 .R39 Reflections on the May Fourth movement :a symposium / Schwartz, Benjamin I.Furth, Charlotte,; Harvard University.
DS775 .S6715 中国紅軍は前進する / Smedley, Agnes,; Naka, Michiko,
DS775 .S7515 Jinmin Chūgoku no yoake / Snow, Helen Foster,
DS775 .T798 董霖中國與國際問題論著 / Tung, William L.,
DS775 .W8 五四紀念文輯 / Dongbei da xue.
DS775.55 .F83 中国社会主義革命 / Fujimura, Toshirō,
DS776 .M56 民國人物傳 / Li, Xin,Sun, Sibai.
DS776.4 .C467 Bei fa tong yi. Jiang, Weiguo,
DS777 .A2 2006 孙中山全集 / Sun, Yat-sen,; Guangdong Sheng she hui ke xue yuan.Zhongguo she hui ke xue yuan.Zhongshan da xue (Guangzhou, China).
DS777 .A53 1985 三民主義 :zeng lu min sheng zhu yi yu luo liang pian bu shu / Sun, Yat-sen,; Chiang, Kai-shek,
DS777.A567 C413 1972 民生主義與福利國家, Zhang, Jinjian,
DS777.A567 C494 1972 國父的民生思想. Zhou, Kaiqing.
DS777.A567 C518 中華學報 /
DS777 .C495 Sun Zhongshan xian sheng zhuan / Chen, Jianfu.; Duan, Hongjun.
DS777 .C5453 國父孫中山先生傳 / Jiang, Xingde.
DS777 .C5467 國父思想研究 Jin, Ping’ou.
DS777 .C56 國父孫中山先生畫傳 =A pictorial biography of Dr. Sun Yat-sen / 周異斌
DS777.D36 X8 1999 盜墓贼 :Zhongguo li dai wang hou ling mu zhi jie / Xu, Zhilong,; Shang, Chengyong.Yue, Nan.
DS777 .H75 國父法律思想論集 / Xie, Guansheng,Zha, Liangjian.Sun, Yat-sen,
DS777 .H792 1972 孫中山先生傳, Hu, Qufei.
DS777 .K78 國父百年誕辰紀念論文專輯, Guo li Taiwan da xue.
DS777 .K781 國父九十誕辰紀念論文集 / Yu, Youren,Sun, Yat-sen,
DS777 .L593 1971 國父家世源流考, Luo, Xianglin,
DS777 .L595 1971 國父之大學時代 / Luo, Xianglin,
DS777 .L598 羅編國父年譜糾謬 / Luo, Gang,
DS777 .N61 孫文と中国革命 / Nozawa, Yutaka.
DS777 .S8 孫中山选集 / Sun, Yat-sen,
DS777 .S81 總理在日本之革命活動 / Song, Yuelun.
DS777.S825 H6 1960 民生主義與自由經濟 :Sun Zhongshan xian sheng de jing ji si xiang yu Meiguo de zi you jing ji zhi du / He, Haoruo.
DS777 .S8449 2001 孫中山年谱長編 / Chen, Xiqi.
DS777 .T37 國父革命宣傳志略 / Tang, Chengye.; Zhong yang yan jiu yuan.
DS777 .W8 孫逸仙先生 :Zhonghua Minguo guo fu / Wu, Xiangxiang,
DS777 .W815 1971 Sun Yat-sen;the man and his ideas, Wu, Jingxiong,
DS777 .W823 1984 孫逸仙先生傳 / Wu, Xiangxiang,
DS777.15.T35 T36 1997 唐繼堯傳 / Zheng, Xuepu.
DS777.15.Y83 L5 1980 袁世凯传 / Li, Zongyi,
DS777.2 .C5 北洋军阀 / Zhongguo jin dai shi cong shu bian xie zu.
DS777.43 .W8835 1957 五四运动文輯 / Hua zhong gong xue yuan.
DS777.46 .P44 北伐統一 / Jiang, Weiguo,
DS777.47 .C35 民主憲政與中國文化 / Zhang, Qiyun,
DS777.47 .C4244 1969 樞府春秋 / Qi, Xianwei.
DS777.47 .C427 1957 Su E zai Zhongguo,Zhongguo yu E gong san shi nian jing li ji yao, Chiang, Kai-shek,
DS777.47 .L5 民國廿年東北事變與國際聯盟調處之經緯 / Liao, Shengxiong,; League of Nations.
DS777.488.C485 C467 2005 Chen shi jia zu si mi sheng huo xiang ce / Chen, Shihao.
DS777.488.C5 A33 2007 蒋介石日记揭秘 / Zhang, Xiuzhang.; Chiang, Kai-shek,
DS777.488.C5 C53 1986 蔣中正先生論著目錄 / Guo li zhong yang tu shu guan (China).Sun Yixian bo shi tu shu guan.
DS777.488.C5 C85 2003 青年蒋介石 / Cui, Xiaozhong.
DS777.488.C5 H76 1984 Xian zong tong Jiang gong si xiang yan lun zong ji / Chiang, Kai-shek,; Qin, Xiaoyi.; Zhongguo guo min dang.
DS777.488.C5 J567 2005 蒋氏家族私密生活相册 / Jiang, Zhuowen.
DS777.488.C5 T89 1978 Zong tong Jiang gong shi shi san zhou nian ji nian ji / Zong tong Jiang gong shi shi san zhou nian ji nian ji bian ji wei yuan hui.
DS777.488.C57 C52 Qu Qiubai de bei ju / Jiang, Xinli,
DS777.488.K84 A3 1953 我與紅軍 / Gong, Chu.
DS777.488.K86 .K668 2005 孔氏家族私密生活相册 / Kong, Xiangyun,
DS777.488.M36 C44 2007 毛泽东的1949 / Chen, Yechen.; Wang, Qinshuang.
DS777.488.S49 Y36 1985 先驅者的足迹 / Yang, Congqun.; Zhu, Qirong.
DS777.488.S66 M323 2005 宋氏家族私密生活相册 / Ma, Chiyuan.
DS777.488.Z47 F35 2000 少帥春秋 / Fan, Keming.; Zhou, Yalan.
DS777.5 H85 Akai Chūgoku no kokusho =Black book on red China / Hunter, Edward,; Jiyū Ajia Kyōkai.
DS777.5134 .S3412 2005 长征 :qian suo wei wen de gu shi =The long march: the untold story / Salisbury, Harrison E.; Guo, Jiading.Cheng, Zhenqiu.Zhang, Yuanyuan.
DS777.5195.H796 Y36 2006 胡兰成的今生今世 / Yang, Haicheng.
DS777.53 M2494 1959 The Chinese revolution and the Chinese Communist Party. Mao, Zedong,
DS777.53 .C33 1995 抗戰史論 / Jiang, Yongjing,
DS777.53 .C3592 立國之道 / Zhang, Junmai,; Feng, Jinbai.
DS777.53 .C453 中國戰區中國陸軍總司令部受降報告書 / China.
DS777.53 .C454 1969 中國戰區中國陸軍總司令部處理日本投降文件彙編 China.
DS777.53 .C563 1971 四川與對日抗戰 / Zhou, Kaiqing.
DS777.53 .D355 內在的敵人. De Jaegher, Raymond J.,; Kuhn, Irene,Jinyu.
DS777.53 .H6 八年抗戰 He, Yingqin,
DS777.53 .K2494 抗日禦侮 / Jiang, Weiguo,
DS777.53 .K2494 抗日禦侮. Jiang, Weiguo,
DS777.53 .L4636 1981 山東鄉民對日抗戰暨反共紀實 / Li, Mengjiu.
DS777.53 .U8 日中戦爭 :wahei ka sensen kakudai ka / Usui, Katsumi,
DS777.53 .W323 1996 抗戰初期的遠東國際關係 / Wang, Jianlang.
DS777.53 .W818 第二次中日戰爭史 / Wu, Xiangxiang,
DS777.5315 .L483 1984 烽火完逹山 / Li, Mingshun.; Lei, Zairun.
DS777.54 .L69 血戰遼東 :Tung-pei kʻan luan shih chan chi yao / Li, Youhong,
DS777.54 .T5 女匪幹 :chi se mei zha de kong su ; Luo Yifen de xue lei zi bai / Cheng, Tiewu,
DS777.55 . L49 思想反共研究 / Li, Huan.
DS777.55 .A5 プロレタリア文化大革命 / Andō, Hikotarō,
DS777.55 .A78 毛沢東の時代 :gendai Chūgoku o dō rikaisuru ka / Arai, Takeo,
DS777.55 .A813 毛沢東の挑戦 :bunka daikakumei wa dokoe iku / Kurai, Ryōzō,Yamada, Yūji,Takaichi, Enosuke,Sugi, Naohiko,; Asahi Shimbunsha.
DS777.55 .C445 Jie fang jun gao ji jiang ling wen ji.
DS777.55 .C4456 Da lu ju shi yu Zhong gong qian tu =Communist China : its situation and prospect / Zheng, Zhuyuan.
DS777.55 .C4639 在中国共产党第十次全国代表大会上的报告 / Zhou, Enlai,; Zhongguo gong chan dang.
DS777.55 .C4657 中国年鑑 / Chūgoku Kenkyūjo (Tokyo, Japan),
DS777.55 .C46865 Zhong gong ping jia Kongzi wen ti zi liao zhuan ji / Xiang-kong xue shu yan jiu zi liao gong ying gong si.
DS777.55 .C53 Bian jiang zheng zhi / Zhang, Xingtang.; China (Republic : 1949- ).
DS777.55 .C56 Bian jiang zheng ce yan jiu / Zhou, Kuntian,; China (Republic : 1949- ).
DS777.55 .C58 Kenkoku 10-nen Chūgoku wa yakushinsuru / Kokkeisetsu Shukuga Hōchū Nihon Daihyōdan.
DS777.55 .C585 現代中国事典 / Chūgoku Kenkyūjo (Tokyo, Japan); Chūgoku Kenkyūjo (Tokyo, Japan)
DS777.55 .C589 1981 中華民國開國七十年來的政治 / Lei, Feilong.; Zhonghua Minguo tu shu chu ban shi ye xie hui.
DS777.55 .D6 Sashimukai no mō takutō :chūkyō shunōbu no hara o tataku. Doi, Akio,
DS777.55 .F8 1959 Hong chao zhuan qu xia po / Fu, Moubo.
DS777.55 .H275 Xie lei zhi cheng de gu shi :zui jin lai Tai fan gong yi shi di qin su / Hai wai chu ban she.
DS777.55 .H297123 2001年的中國 / Han, Suyin,
DS777.55.H86 S5 Shi jie de zhuan ji zai Zhongguo. Hu, Lancheng,
DS777.55 .J4 Ren min tian tang su miao ji.
DS777.55 .K2 毛沢東の政治 / Kagami, Ryōichi,
DS777.55 .K3 Fei qu guai xian xiang / Zheng, Qinghan.
DS777.55 .K3214 Mō Takutō no Chūgoku / Karol, K. S.; Uchiyama, Tsutomu.
DS777.55 .K35 共匪怎樣迫害文藝界 / Zhou, Jinsheng,
DS777.55 .L47 Zhongguo da lu di xin nu li she hui / Li, Yuheng.
DS777.55 .L54 Gong chan dang li lun quan maoru he ji kui gong chan dang Li, Shouyong,
DS777.55 .L58 中國人民之路 / Li, Wangru.
DS777.55 .L581 北望神州 / Li, Wangru.
DS777.55 .L62 1983 Zhong gong wen ge hou de fan an kuang feng / Luo, Jicai.
DS777.55 .M25 1958 矛盾论 :(chu yin pen) = Maodun lun : zhuyinben / Mao, Zedong,
DS777.55 .M5 湖北秋收暴動經過の報告 :Chūgoku Kyōsantō shi kenkyū no ichi shiryō / Mikami, Taichō.Ishikawa, Tadao,Shibata, Minoru,
DS777.55 .N5 Chūkyō / Nakata, Kazunobu.
DS777.55 .N56 Chūgoku mirairon;21-seiki no ningen to daishizen, Nishimura, Chūrō,
DS777.55 .N58 若い眼で見た文化大革命 / Iwamura, Michio,; Nihon Chūgoku Yūkō Kyōkai (Seitō).
DS777.55 .P25 Bai jia ming fang xuan / Chu, Anping,
DS777.55 .P41 A perspective Review of the present Chinese Communist situation.
DS777.55 .P53 1987 Hai wai xin ying lu / Bili.
DS777.55 .S3 Chūkyō oboegaki / Shimizu, Tōzō,
DS777.55 .S652 當代中國政治 / Sima, Lu,; Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin.
DS777.55 .S73 1972 Zhongguo he ping yan bian lun, Sima, Lu,
DS777.55 .T45 Gong fei dui dang nei si xiang kong zhi zhi yan jiu. Xiang, Naiguang.
DS777.55 .T56 Zhongguo jian wen /
DS777.55 .T95 Zhong gong yu xiu zheng zhu yi / Zi lian chu ban she.
DS777.55 .W32 1969 中共文化大革命與紅衛兵 / Wang, Xuewen.
DS777.55 .W345 共産政権下の中国 :gokanen no bunseki / Walker, Richard L,Inoma, Kiichi,
DS777.55 .Z462 1999 Zhonghua Renmin Gongheguo zi liao shou ce, 1949-1999 =Handbook on People’s Republic of China / Jiang, Jianhua.Feng, Wanzhen.Ji, Hong.
DS777.57 .C344 千里沙漠绘新图 / Chen, Baosheng.; Shanxi sheng Yulin Diqu ge ming wei yuan hui.
DS777.6 .X8 2007 七十年代生人 =Born in 1970’s : the seventies reminiscentialism / Xu, Xinjun.
DS777.75 .L5 1967 Zhong Mei shi ji / Li, Tianlin.
DS777.8 .Y56 1985 Zhong gong di tong zhan wai jiao / Yin, Qingyao.
DS778.A1 C464 1976 紅朝人物誌 / Chou, Eric,
DS778.A1 C4755 1979 下場 / Qiu, Feng,
DS778.A1 C49 中共人名錄 / Fang, Xuechun.; Zhong gong ren ming lu bian xiu wei yuan hui.
DS778.A1 C5 [中共人名典]Who’s who of Communist China. Zhang, Dajun.
DS778.A1 H8 Zhongguo gong chan dang lie shi zhuan. Hua, Yingshen.
DS778.A1 L5 現代中國人物誌 / Liu, Bao.
DS778.A1 Y842 2006 Feng yun ce ji :wo zai ren min ri bao fu kan de sui yue / Yuan, Ying,
DS778.A1 .C596 中共省級新黨委人物誌. Shi, Ji.
DS778.C394 D66 2001 张爱萍传 / Dongfang, He.
DS778.C48 C47 Jiang mu Wang tai fu ren bai sui dan chen ji nian wen / Chiang, Kai-shek,
DS778.C4955 A3 1971 我的囘憶 / Zhang, Guotao,
DS778.C498 Z43 文壇先進張道藩 / Zhao, Youpei.
DS778.C517 A25 Chen Yi yan lun xuan. Chen, Yi,
DS778 .C53 Zhang Jinjian xian sheng liu zhi hua dan lun wen ji.
DS778 .C534 1968 張岳軍先生在川言論選集 Zhang, Qun,
DS778 .C5344 張國燾夫人回憶錄 / Yang, Zilie,; Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin.
DS778.C535 A4 實庵自傳 / Chen, Duxiu,
DS778.C535 C44 新文化運動前的陳獨秀 :1879 zhi 1915 / Chen, Wanxiong.
DS778.C544 S54 1969 Jiang Baili de wan nian yu jun shi si xiang / Sih, Paul K. T.
DS778.C55 A27 Zong tong Jiang Gong ke xue si xiang yan lun ji / Chiang, Kai-shek,; Guo jia an quan hui yi ke xue fa zhan zhi dao wei yuan hui.
DS778.C55 A52 1954 Selected speeches and messages of President Chiang Kai-shek, 1954 =Jiang zong tong si shi san nian du yan lun ji / Chiang, Kai-shek,; China (Republic : 1949- ).
DS778.C55 A52 1957 Jiang zong tong si shi liu nian du yan lun ji Chiang, Kai-shek,
DS778.C55 A52 1961 Jiang zong tong wu shi nian du yan lun ji. Chiang, Kai-shek,; China (Republic : 1949- ).
DS778.C55 A52 1962 Jiang zong tong wu shi yi nian du yan lun ji / Chiang, Kai-shek,; China (Republic : 1949- ).
DS778.C55 A52 1967 蔣總統五十六年度言論集. Chiang, Kai-shek,; China (Republic : 1949- ).
DS778.C55 A52 1968 蔣總統五十七年言論集 / Chiang, Kai-shek,; China (Republic : 1949- ).
DS778.C55 A525 Zong tong zhe xue yan lu jing bian / Chiang, Kai-shek,
DS778.C55 A577 Zong tong yan lun xuan ji wu bian, Chiang, Kai-shek,; Qin, Xiaoyi.
DS778.C55 S79 Jiang zong tong yu Hua qiao, Su, Xiwen,
DS778.C55 T75 總統蔣公哀思錄 / Chiang, Kai-shek,; Zong tong Jiang gong ai si lu bian zuan xiao zu.
DS778.C55 W3 Jiang zong tong yu Zhongguo, Wang, Guanying,
DS778.C553 C5 江青正傳 =A biography of Jiang Qing / Zhong, Huamin,; Jiang, Qing,
DS778.C56 A1 蔣夫人言論彙編 / Chiang, May-ling Soong,; Jiang fu ren yan lun hui bian bian ji wei yuan hui,
DS778.C56 A2 1977 蔣夫人言論集 / Chiang, May-ling Soong,; Wang, Yaquan,Li, E.
DS778.C585 L862 2006 乔冠华全传 :hong se wai jiao jia de bei xi ren sheng = Qiaoguanhua quanzhuan : hongse waijiaojia de beixirenshen[g] / Luo, Yinsheng.
DS778.C593 A561 Zhou Enlai yu lu / Zhou, Enlai,; Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin,
DS778.C593 C33 2006 中国的总管家周恩来 / Cao, Yingwang.
DS778.C593 C548 纪念周恩来总理 / Zhongguo li shi bo wu guan.
DS778.C593 C6 Zhou Enlai zhuan ji / Zhou, Enlai,; Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin.
DS778.C593 N3 周恩来 / Nashimoto, Yūhei,
DS778.C593 T35 周恩来の謎 :na o sutete jitsu o toru ikikata / Tatsuma, Shōsuke,; Moriya, Hiroshi,
DS778.C6 S5 The Great road / Smedley, Agnes,
DS778.F3 M5 Fang Chih-min, revolutionary fighter. Miao, Min.
DS778 .H6 何應欽將軍講詞選輯, He, Yingqin,; Ying Qinjiang jun jiang ci xuan ji bian ji wei yuan hui,
DS778 .H75 Cong zheng liu ji / Xu, Shipu.
DS778 .H78 Xu Shiying xian sheng ji nian ji / Xu Shiying zhi sang wei yuan hui.
DS778.H835 L5 胡適研究 / Li, Ao,
DS778.H835 L53 胡適評傳 / Li, Ao,
DS778 .J8 政言, Ruan, Yicheng,
DS778 .J81 從詩后到南山路 :yi ge zhan shi zhan di shi nian min zheng gong zuo zhe de wen lu / Ruan, Yicheng,
DS778.K78 A3 孔庸之先生演講集 / Kung, H. H.; Liu, Zhendong.
DS778.L377 A34 Li Pinxian hui yi lu :yuan ming, Jung ma sheng ya / Li, Pinxian.; Li, Pinxian.
DS778.L4725 A74 林彪時代 :Mo Takutō no kōkeisha, Rin Pyō no hito to shisō / Arai, Takeo,
DS778.L4725 L5 1970 Lin Biao zhuan ji / Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin.
DS778.L4775 S5 1968 Liu Xiang tong yi Sichuan nei mu / Shen, Moshi.
DS778.L49 A3 1967 Liu Shaoqi xuan ji / Liu, Shaoqi,
DS778.L49 R95 劉少奇批判 :Puroretaria Bunka Daikakumei rōnōhei bunsen / Tōhō Shoten.
DS778 .L5 山木齋話當年 / Lee, Pao-chʻen,
DS778 .M25 馬壽華先生七秩大慶祝賀論文集 / Ma, Shouhua,; Ma Shouhua Xian sheng qi zhi da qing zhu he lun wen ji bian ji wei yuan hui.
DS778.M298 W8 2006 毛岸英在朝鲜战场 / Wu, Lijin.
DS778.M3 A25 1975 Annotated quotations from Chairman Mao / Mao, Zedong,; DeFrancis, John,
DS778.M3 A46 [毛泽东选集]. Mao, Zedong,
DS778.M3 A463 毛泽东选集 / Mao, Zedong,; Zhong gong zhong yang Mao Zedong xuan ji chu ban wei yuan hui.
DS778.M3 C5413 毛主席紀念堂 / Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she.Guo jia ji ben jian she wei yuan hui jian zhu ke xue yan jiu yuan (China)
DS778.M3 H79 毛澤東生平資料簡編 :(1893 nian-1969 nian) / Huang, Yuchuan.
DS778.M3 K5 Mō Takutō shisō no ronrigaku / Jin, Yuelin,
DS778.M3 M2852526 1985 毛泽东哲学思想大纲 / Yong, Tao.
DS778.M3 M36 1972 毛沢東思想と現代修正主義, Matsumura, Kazuto,
DS778.M3 N34 毛澤東評論 / Nan, Shan.
DS778.M3 N5 1971 毛沢東の思想 / Niijima, Atsuyoshi,
DS778.M3 T45125 2006 毛泽东传 =Mao : a biography / Terrill, Ross.; Hu, Weixiong.Zheng, Yuchen.
DS778.M3 Z47 2006 毛泽东一家人 :cong Shaoshan dao Zhongnanhai / Zhao, Zhichao,
DS778.M3 .I4 毛沢東研究序說 / Imahori, Seiji,; Imahori, Seiji,
DS778.P3 .A3 潘公展先生言論選集 / Pan, Gongzhan,
DS778.P6 P4 Peng Dehuai / Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin.
DS778.T25 C5 戴季陶先生編年傳記 / Chen, Tianxi,
DS778.T73 L5 1972 Cai Yuanpei de zheng zhi si xiang / Li, Ruoyi.
DS778 .T75 Zuo Shunsheng xian sheng ji nian ji / Zhongguo qing nian dang.
DS778 .T83 Tseng Mu-han hsien sheng shih shih nien chou nien chi nien chi. Chung-kuo chʻing nien tang. Chung yang chih hsing wei yüan hui.
DS778.T9 Y3 杜月笙外傳 / Yang, Wei.
DS778.T95 C5 說不盡的故事 :ji fan gong yi shi Dong Jiping = Dong Ji-ping’s flight to freedom / Zhao, Haosheng.
DS778 .W35 困學齋文存, Wang, Chonghui,
DS778.W36 W3 Wang Pengsheng xian sheng ji nian ji.
DS778.W775 A3 1968 吳鐵城回憶錄 / Wu, Tiecheng,
DS778.26 .C46 1992 邦聯制 :Zhongguo de zui jia chu lu / Jin, Ji.
DS778.7 .Y36 1986 中國「文革」十年史 / Yan, Jiaqi,; Gao, Gao,
DS779.2 .L565 2008 Ling Zhijun wen ji / Ling, Zhijun.; Ma, Licheng.
DS779.26 .C56 1983 Zhongguo da lu “zheng zhi xian dai hua” lun ji / Li, Yizhe.
DS779.26 .L52 1985 Beijing ji chun :1978-1979 / Liu, Shengji,
DS779.26 .L58 1984 北京之春 :1978-1979 / Liu, Shengji,
DS779.26 .T35 1983 「探索」與魏京生 / Wei, Jingsheng.; China Dissident Collection (Library of Congress)
DS779.28 .K34 1985 开拓者之路 / Ma, Shangrui.Xiao, Hehui.
DS779.28 .W623 2006 Wo de 1976 / Chen, Jing.Peng, Zicheng.
DS779.32 .Y36 1991 Feng pao chih hou :pa chiu min yün chi chʻi ying hsiang / Yang, Winston L. Y.; Ma, I-yang.
DS779.46 .I6 2003 Investigation reports on the persecution of Falun Gong / World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong.
DS779.49.L82 L82 2005 屠夫看世界 / Lu, Buxuan,
DS782 .C45 Dongbei lun wen ji / Dong, Yanping,Zhang Xingtang.; Zhonghua xue shu yuan.
DS782 .C5 Ren shi Dongbei / Chen, Jiaji.
DS782 .W3 Dongbei yan jiu lun ji / Wang, Daren.
DS782.8 .N33 Ashū minzoku shakai seikatsu senkan. Rō, Kokyō.
DS783 .F3 Dongbei di fang yan ge ji qi min ci / Fang, Dexiu.
DS783.4.N8 S546 2005 Tian ming ke han :Nu’erhachi si mi dang an quan jie mi / Shengye.
DS783.4.Q257 S54 2005 Hua shuo da Qing :Ma shang di wang Huangtaiji si mi dang an quan jie mi / Shengye.
DS783.4 .Y3 1970 Dongbei shi lun cong / Yao, Congwu,
DS784.2 .C5 Bian jiang she wai guan xi / Cheng, Deshou.
DS785 .F83 1971 西域研究 / Fujita, Toyohachi,; Yang, Lian,
DS786 .C56 西藏抗暴 Zhou, Jinsheng,
DS786 .W5 チベット / Winnington, Alan,; Abe, Tomoji,
DS786 .Y27 1983 吐蕃王国成立史研究 / Yamaguchi, Zuihō,
DS786 .Y444 2013 Taming Tibet :landscape transformation and the gift of Chinese development / Yeh, Emily T.
DS793.C26 C48 1974 Chaoyang Xian zhi :[22 juan / Zhou, Hengzhong.Zhang, Qizeng,Zheng, Bangren.
DS793.C3 H8 Siming Shan zhi :[9 juan] / Huang, Zongxi,
DS793.C3 L5 Fenghua Xian zhi / Li, Qianpan.; Taibei Shi Ningbo tong xiang hui.
DS793.E2 T52 1980 Tianshan =Tianshan / Xinjiang ren min chu ban she.
DS793.G67 W3 1971 Zhongguo chang cheng yan ge kao, Wang, Guoliang.
DS793.H5 H6 1969 Henan tong zhi xu tong zhi / Sun, Hao.
DS793.H8 H8 1967 Hubei tong zhi :[172 juan] / Zhang, Zhongxin,Yang, Chengxi.
DS793.J4 P3 Yŏrha ilgi :26-kwŏn / Pak, Chi-wŏn,
DS793.K45 C4474 1984 Jiangsu =Jiangsu / Jiangsu hua ce bian ji wei yuan hui.
DS793.K7 W8 1971 廣東文徵作者考 / Wu, Daorong,
DS793.L523 C5 乾道臨安志等五種 / Yang, Jialuo,Zhou, Cong,Zhu, Peng,Xu, Fengji,Chen, Jingzhong,Li, E,
DS793.L6 H412 Luobuzhuoer kao cha ji, Hedin, Sven Anders,
DS793.M7 C45 1971 Menggu you mu ji[16 juan] Zhang, Mu,
DS793.M7 M86164 1970 東蒙古遼代舊城探考記 / Mullie, Jos.; Feng, Chengjun,
DS793.N6 S4 1968 西北古地研究 / Fujita, Toyohachi,; Yang, Lian.
DS793.Q4 L5 金門志[16 juan] Lin, Kunhuang,; Lin, Hao,
DS793.S4 H79 1991 齐鲁文化 / Huang, Song.
DS793.S4 S54 山東革命黨史稿 Ding, Weifen,
DS793.S5 S3  1969 陜西通志續通志 / Shen, Qingya,Wu, Tingxi.
DS793.S55 H8 1971 Xikang jiang yu su gu lu, Hu, Jilu.
DS793.S55 X56 1963 Xinjiang jian zhi zhi :4 juan / Song, Bolu,
DS793.S645 W83 2010 南沙争端的起源与发展 / Wu, Shicun.
DS793.S66 J324 1985 隨縣曾侯乙墓鐘磬銘辭研究 / Rao, Zongyi.; Zeng, Xiantong.
DS793.S8 C574 1969 民國四川史事, Zhou, Kaiqing.
DS793.S8 S36 1985 三国蜀汉探踪 / Xu, Hengyu.Zhao, Yinggang.; “Lü you tian fu” bian ji bu.
DS793.S8 S8 1967 四川通志 :[204 juan juan shou 22 juan] / Yang, Fangcan,
DS793.T7 C47 Qinghai / Zhou, Zhenhe.
DS793.T8 S82 1969 敦煌論集 / Su, Yinghui.
DS793.Y3 C43 1985 长江三峡 / Xi nan shi fan da xue (China).
DS793.Y8 L5 Nanzhao Dali guo xin zi liao de zong he yan jiu / Li, Lincan.
DS795.3 .P4 Beijing feng guang =Beijing scenes / Feng, Wen’gang.; Beijing chu ban she.
DS796.C4 H85 1972 長沙馬王堆一號漢墓發掘簡報 / Hunan Sheng bo wu guan.; Zhongguo ke xue yuan.Wen wu bian ji wei yuan hui.
DS796.C4 H851 長沙馬王堆一號漢墓 / Hunan Sheng bo wu guan.Zhongguo ke xue yuan.
DS796.C5 C5 華陽國志 :[12 juan] / Chang, Qu,; Qian, Gu,
DS796.D66 C44 2006 董氏父子 =Dongshi fuzi / Chen, Guanren.
DS796.H25 J8 三句不離本「杭」 / Ruan, Yicheng,
DS796.H25 T5 Xihu you lan zhi :[24 juan] / Tian, Rucheng,
DS796.H25 T52 Xihu you lan zhi yu :[26 juan] / Tian, Rucheng,
DS796.H7 H54 Honkon Chūgokujin / Higuchi, Masafumi,
DS796.H753 Z443 2005 香港骑士 :Zeng Yinquan / Hai, Tang.; Zhe, Xi.
DS796.N2 F8 金陵沿革表 /[2 juan / Zhang Dunyi zhuan]. Fu, Chun’guan.Yang, Jialuo.Zhang, Dunyi,
DS796.N5 T75 寧波府志 :[36 juan] / Cao, Bingren,; China.
DS796.S55 S3 三輔黃圖. Zhang, Zongxiang.Cheng, Hongzhao,Xu, Song,
DS796.T3 T35 1969 太原五百完人成仁與太原保衛戰史輯 / Zhonghua Minguo ge jie ji nian Taiyuan wu bai wan ren cheng ren er shi zhou nian chou bei hui.
DS796.W6 W8 2007 我和爸爸吴敬琏 :yi ge jia zu xian wei ren zhi de gu shi / Wu, Xiaolian.
DS796.Y3 L5 揚州畫舫錄 :[18 juan] / Li, Dou,
DS797.77.L538 L53 2008 凉山彝族习惯法田野调查报告 / Chen, Jinquan,Baqie, Rihuo.
DS798 .F8 1970 六十年來的外蒙古, Fu, Qixue,
DS799 .L53 1986 Taiwan yu dian / Lian, Heng,; Guo li bian yi guan (China)Guo li bian yi guan (China).
DS799 .T343 臺灣光復卅五年 / Taiwan.
DS799.24 .H73 1984 Xiang cheng xiao diao / Guang hua bian ji bu.
DS799.4 .I43 1970 Taiwan jia ting sheng huo / Ikeda, Toshio,
DS799.4 .M56 1984 民俗釆風 / Guang hua bian ji bu.
DS799.625 .D35412 2002 台灣國際政治史 / Dai, Tianzhao,; Yang, Zhao,
DS799.63.C6 L547 2002 Wan jin shi xue yu liang an si wei / Lin, Manhong.
DS799.63.C6 Z464 2002 Liang an tong he lun =On integration across the Taiwan Strait / Zhang, Yazhong.
DS799.65 .L59 1987 Hui shou kan Taiwan / Liu, Huanyue.; Yin, Zhangyi.
DS799.65 .L63 1983 Qing dai Taiwan min bian yan jiu / Liu, Niling.
DS799.65 .Y8 1968 Ming Yanping wang Taiwan hai guo ji. Yu, Zongxin.
DS799.714 .H78 1969 劉銘傳抗法保臺史 / Xu, Duanfu,
DS799.8 .H69 大陰謀 :Gong fei tong zhan dian fu shi lu / Xie, Chuansheng.
DS799.8 .L57 Xian wei jing xia de “Tai du” / Lin, Zhixiong.
DS799.82.A2 M54 1984 面對當代人物 / Guan, Lijia.
DS799.83 .H78 1980 徐放文存 / Xu, Fang,
DS799.83 .L385 2004 見證台灣 :Jiang Jingguo zong tong yu wo / Lee, Teng-hui.; Guo shi guan (China : Republic : 1949- ).
DS799.83 .L536 1987 Taiwan fei xing / Liang, Zhengju.
DS799.847 .H83 2005 Taiwan at the crossroads :an expose of Taiwan’s new dictatorship / Huang, Zhixian.; Yang, Du.
DS799.847 .W847 1995 Zheng he li lun yu liang an guan xi zhi yan jiu / Wu, Hsin-hsing,
DS799.847 .Z443 2003 Quan qiu hua yu liang an tong he =Globalization and integration across the Taiwan Strait / Zhang, Yazhong.
DS799.848 .M35 1993 Mai xiang 21 shi ji de liang an guan xi / Mai xiang 21 shi ji de liang an guan xi xue shu yan tao hui; Yelu liang an xue hui.
DS799.849.C427 A3 1999 台灣之子 :wo de cheng zhang li cheng, jing ying zhe xue he guo jia yuan jing / Chen, Shuibian,
DS799.849.L54 Y35 2000 打造新台灣, 開創新紀元 :Lian Zhan de feng xian yu cheng luo = Lian Zhan : a new Taiwan and a new era / Yang, Winston L. Y.
DS799.849.L55 Y32 1996 有容乃大 :Lian Zhan cong xue zhe dao ge kui zhi lu / Yang, Winston L. Y.
DS799.9.A5 L6 1960 臺灣城懷古集 / Lin, Yong.
DS801 .T6 新社屋竣工記念出版, 東京朝日新聞小觀 Ishikawa, Rokurō.; Tōkyō Asahi Shinbunsha.
DS805 .N514 Nihon chimei jiten / Watanabe, Akira,
DS806 .A7 1976 Suppl. 朝日年鑑. : Asahi Shinbunsha.
DS806 .A8 1966 Suppl. Sengo nijūnen sekai no ayumi. Asahi Shinbunsha.
DS806 .A8 1970 Suppl. 資料集daigaku mondai shiryō, hyakka benran, jinmeiroku, kanchō, kōsha, kōdan, kaisha, dantai yōran, daigaku ichiran. Asahi Shinbunsha.
DS806 .A8 1971 Suppl. Shin hyakka benran. Asahi shinbunsha.
DS806 .A8 1973 Meibo benran :jinmeiroku, kanchō, kōsha, kōdan, kaisha, dantai yōran, daigaku ichiran, hyakka benran. Asahi Shinbunsha.
DS806 .A8 1974 Asahi nenkan 1974-nen sōkan 50-nen kinen bessatsu :50-nenshi nenpyō : Chūgoku shiryōshū : jinmeiroku : kankōchō, kaisha, dantai yōran. Asahi Shinbunsha.
DS806 .A8 1975 Sesō 50-nenshi :meibo : Shōwa 50-nen sesōshi nenpyō jinmeiroku kankōchō, kaisha, dantai yōran. Asahi Shinbunsha.
DS806 .A8 Hyakka benran. Asahi Shinbunsha.
DS806 .A8 朝日年監. Asahi Shinbunsha.
DS806 .K3 神奈川年鑑. Kanagawa Shinbunsha.
DS806 .M3 1966 Supp. Sengo 20-nenshi :nenpyō / Mainichi Shinbunsha.
DS806 .M3 1967 Suppl. Kindai hyakunenshi nenpyō :Meiji, Taishō, Shōwa no ayumi. Mainichi Shinbunsha.
DS806 .M3 1968 Suppy Gendai yōgo. Mainichi Shinbunsha.
DS806 .M3 人名錄. Mainichi Shinbunsha.
DS806 .M3 每日年鑑. Ōsaka Mainichi Shinbunsha.Tōkyō Nichinichi Shinbunsha.Mainichi Shinbunsha.
DS806 .Y6 新聞にみる明治百年 / Matsushima, Eiichi,; Yomiuri Shinbunsha (Tokyo)
DS806 .Y6 讀賣年鑑 =Yomiuri annual. Yomiuri Shinbunsha.
DS806 .Z333 2001 再生还是衰落 :21 shi ji Riben de jue ze / Jin, Xide.
DS811 .I8 Hokkaidō (Higashi, hokubu) :shin fudoki / Iwanami Shoten.
DS811.I8 A5 Aichi-ken :shin fudoki / Iwanami Shoten.; Natori, Yōnosuke,; Iwanami Eiga Seisakujo.
DS811.I8 S3 Sanchongxian :shin fudoki / Iwanami Shoten.; Natori, Yōnosuke,
DS811.I8 S4 Shigaken :shin fudoki / Natori, Yōnosuke,; Iwanami Shoten.
DS811 .L88 1973 Riben, Tu’erqi wen su =Survey of Turkish and Japanese folklore / Lou, Zikuang,
DS811 .N49 1967 v.12 Nihon no tabi / Gotō, Shigeki.
DS821 .B447 1970 日本人とユダヤ人 / BenDasan, Isaiah,
DS821 .F8 1965 日本の上流社会 :kōki naru hikyō o tanken suru / Fujishima, Taisuke,
DS821 .G3 1960 日本人の生活構造序說 / Gamō, Masao,
DS821 .I38 1959 日本文化史 / Ienaga, Saburō,
DS821 .K257 1963 Gendaishi e no kokoromi, Karaki, Junzō,
DS821 .K6 Zusetsu Nihon bunka-shi taikei / Kodama, Kōta,
DS821 .L3 Tabi fūzoku.
DS821 .N38 Nenjū gyōji jiten / Nishitsunoi, Masayoshi,
DS821 .N4 A dictionary of social customs and manners of Japan. Nihon Minzokugaku Kyōkai.
DS821 .N45 1960 Shinpen atarashii shakai 6 :kyōshiyō shidōsho / Tōkyō Shoseki Kabushiki Kaisha.; Shinpen Atarashii Shakai.
DS821 .N58 Nihon fūzokushi kōza Nagasaka, Kaneo,
DS821 .S34 風俗辞典 / Morisue, Yoshiaki,Hinonishi, Suketaka.Sakamoto, Tarō,
DS821 .W45 1996 What I want to know about Japan :brief answers to questions asked about Japan by American junior high school students. Bullard, Betty.
DS821 .Z88 Zusetsu Nihon rekishi. Wakamori, Tarō,
DS821.5.K6 K54 Nihon no naka no Chōsen bunka / Kim, Tal-su,
DS821 .68447 1973 Nihonjin no saihakken. Wakamori, Tarō,; Daigaku Seminā Hausu.
DS822.5 .C46 1974 Zhan hou Riben si xiang jie de ni liu / Chen, Pengren.
DS830 .H7 1974 Riben min zu de yuan yuan / Xu, Songshi,
DS831.K6 K5 在日 韓國人 :kyop’o p’alsimnyŏnsa / Kim, Sang-hyŏn,
DS833 .G7 日本歴史大辞典. Naramoto, Tatsuya,
DS833 .K8 日本近代史辞典 / Kyōto Daigaku.
DS834 .B4 1958 Biography of authors, writers and cultural people.
DS834.8 .K3 日本人物史大系.
DS835 .A6 Readings in Japanese history series / Inter-university Center for Japanese Language Studies.
DS835 .I8 Zusetsu nihonshi. Iwaki, Takatoshi.
DS835 .I893 Iwanami kōza. Kuroita, Katsumi,; Kokushi Kenkyūkai (Japan)
DS835 .K57 1971 Nihonshi gaisetsu. Kitajima, Masamoto,
DS835 .M4 Japan, a concise history Meyer, Milton Walter.
DS835 .N5 1966 日本の歴史. Naramoto, Tatsuya.
DS835 .O45 日本の歴史 / Okada, Akio,Toyoda, Takeshi,Wakamori, Tarō,
DS835 .R374 Ārī japan heian. Inter-university Center for Japanese Language Studies.
DS835 .S48 Nihon seiji tokuhon Shinobu, Seizaburō,
DS836 .Z3 在日韓国人の歴史と現実 / Chaeil Han’guk Ch’ŏngnyŏn Tonmaeng.Japan.Japan.Japan.Japan.Korea (South).
DS838 .I8 1960 軍閥興亡史. Itō, Masanori,
DS838 .I8 軍閥興亡史 Itō, Masanori,
DS841 .I73 1959 近代日本政治構造の硏究 / Ishida, Takeshi,
DS841 .O38 1961 現代日本の政治過程 / Oka, Yoshitake,
DS841 .O52 1960 Nenpyō gikai seiji shi / Okamoto, Seiichi,; Tōma, Ryūtarō,
DS845 .K65 1958 Nihon teikoku-shugi shi / Koyama, Hirotake,; Asada, Mitsuteru,
DS849.C5 C48 日本之大陸積極政策與九一八事變之硏究 / Chen, Zhaocheng,
DS849.C6 C57 Chūgoku mondai:dakai e no shikō. Mainichi Shinbunsha.
DS849.C6 O5 1971 Chūgoku wa hitotsu :mattanashi no Nitchū kokkō / Ōmura, Tatsuzō,
DS849.J3 K8 対満蒙政策史の一面 :Nichi-Ro sengo yori Taishōki ni itaru / Kurihara, Ken,
DS849.M3 O35 1966 Manshū Jihen to seisaku no keisei katei / Ogata, Sadako N.
DS849.U6 H53 1987 Amerika pawā erīto no odorokubeki Nihon-kan / Hidaka, Yoshiki,
DS851 .H4 古事記大成 / Hisamatsu, Sen’ichi,
DS852.D6 Y6 道鏡 / Yokota, Ken’ichi,
DS852.K3 M8 桓武天皇 / Murao, Jirō,; Nihon Rekishi Gakkai.
DS852.K48 M5 吉備真備 / Miyata, Toshihiko,
DS852.S8 S3 菅原道真 / Sakamoto, Tarō,; Nihon Rekishi Gakkai.
DS857 .C4729 1990 中世の風景 / Abe, Kin’ya,
DS865.A4 T3 明智光秀 / Takayanagi, Mitsutoshi,
DS865.T3 O4 武田信玄 / Okuno, Takahiro,
DS872.H5 T3 平田篤胤 / Tahara, Tsuguo,; Nihon Rekishi Gakkai.
DS872.S45 I8 シーボルト / Itazawa, Takeo,
DS872.Y8 S5 由比正雪 / Shinji, Yoshimoto,
DS881 .R3 明治維新史研究講座 / Rekishigaku Kenkyūkai (Japan)
DS881.3 .S27 ハリス / Sakata, Seiichi,; Nihon Rekishi Gakkai.
DS881.5.H33 Y3 1971 橋本左内 / Yamaguchi, Muneyuki,
DS881.5.I35 Y6 1973 井伊直弼 / Yoshida, Tsunekichi,
DS881.5.N3 N37 1976 ジョン・万次郎の一生 / Narita, Kazuo,
DS881.5.S2 T3 西鄉隆盛 / Tanaka, Sōgorō,; Nihon Rekishi Gakkai.
DS881.5.S35 O4 佐久間象山 / Ōhira, Kimata,; Nihon Rekishi Gakkai.
DS881.5.T6 T7 德川吉宗 / Tsuji, Tatsuya,
DS881.5.Y34 H5 山内容堂 / Hirao, Michio.; Nihon Rekishi Gakkai.
DS881.5.Y6 N3 1962 Yoshida Shōin / Naramoto, Tatsuya,
DS882 .H3 1961 Meiji no seijika tachiHara Takashi ni tsuranaru hitobito Hattori, Shisō,
DS882 .H35 Meiji ishin =The Meiji restoration / Hani, Gorō,
DS882 .I83 Meiji Ishin no kokusaiteki kankyō, Ishii, Takashi,
DS882.J3 S3 明治維新史 / Sakata, Yoshio,
DS882 .K5 Nihon hyakunenno kiroku. Kinoshita, Sōichi.
DS882 .P3 日本 極東 侵略 暴露記 / Pak, T’ae-yŏng,
DS882.5 .I7 1973 明治精神史 / Irokawa, Daikichi,
DS882.7 .W3 Meiji Tennō gotaisō oshashinchō / Watanabe, Gintarō.
DS884.I9 I7 1966 岩崎弥太郎 / Irimajiri, Yoshinaga,; Nihon Rekishi Gakkai.
DS884.K65 N5 幸徳秋水 / Nishio, Yōtarō,
DS884.O4 N3 大隈重信 / Nakamura, Naoyoshi,
DS884.Y3 F8 山県有朋 / Fujimura, Michio,; Nihon Rekishi Gakkai.
DS885 .K5 Uyoku tero;doronuma ni ugomeku handō dantai, Kinoshita, Hanji,
DS885 .M5 1967 同時代史, Miyake, Setsurei,
DS885.5.G5 I8 奇傑後藤新平 / Itō, Kinjirō,
DS885.5.O9 I8 1973 尾崎行雄 / Isa, Hideo,
DS888.5 .K88 1970 天皇 :Shōwa shi oboegaki / Kurihara, Ken,
DS889 .F8 1959 現代日本の政治意識 / Fujiwara, Hirotatsu,
DS889 .G3814 1972 ニッポン日記 / Gayn, Mark.
DS889 .N265 1995 Futatsu no haisen kokka :Nihon to Doitsu no gojūnen / Nakayama, Tarō,
DS889 .O38 1979 近代日本の政治家 / Oka, Yoshitake,
DS889 .S46 1960 戦後日本の国家権力 / Ishii, Kin’ichirō,; Gendaishi Kenkyūkai (Japan)
DS889 .T35 1960 日本ファシズム史 / Tanaka, Sōgorō,
DS889 .Y3 1959 Nihon seiji no hansei / Yabe, Teiji,
DS889 .Y35 1958 Sengo nihon shōshi. Yanaihara, Tadao,
DS889 .Y35 1961 戦後日本小史 Yanaihara, Tadao,
DS891 .R52 2002 Riben fa zhan bao gao. Zhongguo she hui ke xue yuan.
DS894.62 .N54 1967 Nihon no bi. Suzuki, Takeo.
DS895.F7 A57 Taiwan jian she xin mao / Taiwan.
DS895.F7 C46 三民主義模範省之建設 / Zhang, Qiyun,
DS895.F7 C53 Jing fu men hui yi lu / Zhang, Qiyun.
DS895.F7 C58 Zhonghua min guo di xin xing qi xiang / Yang, Zhuoying.
DS895.F7 F6 Taiwan Sheng zheng jin kuang / Taiwan.; Yan, Jiagan,
DS895.F7 F61 Taiwan sheng tong zhi gao. Chen, Zhengxiang.Huang, Chunqing.Lin, Xiongxiang.; Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui.
DS895.F7 F61 Taiwan Sheng tong zhi gao. Huang, Chunqing.Lin, Xiongxiang.; Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui.
DS895.F7 H6813 Taiwan bao dao :di li xue de yan jiu / Hsieh, Chiao-min,; Yao, Guoshui.
DS895.F7 H7 Xing Ma ji zhe fang Tai guan gan / Xu, Wenji.
DS895.F7 L6 Taiwan Sheng ming sheng gu ji ji, Luo, Xianglin,; Miao, Yuanfeng,Huang, Ruixiang,; Taiwang sheng wen xian wei yuan hui.
DS895.F7 L8 Taiwan ming sheng ji / Lu, Jingyu.Sun, Zairen.Sun, Shimin.
DS895.F7 T32 臺灣省地方自治誌要 / Taiwan Sheng di fang zi zhi zhi yao bian ji wei yuan hui.
DS895.F7 Y6 Jiyū Chūgoku no hyōjō / Yoshimura, Satoru,; Katō, Yoshio,
DS895.F7 Y79 Shi zheng bao gao yu jiang yan :Yu yuan zhang yan lun ji yao / Yu, Hongjun,
DS895.F72 A55 Tʻai-wan kuang fu shih nien / Taiwan.
DS895.F72 A56 Taiwan guang fu nian nian / Taiwan.
DS895.F72 F6 Jin bu zhong de ben sheng shan di / Taiwan.
DS895.F72 H3 Shirarezaru Taiwan;Taiwan dokuristu undōka no sakebi, Lin, Jingming,
DS895.F72 L53 1966 台灣的歷史與民俗 / Lin, Hengdao.; Feng, Zuomin.
DS895.F72 .L5 Taiwan tong shi / Lian, Heng,
DS895.F75 C58 中華民國 … 內政統計提要 =Statistical abstract of interior of The Republic of China / China (Republic : 1949- ).China (Republic : 1949- ).
DS895.F75 H8 Taiwan Minshukoku kenritsu hatsuansha ni tsuite no kenkyū / Ng, Yuzin Chiautong,
DS895.F75 L58 Di yi hui he de sheng li / Liu, Yifu.
DS895.F75 M5 民政槪況 / China (Republic : 1949- ).
DS895.F77 H74 Xinzhu xin zhi / Bi, Qingchang.
DS895.R9 C46 1971 瞭解琉球, Chen, Jiying,
DS895.R9 F8 Nihon no minzoku undō, Fujishima, Udai,
DS895 .S48 かいこの村 / Kumagai, Motoichi,; Iwanami Shoten.Iwanami Eiga Seisakujo.
DS897.H5 I9 姬路 :Shirasagijō / Machida, Kōichi,; Iwanami Shoten.Iwanami Eiga Seisakujo.
DS897.K3 N3 1967 Kamakura no tera / Nagai, Michiko,
DS897 .O4 S73 Nippon rekishi no yado :Tōkaidō no tabibito monogatari / Statler, Oliver.; Miura, Shumon,
DS897.Y6 Y6 Yokohama shishi. Yokohamashi.
DS901 .S8 史學 硏究. Han’guk Sahakhoe.
DS901.8 .T6 20-segi Han’guk taegwan :sajin hwabop’an / Tonga Chʻulpʻansa.
DS902 .K5484 유네스코 韓國 總攬 =UNESCO Korean survey / Yunesŭk’o Han’guk Wiwŏnhoe.
DS902 .L5 1957 韓國現勢 Li, Naiyang.
DS902.2 .H78 1971 Xuanhe feng shi Gaoli tu jing / Xu, Jing,
DS904 .H6 增補文獻備考 :Kwŏn 1-250 / Hongmun’gwan (Korea)
DS904 .K5 1954 東方文化交流史論攷 / Kim, Sang-gi,
DS904 .Y48 韓國 古文化 論攷 / Yi, Hong-jik,
DS904 .Y57 1954 Han’guk munhwasa yŏn’gu non’go / Yi, Sang-baek,
DS907 .K5 騎驢隨筆 / Song, Sang-do,; Korea (South).
DS907 .L5 1956 Han’guo tong shi2 ce Li, Naiyang.
DS907 .M3 Maech’ŏn yarok / Hwang, Hyŏn,; Korea (South).
DS907 .Y4 1952 國史大觀 Yi, Pyŏng-do,
DS907 .Y51 1961 國史大觀 / Yi, Pyŏng-do,
DS907 .Y95 Han’guksa :Kodŭnghakkyo sahoekwa / Yu, Hong-nyŏl.
DS910 .Y8 朝鮮獨立思想史攷 :chajujŏk yŏnho sago / Yu, Hong-nyŏl,
DS910.2.C5 S5 韓末外交史硏究,Ch’ŏng Han chongsok kwangye rŭl chungsim ŭro, Sin, Ki-sŏk,
DS910.2.C5 Y5 1954 韓國滿洲關係史의硏究 / Yi, In-yŏng,
DS912. .C4 Koryŏsa chŏryo / Kim, Chong-sŏ,Kim, Sang-gi,
DS912 .Y5 1954 高麗時代의研究 :t’ŭkhi chiri toch’am sasang ŭi palchŏn ŭl chungsim ŭro / Yi, Pyŏng-do,
DS913 .L4 1954 李朝建國의硏究,Yijo kŏn’guk kwa jŏnje kaehyŏk munje, Yi, Sang-baek,
DS916 .Y5 三一運動祕史 / Yi, Pyŏng-hŏn,
DS916.5.R5 K623 Li Chengwan lun / Korea (South).; Li, Naiyang.
DS917 .C478 1961 The United Nations and the Korean question / Chŏng, Ir-hyŏng,; Kukche Yŏnhap Hanʼguk Hyŏphoe.
DS917 .H3 韓國 政黨史 / Han, T’ae-su,
DS917 .H32 韓國 革命 의 方向 / Ham, Sŏk-hŏn,
DS917 .H351 人間革命論說集 / Ham, Sŏk-hŏn,
DS921.2 .C45 一萬四千個証人 / Jiang, Haidong,
DS921.6 .G36 2001 韓戰憶往 :yu xue yu sheng hua ren quan / Gao, Wenjun.
DS924.Y6 K3 Biography of Yŏngnam area.Yŏngnam inmul ko, Kang, Chu-chin,; Chʻae, Hong-wŏn.
DS935 .K5 北韓十五年史, 1945年8月-1961年1月 / Kim, Ch’ang-sun.
DS935 .P26 The Korean People’s Democratic Republic Paige, Glenn D.
DT30 .Y34 非洲團結組織發展之硏究 / Yang, Zongke.
DT295 .A61 Jinmon / Alleg, Henri.Sartre, Jean-Paul,Hasegawa, Shirō,
E109.C5 T3 Faxian shou xian fa xian Meizhou kao zheng, Da, Jiansan.
E169 .H859 1969 故國三千里, Huang, Wenfan.
E178 .M8515 Meilijian gong he guo de cheng zhang. Morison, S. E.Mo-li-sen, Sa-miao-erh Ai-li-ao-tʻe.; Nan kai da xue li shi xi Meiguo shi yan jiu shi.
E183.7 .B4681 美國現代外交史, Bemis, Samuel Flagg,; Franklin Book Program Collection (Library of Congress)
E183.8.C5 A7515 Chūgoku seisaku :Santa Bābara hōkoku / Burnell, Elaine H.
E183.8.C5 C4 美國文化與中美關係 / Zhang, Qiyun,
E183.8.C5 C45 Zhansen yu Zhong Mei guan xi / Zhang, Guiyong.
E183.8.C5 K815 Yuan dong ru he lun xian / Kubek, Anthony,; Li, Zhao.
E183.8.C5 K85 中美戰時合作之悲劇 :cong Zhenzhugang dao Yaerda / Guo, Rongzhao.
E183.8.C5 T3 1986 美國對華政策透視 / Tao, Baichuan,
E183.8.C5 W77 1996 Meiguo yu Zhongguo zheng zhi, 1917-1928 :yi nan bei fen lie zheng ju wei zhong xin de tan tao / Wu, Lingjun.
E183.8.J3 M78 1977 萬延元年第一遣米使節日記 / Muragaki, Norimasa,; Shibama, Chikakichi.Kanai, Madoka,; Nichi-Bei Kyōkai (Tokyo, Japan)
E183.8.J3 N525 1997 日米対話 :21-seiki ni kōkensuru kankei o motomete / Sakaiya, Taichi,Inamori, Kazuo,; Nichi-Bei 21-seiki Iinkai.
E183.8.T3 B6 2004 Zong Bo ai lu yi liu er hao dao Jie shou lu er hao :wai jiao shi hua / Bo, Youfu.
E184.C5 M15 1985 Mei guo hua ren she hui ping lun :(1976 nian 2 yue-1985 nian er yue) / Ma, Keren.
E332 .C5364 1958 哲斐遜傳 / Chinard, Gilbert,; Yu Chao.Luo Yihua.; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui.
E457 .S832 1958 林肯傳 / Stephenson, Nathaniel W.; Wang, Shengwu.; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui.
E744 .S3 Amerika gaikō no ronri to genjitsu, Saitō, Makoto,
E745.M3 H812 1958 麥克阿瑟的故事 / Hunt, Frazier,; Liu, Guangyan.; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui.
E757 .P9672 Xi’aote Luosifu zhuan / Pringle, Henry F.; Liu, Guangyan.; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui.
E847 .W58 Zhansen zhuan =The professional: Lyndon B. Johnson / White, William Smith.; Mao, Shuqing,Xie, Xiongxuan,
F128.35 .S83 2007 Tahashine :Kushū / Suda, Sachiko.
F130.J3 H66 1983 新・ニュ一ヨ一クの日本人 / Honda, Yasuharu,
F910 .L55 1987 北風的故鄉 / Liang, Danfeng,
F1035.C5 R45 2015 加拿大华人群英谱 :chuang dang hai wai de yi min gu shi / Ren, Jingsheng.
G70 .L5 地理學硏究 / Liang, Jiwen.
G73 .K3 Gao zhong di li / China (Peking provisional government, 1937-1940).
G99 .T312 Er shi shi ji di li xue / Taylor, Thomas Griffith,
G127 .W38 Chūgakkō shakai :rekishiteki naiyō / Sakamoto, Tarō,
G325 .W3 1972 Zhongguo gu dai tan xian jia yu lü xing jia / Wang, Xuancheng.
G336 .I5413 2005 Funaosa nikki: a captain’s diary =a captain’s diary : Jūkichi’s four-year odyssey across the Pacific, through California, Alaska, Kamchatka, and back to Japan, 1813-1817 / Ikeda, Hirochika,; Szippl, Richard F.
G370.P9 H57 馬可波羅其人其事, He, Futong.
G370.P9 P6715 1972 Mageboluo you ji / Polo, Marco,; Zhang, Xinglang.
G440 .O3 Nandemo miteyarō / Oda, Makoto,
G463 .X54 1970 海錄注 / Xie, Qinggao,; Feng, Chengjun,Yang, Bingnan.
G464 .H787 Dong lin xi zhao. Huang, Duxiu,
G464 .L3 Man you san ji / Lai, Jinghu.
G464 .L32 You zong xin ying / Lai, Jinghu.
G1020 .T3 1965 Shakaika chūgakusei no chizu Tanaka, Keiji,
G1020 .Y3 最新世界分國地理教科圖 / Zhong guo sheng ming xian za zhi she.; Wen, Jingbo.; Shi di za zhi she.
G1030 .Y3 外國歷史教科圖 / Yangdejun.
G2305 Y3 最新中華民國地理教科圖 / Wen, Jingbo,Wang, Hualong,
G2305 .C5 1961 Zhonghua Minguo di tu ji / Zhang, Qiyun,
G2305 .C559 1966 清代一統地圖 / Qianlong,Zhang, Qiyun,
G2305 .T7 Zui xin Zhongguo fen sheng di tu. Da zhong shu ju.
G2305 .Y3 中華民國地理教科圖 / Yang, Dejun,Wen, Jingbo,
GA207 .W3 中國地理學史 / Wang, Yong,
GB316.C43 C4 Zhongguo qu yu zhi :jia bian / Zhang, Qiyun.
GB316 .C475 Zhongguo di li gai lun / Zhou, Jianwen,
GB316 .L8 中國地理問答 / Long, Yunzhang.
GB316 .W35 Wo men de he shan / Wang, Hualong.; Zhongguo qing nian fan gong jiu guo tuan.
GB318.M3 W32 Dongbei jiu sheng di zhi / Wang, Yiyai.
GB1337 .C58 1970 Zhongguo shui li shi / Zheng, Zhaojing,
GB1337 .S5 Shui jing zhu / Li, Daoyuan,; Dai, Zhen,
GE160.C6 Z445 2004 Chang Jiang sheng tai bao gao / Zhefu.
GE160.C6 Z446 2004 淮河生态报告 / Zhefu.
GE160.C6 Z447 2004 黄河生态报告 / Zhefu.
GF31 .S612 Ren wen di li xue yuan li / Sorre, Maximilien,; Sun, Dangyue.
GN11 .C48 1980 Chung i jen lei hsüeh tzʻu hui / Hsieh, Chien.; Chinese University of Hong Kong.
GN315 .L5 1971 民俗學 / Lin, Huixiang,
GN470 .H57 1951 民間信仰 / Hori, Ichirō,
GN480 .L4 Tosiin ŭi ch’injok kwan’gye / Yi Yi, Hyo-jae,
GN492 .L56 Zhongguo gu dai zong zu yi zhi shi lun Liu, Jie,
GN630.A2 K8 Ainu no seikatsu / Kōno, Hiromichi,
GN635.F6 C58 Bunong zu Qiashe qun di she hui zu zhi / Qiu, Qiqian.
GN635.F6 L5 Xiuguluan Amei zu de she hui zu zhi / Liu, Binxiong.
GN635.F6 W3 臺灣高山族的人口變遷 =Population change of Formosan aborigines / Wang, Jen-Ying,
GN635.J3 T6 日本民族の形成Tōa shominzoku to no renkan ni oite Tōma, Seita,
GN635 .L5 南澳的泰雅人 :min zu xue tian ye diao cha yu yan jiu / Li, Yiyuan,
GN635.T25 C44 1970 Taiwan tu zhu she hui hun sang zhi du / Chen, Guojun,
GN762.A8 L56 臺灣與東亞及西南太平洋的石棚文化 / Ling, Chunsheng,
GN776.C5 C5 旧石器时代文化, Jia, Lanpo.
GN776.J3 S4 Sekki jidai no Nihon / Serizawa, Chōsuke,
GN855.J2 N5 日本農耕文化の生成, Nihon Kōkogaku Kyōkai.; Sugihara, Sōsuke,
GR25 .K83 1969 世界民間故事集 / Gui, Yu,
GR71 .Y35 Fukōnaru geijutsu / Yanagita, Kunio,
GR335 C582 1984 Zhongguo er ge san bai shou / Xie, Wuzhang,; Hong, Yinan.
GR335 .C42 1978 Tsao shen ti ku shih / Zhang, Jianming.; Cao, Junyan,
GR335 .C42 1979 Chung K’uei ti ku shih / Zhang, Jianming.; Hung I-nan.
GR335 .C588 Zhongguo jin gu qing ge ju li =Types of modern and ancient Chinese love songs / Liang, Qichao,
GR335 .C614 Zhongguo min yao xuan ji / Xu, Muye.
GR335 .H825 1978 Mazu di gu shi / Huang, Nu’e.; Li, Wenting.
GR335 .H85 1979 Lao shu nü er di gu shi / Huang, Nü’e.; Wu, Hao.
GR335 .H85 1980 Lao shu qu xin niang di gu shi / Huang, Nü’e.; Cao, Junyan,
GR335.H892 C46 Yi jian zhi tong jian / Zhang, Furui.; Hong, Mai,
GR335 .K33 1981 Sou shen chi :[20 juan] / Gan, Bao,
GR335 .L474 1970 Mosuo zu de gu shi / Li, Lincan.
GR335 .L478 1985 Mengzi di gu shi =Stories from Mencius / Li, Weixiong.; Gao, Guihui.Hu, Kunrong.
GR335 .L552 1978 Ch’ü Yüan ti ku shih / Lin, Liang.; Chʻen, Hsiung.
GR335 .L56 1985 Min jian gu shi =Folk stories / Lin, Wenbao.; Zhou, Yudong.Lin, Wenbao.
GR335 .L562 1979 Wu Gang kan gui shu de gu shi / Lin, Liang.; Wu, Hao.
GR335 .L68 1968 Min su xue ji juan / Lou, Zikuang,; Gu, Jiegang,
GR335 .M3 1979 Mulian jiu mu de gu shi / Ma, Jingxian.; Huang, Mingzheng.
GR335 .M33 1978 Pai niang niang ti ku shih / Ma, Ching-hsien.; Wu, Hao.
GR335 .S84 西藏民間故事 / Song, Zhe,
GR335 .S85 Yunnan min jian gu shi, Song, Zhe,; Song, Zhe,
GR335 .S85 湖南民間故事 / Song, Zhe.
GR335 .S86 山東民間故事 / Song, Zhe.
GR335 .S88 Xinjiang min jian gu shi / Song, Zhe.
GR335 .S95 1979 Lung teng ti ku shih / Su, Hsiu-jung.; Chʻen, Hsiung.
GR335 .T28 Zhongguo min jian ge yao / Tan, Shaoshi.
GR335 .T7797 1979 Yue bing di gu shi / Cai, Huiguang.; Wu, Hao.
GR335 .Y35 1980 Cao’e di gu shi / Yang, Yahui.; Wu, Hao.
GR335 .Y36 1978 Yu yüeh kung ti ku shih / Yang, Ya-hui.; Yang, Chih-hung.
GR336.M36 M39 1985 Man zu shen hua gu shi / Fu, Yingren.
GR338 .H5 Rokujūnen mae Taiwan zokubungaku =Taiwanese folkliterature 1917 / Hirasawa, Heishichi.
GR338 .L59 1975 台灣人物傳說 / Lou, Zikuang,
GR338 .S5 1985 Taiwan min tan tan yuan / Shi, Cuifeng.
GR340 .M4 Minzoku mingei sōsho.
GR340 .M4 v.5 物語の誕生, Tsukasaki, Susumu,
GR340 .M4 v.9 文学と民俗学, Ikeda, Yasaburō,
GR340 .M47 1973 Introducing the Japanese folk tales :studies, essays and an annotated bibliography / Mayer, Fanny Hagin,
GR340 .N57 1973 Yōji ni kikasu Nihon densetsushū :ichinichi ichiwa gofunkan no ohanashi / Nishimoto, Keisuke,
GR340 .S334 Kikimimi sōshi / Sasaki, Kizen,
GR342 .S6 1954 韓國民族說話의研究Minjok sŏrhwa ŭi munhwasachŏk yŏn’gu Son, Chin-t’ae,
GR440 .I8 桃太郎の母;hikaku minzokugakuteki ronshū, Ishida, Eiichirō,
GT1555 .C576 1986 Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Wu, Zhefu.Chen, Lydia,Huang, Xiubi.; Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui.
GT1555 .Y83 1986 Hsiu ho pao / Yüan, Hui-lan.
GT1560 .K39 1953 装束圖譜 / Kawabata, Sanehide,
GT2783 .L6 Hun su zhi, Lou, Zikuang,
GT2907.C6 C457 1987 Cha yi / Zhang, Hongyong.
GT2907.C6 L563 2005 中国茶 / Liu, Tong.
GT2910 .T3 淡交.
GT2911.S4 H3 千利休 / Haga, Kōshirō,
GT2911.S4 K3 1963 千利休 / Karaki, Junzō,
GT3283 Y86 1975 Sang fu cao an jian bian :fu ming wu qian shuo ; sang li yi shi / Yu, Yuanying,
GT4905 .L6 1971 Xin nian feng su zhi / Lou, Zikuang,
GT5230 .C45 1970 Zhongguo gu dai lü xing zhi yan jiu / Jiang, Shaoyuan.
GV475.5.K3 A3 嘉納治五郎 :watakushi no shōgai to jūdō. Kanō, Jigorō,
GV481 .T33 Tai ji quan yan jiu / Tang, Hao,; Gu, Liuxin.
GV551 .C47 Chinese acrobatics =L’Acrobatie chinoise = Akrobati ya Kichina.
GV551 .H8 1972 中國古今民間百戲 / Huang, Huajie,
GV697.R62 L525 2002 体育之子荣高棠 / Li, Lingxiu.; Zhou, Minggong.
GV722 1984 .T75 1984 Tsai Lo-shan-chi ti jih jih yeh yeh :Chung-kuo tʻi yü tai piao tʻuan tsʻan chia ti 23 chieh Ao yün hui / Zhongguo Ao wei hui.
GV742.42.S86 S86 1997 宋世雄自述 :Wo de ti yu shi jie yu ying ping chun qiu / Song, Shixiong,
GV838.G36 A3 2005 追梦 :”Tiao shui huang hou” Gao Min zi zhuan / Gao, Min.
GV884.Y36 A312 2004 我的世界我的梦 / Yao, Ming,; Bucher, Ric.Zhang, Chi.
GV1061.15.L58 A3 2004 我是刘翔 / Liu, Xiang,
GV1111 .T597 合気道入門 :Shashin kaisetsu. Tohei, Koichi,
GV1114 .K8 1975 Hiroku Nihon jūdō / Kudō, Raisuke,
GV1204.7 .C45 1979 Zhongguo tongwan / Wu, Meiyun.
GV1695 .K39 1957 Bugaku zusetsu / Kawabata, Sanehide,
GV1799 .K8 教育舞踊原論 / Kuni, Masami,
H33 .C572 Zhou Dewei she hui zheng zhi zhe xue lun zhu. Zhou, Dewei.
H35 .T29 1958 Taegu Taehak sipchunyŏn kinyŏm nonmunjip. Taegu Taehak.
H49 .W27 1971 雲五社會科學大辭典. 龍冠海
H53.C55 Y35 1986 Zhongguo she hui si xiang shi / Yang, Maochun,; Guo li bian yi guan (China)
H62 .K3 Atarashii shakaika chūgaku ninen. Kaigo, Tokiomi,
H62 .S8 Nihon no fūdo :watashi tachi no shakai. Kokusai Bunka Jōhōsha.
H83 .T2 社會科學入門, Takashima, Zen’ya,
H85 .S486 2000 社会科学与公共政策 =Social science and public policy / Zhongguo she hui ke xue za zhi she (Beijing, China)
HA39 .C6 1957 戶籍行政槪况 / China (Republic : 1949- ).
HA1707 .F6 1968 臺灣省政資料輯要 / Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui.
HA1845 .H5 Kaisetsu Nihon keizai tōkei :toku ni sengo no bunseki no tame ni / Hitotsubashi Daigaku.
HB61 .S46 1955 E Hua zheng zhi jing ji xiao ci dian / Shi dai chu ban she, (Peking)
HB74.M3 K86 1967 Shu li jing ji xue xuan lun / Guo, Wanrong.
HB74.P65 Q253 2001 追寻彼岸 :zheng zhi jing ji xue lun gang / Qian, Jin,
HB75 .G47 Jing ji si xiang shi / Gide, Charles,; Rist, Charles,Lou, Tongsun,; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui.
HB76 .L55 2002 经济家学 / Lin, Xingzhi.
HB76 .L552 2002 经济门楣 / Lin, Xingzhi.
HB76 .L554 2002 一脉相承 / Lin, Xingzhi.
HB87 .H7615 1970 Xian dai jing ji si xiang / Homan, Paul T.; Yu, Shusheng.
HB97.5 .C478 1980 政治经济学简要读本 / Guangdong Sheng gao deng yuan xiao.
HB97.5 .C566 1985 论孙冶方 “最小–最大”理论 / Zhou, Shulian,; Wang, Haibo,
HB97.5 .Z446 2000 Zheng zhi jing ji xue yan jiu bao gao / Wang, Zhenzhong,; Zhongguo she hui ke xue yuan.
HB126.C4 H35 兩漢的經濟思想 / Han, Fuzhi.
HB126.C4 L49 1998 厉以宁九十年代文选. Li, Yining.
HB126.C4 L5 1972 先秦儒家經濟思想與民生主義, Li, Yubin.
HB126.C4 T342 1965 Zhongguo gu dai jing ji si xiang ji zhi du / Tazaki, Masayoshi,
HB126.C6 T34142 1972 中國古代經濟思想及制度 / Tazaki, Masayoshi,; Wang, Xuewen,
HB137 .L55 2003 经济统计分析方法 / Lin, Feng,; Ge, Xinquan,
HB139.S688 S59 1998 数量经济学导论 / Zhang, Shouyi.Zhang, Yishan.
HB145 .Z59 2000 前沿思索 :Zhongguo jing ji fei jun heng fen xi = The disequilibria of Chinese economy: a theoretical and empirical analysis / Zhu, Hengpeng,
HB171.5 .H513 She hui jing ji jie gou, Hicks, John,; Shi, Jiansheng,
HB179 .N3 1967 Keizai genron. Nakayama, Ichirō,
HB180.C5 C48 简明政治经济学史 /
HB180.C5 S55 2002 市场化与宏观稳定 =Market-oriented reform and macro-economic stability / Zhang, Shuguang,
HB180.C5 X56 2002 我是体育老师 / Xiong, Bingyuan.
HB180.C5 X566 2002 会移动的城堡 / Xiong, Bingyuan.
HB180.J3 K8 經濟學史 / Kuruma, Samezō,; Tamanoi, Yoshirō,
HB180.J3 S74 Kindai keizaigakushi, Sugimoto, Eiichi,
HB180.K8 K3 韓國 經濟 開發 과 새 經濟學 / Kang, O-jŏn,
HB199.S23 1999 Di guo zhu yi yu yi fu / Santos, Theotonio dos.; Duosisangtuosi, Te’aotuoni’ao.Yang Yanyong.
HB201 .H78 生產財價格導論 / Hou, Jiaju.
HB206 .C43 New labour theorie of value :the basic theory of economics and guide to the development of human society / Chao, Tzu-yuan.
HB206 .C43 Xin lao dong jia zhi li lun / Chao, Tzu-yuan.
HB206.L32 L36 2001 劳动价值论 / Qian, Jin.
HB501 .K3 Nihon shihon shugi hattatsushi;sangyō shihon no seiritsu to hatten, Kajinishi, Mitsuhaya,
HB3654.A3 B26 2009 八百万人的实践 :lai zi er hai sheng yu zheng ce di qu de diao yan bao gao = An experiment of eight million people / Gu, Baochang.Wang, Feng,
HB3656.A3 L86 1972 Taiwan cheng shi ren kou diao cha yan jiu / Long, Guanhai.
HB3743 .L44 1987 Zemināru amerika keizai nyūmon / Lehmann, Michael B.Nakaoka, Nozomu,
HC21 .C38 1973 西洋經濟史論 / Chen, Hesheng,
HC51.W275 1999 历史资本主义 / Wallerstein, Immanuel Maurice,; Wallerstein, Immanuel Maurice,
HC59.15.A43 1999 资本主义反对资本主义 / Albert, Michel.; Yang, Zugong.
HC79.C3 S535 2000 社会资本与社会发展 / Li, Huibin,Yang, Xuedong.
HC79.E5 Z45 2001 中国经济增长与可持续发展 :li lun, mo xing yu ying yong / Yao, Yufang.He, Juhuang.
HC79.I55 C46 1999 知识经济与国际关系 / Zhao, Qiaoliang.
HC79.I55 L5 1999 知识经济 :21 shi ji de xin jing ji xing tai / Li, Jingwen.
HC79.I55 Q25 2001 知识经济与老工业基地 / Qi, Jianzhen.
HC79.I55 Z45 1998 知识经济与知识产品 / Li, Fuqiang.
HC79.I55 Z454 2001 知识经济槪论 / Li, Jingwen.Li, Fuqiang.
HC79.I55 Z4566 2002 知识经济与决策科学 / Li, Jingwen,
HC106.8 .K86 1993 Kurinton no Beikoku keizai / Ōhara, Susumu,
HC110.I55 D524 2002 第二次现代化 :xin xi ji shu yu Meiguo jing ji xin zhi xu / Hu, Yanping.Gao, Hongbing.
HC125 .L33 2003 Lading Mei Zhou he Jialebi fa zhan bao gao. Jiang, Shixue.Gao, Chuan.
HC125 .L335 2001 Lading Meizhou he Jialebi fa zhan bao (2000-2001 nian) / Li, Mingde.
HC165 .C4 Lading Mei Zhou zhi jing ji, Chen, Zongjing.
HC241.2 .Y82 1968 歐洲共同市場 / Yu, Kuanci.
HC286.8.K87 2003 资本主义黑皮书 :zi you shi chang jing ji de zhong qu / Kurz, Robert,; Qian, Minru.
HC412 .Y3 2003 Ya Tai di qu fa zhan bao gao, no. 3, 2002 / Zhang, Yunling.Sun, Shihai.
HC427 .C5662 中國經濟史論叢 / Quan, Hansheng,
HC427.5 .H78 1999 资源资产化管理与可持续发展 / Xu, Xiaofeng.; Li, Fuqiang.Meng, Bin.
HC427.6 .C541 Zhongguo jing ji shi gang, Zhou, Jinsheng,
HC427.6 .T36 1972 唐代經濟史 / Tao, Xisheng,; Ju, Qingyuan.
HC427.6 .T4 1970 中國救荒史 / Deng, Tuo.
HC427.6 .W3 1969 宋元經濟史 / Wang, Zhirui.
HC427.8 .W64 1981 我國經濟的發展 / Cheng, Jialing.; Zhonghua Minguo tu shu chu ban shi ye xie hui.
HC427.9 .C518 Bian jiang jing ji / Zhang, Xiamin.
HC427.9 .C52175 1984 鄭竹園經濟文選 / Zheng, Zhuyuan.
HC427.9 .C58124 Chūgoku keizai zusetsu / Yamanouchi, Kazuo,
HC427.9 .C59 Zhong yang yin hang nian bao. Zhong yang yin hang.
HC427.9 .E27 China’s economic development :the interplay of scarcity and ideology / Eckstein, Alexander,
HC427.9 .M5467 Bunkaku to Chūgoku keizai. Miyashita, Tadao,
HC427.9 .S49 Gong fei xiao mie si ying gong shang ye zhi yan jiu / Shi, Yuanqing.; Qiu, Kongyuan.
HC427.92 Z46 2002 Zhongguo hong guan jing ji fen xi bao gao.A report of China’s macroeconomic analyses / Zhang, Shuguang.
HC427.92 .C54 中共四個現代化問題 / Zhongguo chu ban gong si.
HC427.92 .C5485225 1998 中国经济增长的理论与政策 / Li, Jingwen,; “Zhongguo jing ji shi du kuai su wen ding zeng zhang li lun yu zheng ce” guo ji yan tao hui
HC427.92 .I458 1998 1998 nian, Zhongguo she hui xing shi fen xi yu yu ce / Ru, Xin.
HC427.92 .K8696 1999 跨世纪难题 :Zhongguo qu yu jing ji fa zhan cha ju = Knotty problems across the centuries studies on the differentials of China’s regional economic development / Xu, Fengxian,
HC427.92 .L47584 2001 中国经济增长方式选择 / Li, Hejun.
HC427.92 .L4783 1998 经济漫谈录 / Li, Yining.
HC427.92 .S53743 2000 市场经济与经济预测 / Zhang, Shouyi.
HC427.92 .Y528 2002 经济与经济学的迷思 / Yi, Xianrong,
HC427.92 .Y798 1984 运用现代科学的”穷办法” / Yu, Guangyuan.
HC427.92 .Z43714 2002 经济转型与金融支持 =The financial supporting policy in economy transition / Zhang, Xingsheng.
HC427.92 .Z4474 2002 中国村庄的工业化模式 / Zhongguo she hui ke xue yuan.
HC427.92 .Z4565 1999 Zhongguo hong guan jing ji fen xi bao gao / Zhang, Shuguang,
HC427.92 .Z45675 2003 中国宏观经济政策选择 =The choice of China’s macroeconomic policy / Yang, Jianbai.
HC427.92 .Z465543 2003 Zhongguo jing ji qian jing fen xi :2003 nian chun ji bao gao / Liu, Guoguang,Wang, Luolin.Li, Jingwen.
HC427.92 .Z469 1999 中国经济体制市场化进程硏究 =The study of Chinese economic system towards market economy / Chen, Zongsheng.
HC427.92 .Z48 1999 Zhongguo jing ji qian jing fen xi :1999 nian chun ji bao gao /
HC427.92 .Z483 1999 体制变革与经济增长 :Zhongguo jing yan yu fan shi fen xi / Zhou, Zhenhua,
HC428.F6 C48 Cong jing ji mian kan Taiwan ren kou wen ti / Zhang, Yixin.; Jia xin shui ni gong si.
HC428.Q342 S45 2003 Jian she hai xia xi an fan rong dai de bi ran xuan ze :Quanzhou de “zhuo li dian” yu “ji chu dian” / Shi, Yongkang.
HC428.Y3 S36 2002 三峡库区可持续发展与科技进步 / Wang, Chongju,Pan, Fusheng,
HC430.E5 H84 2003 环境影响的经济分析 :li lun, fang fa yu shi jian / Zheng, Yuxin.
HC430.E5 Z43 1999 知识经济与可持续发展 / Ge, Xinquan.
HC430.E5 Z469 2001 中国可持续发展态势分析 / Wang, Weizhong.Guo, Risheng.Huang, Jing.
HC430.H53 X8 2002 高新技术产业 :Cai zheng zheng ce yu fa zhan zhan lue / Xu, Zhengzhong,
HC430.I5 Z425 2003 增长与分享 :ju min shou ru fen pei li lun he shi zheng = Growing and sharing income distribution : theory, events and policy / Zhang, Ping,
HC430.I5 Z46 2000 中国居民收入分配实证分析 =Positive analysis on distribution of income in China / Li, Shi.
HC430.I55 J8 2000 知识经济与产业结构调整 / Ju, Songdong.
HC430.5 .T2759 1996 臺灣經驗與海峽兩岸發展策略 =Taiwan experience and development strategy of both sides of the strait / Xu, Dianqing.Fang, Xinghai.Zhao, Haiying.
HC462 .A282 Riben de zi ran zi yuan / Ackerman, Edward A.; Ren, Yongwen,
HC462 .A7 Gendai Nihon sangyō kōza / Arisawa, Hiromi,
HC462 .E5 1961 Nihon no keizai / Endō, Shōkichi,
HC462 .J3 1959 Kokumin shotoku hakusho. Japan.
HC462 .M5 Nihon no dokusen :saihensei no jittai / Misonō, Hitoshi,
HC462 .M59 日本の経済循環 / Miyazawa, Ken’ichi,
HC462 .N3 1959 Nihon keizai no kaimei;kindai keizai riron yori mita mondaiten, Nakayama, Ichirō,
HC462.N3 E25 1960 Yushutsu chūshō kōgyō no keizai kōzō / Oshikawa, Ichirō,
HC462.N3 P7 1960 Chūshō kōgyō no hattatsu / Oshikawa, Ichirō,
HC462 .N5 Gijutsu kakushin to Nihon keizai / Nihon Seisansei Honbu.
HC462 .T69 1961 Nihon sangyō tokuhon / Tōyō Keizai Shinpōsha.
HC462 .T88 Nihon shihon shugi hattatsushi / Tsuchiya, Takao,
HC462.7 .H5 Nihon shihon shugi shakai no kikō :shiteki katei yori no kyūmei / Hirano, Yoshitarō,
HC462.7 .Y248 1958 Nihon shihon shugi bunseki :Nihon shihon shugi ni okeru saiseisan katei haaku / Yamada, Moritarō,
HC462.9 .C47 Riben zen yang cheng wei jing ji da guo / Chen, Benchang.
HC462.9 .I33 Nihon keizai no kōzō :Sangyō renkan bunseki / Ichimura, Shin’ichi,
HC462.9 .I44 Bōeki jiyūka to nihon shihon shugi / Imai, Noriyoshi,
HC462.9 .K36 Sengo no Nihon keizai, Kawamura, Reiji,
HC462.9 .N3 P76 Nihon keizai no seichō :kōdo seichō o sasaeru-mono / Nakayama, Ichirō,
HC462.9 .N332 Seichō keizai no shindan;Nihon keizai wa dō naru ka, Nagasu, Kazuji,
HC462.9 .N333 Nihon no kokufu kōzō / Nakayama, Ichirō,
HC462.9 .S3 Zusetsu Nihon sangyō taikei / Sangyō Kyōiku Kyōkai.
HC462.9 .T69 1961 Nihon keizai tokuhon Tōyō Keizai Shinpōsha.
HC462.9 .Y6 Jiyūka to Nihon keizai, Yoshimura, Masaharu,
HC463.M33 M87 1987 まちづくり国際経営 / Murayama, Motofusa,
HC464 .F7 Taiwan jing ji ji yao.
HC464.F7 .T3 Taiwan jing ji wen ti lun cong / Jing ji yan jiu she (China).
HC467 .A58 韓國 經濟 再論 / An, Im.
HC467 .C45 韓國經濟史 / Cho, Ki-jun,; O, Tŏg-yŏng,
HC467 .S4 1962 韓國 經濟論 / Sŏng, Ch’ang-hwan,
HC467 .T6 成年韓國 :oegugin ŭi kyŏnhae / Tonga Ch’ulp’ansa.
HD30.22 .H33 1995 管理中的经济学 =Guanlizhongdejingjixue / Hai, Wen.; Lin, Shuanglin.
HD31 .H22812 2001 新资本主义 / Halal, William E.
HD37 .T25 現代工業管理 / Tang, Yuanji,
HD38 .M865 地域環境経営論;seinen keieisha no shidōryoku riron, Murayama, Motofusa,
HD45 .Y56 1995 Chi shu kuan li :kai fa he mao yi = Jishuguanli : kaifahemaoyi / Yin, Zunsheng.; Jiang, Yanfu.
HD59 .L86 2002 NQ 风暴 :Guan xi guan li de zhi hui / Luo, Jiade.; Ye, Yongzhu.
HD69.C6 M35 1982 Makkinzē seijukuki no sabetsuka senryaku / Ōmae, Ken’ichi,
HD69.I7 N35 Kokusai-keieigaku gairon. Nakamura, Tsunejirō,; Murayama, Motofusa,
HD69.P7 L5 Ji hua ping he shu ji qi ying yong zhi yan jiu / Li, Senjie,
HD70.A7 M9 アジア経営学入門;tōhō no bunka to keiei no setten, Murayama, Motofusa,
HD70.J3 M87 1973 日本経営学 :shūdan maryoku no ronri / Murayama, Motofusa,
HD70.T3 Y4 2003 总经理的內衣 :tou shi guan li de ben zhi / Ye, Kuangshi.
HD85 .Y84 1957 Jing ji zhi du lun cong, You lian chu ban she (Kowloon)
HD87 .Y36 1999 国家与市场 / Yang, Zugong.; Tian, Chunsheng.Mo, Wei.
HD462.N3 S73 Chūshō kigyō no tōkeiteki bunseki / Oshikawa, Ichirō,
HD462.N3 S78 Chūshō kigyō tōkei sōran / Oshikawa, Ichirō,
HD864 .H6 1969 Ming dai de gui zu zhuang tian / Jiang, Xiaoyu,
HD865 .C56 1953 中共土地改革總論 :”Land reform” in Red China / Jin, Yihong.
HD865 .J4 Zhong gong de tu di gai ge zheng ce
HD865 .L3 Fei wei di tu di gai ge fa. Yangming Shan zhuang.
HD865 .P3 中國土地改革新論, Pan, Lianfang.
HD866 .S9 1953 Gong fei tu di zheng ce yu nong min zu zhi zhi yan jiu / Zhongguo guo min dang.
HD1167 .C5 1957 土地行政概況 / China (Republic : 1949- ).
HD1181 .I8 1959 Tu di zong you quan shi lun / Ishida, Bunjirō,; Yin, Douru.
HD1295.C5 K38 1980 Chūgoku hōken kokka no shihai kōzō :Min Shin fueki seidoshi no kenkyū / Kawakatsu, Mamoru,
HD1360.C4 F78 1960 私は中國の地主だった :tochi kaikaku no taiken / Fukuchi, Ima,
HD1411 .B7 1959 Sekai no shokuryō mondai. Brittain, Robert.Nishinoiri, Isao,
HD1431 .C52 1985 Jie zai yi xiang de guo shi :Zhonghua min guo guo ji he zuo ji hua ji shi / Guang hua bian ji bu.
HD1491.C6 S9 Gong fei nong ye ji di hua zhi yan jiu. Chen, Senwen.
HD1491.C6 T4 Fei “nong ye he zuo hua” you guan zi liao hui bian.
HD1790.5 .F46 2002 拉丁美洲农业的发展 / Feng, Xiuwen.
HD1992 .G34 蘇俄農業概況. Zhongguo guo min dang.
HD2067 .K36 毛沢東と現代中国 :shakai shugi keizai kensetsu no kadai / Kawachi, Jūzō,
HD2068 .K3 技術改革から見た中共の農業 / Yoshida, Tōsuke,
HD2068 .K8 Chūkyō nōgyō no kindaika (gijutsuka) ni kansuru kenkyū / Kusano, Fumio,
HD2070.5 .W8 Taiwan bian qian zhong de nong ye she hui / Wu, Congxian,
HD2070.5 .Z8 Taizhong Diqu dong ji zuo wu de sheng chan gui hua / Shi, Jizeng.
HD2092 .D3 1960 Nōgyō to seiji :nōchi kaikakugo no Nihon nōgyō / Danno, Nobuo.
HD2092 .K3 1961 農村の生活 :nōchi kaikaku zengo / Kawai, Etsuzō.
HD2096 .Z46352 2003 中国农村经济形势分析与预测 / Zhongguo she hui ke xue yuan.China.
HD2098 .L524 1999 中国农业政策 :li lun kuang jia yu ying yong fen xi / Li, Chenggui.
HD2098 .Y37 2001 农业现代化测评 / Yang, Wanjiang,; Xu, Xingming.
HD2098 .Z53 2002 产权与制度变迁 :Zhongguo gai ge de jing yan yan jiu = Property rights and institutional transformation : the Chinese experiences / Zhou, Qiren.
HD2785 .N3316 1988 Biggu Bōizu :Amerika no toppu keizaijin wa nani o kangaete iruka / Nader, Ralph.; Taylor, William,Suzuki, Shuzei.
HD2910 .L574 2001 中國企業發展報告, 1990-2000年 =Report of the Chinese enterprise development 1900-2000 / Liu, Xiaoxuan.
HD2932 .S76 2003 竞争的国家 竞争的公司 / Stopford, John M.; Strange, Susan,Henley, John S.
HD3616.C63 Z47 2000 中国产业政策实证分析 / Zhao, Ying,
HD3856.C6 Z528 2003 转型经济的产权改革 :Eluosi Dong Ou Zhong Ya guo jia de si you hua / Xu, Xin.
HD4288 .H83 Yan tie lun jiao zhu ;Yan tie lun cha ji / Huan, Kuan,
HD4288 .H84 1967 Yan tie lun / Huan, Kuan,; Zhang, Dunren,
HD4318 .C47678 1996 中国国有企业改革 =Reform of state owned enterprises in China / Xu, Dianqing.Wen, Guanzhong.
HD4318 .Q254 1999 理性出击 :Zhongguo qi ye gai ge fen xi = Rationality hit out : analysis of reforms in Chinese enterprises / Qian, Jin.
HD4875.C6 S9 Gong fei kong zhi lao gong wen ti zhi yan jiu Zhongguo guo min dang.
HD4904 .A3 Ren shi yu gong ye xin li xue / Ai, Wei.
HD5077 .S46 Wagakuni chingin kōzō no shiteki kōsatsu, Shōwa Dōjinkai (Japan)
HD5830.A6 A184 2002 2002 nian Zhongguo ren kou yu lao dong wen ti bao gao :cheng xiang jiu ye wen ti yu dui ce = Employment in rural and urban China : issues and options / Cai, Fang.Zhang, Chewei.Du, Yang.
HD6807 .T4 1957 Zhongguo zhi gong yun dong jian shi :1919-1926 / Deng, Zhongxia,
HD6832 .N8 労働組合読本 / Numata, Inejirō,
HD7091 .C5 She hui bao xian / Zhang, Tiankai.
HD7227 .M3 Nihon shakai hoshō tokuhon / Matsuo, Hitoshi,
HD7230 .Z256 2001 中國社會保障發展報告, 1997-2001 =China social security system development report / Chen, Jiagui.Lü, Zheng.Wang, Yanzhong.
HD7367 .N5 Nihon no jūtaku mondai / Nishiyama, Uzō,
HD7831.A1 S4 勞動法, Sim, T’ae-sik.
HD7937 .N6 Nihon rōdōhō no keisei katei to riron / Nomura, Heiji,
HD8072 .K365 內部の敵 / Kennedy, Robert F.,; Hatano, Yūzō,Yokobori, Yōichi,
HD8676 .C5 勞工行政槪況 / China (Republic : 1949- ).
HD8676 .L8 Zhongguo lao gong zheng ce zhi li lun yu shi ji / Lu, Jingshi,
HD8676 .S9 Gong fei kong zhi guo nei wai mao yi zhi yan jiu / Zhongguo guo min dang.
HD8721 .S3 1965 Nihon no rōdō kizoku :sono mujunshita shisō to kōdō / Saitō, Ichirō,
HD8722 .N34 われらに総評は必要か, Nakamura, Kenji,
HD9016.C6 F65 Shi nian lai de Taiwan liang zheng / Li, Lianchun,
HD9016.C62 Y34 1999 危机与出路 :Zhongguo liang shi jie gou yu nong ye fa zhan xin lun / Yang, Wanjiang,
HD9213.C42 T77 中國鹽政史 / Zeng, Yangfeng,
HD9213 .C5 Zhongguo yan zheng shi lu :di 5 ji / China.
HD9502.C62 Z47 2001 可持续能源发展战略 / Zhao, Yuan.
HD9526.C64 H345 漢冶萍公司史略 / Quan, Hansheng,
HD9556.C53 F6 臺灣省煤業調節委員會統計年報. Taiwan.; Taiwan.Taiwan.
HD9576.P52 H35 2000 海湾石油新论 / An, Weihua.Qian, Xuemei.
HD9987.C52 C914 2001 中国服务贸易方略 / Bai, Zhongyao.
HD9999.I493 C58 1998 信息化 :Zhongguo 21 shi ji de xuan ze / Wang, Xiangdong.
HE270.A3 T6 漢代國內陸路交通考 =Study on the land communications of Han dynasty / Tan, Zongyi,
HE270 .P3 Zhongguo jiao tong shi / Bai, Shouyi.
HE333 .F3 Hua wu she ji xue / Fang, Xianqi.; China.
HE559.C5 K812 1969 Tang Song mao yi gang yan jiu / Kuwabara, Jitsuzō,; Yang, Lian.
HE569 .W3 我與航運 / Wang, Guang,
HE877 .W8 Ming dai hai yun ji Yun He de yan jiu / Wu, Jihua.
HE3235 .C585 Zhongguo die dao =railways in China / Zhongguo die dao chu ban she.
HE3289.F6 T3 Taiwan tie lu / Taiwan tie lu guan li ju.
HE6185.C6 C5 Zhongguo you piao mu lu / China (Republic : 1949- ).
HF331.C5 A13 1983 1927年的上海商业联合会 / Shanghai Shi dang an guan.
HF408 .C45 1970 Zhu fan zhi jiao zhu[shang xia juan, Zhao, Rukuo,; Feng, Chengjun,
HF408 .C5 Chau Ju-Kua: his work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu-fanchï. Zhao, Rukuo,; Hirth, Friedrich,Rockhill, William Woodville,
HF408 .C5 Zhu fan zhi[2 juan] Zhao, Rugua,
HF483.E6 N4 長崎オランダ商館の日記 / Nederlandsche Oost-Indische Compagnie.; Murakami, Naojirō,
HF1359 .H57512 2002 Zhi yi quan qiu hua :guo ji jing ji yu zhi li de ke neng xing / Hirst, Paul Q.; Thompson, Grahame.
HF1359 .Z45 2002 探求变化中的世界 / Zhang, Yunling.
HF1359 .Z48 2002 全球化与 21世纪 :shou jie “Zhong Fa xue shu lun tan” lun wen ji / Zhong Fa xue shu lun tan; Zhongguo she hui ke xue yuan.
HF1418.5 .Q358 2003 全球化 :Zhongguo dao lu / Li, Huibin,
HF1601 .O48 1989 世界が見える日本が見える / Ōmae, Ken’ichi,
HF1604 .C5 China’s foreign economic legislation =[Zhongguo dui wai jing ji fa gui hui bian].
HF1604.Z4 U645 2001 经济全球化与中美经贸关系 / Guo, Yiyao.Zheng, Weimin.
HF1606.Z4 A787 2004 台灣與亞太之政治經濟 :zhi xu, ding wei, tiao zhan yu chu lu / Song, Zhenzhao.
HF3774 .W3 Zhongguo shang ye shi / Wang, Xiaotong,
HF3826 .M342 1961 Nihon bōeki tokuhon Matsui, Kiyoshi,
HF3828.C5 Y3 Kinsei Nitchū bōeki shi no kenkyū / Yamawaki, Teijirō,
HF3831 .K3 日本の貿易 / Kanamori, Hisao,
HF5011 .B5413 1986 Dian shi zheng jin. / Bliss, Edwin C.; Li, Nianzu.
HF5383.F6 C6 Liu xue sheng hui guo fu wu shou ce / China (Republic : 1949- ).
HF5386 .X55 2002 新商业领袖 :Xin shi dai de zhan lue yu guan li / Fang, Jun,
HF5387.J55 2000 经济伦理与可持续发展 / Wang, Kemin.
HF5415.S44 G36 2002 市场营销学教程 / Gao yun long.Zhu li ming.
HF5415.13 .A2313 1986 Senryaku shijō keiei :senryaku o dō kaihatsushi hyōkashi jikkōsuruka / Aaker, David A.Nonaka, Ikujirō,
HF5415.32 .A7612 2007 Xiao fei zhe xing wei xue / Arnould, Eric J.; Price, Linda.Zinkhan, George M.
HF5549.5.J6 W17 1986 Le zai qi zhong :xing shou gong zuo di le zhu. / Waitley, Denis.; Witt, Reni L.,
HF5621 .H66 中譯會計與財務詞彙 / Chinese University of Hong Kong.
HF5635 .B3 Kuai ji xue da gang / Bauer, Royal D. M.; Li, Hong’ao.Darby, Paul Holland.
HF5681.B2 A56 1995 Qi ye kuai ji bao biao yu fen xi =Qiyekuaijibaobiaoyufenxi / An, Yuhua.
HF5681.T3 T6 Zeimu kaikei nyūmon. Tomioka, Yukio,
HF5728.C6 S43 Shang ye wen jian =Business documents / Zhang, Linglan.
HG59 .N53 2000 1999-2000 nian :shi jie jing ji xing shi fen xi yu yu ce / Wang, Luolin.
HG151 .Y56 1987 Ying Han cai jing ci dian =An English-Chinese dictionary of finance and economics / Liu, Yayi.Tang, Jun.
HG173.6.C6 Y364 1995 银行和其他金融机构的管理 :jian lun wo guo jin rong gai ge de shen hua = Yinhangheqitajinrongjigoudeguanli / Yang, Haiming.; Wang, Yan.
HG187.C6 R46 2001 金融风险防范与控制 / Ren, Zhaozhang.
HG187.C6 Y54 2000 中囯金融体制简论 / Yin, Naiping.
HG187.C6 Z434 2003 直面符号经济 =Facing symbol economy / Zhang, Ping.; Zhang, Xiaojing,
HG925 .W35 1998 当代世界经济与欧元 / Wang, Xianlei.
HG1607 .W4 Shang ye yin hang zhi jing ying ji shi wu, Wen, Daxi.
HG3324 .M5 日本の銀行家anata no okane o azukaru mono no shōtai Miki, Yōnosuke,
HG3334 .S53 2002 国有商业银行 :kun jing, chu lu yu fa zhan / Shang, Jiaowei,
HG3399.M37 N35 2003 南非, 变革的局限性 =guo du de zheng zhi jing ji xue / Marais, Hein.
HG4027.5 .W8 2002 跨国公司 :Chan quan chong zu yu zi yuan pei zhi / Wu, Yonggang.
HG4521 .B667 2000 投资学 :di 4 ban / Bodie, Zvi.; Kane, Alex,Marcus, Alan J.
HG4930.5 .C43 2001 投资银行的魅力 :Zhong Mei tou zi yin hang ye bi jiao yan jiu / Chang, Zhenming,; Yang, Wei,
HG5782 .L4794 1999 走向平衡式开放 :Zhongguo dui wai jing ji kai fang jie gou yan jiu / Li, Haijian,
HG5782 .W3466 2002 中国创业板市场硏究 / Wang, Guogang.
HG5782 .Z522 1999 中國工业利用外商投资硏究报告 / Wang, Luolin,
HJ1404 .L58 Zou Lin xian sheng zhi sheng ping / Liu, Shih Shun,; Zou, Lin,
HJ1404 .Z682 2003 中国财政制度改革之探索 / Zou, Jichu.
HJ1414 .C4 Gong fei cai zheng jin rong zhi yan jiu / Zhang, Weiya.
HJ1414 .H63 中共財政解剖 / He, Yuwen,
HJ2970 .W8 Zhongguo shui zhi shi, Wu, Zhaoxin.
HJ2981 .Z46 2002 Liu zhuan shui na shui chou hua ji qiao / Zhou, Huayang.
HJ4398 .C52 1970 Zhongguo tian fu shi / Chen, Dengyuan,; Wang, Yunwu.Fu, Weiping.
HJ4398.5 .L5 1968 Taiwan tian fu zhi du zhi yan jiu, Liang, Yiwen,
HJ7912 .Z46 2000 中国财政支出结构改革 / He, Zhenyi.Yan, Kun.
HK412 .K65 1969 Xiaoquan Xinsan ping lun ji / Koizumi, Shinzō,; Chen, Pengren.
HM15 .L41 社會學原理 / Lee, Alfred McClung,; Yang, Zhongkui.; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui.
HM17 .H62 1982 Zhong yi she hui xue ci hui / Chinese University of Hong Kong.; Chinese University of Hong Kong.
HM19 .S494 1972 社會學史槪說 / Shinmei, Masamichi,
HM62.C5 H815 She hui xue yan jiu / Xie, Kang.
HM62.J3 O3 1971 現代の社会学 / Odaka, Kunio,
HM126 .G6 Minzoku shakaigaku. Wu, Zhuhui,
HM216 .W8 1992 美滿社會的原理 / Wu, Jingfu.
HM251 .S582 Shakai shinrigaku / Shimizu, Ikutarō,
HM271 .I4 Jiyū to kiritsu :Igirisu no gakkō seikatsu / Ikeda, Kiyoshi,
HM479.P36 W368 2006 光旦之华 :she hui xue da shi Pan Guangdan / Wang, Yanni.
HM1106 .R465 2003 Cong dong dao xi kan guan xi :wo zai Meiguo jiao shou guan xi xue / Ren, Jingsheng.
HN18 .C3884 Gong xiang zhu yi. Zhou, Boqin,
HN29 .Y27 鄉土生活の研究 / Yanagita, Kunio,
HN80.N5 .A76 1978 New York :Big Apple no yoru to hiru / Ariyoshi, Shoichiro.
HN673 .F75 1961 明淸農村社會經濟 / Fu, Yiling.
HN673 .H561 1939 Zhongguo she hui jing ji jie gou / He, Ganzhi.; Cheng, Fangwu.
HN673 .H565 1937 中國社會史問題論戰 / He, Ganzhi.
HN673 .M24 兩晉南北朝士族政治之硏究 / Mao, Hanguang,
HN673 .M58 1972 Zhongguo she hui jing ji shi / Moritani, Katsumi,; Chʻen, Chʻang-wei.
HN673 .W6 1981 我國社會的變遷與發展 / Zhu, Cenlou.
HN680.5.A8 T29 Taiwan she hui li de fen xi / Xu, Xinliang.
HN680.5.A8 T3 台灣社會建設三十年 / Yang, Jialin.
HN680.5.K83 W35 Guishan dao :Han ren yu cun she hui zhi yan jiu / Wang, Songxing.
HN680.5.T33 L85 台北古亭區社會調查 =Survey of a district in Taipei city / Long, Guanhai.
HN721 .A2 Nihon shakai undōshi Akamatsu, Katsumaro,
HN723 .F8 日本人の社會意識 / Fukutake, Tadashi,
HN723 .K3 近代日本の精神構造 / Kamishima, Jirō,
HN730.S5 M5 日本の底辺 :san’in nōson fujin no seikatsu / Mizoue, Yasuko,
HN733 .I46 Chūgoku hōken shakai no kōzō :sono rekishi to kakumei zenya no genjitsu / Imahori, Seiji,
HN733.5 . G35 2009 改革开放繁荣发展 :Zhongguo she hui fa zhan he yi fa zhi guo de shi jian yu tan suo / Zhongguo she hui ke xue yuan.
HN740.Z9 S68693 2000 当代中国社会结构变迁与流动 / Xu, Xinxin,
HN740.Z9 Z46 2002 Zhongguo nong cun fa zhan yan jiu bao gao.China’s rural development report, No. 3 / Zhongguo she hui ke xue yuan.
HQ21 .M915 Hun yin jin hua shi, Müller-Lyer, Franz Carl,; Ye, Qifang,
HQ72.J3 L48 Japanese sex crimes in modern times / Levy, Howard S.
HQ247.A5 Y3 1975 サンダカン八番娼館 / Yamazaki, Tomoko,
HQ667 .C43 Zhongguo hun yin shi / Chen, Guyuan,; Wang, Yunwu.Fu, Weiping.
HQ667 .M6 中国古代の家族と国家, Moriya, Mitsuo,
HQ667 .S513 中國族產制度考 / Shimizu, Morimitsu,; Song, Nianci,
HQ667 .S525 家族 / Shimizu, Morimitsu,
HQ667 .T3 1968 Hun yin yu jia zu / Tao, Xisheng,
HQ734 .K5715 1986 Hun yin lu shang :bai tou xie lao nan ma? / Klangsburn, Francine.
HQ743 .L5 1972 Lian ai, jie hun, jia ting / Li, Xueli.
HQ766.5.C6 H8 Zhong gong jie yu yun dong, Wong, Yau-chuen.
HQ772 .O54415 1986 Wang nian tong shi. / Olness, Karen.; Li, Shan.
HQ772 .S75315 Er tong xin li xue Stewart, Robert Sussmann.; Workman, Arthur D.,Chen, Dingyi,
HQ796 .W25 1967 Qing nian nan nü, Wang, Huanchen.
HQ799.C55 H3 Qing nian yu ge ming / Hai wai chu ban she.
HQ799.C55 S8 Chūgoku no shūdanshugi – shōnen senpōtai no soshiki to kyōiku. Saitō, Akio,; Kobayashi, Fumio,
HQ799.C55 T32 1985 Zhong gong gong qing tuan zhi yan jiu / Tang, Bo.
HQ799.F7 Y8 Chuang zao shi dai You shi tong xun she, Taipei.; Zhongguo qing nian fan gong jiu guo tuan.
HQ1737 .C49 1970 Zhongguo fu nü sheng huo shi / Chen, Dongyuan,
HQ1761 .T3 1960 Nihon no fujin;fujin undō no hatten o megutte, Tatewaki, Sadayo,
HQ1762 .M55 1960 Nihon josei shi / Miyagi, Eishō,
HQ1762 .O66 1973 Onna erosu.
HQ1762 .T38 1960 Sengo fujin undōshi / Tatewaki, Sadayo,; Hasegawa, Ayako,Ide, Fumiko,
HQ1765 .A13 亞細亞 女性 硏究. Sungmyŏng Yŏja Taehakkyo.Sungmyŏng Yŏja Taehakkyo.
HQ1767 .A186 2008 2006-2007 nian Zhongguo xing bie ping deng yu fu nü fa zhan bao gao =Report on gender equality and women development in China (2006-2007) / Tan, Lin.
HQ1767 .K82 1983 Zhongguo fu nü sheng huo shi hua / Guo, Licheng.
HQ1781.V5 W6 Women in Vietnam.Selected articles from Vietnamese periodicals, Saigon, Hanoi, 1957-1966.
HS294 .S2 1970 Shin-matsu no himitsu kessha / Sasaki, Masaya.
HS294 .S58 中國幫會史 / Shuai, Xuefu.; Feilie.
HT147.C48 J56 1999 Jing ji quan qiu hua yu Zhongguo cheng shi fa zhan :kua shi ji Zhongguo cheng shi fa zhan zhan lüe yan jiu / Gu, Zhaolin.
HT384.C6 F82 1985 Chung-kuo yun ho ch’eng shih fa chan shih. Fu, Chonglan,
HT391 .L516 2009 区域行政规划研究 / Li, Yuxing.
HT443.J3 F85 1959 Nihon nōson no shakaiteki seikaku Fukutake, Tadashi,
HT690.C55 C3954 2013 A middle class without democracy :economic growth and the prospects for democratization in China / Chen, Jie,
HT1241 .K8 奴隶制時代 / Guo, Mōruo,
HT1521 .M45 1968 Jiyū e no netsubō / Melady, Thomas Patrick.; Inagaki, Ryōsuke,
HV43 .M261 1991 Taijin enjo no kaunseringu :sono riron to kango fukushi no kēsu sutadi. Okuda, Isayo,
HV386 .P3 Zhongguo she hui zheng ce, Bao, Huaguo,
HV389 .C5 社會行政槪况 / China (Republic : 1949- ).
HV390.5. .T36 Taibei shi she hui fu li. Taipei (Taiwan).
HV413 .J3 K6 Kōsei hakusho. Japan.Japan.Japan.
HV418.A2 C751 2000 Zhongguo she hui fu li yu she hui jin bu bao gao, 2000 / Shi, Zhengxin.Liao, Hong.Zhu, Yong.Wang, Qiyan.
HV418.A2 Z4664 2001 Zhongguo she hui fu li yu she hui jin bu bao gao (2001) / Shi, Zhengxin.Liao, Hong.Zhu, Yong.Wang, Qiyan.
HV3187.A2 Z46 2009 She hui zhi chi yu ji fa quan neng / Zhou lin gang,
HV4150.A5 Z466 2003 中国人口与劳动问题报告 :No. 4 (2003), zhuan gui zhong de cheng shi pin kun wen ti = Urban poverty in transitional China / Cai, Fang.
HV6431 .K663 2002 恐怖主义溯源 / Wang, Yizhou,
HV8243 .K8 共匪公安組織與人民警察之硏究 / Guo, Shouhua.
HV8244 .C5 警察行政槪况 / China (Republic : 1949- ).
HV8964.C5 L36 2004 Laogai handbook, 2003-2004 =Lao gai shou ce. Laogai Research Foundation.
HV9076 .C5 少年犯罪與觀護制度 / Zhou, Zhen’ou,
HV9196.5 L5 1969 Taiwan wen ti shao nian xing cheng de yuan yin ji qi fu dao shi kuang zhi diao cha yu fen xi / Lin, Dengfei.
HX39.5.A2 B312 马克思恩格斯选集 Marx, Karl,; Engels, Friedrich,; Zhongguo gong chan dang.
HX39.5 .M3 Makesi zhu yi zhe xue jian yao du ben / Guangdong Sheng gao deng yuan xiao “Makesi zhu yi zhe xue jian yao du ben” bian xie zu.
HX39.5 .W32 1985 Lun Makesi di li shi zhe xue / Wang, Zhangling.
HX40 .O915 Dui yu gong chan zhu yi bi you de ren shi / Overstreet, H. A.; Overstreet, Bonaro W.Li, Pu’en.
HX40 .P4812 2001 戈尔巴乔夫现象 :gai ge nian dai : Sulian Dong Ou yu Zhongguo / Petrov, Koĭcho.; Ge, Zhiqiang.Ma, Xipu.
HX40 .Y8 韓國 共産主義 運動 批判 :pu Chinbodang sakŏn kirok / Yun, Ki-jŏng
HX44 K83 共產黨原始資料選輯 / Marx, Karl,; Zhong hua min guo guo ji guan xi yan jiu suo (Taipei)Guo li zheng zhi da xue.
HX44 .C54 1972 Min zhu yu she hui zhu yi / Jiang, Yuntian,
HX44 .H83 共產帝國主義之本質 / Hu, Qiuyuan,
HX44 .Y53 歷史寫下了答案 :”Gong chan dang xuan yan” yi er ling nian / Yin, Qingyao.
HX56 .U48 Kyōsan shugi no hakusho / United States.
HX56 .U485 共産主義のイデオロギー / Inoma, Kiichi,; Amerika Gasshūkokugikai Kain Hibei Katsudō Iinkai.
HX386 .T3 Shi jie gong chan zhu yi de zhan lue yu zhan shu /
HX387 .L54 從容共到清黨 / Li, Yunhan,
HX389 .M32 毛主席的五篇哲学著作. Mao, Zedong,
HX389 .U44 毛沢東思想と現代の課題;Taidan, Umemoto, Katsumi,; Tōsaka, Ryōichi,
HX389.5 .Z64 Zōhan yūri. Tōhō Shoten.
HX412 .A78 寒村自伝 / Arahata, Kanson,
HX412.K44 S85 河上肇 / Sumiya, Etsuji,; Nihon Rekishi Gakkai.
HX414 .N2 Shin sayokuron;shakai minshū shugi no rekishiteki saihyōka to hihan, Nakatsu, Kenji,
HX414 .O9 Kiiroi kakumei[The yellow revolution]. Ōya, Sōichi,
HX419 .L517 1985 Zhong gong “kang Ri min zu tong yi zhan xian” tou shi / Lin, Huatian.
HX420.K5 T73 1969 江西蘇維埃之建立及其崩潰 :(1931–1934) / Cao, Boyi.
HX536 .W52 1982 Ma Lie zhu yi yu zong jiao de chong tu / Wang, Zhangling.
JA69.C5 L6 Zheng zhi xue yan jiu. Luo, Zhiyuan.
JA69.C5 L8 2001 政治學 / Lü, Yali.
JA71 .Y748 2003 权利政治与公益政治 :dang dai xi fang zheng zhi zhe xue ping xi / Yu, Keping.
JA71 .Y84 2003 政治与政治学 / Yu, Keping.
JA74 .M2 自衛機構在政治行為中的功能 / Ma, Qihua,
JA81 .C38 Zhu quan zhuan zhi fa zhiyu Qian Mou xian sheng lun Zhongguo li shi shang de zheng zhi Zhong, Jiamou.; Qian, Mu,
JA81 .J412 1969 政治簡史 / Jenks, Edward,; Zhang, Jinjian,
JA84.C6 L512 1978 Xian Qin zheng zhi si xiang shi / Liang, Qichao,
JA84.C6 W328 Jin Tang zheng zhi si xiang / Wang, Yunwu,
JA84.C6 W3282 Qing dai zheng zhi si xiang / Wang, Yunwu,
JA84.C6 W33 Xian Qin zheng zhi si xiang / Wang, Yunwu,
JA84.C6 W34 Liang Han San guo zheng zhi si xiang / Wang, Yunwu,
JA84.C6 W345 Min guo zheng zhi si xiang yu Zhongguo zheng zhi si xiang zhi zong he yan jiu / Wang, Yunwu,
JA84.C6 W35 明代政治思想 / Wang, Yunwu,
JA84.C6 W36 宋元政治思想 / Wang, Yunwu,
JA84.E9 P4612 2001 Dang dai Ouzhou zheng zhi si xiang, 1945-1989 nian / Mastellone, Salvo.Affortunati, A.
JC251 .L5474 公共哲學 / Lippmann, Walter,; Franklin Book Program Collection (Library of Congress)
JC257 .C235 Atarashii shakai / Carr, Edward Hallett,; Shimizu, Ikutarō,
JC257 .L32 1970 Zheng zhi dian fan / Laski, Harold J.; Zhang, Junmai,
JC257 .L3712 1969 Guo jia de li lun yu shi ji / Laski, Harold J.; Wang, Zaoshi.
JC273 .C56 Ji nian Cui Shuqin xian sheng zheng zhi xue shu lun wen ji, Wang, Yuxiu.Liu, Zongxiang,
JC311 .H371 Kŭndae minjokchuŭi palchŏnsa =The historical evolution of modern nationalism / Hayes, Carlton J. H.; Chŏng, Un-yong,
JC311 .W2 Min zu zhe xue da gang;min zu shi guan, Wang, Shaolun,
JC319 .C52 Di yuan zheng zhi xue / Chen, Min’geng.
JC348.J3 R69 Hikaku seiji kikōron / Rōyama, Masamichi,
JC359 .P58 2000 The political economy of imperialism :critical appraisals / Chilcote, Ronald H.
JC423 .M62243 2000 民主的再思考 =Rethinking Democracy / Zhongguo she hui ke xue za zhi she (Beijing, China)
JC423 .P4712 Min zhu xuan yan / Peroutka, Ferdinand,; Li, Shaogao.
JC491 .O4 中國の革命思想;fu, “Chūgoku Kyōsantō”, Ojima, Sukema,
JC571 .I488142 2001 幻想与发明 :ge ren hui gui guo ji zheng zhi / Girard, Michel,Xi, Runchang.
JC921 .B6 欽欽新書 / Chŏng, Yag-yong,
JF56.C5 C3 國憲議 / Zhang, Junmai,
JF56 .H8 釋憲制度之硏究 / Hong, Guozhen.
JF341 .L6 Lun ze ren nei ge zhi / Luo, Menghao.
JF1358 .C5 Xing zheng xue yan jiu / Zhang, Jinjian,
JF1358.J3 Y62 1972 Xian dai zheng zhi de ji neng yu gou zao / Yoshimura, Takashi,; Cai, Qiqing.
JF1551 .H3 Haengjŏng pŏphak / Han, T’ae-yŏn.
JF1551 .K5 1961 行政法論sin’go Kim, To-chʻang,
JF1551 .P9 行政法研究 / Pyŏn, U-ch’ang,
JF2051 .C53 政黨政治論集 / Sa, Mengwu,
JK15.J3 U4 憲法と裁判官 :jiyū no shōnintachi / Ukai, Nobushige,
JK34 .Y8 Meiguo min zhu zheng zhi. Yu, Jian.
JK274 .G643 Meiguo zhong yang zheng fu gai lun / Gosnell, Cullen Bryant.; Lancaster, Lane W.,Rankin, Robert S.Liu, Yichang.; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui.
JK516 .L313 Meiguo de zong tong zhi / Laski, Harold J.
JK1021 .W3 1966 Meiguo guo hui yu zheng dang / Wang, Shixian.
JK1764 .B64142 2001 政治的终结 / Boggs, Carl.; Chen, Jiagang.
JK1976 .C5 Meiguo xuan ju zhi du, Zhang, Xizhe,
JK2265 .K3 Miguk chŏngdang chŏngch’i yŏn’gu / Kang, Chu-jin.
JK2267 .M3 Meiguo liang dang zheng zhi /Tales of two political parties / by Henry Mao. Mao, Shuqing,
JK3695.J3 Y6 1968 Kokusaihō / Yokota, Kisaburō,
JN30 .C44 1999 Ouzhou lian meng zhi zheng he yu ti zhi yun zuo / Chen, Jing.
JN30 .H8 2003 歐洲聯盟的組織與運作 / Huang, Weifeng.
JN30 .Q58 1993 Ou Zhou gong tong ti jie du :shi yong de zhi du yu an li jie shao / Qiu, Huangquan,; Zhang, Binghuang,
JN550 1954 .K515 英國的國會 / Mu Xia, Guang-ju.; Chen, Peng-ren.
JN6531 .F313 Su E zheng zhi pou xi / Fainsod, Merle,; Liu, Guangyan.
JQ1500 .W82 1978 Zhen guan zheng yao / Wu, Jing,
JQ1501.A1 C55 中華民國年鑑. China (Republic : 1949- ).
JQ1501.A1 .C5 國民大會憲政硏討委員會年刊. China (Republic : 1949- ).
JQ1501.A1 .C55 1988 Republic of China 1988 :a reference book / Sung, Dixson D. S.Chen, Ming-che.; China (Republic : 1949- ).
JQ1501 .C3 Zhonghua Minguo guo min da hui jian jie tu biao Guo min da hui.
JQ1501 .C5 1972 Zhongguo li dai zheng zhi li lun :”Si yu yan” lun wen xuan ji di 1 ji / Du, Kuiying.
JQ1502. .C48 Zhonghua Minguo nei zheng zhi / Gao, Yingdu.
JQ1502 .L46 Min chu zhi guo hui / Li, Shoukong.; China.
JQ1502 .W3 Fa xue tong lun / Wang, Guanying.
JQ1503 .A541 1954 Zhonghua Renmin Gongheguo di 1 jie quan guo ren min dai biao da hui di 1 ci hui yi wen jian :1954 nian 9 yue 15 ri zhi 28 ri. China.
JQ1503 .A55 1955 Zheng fu shou zhang si shi san nian du yan lun ji / China.
JQ1503 .C5 1959 Chen yuan zhang shi zheng bao gao :Zhonghua Minguo si shi ba nian jiu yue shi wu ri zai li fa yuan bao gao. Chen, Cheng,
JQ1503 .C5 1962 Chen yuan zhang shi zheng bao gao :Zhonghua Minguo 51 nian 2 yue 23 ri zai li fa yuan bao gao / Chen, Cheng,
JQ1503.618 .Y35 1969 唐代政制史 / Yang, Shufan.
JQ1508 .T3 1967 明清政治制度 / Tao, Xisheng,; Shen, Renyuan.
JQ1508 .T3 Ming Qing zheng zhi zhi du Tao, Xisheng,; Shen, Renyuan.
JQ1508 .T36 1968 Qin Han zheng zhi zhi du / Tao, Xisheng,; Shen, Renyuan.
JQ1508 .Y33 1969 Liang Han zhong yang zheng zhi zhi du yu fa ru si xiang / Yang, Shufan.
JQ1509.5.O4 M3 1969 秦漢監察制度 / Ma, Kongqun,
JQ1510 .X535 2014 习近平谈治国理政 / Xi, Jinping,
JQ1510 .Y823 2003 增量民主与善治 :zhuan bian zhong de zhongguo zheng zhi / Yu, Keping.
JQ1510.5 .H75 1971 Zhongguo jian cha zhi du de li lun, yuan yuan ji ying xiang, Xu, Zengyuan.
JQ1511 .C46 漢唐宰相制度, Zhou, Daoji.
JQ1511 .L51 Zhongguo zai xiang zhi du / Li, Jun.
JQ1511 .T8 1969 Ming dai nei ge zhi du, Du, Naiji.
JQ1511 .W35 1969 Zhongguo zai xiang zhi du zhi qi yuan / Wang, Dahua,
JQ1512 .H8 1973 Li dai zhi guan biao / Huang, Benji,
JQ1512.Z1 C435 清代考試制度資料 / Zhang, Zhongru.
JQ1512.Z1 T73 1972 Liang Han xuan shi zhi du, Zeng, Weiyuan.
JQ1512.Z13 E8766 1971 Zhongguo kao shi zhi du shi / Shen, Jianshi,
JQ1516. .R912 Zhongguo da lu mei you ren quan =Human rights in China / Lyes, Simon,; Lian he bao bian yi zu.
JQ1516 .Z444 1999 Jin dai Zhongguo min zhu zheng zhi fa zhan shi / Zhang, Yufa,
JQ1519.A45 Y3 中國政黨史 / Yang, Youjiong,
JQ1519.A45 Z44 清季的立憲團體 / Zhang, Yufa,
JQ1519.A5 I8 Chūgoku Kyōsantō shi kenkyū / Ishikawa, Tadao,
JQ1519.A5 K8 Zhong gong shi lun / Kuo, Warren.
JQ1519A5 S85 中共黨史暨文獻選粹 / Sima, Lu,
JQ1519.A5 T2 Gong fei ji ceng zu zhi zhi yan jiu / Dai, Ding.; Xu, Zheng.
JQ1519.A5 T56 牛鬼蛇神集 / Ding, Wang.
JQ1519.A5 W3 中國共產黨史稿 / Wang, Jianmin,
JQ1519.A52 T78 1970 中國國民黨史稿 / Zou, Lu,
JQ1519.A52 T8 1965 中國國民黨史略 / Zou, Lu,
JQ1519.A55 C5 Zhongguo qing nian dang jian dang wu shi zhou nian ji nian te kan. Zhongguo qing nian dang.
JQ1519.A55 H8 1970 巴黎心影 :Zhongguo qing nian dang 40 nian qian zai Bali cheng li chu qi yu Zhongguo gong chan dang dou zheng de li shi hui yi / Hu, Guowei,
JQ1539.5.A58 L58 2001 Gang Ying zheng fu zheng zhi zhi du lun (1841-1985) / Liu, Manrong.
JQ1605 .K45 憲法事典 / Kiyomiya, Shirō,; Japan.
JQ1611.A5 I36 Tōron nihonkoku kenpō / Ichien, Kazuo,Kuroda, Ryōichi,Tabata, Shinobu,
JQ1611.K4 K3 Kaigai chōsa ni kansuru hōkokusho / Kenpō Chōsakai (Japan); Japan.
JQ1611.K4 K4 憲法調查会における各委員の意見 / Kenpō Chōsakai (Japan); Japan.
JQ1611.K4 K41 Kenpō seitei no keika ni kansuru shōiinkai hōkokusho / Kenpō Chōsakai (Japan); Japan.
JQ1611.K4 K42 憲法無効論に関する報告書 / Kenpō Chōsakai (Japan).; Japan.
JQ1611.K4 K43 憲法運用の実際についての調查報告書 :Kokumin no kenri oyobi gimu, shihō / Kenpō Chōsakai (Japan).; Japan.
JQ1611.K4 K5 基本的問題に関する報告書 / Kenpō Chōsakai (Japan); Japan.
JQ1611.K4 K6 公聴会に関する報告書 / Kenpō Chōsakai (Japan); Japan.
JQ1611.K4 K61 国民の権利及び義務・司法に関する報告書 / Kenpō Chōsakai (Japan).; Japan.
JQ1611.K4 K62 国会・內閣・財政・地方自治に関する報告書 / Kenpō Chōsakai (Japan).; Japan.
JQ1611 .K5 Kenpō / Kiyomiya, Shirō,Miyazawa, Toshiyoshi,
JQ1611 .K6 憲法講義 / Kobayashi, Naoki,
JQ1611 .N55 Nihonkoku Kenpō taikei :Miyazawa Toshiyoshi Sensei kanreki kinen / Miyazawa, Toshiyoshi,Tanaka, Jirō,
JQ1611 .N6 憲法的構成と政治過程 / Hōki, Saburō,
JQ1611 .S3 1962 日本国憲法成立史. Satō, Tatsuo,
JQ1611 .S3 Nihonkoku kenpō seiritsushi. Satō, Tatsuo,
JQ1615.A5 K5 1961 Kenpō yōron / Kiyomiya, Shirō,
JQ1615.A5 K6 Kenpō kōza Kiyomiya, Shirō,; Satō, Isao,
JQ1615.A5 K65 日本国憲法の問題状況 / Kobayashi, Naoki,
JQ1615.A5 M55 Suppl. Nihonkoku kenpō. Miyazawa, Toshiyoshi,
JQ1615.A5 M55 Nihonkoku Kenpō / Miyazawa, Toshiyoshi,; Japan.
JQ1615.A5 S35 Nihon kenpō gairon / Sakai, Yoshihide,
JQ1615.A5 S36 Kenpō kenkyū nyūmon / Satō, Isao,
JQ1615.A5 S89 Kenpō kenkyū / Suzuki, Yasuzō,
JQ1615.A5 T34 Kenpō no ronten / Tagami, Jōji,
JQ1615.A5 U35 Nihonkoku kenpō no kaishaku to hihan / Ugata, Junzō.
JQ1615.A5 W3 Kenpō taikei / Wada, Hideo,
JQ1615.A5 .M5 1965 Kenpō gairon / Minobe, Tatsukichi,; Miyazawa, Toshiyoshi,
JQ1615.B3 K4 Kenpō chōsakai hōkokusho / Kenpō Chōsakai.
JQ1617 .H5 Kaiken e no zenshin Hirose, Hisatada,; Japan.Japan.
JQ1624 .K63 Nihon no kenpō seiji / Kobayashi, Takasuke,
JQ1624 .K64 日本における憲法動態の分析 / Kobayashi, Naoki,
JQ1631 .W35 2002 政治体制与经济现代化 :”Jiben mo shi” zai tan tao / Wang, Xinsheng,
JQ1642 .M5 議会制度論 / Mizuki, Sōtarō,
JQ1645.C5 Y3 Riben xian xing kao shi gai yao / Yamaguchi, Kazuo,; Xia, Mei.
JQ1698.A1 K5 現代日本の政黨,Kinbara Samon cho. Kinbara, Samon,
JQ1698 .Y63 近代政党史研究 / Yokogoshi, Eiichi,
JQ1720 .H3 新憲法 Han, T’ae-yŏn.
JQ1720 .M8 韓國憲法論 Mun, Hong-ju.
JQ1722 .K8 Hŏnpŏp kaejŏng hoeŭirok :(che 2-tae Kukhoe) / Taehan Min’guk Kukhoe Tosŏgwan.
JQ1722 .K8 Hŏnpŏp kaejŏng hoeŭirok :(Chehŏn Ŭihoe) / Taehan Min’guk Kukhoe Tosŏgwan.
JQ1722 .K8 Imsi yakhŏn chejŏng hoeŭirok :(Kwado Ippŏp Ŭiwŏn) / Korea (South).; Taehan Min’guk Kukhoe Tosŏgwan.
JQ1723.A1 K8 Hŏnpŏp chejŏng hoeŭirok. Korea (South); Taehan Min’guk Kukhoe Tosŏgwan.
JQ1727.K6 N3 1961 Taehan Min’guk Kukhoe kaegwan. Korea (South).
JQ1727.K6 N3 1967 The National assembly of the republic of Korea =L’Assemblée nationale de la république de Corée = Die Nationalversammlung der Republik Korea / National assembly of the republic of Korea.
JQ1729 .A8 S6 社會 科學. Sŏnggyun’gwan Taehakkyo (Seoul, Korea).Sŏnggyun’gwan Taehakkyo (Seoul, Korea).
JQ1733.A6 K3 革命憲法 / Kang, Pyŏng-du,; Korea (South).Korea (South).
JQ1733.A6 P3 Hyŏngmyŏng chŏngbu hŏnpŏp / Pak, Il-gyŏng,
JS221 .C5 Di fang xuan ju zhi li lun yu shi ji / Chang, Xianzhang.
JS331 .A412 Meiguo du shi zhi guan li / Adrian, Charles R.; Chen, Zongxi.
JS7351.A3 Z43 1955 清代地理沿革表 / Zhao, Quancheng.
JS7351 .C4 中國共產黨の十年 :sono jittai to tenbō / Cheng, Chu-yüan.
JS7352.A3 W4 Zhongguo bao jia zhi du, Wen, Juntian.
JS7353 C54 Gong fei ‘Ren min gong she’ yan jiu da wen.
JS7353 .A2 2001 政府组织结构调整与经济发展 / Yan, Lin.
JS7353.A8 L42 Zhong he yue kan lun wen xuan ji.
JS7353.A8 L48 中國歷代縣制考 / Liao, Congyun.
JS7353.A8 S45 Gong fei ren min gong she zhi de ben zhi / Shi, Yuanqing.
JS7365.C5 J8 1971 從詩后到南山路 / Ruan, Yicheng,
JS7365.F6 F8 Taiwan di fang xuan ju zhi yan jiu / Fu, Renxie,
JS7365.T36 T3 Taibei shi min shou ce. Taipei (Taiwan); Taipei (Taiwan).
JS7366.7.A9 T76 台灣省地方選舉的研究 / Zou, Wenhai,
JV105 .G8 現代の植民地主義 / Gushima, Kanesaburō,
JX235.9 .A32 Dec.2 1954 Zhonghua Minguo yu Meilijian Hezhongguo jian gong tong fang yu tiao yue :(Zhonghua Minguo 43 nian 12 yue 2 ri zai Huashengdun qian zi, 44 nian 3 yue 3 ri zai Taibei hu huan pi zhun shu, 44 nian 3 yue 3 ri sheng xiao) /
JX235.9 .A32 Nov.4 1946 Zhonghua Minguo yu Meilijian he zhong guo jian you hao tong shang hang hai tiao yue :(Zhonghua min guo 35 nian 11 yue 4 ri qian ding, 35 nian 11 yue 11 ri guo min zheng fu pi zhun, 37 nian 11 yue 8 ri Meiguo zong tong pi zhun, 37 nian 11 yue 30 ri hu huan pi zhun shu, 37 nian 11 yue 30 ri sheng xiao) /
JX925.9.A5 C9 1949-64 Zhonghua Renmin Gongheguo tiao yue ji. China.; China.
JX926 1965 Zhonghua Renmin Gongheguo you hao tiao yue hui bian :(Zhong, wai wen ben) / Zhonghua Renmin Gonghuoguo wai jiao bu.
JX927 .A52 1952 Zhonghua Minguo yu Riben guo jian he ping tiao yue :Zhonghua Minguo 41 nian 4 yue 28 ri qian zi ; 41 nian 8 yue 5 ri hu huan pi zhun shu ; 41 nian 8 yue 5 ri sheng xiao / China.; Japan.
JX1310 .H65 2000 Guo ji zheng zhi de li lun yu shi ji / Hung, Ting-Fu,; Guo li bian yi guan (China)
JX1391 .O4 國際政治史 / Oka, Yoshitake,
JX1391 .T3 1970 Guo ji zheng zhi lun heng, Tang, Changjin.
JX1570 .T164 Zhongguo yu guo ji fa / Tang, Wu.
JX1570 .Y4 Fei chu bu ping deng tiao yue zhi jing guo / Yu, Nengmo.
JX1662 .C43 Wai jiao yan jiu / Zhang, Daoxing,; Chen, Jianheng.
JX1859 .P8 外交餘錄 :pu p’yŏnsang ch’o / Pyŏn, Yŏng-t’ae,
JX1952 .T3 Anzen hoshō josetsu / Takahashi, Michitoshi,
JX1954 .T3 1960 Sekai seifu no shisō / Tabata, Shigejirō,; Committee to Frame a World Constitution.
JX1954 .Z51 美國國策與世界和平 / Zimmern, Alfred,; Zhao, Tangli.
JX1977.A48 C6 Zhonghua Minguo chu xi Lian he guo da hui di shi yi jie chang hui dai biao tuan bao gao shu / Zhonghua Minguo chu xi Lian he guo da hui di shi yi jie chang hui dai biao tuan.
JX1977 .C486 1985 Lian he guo yong yu ci hui / Zhao, Shihui.
JX1977 .T35 Minna no kokuren / Takashima, Masuo,
JX1977.2.A45 H84 聯合國與西南非法律地法位問題, Hong, Du,
JX1977.2.J3 Y6 Kokusai rengō to Nihon / Yokota, Kisaburō,; Odaka, Tomoo,
JX2009.C6 C53 1972 Zhongguo guo ji fa su yuan / Chen, Guyuan,
JX3225 .B72 Ping shi guo ji fa / Brierly, J. L.; Wu, Yunxiang.Luo, Long.; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui.
JX3695.C5 C545 1973 中國國際法問題論集 :jian lun zui jin guo ji fa wen ti / Qiu, Hongda,
JX3695.C5 L42 Guo ji fa yan jiu, Lei, Baiwei,
JX3695.J3 I8 1960 Jōyaku to kokumin / Ishimoto, Yasuo,
JX3695.K6 Y5 Kukchepŏphak / Yi, Han-gi,
JX4084.F7 C37 Wo guo dui Tai Peng zhi zhu quan de fa li yi ju / Zhang, Shicheng.
JX6931.K6 S6 Hyŏngpŏp yŏnsŭp / Sŏ, Il-gyo,
JX6931.K6 S65 刑法各論講義 / Sŏ, Il-gyo,
JX6931.K6 Y5 刑法講義(ch’ongnon) Yi, Kŏn-ho,
JX6931.K6 Y55 刑法各論 / Yi, Kŏn-ho,
JZ1242 .Q83 2003 全球化 :quan qiu zhi li / Yu, Keping.Zhang, Shengjun.
K6 .A21881  2008 法史學刊 =Chinese journal of legal history / Zhong guo fa lu shi xue hui.
K181 .L53 2009 法庭语言技巧 =Trial communication strategies / Liao, Meizhen.
K230.H6 F3 Fa lü si xiang yan jiu / He, Xiaoyuan.
K230.W79 F3 2005 法律哲学硏究 / Wu, Jingxiong,
K258 .H8 1970 現代行政罰之比較硏究 / Huang, Shougao.
K564.C6 B35 2008 全球化进程中的电子商务若干法律问题研究 =Research on several legal issues of electronic commerce during the process of globalization / Bai, Hongping.
K579.D3 Z46 1969 Sun hai pei chang fa yuan li / Zeng, Shixiong.
K600.A15 Z46  2009 中德私法研究. Zhang shuang gen,Tian shi yong,Wang hong liang.
K955 .A55 1992 Ya Tai gong hai pei shang yu bu shang zhi du guo ji yan tao hui / Ya Tai gong hai pei shang yu bu shang zhi du guo ji yan tao hui; Fu ren da xue (Hsin-chuang shih, Taiwan).China (Republic : 1949- ).Zhonghua fa xue hui.
K3165 .Z412 2009 宪法判断的方法 / Zhai, Guoqiang,
K3240.4 .C5 國際法上人權與其保障問題 / Zhang, Naiwei,; United Nations.
K3243.A6 X56 2009 性别平等与法律改革 :Xing bie ping deng yu fa lü gai ge guo ji yan tao hui lun wen ji = Gender equality and legal reform / Xing bie ping deng yu fa lü gai ge guo ji yan tao hui; Huang, Lie.
K3253 .Z47 2000 论表达自由 / Zhen, Shuqing,
K3620 .S86 2009 动物保护法概论 =The theory of animal protection law / Sun, Jiang.; He, Li.Huang, Zheng.
K3710.A57 P21 古物保存法 / Bao, Zunpeng,
K3830.4 .L53 2009 中国海外投资立法论纲 =Legislation outlook on Chinese overseas investment / Liang, Kaiyin,
K5066 .F8 2008 主观违法要素理论 :yi mu de fan wei zhong xin de zhan kai = Theory of subjective element of wrongfulness : discussion centered on absichtsdelikte / Fu, Liqing,
K7040 .H6 Guo ji si fa yan jiu / He, Shi.
KF3319 .Z46 2009 Meiguo lao zi fa lü zhi du yan jiu (1887-1947) / Zhou, Jianyun,
KF4945 .K6 Amerika Gasshūkoku no rippō katei :Amerika Gasshūkoku no hōritsu wa dono yō ni shite tsukurareru ka / Koh, Han-shil,
KNN14.A2 Z45 1973 Tang lü shu yi / Zhangsun, Wuji,
KNN30 .C32 1968 唐律與近世刑事立法之比較研究 / Cai, Dunming.
KNN34 .C52 1964 大清律例會通新纂. China.; Yao, Yuxiang.Hu, Yangshan.
KNN96.W83 Z466 2012 超越东西方的法哲学家 :Wu Jingxiong yan jiu / Zheng, Zhihua.
KNN122 .Y355 1970 中國法律思想史 / Yang, Honglie,
KNN194.5 .Y8 1972 Suo you quan zhi bian qian, Yu, Yuanying,
KNN1572 .H75 1971 戰時司法紀要 / Xie, Guansheng.
KNN1572 .Z46 2009 中国监狱史 / Yang, Ximei.
KNN2064.51947 .A613 1971 Zhong Ying dui zhao Zhonghua min guo xian fa / China.
KNP1.9 1956 Zui xin liu fa quan shu / China.; Zhang, Zhiben.
KNP22.A4 C457 1974 The Chinese Supreme Court decisions ;(relating to general principles of civil law, obligations, and commercial law) / China.; Cheng, F. T.,; China.
KNP49 .S55 Min fa yan jiu / Shi, Shangkuan,
KNQ12 .C483 中华人民共和國法規彙編. China.; China.China.Guo wu yuan fa gui bian zuan wei yuan hui (China)
KNQ42.G36 L828 2006 中国大审判 :gong shen Lin Biao, Jiang Qing fan ge ming ji tuan shi ming zhu fan / Lü, Xiangyou.; Tan, Deshan.
KNQ68 .Z455 2009 中国 :fa zhi yu fa yi / Xu, Zhangrun.
KNQ515.5 .Z466 2008 中国未成年人保护机制研究 / Zhang, Wenjuan.
KNQ770 .L59 2007 由張家山漢簡《二年律令》論漢初的繼承制度 / Liu, Xinning.
KNQ849 .D368 2009 道路交通事故责任研究 / Yang, Lixin,
KNQ1040.K85 Z46 2000 中国 公司法 原理 / Wang, Baoshu.; Cui, Qinzhi.; China.
KNQ1040 .L495 2008 公司诉讼专题研究 / Li, Jianwei,
KNQ1388 .L35 2009 劳动合同, 社会保险与人事争议疑难案例解析 =Laodonghetong shehuibaoxian yu renshizhengyi yinan anli jiexi /
KNQ2020 .Z45 2006 中国法治 / Zhuo, Zeyuan.Jin, Lai.Li, Jie.
KNQ2025 .L86 1986 论法治系统工程 / Wu, Shihuan.
KNQ2829 .W36 2006 Nong cun zheng di chai qian jiu fen chu li shi wu / Wang, Cailiang,
KNQ2923 .T53 2008 地方自治法律制度研究 / Tian, Fang,
KNQ3062 .C38 2009 城市规划中的公众参与程序研究 =A research on the process related to public participation in urban planning / Chen, Zhenyu,
KNQ3482 .C53 2009 传媒业法律风险提示与案例读本 =Chuanmei ye falv fengxian tishi yu anli duben / Beijing Shi fa lü xie hui.
KNQ3874 .L574 2009 监督管理过失犯罪研究 / Liu, Dingbing,
KNQ3964 .H36 2009 我国死刑案件审判程序研究 / Han, Hong,
KNQ3976 .W35 2009 罚金刑实证研究 =Fajinxing shizheng yanjiu / Wang, Qiong.
KNQ4610 .X564 2008 刑事诉讼研究的新视角 / Tang, Xiaotian.
KNQ4673 .X56  2008 刑事审判参考. Xiong xuan guo,
KNQ8963 .B45 2009 北京市地方环境法治研究 / Hu, Jing.Yu, Wenxuan.Wang, Canfa.
KNX68 .K35 Hōritsu nyūmon / Kainō, Michitaka,
KNX2220 .H37 1957 Nihon no Kenpō / Hasegawa, Masayasu,; Japan.
KPA12 .K67 Pŏpchŏn. Korea (South); Cho, Sang-wŏn.
KPA13 1961 Chŏngyang yukpŏp chŏnsŏ. Korea (South)
KPA15 .S56 1968 Sin yukpŏp / Korea (South); Yu, Chin-o,
KPA500 .K67 註釋新民法通覽 Korea (South); Mun, Chong-sŏng,
KPA500 .Y59 新民法總則講義 Yi, Yŏng-sŏp.
KPA540 .K53 新親族相續法 / Kim, Chu-su,; Kim, Yong-han,
KPA646 .P35 Sin mulkwŏnpŏp / Pang, Sun-wŏn,
KPA810 .C56 1960 Sin ch’aek wŏnpŏp ch’ongnon.New law of obligations in general. Ch’oe, Sik.
KPA1888 .Y58 Sin’go kangje chiphaengpŏp kangŭi / Yi, Yŏng-sŏp.
KPA2050 .A85 1967 憲法改正審議錄 / Kim, Chang-sŏp,; Korea (South).Korea (South).
KPA2050 .K67 1961 逐條韓國憲法 :the Korean constitution, article-by-article commentary / Korea (South); Pak, Il-gyŏng,
KPN49 .L55 行政法硏究 / Lin, Jidong,
KQK Zhonghua Minguo min zhu xian fa shi jiang, Zhang, Junmai,
KQK Xing fa yan jiu / Zhan, Hengju.
KQK Xing zheng fa yuan pan li yao zhi hui bian / China (Republic : 1949- ).
KQK .P35 1982 中國民事法史 / Pan, Weihe.
KQK .v.8  1958 (Jul- Dec) Zhonghua Renmin Gongheguo fa gui hui bian / China.; China.
KQK12 .L5 1964 民事個案硏究 / Lin, Rongyao.
KQK14 .C4 刑法基本問題硏究 / Chen, Yunqing.
KQK14 .N55 Chūgoku hōseishi / Niida, Noboru,
KQK920 .T73 1969 民法上不當得利之硏究 / Cai, Xiuxiong,
KQK5367.C74 Y8 1970 報紙審判之研究 / You, Yingfu.
KQP .M38 1961 Nihon no rōdōhō :kore kara no tsukau mono to tsukawarrku mono / Matsuoka, Saburō,
KQS Sin minsa sosongpŏp / Yi, Yŏng-sŏp.
KQS 刑事訴訟法講義.A lecture on the Code of criminal procedure. Sŏ, Il-gyo,
KQS1961 Sin Hyŏngsa sosongpŏp / Yi, Yŏng-sŏp,
KR0.C6 H73 1969 Zhongguo xing fa su yuan, Xu, Zhaoyang.
KR0.J3 R6 Roppō zensho.Shōwa sanjū-shichinen ban. Japan.
KZ3410 .O8 2003 Guo ji fa Q & A =International law / Ou, Benhan,
L611 .M8 Kyōiku to kyōiku seisaku / Munakata, Seiya,
LA35 .W3 1965 宋代太學與太學生 / Wang, Jianqiu.
LA35 .Y8 Xian qin jiao yu si xiang / Yu, Shulin,
LA132 .Y35 Jiao yu xue yan jiu / Yang, Lianggong,
LA209.2 .L432 美國敎育 / Lee, Gordon C.; Sun, Bangzheng.; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui.
LA210 .K6 1966 Genba kyōshi no mita Amerika no kyōiku;gijutsu kakushin jidai ni okeru genba kyōiku no arikata o chūshin to shite, Kokusai Kyōikukai (Japan)
LA1131 .C355 Xin jiao yu lun ji / Zhang, Qiyun.
LA1131 .C3725 中國敎育史 / Chen, Qingzhi.
LA1131 .C384 Da xue jiao yu / Chen, Bingquan.
LA1131 .C45 1979 中国古代敎育史 / Mao, Lirui.; Qu, Junong,Shao, Heting.
LA1131 .C46 中国近代敎育史 / Chen, Jingpan.
LA1131 .C53 Bian jiang jiao yu, Jaġcidsecen,; China (Republic : 1949- ).
LA1131 .C535 1971 Qing mo xi yi jiao yu si chao / Qu, Lihe,
LA1131 .C541 1981 Zhonghua Minguo kai guo qi shi nian zhi jiao yu / Guo, Weifan.; Zhonghua Minguo tu shu chu ban shi ye xie hui.
LA1131 .C63 1958 中國歷代大學史 / Li, Zongtong,
LA1131 .J46 1972 Zhongguo jiao yu si xiang shi / Ren, Shixian.
LA1131 .K3 1955 Zi you Zhongguo jiao yu yu wen hua / Zhou, Tian’gu,
LA1131 .L59 1965 一個敎育工作者的自述 / Liu, Zhen,
LA1131 .M32216 敎育の仕事 / Mao, Zedong,Niijima, Atsuyoshi,Mitsuoka, Gen,; Zhongguo ren min jiao yu chu ban she.
LA1131 .W355 1971 Zhongguo li dai jiao xue si xiang zong he yan jiu / Wang, Yunwu,
LA1131 .W365 1971 Ming Qing jiao xue si xiang / Wang, Yunwu,
LA1131 .W37 1971 宋元教學思想, Wang, Yunwu,
LA1131 .Y297 San guo liang Jin xue xiao jiao yu yu xuan shi zhi du / Yang, Jiren.
LA1132 .C53 Jiao yu yan jiu cong kan / Zhongguo jiao yu xue hui (Taipei, Taiwan)
LA1132 .L48 Gong fei zhong deng jiao yu zhi yan jiu / Li, Younong,
LA1132 .T4 Shi shi mian shi sheng xue fang an de yan tao /
LA1133 .L592 1986 高等敎育改革的理论与实践 / Liu, Daoyu.
LA1134.F16 H3 僑生回國升學問答 / Hai wai chu ban she.
LA1134 .F7 Taibei Shi jiu nian guo min jiao yu de cheng jiu. Taipei (Taiwan).
LA1134.K9 L5 Guangdong shu yuan zhi du / Liu, Boji.
LA1134 .T36 Taibei shi de jiu nian guo min jiao yu. Xin wen chu (Taipei, Taiwan)
LA1136 .Y34 1972 Zhe yi dai de fang xiang / Ye, Hongsheng,
LA1239.5 .H74 1974 星馬教育研究集 / Wang, Xiunan,; Tan, Yeok Seong,Chiou, Sin Min,Suen, Y. C.,Zheng, Liangshu,Teh, H. H.,Koh, K. M.Weng, Shihua,Zhu, Zhaoxiang,Huang, Runyue,Liu, Yuen Sien,Song, Zhemei,
LA1311 .N28 Kindaika to kyōiku / Nagai, Michio.
LA1311.82 .K855 Sengo Nihon no kyōiku kaikaku / Kaigo, Tokiomi,
LA1312 .K3 Nihon no gakkō / Katsuta, Shuichi,; Nakauchi, Toshio,
LA1317 .A86 1970 Daigaku to jinzai yōsei :kindaika ni hatasu yakuwari / Asō, Makoto,
LA1319.F6 H34 Zi you Zhongguo da zhuan xue xiao gai lan / Hai wai chu ban she.
LA1331 .04 民主教育을志向하여 / O, Ch’ŏn-sŏk,
LA1333.7 .K5 韓國書院制度之硏究 / Kim, Sang-gŭn,
LA2383.C5 J4 Zhongguo li dai jiao yu jia / Bao, Lan.
LA2383.C52 M36 2007 往事 / Mao, Yanwen.
LA2385 .C47 大學教育五十年 :Chen Bingquan hui yi lu. Chen, Bingquan.
LB15 .T3 敎育大辭書 / Tang, Yue.
LB41 .H5 Hachidai kyōiku shuchō / Higuchi, Chōichi.
LB675 .W818 Wu Xun fu zi quan ji Yang, Dejun.; Liang, Qichao,
LB1028 .C65 Hyŏndae kyoyuk ch’ongsŏ O, Ch’ŏn-sŏk,
LB1033 .C46 1986 Nian qing, zhi you yi ci / Chen, Yueqin.
LB1051 .P32 Ru he xun dao xue sheng / Bao, Jiacong.; Jiao yu bu xun yu wei yuan hui (China)
LB1140 .K32 Xue qian jiao yu, Gao, Changming.
LB1583.5 .C62 時事與現代敎育 / Guo, Zhisong.
LB2301 .M58 1969 Mirai no daigaku / Mirai no Daigaku Shimpojiumu, Osaka, 1969.; Nagai, Michio.Nishida, Kikuo,Ōkita, Saburō,
LB2342 .S352 Da xue kuai ji, Scheps, Clarence,; Li, Zengrong,
LB2361 .C52 1970 (Xiu ding) Da xue ke mu biao China (Republic : 1949- ).
LB2512 .L52 中國文學入門 / Liu, Linsheng,; Ogaeri, Yoshio,
LB2824 .S86 2002 敎育财政 :Zhi du chuang xin yu fa zhan qu shi / Sun, Guoying,; Xu, Zhengzhong,Wang, Zheng.
LB3058.C6 T45 1967 中國考試制度史 / Teng, Ssu-yü,
LC1016 .J55 1986 Jin Yaoji she hui wen xuan / Jin, Yaoji.
LC3057 .S46 2015 神州学人 =China’s scholars abroad. Zhongguo jiao yu guo ji jiao liu xie hui,Ou Mei tong xue hui (China),
LC5215 .U412 成人敎育(yuan shu ming Adult education; current trends and dractices (i.e., practice)) Unesco.
LD4931.S28 Y4 美國硏究中國問題通訊. China (Republic : 1949- ).China (Republic : 1949- ).
LG51.H62 C81 1964 珠海學報. Zhuhai shu yuan.
LG51.T3 K8 1958 Guo li Taiwan da xue gong cheng xue kan. Guo li Taiwan da xue.
LG171.S5 N3 南洋大學創校十週年紀念特刊. Nanyang da xue chuang xiao shi zhou nian ji nian te kan bian ji wei yuan hui.
LG255 .O5 Tōdai :daigaku funsō no genten / Ogose, Sunao,
LG271.M7 K8 1957 國立政治大學三十週年紀念論文集. Guo li zheng zhi da xue.
LG271.M7 K8 國立政治大學四十週年校慶紀念學術論文集 / Guo li zheng zhi da xue.; Guo li zheng zhi da xue.
LG271 .T6 東京外国語大学論集 =Area and culture studies. Tōkyō Gaikokugo Daigaku.
LG275.M36 T3 1980 Tamagawa Gakuen gojūnenshi / Tamagawa Gakuen.; Tamagawa Gakuen.
LG281 .S4 1955 文理 論集. Koryŏ Taehakkyo.
LG281.S4 I35 J6 韓國文化研究院論叢. Ihwa Yŏja Taehakkyo.
LG281.S4 I35 梨花女子大學校八十周年紀念論文集, Ihwa Yŏja Taehakkyo.
LG281 .T6 1954 東方學志. Yŏnse Taehakkyo.
M1503 .Y5 Piano music “The red lantern” with Peking opera singing. (Selections.) Jointly created by the revolutionary literary and art fighters of the Central Philharmonic Society and the China Peking Opera Troupe. Yin Cheng-tsung.
M1804 .C383 1978 Zhongguo min ge quan ji / Zhou, Chuanrong.
M1804.M3 C5 Zhongguo min jian yin yue jiang hua Ma, Ke,
ML120.C6 L5 Bibliography on Chinese music. Liang, Tsai-Ping,; Music Library Association.
ML160 .H82 Xi yang yin yue yan jiu. Xu, Changhui,
ML336 .H873 1970 Zhongguo yin yue xiao shi / Xu, Zhiheng,
ML336 .L48 1971 Yan yue kao yuan[6 juan] Ling, Tingkan,
ML336 .T3 中國音樂史 / Tanabe, Hisao,; Chen, Qingquan,
ML336 .W23 Zhongguo yin yue shi / Wang, Guangqi,
ML342 .C48 國樂 槪要 / Chang, Sa-hun,
ML385 .T85 中國古代音樂家 / Dongfang, Ming.
ML410.L1625 W4 Li Baochen bo shi hui guo jiang xue ji nian ji / Wen xing shu dian (Taipei, Taiwan)
ML531 .C46 中國古代之排簫 / Zhuang, Benli.
ML1751.C5 L5 Kun qu yan jiu, Liu, Wenliu,
ML1804 .C5 Guo min zhong xue yin yue / Fan, Jianmin.
ML3746 .K3 Guo yue yue pu / Huang, Tipei,
ML3750 .M38 1951 Kokka taikan. Matsushita, Daizaburō,Watanabe, Fumio.
ML10398 .C48 1968 周磬之研究 / Zhuang, Benli,
N1 .P83 1980 Record of the Art Museum, Princeton University Princeton university art museum.
N8.C6 C56 1957 中國畫 =Collection of Chinese painting  / Zhongguo hua xue hui.
N61 .C49 西方美学史 / Zhu, Guangqian,
N61 .M32 1969 藝術과道德 ;Si ŭi chŏnsŏn / Maritain, Jacques,; Yi, Hyo-sang,Maritain, Jacques,
N69 .T52 1980 Mei xue xin tan / Ding, Lüzhuan.
N69.3.J3 T3 1973 美について, Takamura, Kōtarō,
N79 .C54 1971 Tan mei / Zhu, Guangqian,
N79 .C54 1973 Tan mei / Taiwan kai ming shu dian.
N3750.P3 F63 Art treasures of the Peking Museum / Fourcade, François.
N3750.T32 A6 1972 Guo li gu gong bo wu yuan cang pin xuan mu =Selection of masterworks in the collection of the National Palace Museum. Guo li gu gong bo wu yuan.
N3750.T32 K8 1972 Gu gong wen wu, Jiang, Fucong,
N3750.T32 S6 1959 Gu gong wen wu qian shuo / Suo, Yuming.
N3750.T37 B447 2005 Bei mei guan 2005 =Taipei Fine Arts Museum 2005 / Lai, Yingying,; Taibei Shi li mei shu guan.
N5285.C5 C5 木扉藏畫考評 / Cheng, Xi,; Zheng, Dekun,
N5300 .I3 Seiyō no bijutsu :genshi jidai kara Furansu Kakumei made / Ide, Norio,
N6494.M64 S48 1983 传统美术与现代派 / Shao, Dazhen.
N7337 .F4 1913 Epochs of Chinese and Japanese art :an outline history of East Asiatic design / Fenollosa, Ernest,; Petrucci, Alfredo,
N7340 S513 1972 中國美術史導論 =Introduction to Chinese Art and History / Silcock, Arnold,; Wang, Dezhao.
N7340 .C42 Zhongguo mei shu shi Zheng, Chang,
N7340 .C5 湘管齋寓賞編 :9 juan / Chen, Zhuo,
N7340 .C535 1972 文化大革命期间出土文物. Chu tu wen wu zhan lan gong zuo zu.
N7340 .C5388 1983 Chien tu pʻien / Wu, Che-fu.Wu, Chʻang-lien.Hsiao, Tzu-chʻüan.; Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui.
N7340 .H75 Mei shu cong kan / Yu, Junzhi.; Xie, He,
N7340 .K81 Guan shang bie lu :[16 zhong 35 juan] / Yang, Jialuo.
N7340 .K84 Zhongguo wen wu tu shuo :Guo li gu gong bo wu yuan shou ce / Guo li gu gong bo wu yuan.; Guo li gu gong bo wu yuan.
N7340 .L47 1973 中國美術史綱 / Li, Yu,
N7340 .L6 1935 Can jia Lundun Zhongguo yi shu guo ji zhan lan hui chu pin tu shuo =Illustrated catalogue of Chinese government exhibits for the International Exhibition of Chinese Art in London / Lundun Zhongguo yi shu guo ji zhan lan hui chou bei wei yuan hui.Royal Academy of Arts (Great Britain)
N7340 .T36 中國美術の研究 / Tanaka, Toyozō,
N7340 .T4 Shina kōgei zukan / Teikoku Kōgeikai.; Katori, Hozuma,
N7342.A9 L4 Chinese treasures from the Avery Brundage Collection. Lefebvre d’Argencé, René Yvon.; Asia House Gallery.Asia Society.
N7343 .K6 Chūgoku mon’yōshi no kenkyū :Inshū jidai hachū mon’yō tenkai no keifu / Kosugi, Kazuo,
N7348 .L5 1968 Zhongguo yi shu jia zheng lüe / Li, Juanyai.
N7349.F36 A4 1999 澄心, 天籟 :Fang Zhaolin, Chitian Dazuo shu hua she ying he ji = Tranquil minds amid nature’s resonance. Fang, Zhaolin,; Ikeda, Daisaku.
N7349.825 L54 1986 大悲與大愛 / Lin, Qingxuan.
N7350 .N45 Nihon no bijutsu / Kamei, Katsuichirō,
N7350 .T3 1959 Chōkoku / Noma, Seiroku.
N7355 .K5 中国詩選. Mekada, Makoto,
N7360 .K2 Kukpo torok / Pak, No-yŏng.
N8193.3.Z4 O83 1967 禅寺と石庭 / Ōta, Hirotarō,Matsushita, Takaaki,Tanaka, Seidai,
NA31 .K466 1970 Kenchiku yōgo zukai jiten / Hashiba, Nobuo,Hoshino, Shōichi,
NA1540 .I8 Zhongguo jian zhu shi / Itō, Chūta,
NA1540 .L44 1986 Jian zhu / Li, Qianlang,
NA1547.P3 H87 Yuan gu gong yi lu / Xiao, Xun,; Yu, Yizheng,Liu, Tong,Gao, Shiqi,
NA1550 .O7 Nihon jōkaku-shi =[History of castles in Japan] / Toba, Masao,Ōrui, Noburu,
NA1557.N5 N5 日光東照宮寫眞帖 / Nikkō Tōshōgū.
NA3583.A1 H75 1987 Zhongguo fu tu yi shu / Xie, Ke,
NA6043 .Y3 1967 景洛陽伽藍記合校稿本 :5 juan / Yang, Xuanzhi,
NA6057.I8 W3 Ise Jingū / Watanabe, Yoshio,
NA6057 .N37175 Tōdaiji. Andō, Tsuguo.; Kamitsukasa, Kaiun.Domon, Ken,
NA6057.N38 T672 唐招提寺 / Fujimoto, Shihachi,; Takami, Jun,Fukuyama, Toshio,
NA7351.J3 H5 Minka / Hirayama, Chūji.
NA7451 .H4813 Feudal architecture of Japan / Hirai, Kiyoshi,
NA7451 .K45 Sanmon =Temple gate / Kitao, Harumichi,; Shōkokusha.
NA7855 .W33 和風喫茶店 =Japanese style tea-rooms / Kitao, Harumichi,; Shōkokusha.
NB1043 .Y3 南朝陵墓石刻 / Yao, Qian.; Gu, Bing.
NB1046.M35 M3 1984 Mai-chi shan shih k’u / Wu, Che-fu.Ch’en, Wan-nai.
NB1046.T86 C48 1986 Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan. Wu, Zhefu.Su, Yinghui.Liu, Yufen.
NB1047.Y86 S46 云冈石窟 / Shanxi Sheng wen wu gong zuo wei yuan hui,Shanxi Yungang Shiku wen wu bao guan suo,
NB1053 .H3 Hōryūji no chōkoku Hasegawa, Denjirō,; Kuno, Takeshi,
NB1912.B83 H35 1986 海外遺珎. Guo li gu gong bo wu yuan.
NC1700 .N4 1972 Japanischer Humor. Netto, C.; Wagener, Gottfried.
ND1040. Y8 Zhongguo hui hua shi / You, Jianhua,
ND1040 .C3 張大千畫 / Zhang, Daqian,; Gao, Lingmei,Zeng, Keduan,Yao, Xinnong,
ND1040 .C496 1971 Li dai ming hua ji[10 juan] fu hua lun, hua pin, Zhang, Yanyuan,
ND1040 .C5 1969 Zhongguo hua shi yan jiu Zhuang, Shen,
ND1040 .C51 中國畫史研究續集 / Zhuang, Shen,
ND1040 .C558 中國畫學全史 / Zheng, Chang,; Huang, Baoyue,
ND1040 .C583 1971 視覺生活 / Chu, Ge,
ND1040 .H623 1972 Zhongguo Ming Qing hui hua / He, Gongshang.
ND1040 .H75 Xuanhe hua pu.
ND1040 .J877 1970 Hua yu sui bi / Rong, Tianqi,
ND1040 .K33 1979 看齊白石畫 Hsu, Kai-Yu.; Wang, Fang-Yu.
ND1040 .M2 1985 Yi yuan sui bi / Ma, Jinfeng.
ND1040 .N28 Chūgoku shogabanashi. Nagao, Uzan,
ND1040 .N3 1967 南朝唐五代人畫學論著.
ND1040.S55 C43 靈性繪畫 :Guang zhi neng = Spiritual paintings : the energy of light / Zhang, Meihua.
ND1040 .T796 1970 未堂論畫 / Du, Xuezhi,
ND1040 .W37 1985 Hui hua / Wang, Yaoting,
ND1040 .Y8 中國繪畫史 / Yu, Jianhua,
ND1040 .Y82 Yuan ren hua xue lun zhu. Yang, Jialuo,
ND1042 .A64 1970 墨緣彙觀錄[4 juan] An, Qi,
ND1042 .K8 故宮書畫錄 / Guo li gu gong bo wu yuan.; Guo li zhong yang bo wu yuan.Guo li gu gong, Zhong yang bo wu yuan lian he guan li chu.
ND1042 .S56 Shu hua lu :19 zhong 43 juan.
ND1042 .S9 Song Yuan yi lai ming hua ji / Guo, Wei.
ND1042 .T25 Da feng tang ming ji / Zhang, Daqian,Guo, Wei.Shitao,Zhu, Da,
ND1043 .C5 Qing ren hua xue lun zhu :40 zhong 103 juan / Zhou, Lianggong,
ND1043 .H3 The pageant of Chinese painting. Harada, Kinjiro.
ND1043 .M5 Ming ren hua xue lun zhu :23 zhong 36 juan / Yang, Shen,
ND1043 .S82 Song ren hua xue lun zhu.
ND1043 .T6 Tang Song Yuan Ming ming hua da guan.
ND1043.3 H6 Sui Tang Wudai hui hua, He, Gongshang.; Feng, Zhenkai.
ND1043.3 .C48 1985 Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan. Wu, Che-fu.Li, Hui-shu.Chou, Yün-chin.
ND1043.3 .T8 Tang Song hui hua shi / Tong, Shuye.
ND1043.4 .C47 1986 中華五千年文物集刊. Wu, Zhefu.Yang, Xuemei.Huang, Xiubi.
ND1043.4 .H35 1985 Hai wai i chen. Guo li gu gong bo wu yuan.
ND1043.4 .H6 Zhongguo Song Yuan hui hua / He, Gongshang.
ND1043.5 .P37 Badashanren Shitaoshangren he ji / Zhu, Da,; Shitao,Guo, Wei.
ND1045 .C43795 1995 Qing xi Zhonghua. Shi, Jingyi.Jiang, Xi.
ND1045 .C43973 1995 Qing xi Zhonghua. Jiang, Xi.
ND1045 .F45 當代中國畫壇 / Feng, Fangmin.Lin, Shicun.
ND1045 .S44 Zuo pin xuan ji :Shanghai Yangquan Lüda gong ren hua zhan lan / China (People’s Republic of China, 1949- ).
ND1045 .Y84 近代名家畫 選集.
ND1045.6 .X8 1996 石丹畫集 [2].Paintings of Hsu Dan [2] / Xu, Shidan,
ND1048 .A25 Some Tʻang and pre-Tʻang texts on Chinese painting,translated and annotated. Acker, William Reynolds Beal,; Zhang, Yanyuan,
ND1048 .H8 Zhongguo gu dai ming hua jia. Xuehua.
ND1048 .K791 Zhongguo gu dai shi da hua jia / Guo, Weiqu.
ND1048 .W4 晉唐二大畫家 :Gu Kaizhi, Wang Mojie / Wen, Zhaotong.
ND1048 .Z88 2005 那年那天 / Zhu, Yeqing.; Yuan, Yunsheng.
ND1049 .B6 正人畫集第十四集Paintings of Bok Zhen no.14 / Bok Zhen ,
ND1049.C435 J56 2005 陈逸飞传奇 :bu ke fu zhi de shen hua / Jinghong.; Lin, Yu.
ND1049.C452 .K2 Zhang Daqian xian sheng hua ji, Zhang, Daqian,; Guo, Wei,
ND1049.C456 A2 Bei’an sheng mo / Zhao, Zhiqian,; Yu, Yi.
ND1049.C5 A24 白石老人自述 / Qi, Baishi,; Zhang, Cixi.
ND1049.C5 L33 Qi Baishi. Qi, Baishi,
ND1049.C5163 A43 Jin Beilou xian sheng hua ji / Jin, Cheng,
ND1049.C53 A11 齊白石詩文篆刻集 / Qi, Baishi,; Chen, Fan.
ND1049.C9 W35 故宮傳綮寫生册與八大山人早期作品 / Wang, Fangyu,
ND1049.F37 A4 1981 費 曉 樓人物畫集 / Yu, I.
ND1049 .F46 1968 Li dai zhu lu hua mu, Ferguson, John C.
ND1049.F8 A4 1980 傅抱石畫集. Fu, Baoshi,
ND1049.H7 Y83 1981 徐悲鴻畫馬集 =The horse paintings by Hsu Pei-hung / Yu, Yi,Xu, Beihong,
ND1049.H72 A4 1975 Xu Beihong hua ji / Xu, Beihong,; Yu, Yi.
ND1049.H763 A4 1983 Xugu shu hua ji. Xugu,
ND1049.J51 A33 1975 Ren Bonian ren wu hua ji / Ren, Bonian,; Yu, Yiran.
ND1049.K813 A46 1976 Gong Banqian shan ce ye hui guan =The selected paintings of Kung Pan-chien / Gong, Xian,; Yu, Yi.
ND1049.K815 A57 1976 石谿畫集 / Kuncan,; Yu, Yi.
ND1049.L3 A48 Lai Jingcheng zhi hua / Lai, Jingcheng,
ND1049.L3 A481 Lai Jingcheng hua ji. Lai, Jingcheng,
ND1049.L52 A43 1984 Li Jinyu shan shui ce =Landscapes by Lee Jin-Yu. Li, Jinyu,
ND1049.L777 A48 1977 Liu Shi Tong Jianren hua ji / Liu, Shi,; Yu, Yi.
ND1049.M38 A5 Mai Tai hua bao da quan :Shan shui hua pu, bai jiang hua pu, bai hua hua pu, bai shou hua pu, bai niao hua pu. Ma, Tai.
ND1049.M5 A54 1973 Mei Qushan hua shan shui ce / Mei, Qing,; Yu, Yi.
ND1049.P25 A45 Pan Boshan hua ce / Pan, Chenghou,
ND1049.P3 A4 1980 Pan Tianshou hua ji :Fu chang yong yin tuo =The Paintings of Pan Tien-Shou / Pan, Tianshou,; Yu, Yi.
ND1049.P8 A4 1977 Pu Xinyu hua hsüen ji =Paintings by Pu Hsin-yu / Pu, Ru,; Yu, Yi.
ND1049.S55 A46 1978 Shen Shih t’ien hua chi Chinese painting by Shen Chou. Shen, Zhou,; Yu, Yi,
ND1049.T3 A553 Shitao di shi jie / Shitao,
ND1049.T63 A32 1987 Dong Yangzi zuo pin ji =The works of Grace Yang-tze Tong. Tung, Grace Yang-tzu.
ND1049 .W32 Wang Yingbao hua ji =Painting by Wang Yinbao / Wang, Yingbao.
ND1049.W794 A4 1979 Tang Wu Daozi mo bao. Wu, Daozi,; Yu, Yi.
ND1049.Y78 A58 余靜芝画集. Yu, Jingzhi.
ND1049.8 .C43 1995 正宗神乩書画册 / 宋光宇
ND1049.83.Q84 A4 1992 曲德義 =Chu Teh-I / Qu, De-yi.
ND1049.83.Y365 A4 1985 Yang Nianyao shan shui hua ji / Yang, Nianyao.; Yu, Yi.
ND1150.F46 L56 2005 丰子恺图传 / Liu, Ying.
ND1293.C6 K78 1986 Gu jin ren wu hua shan xuan =Chinese paintings of figures on fan / Yu, Yi.; Zhonghua shu hua chu ban she.
ND1366 .F8 Zhongguo de ren wu hua he shan shui hua / Fu, Baoshi,
ND1366.7 .K8 1986 Gu jin shan shui hua shan xuan =Chinese landscape paintings on fan / Yu, Yi.
ND1366.7 .P6 論山水畫 / Bojing.
ND1383.C6 K8 1986 Gu jin hua niao hua shan xuan =Chinese paintings of flowers and birds on fan / Yu, Yi.
ND1400 .M4 1981 Mei hua / Han guang wen hua shi ye gu fen you xian gong si.
ND1403.C6 H67 1987 Hua yi / Xu, Shuzhen.
ND1403.C6 I2 1983 Yi bai jia hua mei ji / Yu, Yi.
ND1403.C6 T74 1986 芥子園畫傳青在堂竹譜 / Yu, Yi,
ND1457.C56 Y8 1979 揮南田 行書集帖 = Hui, Nan tian,
ND1505 .C33 1975 Zhang Zixiang ke tu hua gao / Zhang, Xiong,
ND1505 .Y3 Si jun zi hua pu / Yang, Yang.
ND2848 .H3 漢唐壁畫.
ND2848 .L3 敦煌藝術 Lao, Gan,
NE1183 .K8 Zhongguo ban hua shi lüe / Guo, Weiqu,
NE1183 .W26 Zhongguo ban hua shi / Wang, Bomin.
NE1318.J3 T66 東京国立博物館図版目錄.Illustrated catalogues of Tokyo National Museum. Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan.
NK778.K86 M36 毛主席詩詞三十七首 / Guo, Mōruo,; Mao, Zedong,
NK1068 K82 Guan shang hui lu :29 zhong 95 juan.
NK1068 .H67 新中國出土文物.
NK1068 .K8 故宮博物院藏工藝品選 / Gu gong bo wu yuan (China); Gu gong bo wu yuan (China)
NK1068 .T3 Zhonghua min jian gong yi tu shuo / Tan, Danjiong.
NK1068 .W4 文化大革命期間出土文物.
NK1069.T3 M54 1985 民藝名家 :Jiayi Xian Wu Feng ji nian yuan / Han, Debao.; Chiayi County (Taiwan)
NK1071.O5 T65 1967 岡山の民芸 / Tonomura, Kichinosuke,
NK1072.H64 K56 Ainu geijutsu / Kindaichi, Kyōsuke.; Sugiyama, Sueo.
NK1483 .T35 Zhongguo gu dai gong yi tu an, Tang, Danfeng.
NK1580 .O38 源氏物語絵卷 / Okudaira, Hideo,
NK3634.A2 C416 1987 Guo zi zheng tie / Zhang, Binghuang,
NK3634.A2 C4665 2008 学习中国书法 =Chinese calligraphy / Han, Jiaao.; Tong, Ruochun.Xie, Guoji.
NK3634.A2 C473 1985 Shu fa / Zhou, Fengwu,; He, Jipeng.
NK3634.A2 C486 Shu xue / Zhu, Jia.
NK3634.A2 C48773 1984 Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan. Wu, Che-fu.Chang, Kuang-pin.Liu, Yü-fen.; Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui.
NK3634.A2 C549 1966 中國書法源流淺說 / Zhongguo shu fa she.
NK3634.A2 F44 1972 Shu fa zheng zhuan[10 juan] Feng, Wu,
NK3634.A2 S536 1980 書畫論稿. Shi, Jun,
NK3634.A2 W32 1970 Yi shi guan kui / Wang, Boqin.
NK3634.A2 Y8 Bao zhen zhai fa shu zan / Yue, Ke,; Yang, Jialuo.
NK3634.A2 Z46 中國書法大字典 :kai, xing, cao, li, xiao zhuan, da zhuan : fu yin xun, cao shu suo yin. Fujiwara, Sosui.
NK3634.C387 A4 1979 Zhao Songxue Lan ting shi san ba. Zhao, Mengfu,
NK3634.Q53 H68 2005 启功 :guo zhi gui bao / Hou, Gang.
NK3634.W3 A4 Wang Xizhi xie zi shou ce.
NK3637.I86 A4 1986 Itō Katsuichi no kanji no kanji. Itō, Katsuichi.
NK3649.35.T34 L5 1989 Kʻang lu chu tiao / Li, Youzeng.
NK4165 .C47 Zhongguo qing ci shi lüe / Chen, Wanli,
NK4165 .C5 1969 Tao shuo :[6 juan] / Zhu, Yan,
NK4165 .C519 1983 Tzʻu chʻi pʻien / Wu, Che-fu.Tʻung, I-hua.Hsiao, Tzu-chʻüan.Liu, Yü-fen.; Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui.
NK4165 .T3 Tao ci pu lu.
NK4165 .T8 中國瓷器史論叢 / Tong, Shuye.; Shi, Xuetong.
NK4165 .W87 Zhongguo tao ci shi / Wu, Renjing.; Xin, Anchao.
NK4165.3 .C58 1984 Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan. Wu, Che-fu.Tʻung, I-hua.Liu, Yü-fen.
NK4166.K36 K37 1983 甘肅仰韶彩陶 / Wu, Zhefu,
NK4565 .H83 1931 Noted porcelains of successive dynasties :with comments and illustrations / Xiang, Yuanbian,; Kuo, Pao-ch’ang.Ferguson, John C.
NK4565 .K8356 故宮法瑯器選萃 :masterpieces of Chinese enamel ware in the National Palace Museum. Guo li gu gong bo wu yuan.
NK4565.4 .H35 1986 Hai wai i chen :Tʻao tzʻu / Guo li gu gong bo wu yuan.
NK5683.A1 S48 1983 中華五千年文物集刋. Wu, Zhefu.Su, Yinghui.Xiao, Ziquan.Liu, Yufen.
NK5750 .L4 Chinese jades in the avery brundage collection.
NK5750 .Y8 Yu shi gu qi pu lu.
NK5750.2.C6 C47 1985 中華五千年文物集刊. Wu, Zhefu.Deng, Shupin.
NK6684 .S89 1954 Busō zusetsu / Suzuki, Keizō.
NK7983 .H75 西淸續鑑乙編[20 juan]. Qianlong,
NK8884 .K39 1953 織文圖譜 / Kawabata, Sanehide,
NK9283 .H78 Xiu pu :6 zhong 33 juan.
NK9900.7.C6 C474 1984 Chʻi chʻi pʻien / Wu, Che-fu.So, Yü-ming.Liu, Yü-fen.; Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui.
NX456.5.P38 G66 2001 Performance art :from futurism to the present / Goldberg, RoseLee,; Goldberg, RoseLee.
NX583 A1 S8  1979 中國藝術精神 / Xu, Fuguan.
NX583.A1 C517 1976 中華民國文藝史 / Yi, Xueman.; Zhonghua min guo wen yi shi bian zuan wei yuan hui.
P29 .P43 Yu yan xue ming ci jie shi / Beijing da xue.
P106.H9 Y8 1983 語言哲學 :yi yi yu zhi she li lun de yan jiu / Huang, Xuanfan.
P106 .S85 1988 ことばと文化 / Suzuki, Takao,
P121 .A512 1972 Yan yu xue da gang / Andō, Masatsugu,; Lei, Tongqun.
P121 .C33 1970 語言學原理 / Zhang, Shilu,
P121 .C44 語言學槪論 / Zhang, Shilu,
P121 .K3 1957 普通語言學 / Gao, Mingkai,
P121 .S474 1969 言語學概論 / Shen, Buzhou.
P121 .T8 普通语言学, Cen, Qixiang,
P201 .K6 Hikaku gengogaku / Kōzu, Harushige,
P211 .C612 1970 Bi jiao wen zi xue gai lun, Clodd, Edward,; Lin, Zhuyu.
P291 .C42 變換律語法理論 / Chomsky, Noam.; Wang, Shiyuan.Lu, Xiaodong.
P325 .H73 Yu yi xue gai yao / Xu, Daolin,
P327 .Z45 2005 词典・词汇・术语 / Zheng, Shupu.
PA8515 .H8315 エラスムス :shūkyō kaikaku no jidai / Huizinga, Johan,; Miyazaki, Nobuhiko,
PE1375 T4 1969 English sentence structure. Deng, Paul Chien-chung.
PE1498 .L5 1972 英文漢譯之分析與實例 Liu, Guangxia,
PE1498.Y56 H83 2007 英汉互译实践教程 =A practical course of English-Chinese mutual translation / Huang, Zhending,
PE1498.2.C55 W35 2007 Ying Han hu yi :fang fa yu shi jian = A course of English-Chinese and Chinese-English translation : methods and practice / Wang, Weiping.; Hua zhong ke ji da xue.
PG3360 .R6 2019 Собрание сочинений в шести томах / Rostopchina, Evdokii︠a︡,; Ranchin, A. M.; Izdatelʹstvo “Dmitriĭ Sechin”,
PG3367 .C3V6 Zhan zheng yu he ping / Tuo’ersitai,; Tolstoy, Leo,
PG3452.Z3 C5 1970 人之一生 / Andreyev, Leonid,; Geng, Jizhi.
PG5038.H67 M52 The midnight patient. Hostovský, Egon,
PJ21 .C65 1983 Studies in East Asian linguistics / Kim, Nam-Kil.Tiee, Henry Hung-Yeh.
PL 1205 .F34 Zeng bu guo yin zi hui / Fang, Shiduo,
PL 2448 .Y4 鐵雲藏龜新編 / Yan, Yiping.; Liu, E,
PL 2467.Z6 W32 Li ji jin zhu jin yi Wang, Meng’ou.
PL 2687.L8 A6 1972 Lu You shi / Lu, You,; Huang, Yizhi.
PL49.1 .L5 維吾爾語文研究 / Liu, Yitang,
PL73 .C6 v.59 高山樗牛, 島村抱月, 片上伸, 生田長江集. Takayama, Chogyū,Shimamura, Hōgetsu,Katagami, Noburu,Ikuta, Chōkō,
PL117 .C424 Li dai lun wen du ben :jing xuan xiang zhu / Jiang, Licai.
PL121 .Y91 語言学概論 / Gao, Mingkai,Shi, Anshi.
PL375 .S45 Gengo chirigaku no hōhō / Shibata, Takeshi,
PL517.K4 H5 契沖 / Hisamatsu, Sen’ichi,; Nihon Rekishi Gakkai.
PL519 .J3 Intensive course in Japanese, elementary. Nihongo Kyōiku Shinkōkai, Tokyo.
PL519 .J33 Nihongo kyōiku no arikata. Japan.
PL519 .N47 Nihongo kyōjuhō no sho mondai / Japan.
PL519 .S3 Dictionary for teaching Japanese language, Shiraishi, Daiji,
PL521 .I8 Chūtō shin kokugo ichi. Ishimori, Nobuo,
PL521 .I83 Chūtō shin kokugo ni. Ishimori, Nobuo,
PL521 .I84 Chūtō shin kokugo san. Ishimori, Nobuo,
PL521 .K39 Chūtō kokugo ichi. Kindaichi, Kyōsuke,Kindaichi, Haruhiko,Kuwabara, Sakuji,
PL521 .K4 Chūtō kokugo san. Kindaichi, Kyōsuke,Kindaichi, Haruhiko,Kuwabara, Sakuji,
PL521 .K45 Chūtō kokugo ni. Kindaichi, Kyōsuke,Kindaichi, Haruhiko,Kuwabara, Sakuji,
PL521 .K5 Japanese language guide for secondary school teachers / Kikuoka, Tadashi,
PL521 .N34 Basic Japanese course / Naganuma, Naoe.
PL521 .S4 Japanese grammar self-taught :in Roman character / Weintz, H. J.
PL521 .Y3 新しぃ 国語. Yanagita, Kunio,; Naruse, Masakatsu,
PL525 .N53 日本語の歴史 / Doi, Tadao,Morisue, Yoshiaki,Kamei, Takashi,Ōtō, Tokihiko,Yamada, Toshio,; Heibonsha.
PL528 .A4 The Japanese writing system :a structural approach / Alfonso, Anthony.; Jōchi Daigaku.Australian National University.
PL528 .C7 A practical introduction to the study of Japanese writing (Moji no shirube) Chamberlain, Basil Hall,
PL528 .D3 1947 Dictionary of Japanese (sōsho) writing forms / Daniels, Otome.
PL528 .K6 Kanji renshūchō / Kokusai Gakuyūkai (Japan)
PL528 .K7 銘字便覽 /a manual for art-collectors and students, being a concise and comprehensive guide to the reading and interpretation of Japanese proper names both geographical and personal, as well as of dates and other formal expressions, Koop, Albert J.; Inada, Hogitarō.
PL528 .O5 Nihon kihon kanji / Ōnishi, Masao,
PL530 .C6 v.61 Shimazaki Tōson shū. Shimazaki, Tōson,
PL531 .M6 Dictionary of selected forms in classical Japanese literature. Morris, Ivan,
PL533 .N53 Nihongo to Nihongo kyōiku. Bunkachō.
PL533 .T641 1992 Nihon bunpō. Tokieda, Motoki,
PL535 .B34 1949 Japanese as it is spoken;a beginner’s grammar. Ballantine, Joseph,
PL535 .H27 Modern Japanese. Han, Mieko Shimizu.
PL535 .H271 Intermediate modern Japanese / Han, Mieko Shimizu.
PL535 .H3 Kōgo bunten taiyō / Haga, Yaichi,
PL535 .H34 Active Japanese / Han, Mieko Shimizu.
PL535 .H5 Modern Japanese :a basic reader / Hibbett, Howard.; Itasaka, Gen,
PL535 .H57 Learn Japanese :secondary school text / Hirai, Bernice Kisako.; Young, John,Tsuruoka, Kazuko.
PL535 .K6 Modern Japanese for university students. Kokusai Kirisutokyō Daigaku.
PL535 .N312 First lessons in Japanese / Naganuma, Naoe.
PL535 .O55 A programmed introduction to literary-style Japanese / O’Neill, P. G.; University of London.
PL535 .R77 1953 Conversational Japanese for beginners. Rose-Innes, Arthur.
PL535 .S3 Learn Japanese :Elementary school text / Sato, Yaeko.; Young, John,Takayesu, Amy.
PL535 .V35 1959 Nihongo kaiwa bunten / Vaccari, Oreste.Vaccari, Enko Elisa.
PL535 .V35 1970 Supplement to the Japanese conversation-grammar =Nihongo kaiwa bunten besssats / Vaccari, Oreste.; Vaccari, Enko Elisa.Vaccari, Oreste.
PL535 .W34 N5 Gaikoku gakuseiyō Nihongo kyōkasho.
PL535 .W6 Gaikokujin no tame no taikeiteki katsuyōteki na gendai Nihon kōgo bunpō. Wong, Yu,
PL535 .Y62 Learn Japanese:college text, Young, John,; Nakajima-Okano, Kimiko,; University of Maryland.
PL536 .N3 1951 改訂標準日本語讀本 =The standard Japanese readers / Naganuma, Naoe.
PL536 .N31 Hyōjun Nihongo tokuhon /The standard Japanese readers / by N. Naganuma. Naganuma, Naoe.
PL536 .V3 Japanese readers by Oreste Vaccari and Enko Elisa Vaccari. Vaccari, Oreste.
PL536 .V35 1960 Nihongo tokuhon =Japanese readers / Vaccari, Oreste.; Vaccari, Oreste,Enko Elisa, Vaccari,
PL537 . J3 Nihongo tokuhon :nihongo gakushūsho. Kokusai Gakuyūkai.
PL537 .A8 Intermediate Japanese. Ashikaga, Ensho,; Naganuma, Naoe.
PL537 .E44 Selected Japanese texts for university students / Elisseeff, Serge.; Reischauer, Edwin O.
PL537 .F54 The Japanese movie Kyuupora no aru machi (The Street with the Cupolas) :script with notes and translations / Fillmore, Charles J.; Kawai, Miyo
PL537 .F55 The Japanese movie Aoi sanmyaku (The green mountain ridge) :script with notes and translations / Fillmore, Charles J.; Kawai, Miyo
PL537 .I8 Modern Japanese / Itasaka, Gen.
PL537 .J3 Nihongo tokuhon / Kokusai Gakuyūkai (Japan).
PL537 .K6 Yomikata / Kokusai Gakuyūkai (Japan)
PL537 .R6 1920 Japanese reading for beginners :complete guide to Kana & Japanese character / Rose-Innes, Arthur.
PL537 .R6 Japanese reading for beginners. Rose-Innes, Arthur.
PL537 .S48 Intermediate dialogues in Japanese / Shohara, Hide.; Yamagiwa, Joseph K.
PL538.B8 C5 Nitchū bōeki kaiwa / Jin, Feng.; Daian (Tokyo)
PL539 . K63 Nihongo tokuhon :kōtō renshū : oral practice / Kokusai Gakuyūkai (Japan).
PL539 .B6 Spoken Japanese / Bloch, Bernard,; Jorden, Eleanor Harz.
PL539 .B62 1946 Guides Guide’s manual for Spoken Japanese / Hane, Mikiso.; Bloch, Bernard,
PL539 .C7 Spoken Japanese,a new approach, Creel, Wilhelmine Schaeffer.; Alexander, R. P.
PL539 .H3 New approach to Japanese / Han, Mieko Shimizu.; Hou, Chieko Asakawa,
PL539 .K3 A topical history of Japan / Kanai, Madoka,; Nitta, Hideharu.Yamagiwa, Joseph K.
PL539 .K54 The 1,000 most important Japanese newspaper character compounds in order of descending frequency / Kikuoka, Tadashi,
PL539 .K62 Kōtō renshū / Kokusai Gakuyūkai (Japan).
PL539 .K635 Nihongo no hanasikata =How to speak Japanese / Nihongo Gakusyuusyo.
PL539 .M23 Easy Japanese;a direct approach to immediate conversation. Martin, Samuel E.
PL539 .M25 1954 Essential Japanese;an introduction to the standard colloquial language. Martin, Samuel E.
PL539 .M25 1956 Essential Japanese;an introduction to the standard colloquial language. Martin, Samuel Elmo,
PL539 .M25 1959 Essential Japanese,an introduction to the standard colloquial language. Martin, Samuel Elmo,
PL539 .M3 日本語會話 =Exercises in Japanese conversation / Matsumiya, Yahei,
PL539 .N26 Practical Japanese :(basic course) with 3 LP records / Naganuma, Naoe.; Mori, Kiyoshi,
PL539 .O4 1970 New intensive Japanese. Ogawa, Kenji,
PL539 .O4313 Nihongo yonshūkan. Ogawa, Yoshio,Satō, Junʼichi,
PL539 .O5 Handbooks on the National language readers of Japan / Ojima, Kikue.
PL539 .P9 日本語を学ぶための漢字の研究 / Pye, Michael.
PL539 .R6 Japanese phrase-book for beginners and tourists / Rose-Innes, Arthur.
PL539 .R68 1960 Fundamental spoken Japanese / Rose-Innes, Arthur.; Kos, W.
PL539 .S33 Kuaiwa hen :twenty-five exercises in the Yedo colloquial, for the use of students, with notes. / Satow, Ernest Mason,
PL539 .T3 1952 Japanese conversation for beginners / Takahashi, M.
PL539 .T31 1941 First steps to Japanese language / Takahashi, M.
PL539 .T312 A must Japanese for tourists :spoken language of daily life, with general explanation on Japanese customs, religion, drama, music, sports, dress, food, dwellings, famous places of interest, etc. / Takahashi, M.
PL539 .T35 1946 How to speak Japanese romanized / Tao, Shiroku.
PL539 .T5 Japanese word-and-phrase book for tourists: English/Français/Deutsch. Thorlin, Eldora S.
PL539 .V3 1960 Japanese in a hurry;a quick approach to DJapanese language, containing 100 short lessons on subjects of daily conversation and 1000 basic Japanese words, Vaccari, Oreste.; Vaccari, Enko Elisa,
PL539 .Y33 Readings in Japanese social anthropology and sociology, Yamagiwa, Joseph K.; University of Michigan.
PL539 .Y34 Readings in Japanese history, Yamagiwa, Joseph K.; University of Michigan.
PL539.3 .J28 1992 Japanese for busy people I / Britton, D. Guyver; Kokusai Nihongo Fukyū Kyōkai (Japan)
PL539.3 .J55 2005 Jōkyū Nihongo kyōkasho :Bunka e no manazashi / Kondō, Atsuko,Maruyama, Chika.; Tōkyō Daigaku.
PL539.3 .J6 Reading Japanese / Jorden, Eleanor Harz.; Chaplin, Hamako Ito.
PL539.3 .N3 First course in Japanese. Niwa, Tamako.
PL539.3 .T41 1971 Teachers manual for Learn Japanese series and accompanying curriculum materials :Curricula for a four-year sequence for elementary and secondary schools.
PL539.3 .U3 Fundamentals of Japanese Uehara, Toyoaki.; Kiyose, Gisaburō Norikura,
PL539.5.A9 A5 1973 Japanese ; a basic course / Alfonso, Anthony.; Niimi, Kazuaki.
PL541 .O7 音声と音声教育 / Mizutani, Osamu,; Ōtsubo, Kazuo.; Japan.
PL543 .H4 Zenkoku akusento jiten. Hirayama, Teruo,
PL543 .K8 Useful Japanese, Kublin, Hyman.
PL543 .N3 A dictionary of Japanese words of difficult reading. Nakayama, Yasumasa,
PL545 .S5 Nihon no gengo seisaku no kenkyū / Shioda, Norikazu,
PL551 .O5 Japanese kana workbook / O’Neill, P. G.
PL577 .N3 Ready conjugator of Japanese verbs and adjectives. Naganuma, Naoe.
PL585 .U4 Ingo jiten =A dictionary of Japanese cryptic words. Umegaki, Minoru,
PL613 .A6 Japanese language patterns :a structural approach / Alfonso, Anthony.; Jōchi Daigaku.
PL613 .A62 J.L.P. Nihongoban / Alfonso, Anthony.; Jōchi Daigaku.
PL635 .G3 Introduction to literary Japanese / Gardner, Elizabeth Frances.
PL635 .N36 1976 Nihongo jitsuyō no men / Nakano, Shigeharu,
PL645 .O4 1969 Nihongo wa midarete iru ka / Okuyama, Masurō,
PL649 .Y67 1962 Tegami no sahō / Yoshino, Saburō,
PL650 .N52 Nihonjin no kimochi o Eigo de arawasu ni wa =Expressing the Japanese mind in English / Kokusai Kōryū Kikin.
PL664.5 .I5 Nihon koji monogatari / Ikeda, Yasaburō,
PL667 .H4 Ruigo jiten, Hirota, Eitarō,; Suzuki, Tōzō,
PL667 .H4 Ruigo jiten / Hirota, Eitarō,Suzuki, Tōzō,
PL667 .S3 Taishō kanren hantaigo jiten, Saeki, Umetomo,
PL667 .S4 Hantaigo jiten Shioda, Norikazu,; Nakamura, Kazuo,
PL674.A5 V3 1968 Kanji kādo.Kanji cards; a practical method to study and quickly learn the 1900 characters now used in newspapers and magazines, Vaccari, Oreste.; Vaccari, Enko Elisa,
PL674 .D4 Dictionary of Japanese daily vocabulary;Japanese self-study collection of 2000.
PL674 .K5 1970 Japanese newspaper compounds :the 1,000 most important in order of frequency / Kikuoka, Tadashi,
PL674 .N3 1959 Word book :accompanying rev. Naganuma Tokuhon / Naganuma, Naoe.
PL674 .N35 1960 Kanji book :accompanying revised Naganuma tokuhon / Naganuma, Naoe.; Takatsuka, Chikudō,
PL675 .G7 Grand dictionary.
PL675 .J3 外国人のための漢字辞典 =Dictionary of Chinese characters for foreigners. Japan.
PL675 .M3 Dictionary of Japanese language for the primary school, Mabuchi, Kazuo,
PL675 .S49 1969 広辞苑 / Shinmura, Izuru,
PL675 .T4 Dictionary of national dialects. Tōjō, Misao,
PL677.5 .H365 1936 新訂詳解漢和大字典 / Hattori, Unokichi,; Oyanagi, Shigeta,
PL679 .H85 Tōyō kanji / Kumazawa, Ryū,
PL679 .I56 A new hand-book of the Kana and Kanji for beginners. Inoue, Akira.
PL679 .K4 1960 Kenkyusha’s new English-Japanese dictionary on bilingual principles / Iwasaki, Tamihei,Kawamura, Jūjirō,Ichikawa, Sanki,
PL679 .K42 Kenkyusha’s new dictionary of English collocations ; Shin Ei-Wa katsuyō daijiten / Katsumata, Senkichirō,
PL679 .K6 1963 Romanized English-Japanese dictionary, with Chinese characters. Kondo, Kikujiro.
PL679 .N3 The Modern reader’s Japanese-English character dictionary. Nelson, Andrew Nathaniel,
PL679 .V29 1962 A.B.C. Japanese-English dictionary :an entirely new method of classification of the Chinese-Japanese characters, Vaccari, Oreste.; Vaccari, Enko Elisa,
PL681 .C4 1959 Japanese-Chinese dictionary, Chen, Tao,
PL681.C4 J5 Ri Han ci dian / Chen, Tao.Wang, Jingren.
PL681 .C45 Chūgoku go jōyō 6000-go =Six thousand common use Chinese terms / Chen, Tung-hai,; Ushijima, Tokuji,
PL681.C5 C48 Japanese-Chinese Kana and Kanji dictionary.Jih-Hua Chia ming Han tzu liang yung tzu tien. Chʻi ming shu chü (Tʻai-pei)
PL681.C5 I8 New Chinese-Japanese dictionary.Saishin Shinago daijiten, Ishiyama, Fukuji,
PL681.C5 K8 Iwanami Chūgokugo jiten Kuraishi, Takeshirō,
PL681.C5 N28 Characters for daily use and personal names =Tōyō kanji : fu jinmei kanji / Naganuma, Naoe.
PL681.C5 V3 1969 当用漢字集 /an easy method to learn the 1900 Chinese-Japanese characters prescribed by the Ministry of Education of Japan for use in newspapers and magazines with six thousand compound character-words used in everyday literature and an additional list of ninety-two characters used in writing personal names, Vaccari, Oreste.; Vaccari, Enko Elisa,
PL681 .J3 日華假名漢字兩用辭典 =Japanese-Chinese Kana & Kanji dictionary. Chou, Chuang-pʻing.
PL681.J3 T6 唐話辞書類集 / Nagasawa, Kikuya,; Koten Kenkyūkai.
PL681 .J36 Standard Japanese-Korean dictionary.
PL681 .J5 Ri Hua da ci dian.Japanese-Chinese dictionary. Inoue, Midori,
PL681 .J51 Ri Hua da ci dian.Japanese-Chinese dictionary.
PL681 .K6 Gendai Chū-Nichi jiten =Modern Chinese Japanese dictionary / Kōsaka, Junʼichi,; Ōta, Tatsuo,
PL681 .L5 A Japanese-Chinese dictionary. Li, Sheng Fu,
PL685 .C7 Manual for reading Japanese Crowley, Dale P.; Kawata, Yoshiyuki.Kawata, Yoko.
PL685 .G3 外国人のための基本語用例辞典 =Dictionary of basic Japanese usage for foreigners / Japan.
PL685 .M4 1963 Meikai kōgo jiten.Dictionary of archaic words. Kindaichi, Kyōsuke.; Sanseido, Tokyo.
PL685 .M4 1964 明解古語辞典 / Kindaichi, Kyōsuke.Kindaichi, Haruhiko,; Sanseidō (Chiyoda-ku, Tokyo, Japan).
PL685 .N5 1961 Dictionary of Japanese old and new, and obsolete words.Shin kyū kanazukai okurigana jiten Nishizawa, Hideo,
PL685 .S5 広辞苑 =Wide garden of words / Shinmura, Izuru,
PL685 .U3 Grand dictionary, Ueda, Kazutoshi,
PL703 .H5 近代日本文學辞典, Hisamatsu, Sen’ichi,; Yoshida, Seiichi,
PL703 .S3 A dictionary for teaching and understanding Japanese classical literature, Shiraishi, Daiji,
PL703 .Y5 日本文学鑑賞辞典, Yoshida, Seiichi,
PL713.K3 S3 賀茂真淵 / Saigusa, Yasutaka,; Nihon Rekishi Gakkai,
PL716 .H4 日本文学評論史 / Hisamatsu, Sen’ichi,
PL716 .H4 v.1 国文学 :hōhō to taishō / Hisamatsu, Sen’ichi,
PL716 .H4 v.2 日本文学の風土と思潮 / Hisamatsu, Sen’ichi,
PL716 .H4 v.3 日本文学評論史. Hisamatsu, Sen’ichi,
PL716 .I8 Iwanami kōza Nihon bungakushi.
PL716 .K643 Waga koten kanshō / Kojima, Masajirō,
PL718 .Y3 愛と死のかたみ. Tanada, Gōro.Yamaguchi, Kiyoto.Yamaguchi, Hisayo.
PL721 .I4 1960 Heianchō bungakushi / Igarashi, Chikara,
PL721 .K3 Mujō / Karaki, Junzō,
PL721 .S3 1958 Jōdai bungakushi, Sasaki, Nobutsuna,
PL721 .Y6 Kamakura bungakushi / Yoshizawa, Yoshinori,
PL722 .T3 1958 新訂江戶文學史 / Takano, Tatsuyuki,
PL722 .Y6 1958 Muromachi bungakushi. Yoshizawa, Yoshinori,
PL726.35 .Z85 隨筆辞典.
PL726.6 N28 [Meiji bungaku-shi]. Nakamura, Mitsuo.
PL726.6 .H6 1960 Meiji bungakushi, Honma, Hisao,
PL726.6 .H61 1958 Zoku Meiji bungakushi Honma, Hisao,
PL726.6 .U7 [Taisho bungaku-shi]. Usui, Yoshimi,
PL728.5.O43 H363 1973 Nihon no karuta :Ogura hyakunin isshu no haikei / Hamaguchi, Hiroaki,; Yamaguchi, Kakutarō.
PL728.8 .I93 1984 Tanka no tanoshisa / Iwata, Tadashi,
PL729 .H25 Haiku bungaku zenshū.
PL753 N.5 v.78 夜の寝覺 / Sugawara no Takasue no Musume,; Sakakura, Atsuyoshi,
PL753 . N5 v.16 Genji monogatari. Yamagishi, Tokuhei,Murasaki Shikibu.
PL753 N5 v.33 Heike monogatari. Takagi, Ichinosuke,
PL753 . N5 v.4 万葉集. Takagi, Ichinosuke,
PL753 N5 v.71 三教指歸 ;Shōryōshū / Kūkai,; Watanabe, Shōkō,Miyasaka, Yūshō,Kūkai,
PL753 .C6 十一谷義三郎, 田畑修一郎, 北條民雄, 中島敦集. Jūichiya, Gisaburō,Tabata, Shūichirō,Hōjō, Tamio,Nakajima, Atsushi,
PL753 .C6 v.1 現代日本文學史 / Nakamura, Mitsuo.Usui, Yoshimi,Hirano, Ken,
PL753 .C6 v.10 徳田秋声集. Tokuda, Shūsei,
PL753 .C6 v.11 夏目漱石集. Natsume, Sōseki,
PL753 .C6 v.12 柳田國男集. Yanagita, Kunio,
PL753 .C6 v.13 岩野泡鳴, 近松秋江集. Iwano, Hōmei,; Chikamatsu, Shūkō,
PL753 .C6 v.14 Masamune Hakuchō shū. Masamune, Hakuchō,
PL753 .C6 v.15 與謝野寬, 與謝野晶子, 石川啄木, 北原白秋集. Yosano, Tekkan,; Yosano, Tekkan,Yosano, Akiko,Ishikawa, Takuboku,Kitahara, Hakushū.
PL753 .C6 v.16 Nagai Kafū shū. Nagai, Kafū,
PL753 .C6 v.17 小山內薰, 木下杢太郎, 吉井勇集. Osanai, Kaoru,; Kinoshita, Mokutarō,Yoshii, Isamu,
PL753 .C6 v.18 Tanizaki Jun’ichirō shū. Tanizaki, Jun’ichirō,
PL753 .C6 v.19 武者小路實篤集. Mushanokōji, Saneatsu,
PL753 .C6 v.2 尾崎紅葉, 山田美妙, 廣津柳浪, 川上眉山集. Ozaki, Kōyō,Yamada, Bimyō,Hirotsu, Ryūrō,Kawakami, Bizan,
PL753 .C6 v.20 志賀直哉集. Shiga, Naoya,
PL753 .C6 v.21 有島武郎集. Arishima, Takeo,
PL753 .C6 v.22 寺田寅彥, 森田草平, 鈴木三重吉集. Terada, Torahiko,; Morita, Sōhei,Suzuki, Miekichi,
PL753 .C6 v.23 齋藤茂吉集. Saitō, Mokichi,
PL753 .C6 v.24 高村光太郎, 萩原朔太郎, 宮澤賢治集. Takamura, Kōtarō,; Hagiwara, Sakutarō,Miyazawa, Kenji,
PL753 .C6 v.25 里見[Ton], 久米正雄集. Satomi, Ton,; Kume, Masao,
PL753 .C6 v.27 菊池寬, 室生犀星集. Kikuchi, Kan,; Muroo, Saisei,
PL753 .C6 v.28 長與善郎, 野上彌生子集. Nagayo, Yoshirō,; Nogami, Yaeko,
PL753 .C6 v.29 Minakami Takitarō, Kubota Mantarō shū. Minakami, Takitarō,; Kubota, Mantarō,
PL753 .C6 v.3 幸田露伴集. Kōda, Rohan,
PL753 .C6 v.30 Satō Haruo shū. Satō, Haruo,
PL753 .C6 v.31 山本有三集. Yamamoto, Yūzō,
PL753 .C6 v.32 Hirotsu Kazuo, Uno Kōji shū. Hirotsu, Kazuo,; Uno, Kōji,
PL753 .C6 v.33 豊島與志雄. 岸田国士集. Toyoshima, Yoshio,; Kishida, Kunio,
PL753 .C6 v.34 加能作次郎, 葛西善藏, 牧野信一, 嘉村礒多集. Kanō, Sakujirō,; Kasai, Zenzō,Makino, Shin’ichi,Kamura, Isota,
PL753 .C6 v.35 Miyamoto Yuriko shū. Miyamoto, Yuriko,
PL753 .C6 v.36 Yokomitsu Riichi shū. Yokomitsu, Riichi,
PL753 .C6 v.37 川端康成集 / Kawabata, Yasunari,
PL753 .C6 v.38 Hayama Yoshiki, Kobayashi Takiji, Nakano Shigeharu shū. Hayama, Yoshiki,; Kobayashi, Takiji,Nakano, Shigeharu,
PL753 .C6 v.39 Hirabayashi Taiko, Sata Ineko, Amino Kiku, Tsuboi Sakae shū. Hirabayashi, Taiko,; Sata, Ineko,Amino, Kiku,Tsuboi, Sakae,
PL753 .C6 v.4 北村透谷, 樋口一葉集. Kitamura, Tōkoku,; Higuchi, Ichiyō,
PL753 .C6 v.40 Takii Kōsaku, Ozaki Kazuo, Tonomura Shigeru, Kanbayashi Akatsuki shū. Takii, Kōsaku,; Ozaki, Kazuo,Tonomura, Shigeru,Kanbayashi, Akatsuki,
PL753 .C6 v.41 井伏鱒二集 / Ibuse, Masuji,
PL753 .C6 v.42 小林秀雄集 / Kobayashi, Hideo,
PL753 .C6 v.43 梶井基次郎, 三好達治, 堀辰雄集. Kajii, Motojirō,; Miyoshi, Tatsuji,Hori, Tatsuo,
PL753 .C6 v.44 Abe Tomoji, Itō Sei, Nakayama Gishū shū. Abe, Tomoji,; Itō, Sei,Nakayama, Gishū,
PL753 .C6 v.45 岡本かの子, 林芙美子, 宇野千代集 / Okamoto, Kanoko,; Hayashi, Fumiko,Uno, Chiyo,
PL753 .C6 v.46 Takeda Rintarō, Shimaki Kensaku, Takami Jun shū. Takeda, Rintarō,; Shimaki, Kensaku,Takami, Jun,
PL753 .C6 v.47 丹羽文雄, 舟橋聖一集. Niwa, Fumio,; Funabashi, Seiichi,
PL753 .C6 v.48 Ozaki Shirō, Ishikawa Tatsuzō, Hino Ashihei shū. Ozaki, Shirō,; Ishikawa, Tatsuzō,Hino, Ashihei,
PL753 .C6 v.49 Ishikawa jun sakaguchi ango dazai osamu shū / Ishikawa, Jun,Sakaguchi, Ango,Dazai, Osamu,
PL753 .C6 v.5 泉鏡花, 徳富蘆花集. Izumi, Kyōka,; Tokutomi, Kenjirō,
PL753 .C6 v.50 真船豊, 久保榮, 三好十郎, 木下順二集. Mafune, Yutaka,; Kubo, Sakae,Miyoshi, Jūrō.Kinoshita, Junji,
PL753 .C6 v.51 Fukuzawa Yukichi, Uchimura Kanzō, Okakura Tenshin shū. Fukuzawa, Yukichi,; Uchimura, Kanzō,Okakura, Kakuzō,
PL753 .C6 v.52 Nakae Chōmin, Ōsugi Sakae, Kawakami Hajime shū. Nakae, Chōmin,; Ōsugi, Sakae,Kawakami, Hajime,
PL753 .C6 v.53 齋藤綠雨, 內田魯庵, 木下尚江, 上司小劍集. Saitō, Ryokuu,; Uchida, Roan,Kinoshita, Naoe,Kamitsukasa, Shōken,
PL753 .C6 v.54 Izumi Kyōka, Tokutomi Roka shū. Izumi, Kyōka,; Tokutomi, Kenjirō,
PL753 .C6 v.55 Mori Ōgai shū. Mori, Ōgai,
PL753 .C6 v.56 小杉天外, 小栗風葉, 岡本綺堂, 真山青果集. Kosugi, Tengai,; Oguri, Fūyō,Okamoto, Kidō,Mayama, Seika,
PL753 .C6 v.57 國木田獨步集 / Kunikida, Doppo,
PL753 .C6 v.58 土井晚翠, 薄田泣堇, 上田敏, 蒲原有明集. Doi, Bansui,; Susukida, Kyūkin,Ueda, Bin,Kanbara, Ariake,
PL753 .C6 v.6 正岡子規, 伊藤左千夫, 長塚節集. Masaoka, Shiki,; Itō, Sachio,Nagatsuka, Takashi,
PL753 .C6 v.60 Shimazaki Tōson shū. Shimazaki, Tōson,
PL753 .C6 v.62 Tayama Katai shū. Tayama, Katai,
PL753 .C6 v.63 Tokuda Shūsei shū. Tokuda, Shūsei,
PL753 .C6 v.64 Natsume sōseki shū. Natsume, Sōseki,
PL753 .C6 v.66 高濱虛子集. Takahama, Kyoshi,
PL753 .C6 v.67 Masamune hakuchō shū. Masamune, Hakuchō,
PL753 .C6 v.69 若山牧水, 島木赤彥, 中村憲吉, 木下利玄集. Wakayama, Bokusui,Shimagi, Akahiko,Nakamura, Kenkichi,Kinoshita, Rigen,
PL753 .C6 v.7 森鷗外集. Mori, Ōgai,
PL753 .C6 v.70 田村俊子, 武林無想庵, 小川未明, 坪田讓治集. Tamura, Toshiko,Takebayashi, Musōan,Ogawa, Mimei,Tsubota, Jōji,
PL753 .C6 v.72 Mushanokōji Saneatsu shū. Mushanokōji, Saneatsu,
PL753 .C6 v.73 野口米次郎, 三木露風, 千家元麿, 日夏耿之介集. Noguchi, Yoné,Miki, Rofū,Senke, Motomaro,Hinatsu, Kōnosuke,
PL753 .C6 v.74 阿部次郎, 倉田百三集. Abe, Jirō,; Kurata, Hyakuzō,
PL753 .C6 v.75 中勘助, 內田百閒集. Naka, Kansuke,; Uchida, Hyakken,
PL753 .C6 v.76 Shaku Chōkū shū Origuchi, Shinobu,
PL753 .C6 v.77 前田河廣一郎, 藤森成吉, 德永直, 村山知義集. Maedagawa, Kōichirō,Fujimori, Seikichi,Tokunaga, Sunao,Murayama, Tomoyoshi,
PL753 .C6 v.78 平林初之輔, 青野季吉, 藏原惟人, 中野重治集. Hirabayashi, Hatsunosuke,Aono, Suekichi,Kurahara, Korehito,Nakano, Shigeharu,
PL753 .C6 v.8 Shimazaki tōsonshū. Shimazaki, Tōson,
PL753 .C6 v.80 大佛次郎, 石坂洋次郎集. Osaragi, Jirō,; Ishizaka, Yōjirō,
PL753 .C6 v.81 永井龍男, 井上友一郎, 織田作之助, 井上靖集. Nagai, Tatsuo,Inoue, Tomoichirō,Oda, Sakunosuke,Inoue, Yasushi,
PL753 .C6 v.82 椎名麟三, 野間宏, 梅崎春生集. Shiina, Rinzō,; Noma, Hiroshi,Umezaki, Haruo,
PL753 .C6 v.83 大岡昇平, 田宮虎彥, 武田泰淳, 三島由紀夫集. Ōoka, Shōhei,Tamiya, Torahiko,Takeda, Taijun,Mishima, Yukio,
PL753 .C6 v.84 明治小說集 / Nagata, Mikihiko,
PL753 .C6 v.85 大正小說集 / Eguchi, Kan,
PL753 .C6 v.86-88 Shōwa shōsetsushū / Tateno, Nobuyuki,Asami, Fukashi,Kida, Minoru,
PL753 .C6 v.89 Gendai shishū / Kawai, Suimei,Murano, Shirō,
PL753 .C6 v.9 Tayama Katai shu. Tayama, Katai,
PL753 .C6 v.90 Gendai tankashū, Sasaki, Nobutsuna,
PL753 .C6  v.91 現代俳句集 / Matsune, Tōyōjō,
PL753 .C6 v.92 現代戲曲集 / Akita, Ujaku,
PL753 .C6 v.93 現代譯詩集 / Satō, Haruo,
PL753 .C6 v.96-98 現代文藝評論集 / Hasegawa, Nyozekan,Kawakami, Tetsutarō,Tatsuno, Yutaka,
PL753 .C6 v.97 文學的囘想集 / Masamune, Hakuchō,
PL753 .G325 v.20 武者小路実篤集 / Mushanokōji, Saneatsu,
PL753 .G325 v.25 芥川龍之介集 / Akutagawa, Ryūnosuke,
PL753 .G325 v.26 山本有三集 / Yamamoto, Yūzō,
PL753 .G325 v.27 佐藤春夫集 / Satō, Haruo,
PL753 .G325 v.38 Futatsu no niwa, Miyamoto, Yuriko,; Sata, Ineko,
PL753 .G325 v.41 Pari sai, Okamoto, Kanoko,; Hayashi, Fumiko,Uno, Chiyo,
PL753 .G325 v.47 Shikkana kōkichi. Funabashi, Seiichi,
PL753 .G325 v.54 太宰治集 / Dazai, Osamu,
PL753 .G325 v.60 Inoue Yasushi shū / Inoue, Yasushi,
PL753 .G325 v.8 Hakai and other stories Shimazaki, Tōson,
PL753 .N5 曽我物語 / Ōshima, Tatehiko,Ichiko, Teiji,
PL753 .N5 神皇正統記 / Kitabatake, Chikafusa,; Tokieda, Motoki,Kidō, Saizō,Iwasa, Masashi,
PL753 .N5 篁物語 ;Heichū monogatari ; Hamamatsu Chūnagon monogatari / Endō, Yoshimoto,Matsuo, Satoshi,Sugawara no Takasue no Musume,
PL753 .N5 Suppl. Nihon koten bungaku taikei sakuin / Takagi, Ichinosuke,; Iwanami Shoten.
PL753 .N5 v. 38 御伽草子 / Ichiko, Teiji,
PL753 .N5 v. 39 連歌集 / Ijichi, Tetsuo,
PL753 .N5 v. 62 Tōkaidō-chū hizakurige / Jippensha, Ikku,; Asō, Isoji,
PL753 .N5 v. 63 浮世風呂 / Shikitei, Sanba,; Nakamura, Michio,
PL753 .N5 v. 65 歌論集 ;Nōgaku ronshū / Hisamatsu, Sen’ichi,Nishio, Minoru,
PL753 .N5 v. 73 和漢朗詠集 / Fujiwara, Kintō,Goshirakawa,Kawaguchi, Hisao,Shida, Nobuyoshi,
PL753 .N5 v. 74 歌合集 / Hagitani, Boku,Taniyama, Shigeru,
PL753 .N5 v. 79 狹衣物語 / Rokujō Saiin no Senji,; Mitani, Eiichi,Sekine, Yoshiko,
PL753 .N5 v. 86 愚管抄 / Jien,; Okami, Masao,Akamatsu, Toshihide,
PL753 .N5 v. 89 五山文學集 ;Edo kanshishū / Yamagishi, Tokuhei,
PL753 .N5 v. 90 假名草子集 / Maeda, Kingorō,Morita, Takeshi,
PL753 .N5 v. 93 近世和歌集 / Takagi, Ichinosuke,Hisamatsu, Sen’ichi,
PL753 .N5 v. 94 近世文学論集 / Nakamura, Yukihiko,
PL753 .N5 v.1 古事記 ; 祝詞 / Takeda, Yūkichi,Kurano, Kenji,
PL753 .N5 v.10 宇津保物語. Kōno, Tama.
PL753 .N5 v.100 江戶笑話集 / Odaka, Toshio,
PL753 .N5 v.11 Utsuho monogatari. Kōno, Tama.
PL753 .N5 v.13 Ochikubo monogatari ; Tsutsumi Chūnagon monogatari / Teramoto, Naohiko.Matsuo, Satoshi.
PL753 .N5 v.14 源氏物語. Yamagishi, Tokuhei,; Murasaki Shikibu.
PL753 .N5 v.19 枕草子 ;Murasaki Shikibu nikki / Sei Shōnagon,; Ikeda, Kikan,Kishigami, Shinji,Akiyama, Ken,Murasaki Shikibu,
PL753 .N5 v.2 Fudoki / Akimoto, Kichirō.
PL753 .N5 v.20 Tosa nikki ; Kagerō nikki ; Izumi Shikibu nikki ; Sarashina nikki / Suzuki, Tomotarō,
PL753 .N5 v.21 大鏡 / Matsumura, Hiroji,
PL753 .N5 v.22 Konjaku monogatarishū. Yamada, Yoshio,
PL753 .N5 v.27 宇治拾遺物語 / Watanabe, Tsunaya,Nishio, Kōichi,
PL753 .N5 v.28 新古今和歌集 / Hisamatsu, Sen’ichi,Yamazaki, Toshio,Gotō, Shigeo,
PL753 .N5 v.29 山家集 ;Kinkai wakashū / Saigyō,; Kazamaki, Keijirō,Kojima, Yoshio,Minamoto, Sanetomo,
PL753 .N5 v.3 古代歌謡集 / Tsuchihashi, Yutaka,Konishi, Jin’ichi,
PL753 .N5 v.30 方丈記 / Nishio, Minoru,Kamo, Chōmei,Yoshida, Kenkō,
PL753 .N5 v.31 保元物語 ; 平治物語 / Nagazumi, Yasuaki,Shimada, Isao,
PL753 .N5 v.32 平家物語. Takagi, Ichinosuke,
PL753 .N5 v.34-36 太平記 / Gotō, Tanji,Okami, Masao,Kamada, Kisaburō,
PL753 .N5 v.37 義経記 / Okami, Masao,
PL753 .N5 v.40-41 謡曲集 / Yokomichi, Mario,Omote, Akira,
PL753 .N5 v.42-43 Kyōgen shū / Koyama, Hiroshi,
PL753 .N5 v.44 中世近世歌謡集 / Shinma, Shin’ichi,Shida, Nobuyoshi,Asano, Kenji,Ryūtatsu,
PL753 .N5 v.45 芭蕉句集 / Matsuo, Bashō,; Ōtani, Tokuzō,Nakamura, Shunjō,
PL753 .N5 v.46 芭蕉文集 / Matsuo, Bashō,; Sugiura, Shōichirō,Miyamoto, Saburō,Ogino, Kiyoshi,Takagi, Ichinosuke,
PL753 .N5 v.47- 48 西鶴集 / Ihara, Saikaku,; Asō, Isoji,Itasaka, Gen,Tsutsumi, Seiji,Noma, Kōshin,
PL753 .N5 v.49 近松淨瑠璃集 :jō / Shigetomo, Ki,Chikamatsu, Monzaemon,Takagi, Ichinosuke,; Iwanami Shoten.
PL753 .N5 v.50 Chikamatsu jōruri shū :ge / Shuzui, Kenji,Ōkubo, Tadakuni,Chikamatsu, Monzaemon,Takagi, Ichinosuke,; Iwanami Shoten.
PL753 .N5 v.51 Jōruri shū :jō / Otoba, Hiromu,Takagi, Ichinosuke,; Iwanami Shoten.
PL753 .N5 v.52 浄瑠璃集. Tsurumi, Makoto,
PL753 .N5 v.53-54 歌舞伎脚本集 / Urayama, Masao,Matsuzaki, Hitoshi,
PL753 .N5 v.55 風来山人集 / Hiraga, Gennai,; Nakamura, Yukihiko,
PL753 .N5 v.56 上田秋成集 / Ueda, Akinari,; Nakamura, Yukihiko,
PL753 .N5 v.57 川柳狂歌集 / Sugimoto, Nagashige.Hamada, Giichirō,
PL753 .N5 v.58 蕪村集 / Teruoka, Yasutaka,Yosa, Buson,Kawashima, Tsuyu,Kobayashi, Issa,
PL753 .N5 v.59 黄表紙 ;Sharebonshū / Mizuno, Minoru,
PL753 .N5 v.60-61 Chinsetsu yumibarizuki / Takizawa, Bakin,; Gotō, Tanji.
PL753 .N5 v.64 春色梅兒譽美 / Tamenaga, Shunsui,; Nakamura, Yukihiko,
PL753 .N5 v.66 連歌論集 ;Haironshū / Kidō, Saizō,Imoto, Nōichi,
PL753 .N5 v.67 日本書紀. Sakamoto, Tarō,
PL753 .N5 v.69 Honchō monzui / Fujiwara, Akihira,Kojima, Noriyuki,
PL753 .N5 v.70 日本霊異記 / Keikai,; Endō, Yoshimoto,Kasuga, Kazuo,
PL753 .N5 v.72 Kanke bunsō ; Kanke goshū [Texte imprimé] / Sugawara, Michizane; Kawaguchi, Hisao
PL753 .N5 v.75-76 榮花物語 / Matsumura, Hiroji,Yamanaka, Yutaka,
PL753 .N5 v.8 古今和歌集 / Saeki, Umetomo,
PL753 .N5 v.80 平安鎌倉私家集 / Hisamatsu, Sen’ichi,Matsuda, Takeo,Sekine, Yoshiko,Aoki, Takako,
PL753 .N5 v.81 正法眼蔵 ;Shōbō genzō zuimonki / Dōgen,; Ejō,Nishio, Minoru,Dōgen,
PL753 .N5 v.82 親鸞集 ;Nichiren shū / Shinran,; Nabata, Ōjun,Nichiren,
PL753 .N5 v.83 假名法語集 / Miyasaka, Yūshō,
PL753 .N5 v.84 古今著聞集 / Nagazumi, Yasuaki,Shimada, Isao,
PL753 .N5 v.85 沙石集 / Mujū Ichien,; Watanabe, Tsunaya,
PL753 .N5 v.9 竹取物語.Ise monogatari. Yamato monogatari / Sakakura, Atsuyoshi,
PL753 .N5 v.91 浮世草子集 / Noma, Kōshin,Yashoku, Jibun.Ejima, Kiseki,Nishizawa, Ippū,
PL753 .N5 v.92 近世俳句俳文集 / Abe, Kimio,Asō, Isoji,Morikawa, Kyoroku,Yokoi, Yayū,
PL753 .N5 v.95 戴恩記 / Matsunaga, Teitoku,; Matsumura, Akira,Odaka, Toshio,Arai, Hakuseki,Sugita, Genpaku,
PL753 .N5 v.96 近世隨想集 / Nakamura, Yukihiko,Nomura, Takatsugu,Asō, Isoji,Yanagisawa, Kien,Seida, Tansō,Yamashina, Dōan,Tanomura, Chikuden,
PL753 .N5 v.97 Kinsei shisōka bunshū / Ienaga, Saburō,
PL753 .N5 v.98 歌舞伎十八番集 / Gunji, Masakatsu,
PL753 .N5 v.99 文樂浄瑠璃集 / Yūda, Yoshio,Takeda, Izumo,Chikamatsu, Hanji,Takemoto, Saburobē,Suga, Sensuke,Chikamatsu, Hanji,Chikamatsu, Yanagi.Asada, Itchō,Takeda, Izumo,
PL753 .N53 Nihon no bungaku / Tanizaki, Jun’ichirō,
PL753 .N6912 1965 日本文学全集.
PL754 .E55 1957 Selected Japanese texts :literature and history / Elisséeff, Serge,; Reischauer, Edwin O.
PL754 .K4 日本外交史關係文献目錄 / Hanabusa, Nagamichi,; Hanabusa, Nagamichi,; Keiō Gijuku Daigaku.
PL755.65 .S5 v.27 小泉信三集. Koizumi, Shinzō,
PL756 .E3 芭蕉講座 / Ebara, Taizō,
PL758.15 .A148 1943 Man’yōshū hyōshaku / Kubota, Utsubo,
PL758.22 S33 1990 古今和歌集 / Ki, Tsurayuki,Saeki, Umetomo,
PL759 .I83 Shin kokin wakashū zenchūkai / Ishida, Yoshisada,
PL759 .K3 Kokin wakashū hyōshaku / Kaneko, Motoomi,
PL782.E3 M32 The Manyôśû; Pierson, J. L.
PL787 .I813 1972 The tales of Ise. Harris, Henry Jay,
PL788.3.Z5 M4 紀貫之 / Mezaki, Tokue,; Nihon Rekishi Gakkai.
PL788.6.M3 T3 Makura no sōshi;honbun no kenkyū, Tanaka, Jūtarō,; Sei Shōnagon,
PL788.6.M3 T35 1959 Makura no sōshi hyōkai / Tanaka, Jūtarō,; Sei Shōnagon,
PL788.6.Z5 K5 清少納言 / Kishigami, Shinji,; Nihon Rekishi Gakkai.
PL791.Z5 M8 藤原定家 / Murayama, Shūichi,; Nihon Rekishi Gakkai.
PL791.2.H63 H63 1976 方丈記私記 / Hotta, Yoshie,
PL791.6.T73 M28 1989 Tsurezuregusa no kokoro / Masuda, Sumiko,; Yoshida, Kenkō,
PL793 .M3 Zenshaku Genji monogatari / Matsuo, Satoshi,; Murasaki Shikibu,
PL793.4.Z5 K3 近松門左衛門 / Kawatake, Shigetoshi,
PL794 .A1 Teihon saikaku zenshū. Ehara, Taizō,Teruoka, Yasutaka,Noma, Kōshin,Ihara, Saikaku,
PL794.Z5 M6 井原西鶴 / Mori, Senzō,
PL794.4.Z5 A65 松尾芭蕉 / Abe, Kimio,; Nihon Rekishi Gakkai.
PL797 .H4 1955 Heike monogatari / Ishida, Yoshisada,
PL797 .I52 1960 Ise monogatari ni tsukite no kenkyū :kōhon hen / Ikeda, Kikan,
PL797 .I524 Ise monogatari ni tsukite no kenkyū. Ikeda, Kikan,
PL797.2.Z5 K6 小林一茶 / Kobayashi, Keiichirō,; Nihon Rekishi Gakkai,
PL798.4.Z5 A8 滝沢馬琴 / Asō, Isoji,; Nihon Rekishi Gakkai.
PL800 . G5 Yagyū Bugeichō / Gomi, Kōsuke,
PL800 .A5 芥川龍之介全集. Akutagawa, Ryūnosuke,; Yoshida, Seiichi,
PL800 .D3 太宰治全集. Dazai, Osamu,
PL800 .G6 Rekishi no jikken / Gomikawa, Junpei,
PL800 .H3 Hayashi Fumiko sakuhin shū. Hayashi, Fumiko,
PL800 .I75 1960 新編石川啄木選集 / Ishikawa, Takuboku,; Watanabe, Junzō,Ishikawa, Masao,
PL800 .I8 1960 Ningen no kabe. Ishikawa, Tatsuzō,
PL800 .K3 川端康成全集. Kawabata, Yasunari,
PL800 .K6 1961 思想とはなにか / Kozai, Yoshishige,
PL800 .K8 1960 Haiku to seikatsusono rekishi to dentō Kuribayashi, Tamio,
PL800 .M4 三島由紀夫選集. Mishima, Yukio,
PL800 .M4 潮騒. Mishima, Yukio,
PL800 .M6 Mori Ōgai zenshū / Mori, Ōgai,; Yoshida, Seiichi,
PL800 .M8 Ōsakajō monogatari. Kimura, Takeshi.Inagaki, Hiroshi,Murakami, Genzō,
PL800 .N28 中勘助全集 / Naka, Kansuke,; Komiya, Toyotaka,Watsuji, Tetsurō,
PL800 .N35 Godai Shōgun / Nanjō, Norio,
PL800 .N5 1960 Shinran to sono tsuma, Niwa, Fumio,
PL800 .O8 Kurama tengu / Osaragi, Jirō,
PL800 .S3 島崎藤村全集. Shimazaki, Tōson,
PL800 .T3 Tanizaki jun’ichirō zenshū. Tanizaki, Jun’ichirō,
PL800 .T3 谷崎潤一郎全集. Tanizaki, Jun’ichirō,
PL800.Y3 O3 織田信長 / Yamaoka, Sōhachi,
PL800 .Y6 1961 Miyamoto Musashi / Yoshikawa, Eiji,
PL800 .Y65 1961 Shin Suikoden / Yoshikawa, Eiji,
PL801.K8 K3 1969 河童 :hoka 2-hen / Akutagawa, Ryūnosuke,
PL801.K8 R3 羅生門・鼻 Akutagawa, Ryūnosuke,
PL801.K8 Z9 芥川龍之介 / Shindō, Junkō,
PL808 .I4 H5 Ichiyō zenshū Higuchi, Ichiyō,; Shioda, Ryōhei,Wada, Yoshie,
PL808.I4 N5 1967 Nigorie, Takekurabe. Higuchi, Ichiyō,
PL808.L4 Z85 樋口一葉 / Shioda, Ryōhei,
PL809.S5 F8 Ishikawa Takuboku shū / Ishikawa, Takuboku,; Furuya, Tsunatake,
PL809.S5 Z7 Ishikawa Takuboku / Iwaki, Yukinori,
PL810.A9 Z75 河竹黙阿弥 / Kawatake, Shigetoshi,; Nihon Rekishi Gakkai.
PL811.O7 Z98 森鷗外;sakka to sakuhin, Shibukawa, Gyō,
PL811.U8 A52 1971 Ai yu si, Mushanokōji, Saneatsu,; Lang, Xiangyun.
PL811.U8 J5 Jinseiran / Mushanokōji, Saneatsu,
PL811.U8 S6 Sono imōto / Mushanokōji, Saneatsu,
PL812.A8 K8 1950 Kusamakura / Natsume, Sōseki,
PL812 .A8 S6 Sōseki zenshū / Natsume, Sōseki,
PL812 .A8 S61 Sōseki zenshū. Natsume, Sōseki,
PL812.A8 Z794 夏目漱石 / Morita, Sōhei,
PL816.H5 Z78 志賀直哉論, Nakamura, Mitsuo,
PL817.A43 C5 1951 Chieko shō / Takamura, Kōtarō,
PL817.A43 C56 1950 Chieko shō sono go / Takamura, Kōtarō,
PL817.S8 Z8 坪內逍遙 / Ōmura, Hiroyoshi,
PL825.A8 N532 1971 Ningen shikkaku / Dazai, Osamu,
PL825.A8 S4 Shayō / Dazai, Osamu,
PL825.A8 S5 1970 Shayō, Hashire merosu / Dazai, Osamu,; Dazai, Osamu,Dazai, Osamu,
PL826.N3 A77 1963 朱を奪うもの / Enchi, Fumiko,
PL826.N3 K5 1964 傷ある翼 / Enchi, Fumiko,
PL826.N3 N3 1972 なまみこ物語 / Enchi, Fumiko,
PL827.J5 S4 Senhime / Fujiwara, Shinji,
PL827.N3 E5 Enerugii / Funabashi, Seiichi,
PL828.E5 K5 Kinō, kyō, asu / Genji, Keita,
PL829.A36 Z7 Hagiwara Sakutarō / Miyoshi, Tatsuji,
PL829.A7 W3 私は貝になりたい / Hashimoto, Shinobu,Kihara, Kōichi,
PL830.B8 H61 No consultations today /Honjitsu kyūshin / chosha Ibuse Masuji ; yakusha E. Saidensutikker. Ibuse, Masuji,; Seidensticker, Edward,Sakuraba, Nobuyuki,Shaw, Glenn W.Ibuse, Masuji,
PL830.B8 H61 本日休診 / Ibuse, Masuji,; Seidensticker, Edward,Shaw, Glenn.Ibuse, Masuji,
PL830.B8 S3 Sabo no yama / Ibuse, Masuji,
PL830.N63 A6 1961 Aoki ōkami / Inoue, Yasushi,
PL830.N63 T6 Tonkō / Inoue, Yasushi,
PL830.N63 Y6 Yodo-dono nikki / Inoue, Yasushi,
PL830.S4 K3 Kawaita hana. Baba, Masaru,Shinoda, Masahiro,Ishihara, Shintarō,
PL830.S55 A7 邪念 / Ishikawa, Tatsuzō,; Jin, Zhong.
PL830.S55 K6 Kotsuniku no rinri / Ishikawa, Tatsuzō,
PL830.S55 S45 1971 Seishun no satetsu / Ishikawa, Tatsuzō,
PL832 .A9 The Izu dancer / Kawabata, Yasunari,; Seidensticker, Edward,Ishii, Shōnosuke,
PL832.A9 I913 1970 Izu no odoriko / Kawabata, Yasunari,
PL832.A9 M3 1968 舞姬 / Kawabata, Yasunari,
PL832.A9 U73 1973 Utsukushisa to kanashimi to. Kawabata, Yasunari,
PL832.A9 U7513 1970 Riben de mei yu wo / Kawabata, Yasunari,; Qiao, Bingnan.
PL832.I4 K5 菊池寬文學全集 / Kikuchi, Kan,
PL832.I4 O51 The realm beyond / Kikuchi, Kan,; Kikuchi, Kan,Bester, John,
PL832.I41 S48 白い肌と黄色い隊長, Kikuchi, Masao.
PL832.I81 D6 Dokutoru Manbō konchūki / Kita, Morio,
PL832.I81 H3 Haari no iru oka / Kita, Morio,
PL832.I81 H31 Haruka na kuni tōi kuni / Kita, Morio,
PL832.I81 Y8 幽霊 / Kita, Morio,
PL832.O51 U8 牛飼いの座 / Kon, Kan’ichi,
PL833.A78 K3 Kashū bōekifū / Matsuda, Yoshiko,
PL833.A8 N 4 猫のねごと / Matsushita, Iwao,; Matsushita, Hanae,
PL833.I7 A7 1969 愛の渇き / Mishima, Yukio,
PL833.I7 H373 1990 春の雪 / Mishima, Yukio,
PL833.I7 S4 Shiosai / Mishima, Yukio,
PL833.I7 U8 Utage no ato / Mishima, Yukio,
PL833.I895 J 十二年の手紙 / Miyamoto, Kenji,; Miyamoto, Yuriko,
PL834.A43 Z5 わが心の遍歴 / Nagayo, Yoshirō,
PL834.I75 G5 祇園祭 / Nishiguchi, Katsumi,
PL834.06 K3 Kanchō no naka de / Noma, Hiroshi,
PL835.S3 S3 Sakurako :yonmaku. Yagi, Ryūichirō,Osaragi, Jirō,
PL838.A4 N5 Ningen kikuchi kan :sono onna hisho ga tsuzuru jitsuroku shōsetsu. Satō, Midoriko,
PL838.A8 K8 1952 くれない / Sata, Ineko,
PL838 .E7 1974 Ware ni somukutomo ;Tōzakatta asu / Serizawa, Kōjirō,; Serizawa, Kōjirō,
PL838.H5 D3 Dangai no ue de / Shiina, Rinzō,
PL839.A52 T6 Doronko tengoku :Takahashi asako no shi to sei no kiroku / Takahashi, Asako,
PL839.A57 W3 田宮虎彦 / Tamiya, Torahiko,; Shimizu, Hitoshi,
PL839.A57 .A35 Akai tsubaki no hana / Tamiya, Torahiko,
PL839 .A7 S49 A portrait of Shunkin /Shunkin shō / Tanizaki Jun’ichiro ; yakusha Hawādo S. Hebitto. Tanizaki, Jun’ichirō,; Hibbett, Howard.Hayakawa, Hiroshi.
PL839.A7 Y8 Yume no ukihashi / Tanizaki, Jun’ichirō,
PL839.O45 M3 Matsukaze no kioku :sagimusume satsujin jiken. Toita, Yasuji,
PL839.O45 S3 Saijo no mofuku. Toita, Yasuji,
PL839.S85 C48 Yōkiden / Tsunoda, Kikuo,
PL840.N58 O48 1965 Ohan / Uno, Chiyo,
PL841.K3 A2 Wakayama Bokusui junjō kashū. Wakayama, Bokusui,
PL842.A48 M3 Maa chan konnichiwa :haitīn no mita amerika / Yamamoto, Sukeyoshi,
PL842.O65 M3 松川事件の真犯人 :Joji Kurē to kunin no otoko / Yoshihara, Kōichirō,
PL842.O75 S5 Shihon Taiheiki / Yoshikawa, Eiji,
PL845.B4 K32 1969 壁 / Abe, Kōbō,
PL845.B4 T3 1968 Tanin no kao / Abe, Kōbō,
PL845.R5 H3 1970 華岡青洲の妻 / Ariyoshi, Sawako,
PL847 .I2 慮愁記 / Chiba, Jihei,
PL849.N4 C515 Chen mo / Endō, Shūsaku,; Zhu, Peilan.
PL853.K33 S5 1998 Shin ningen kakumei / Ikeda, Daisaku.
PL855.I65 K5 1968 Kiiroi fune / Kita, Morio,
PL855 .K9 Kinsen dokuhon / Kyū, Eikan,
PL855.O43 N5 1973 Nippon chinbotsu / Komatsu, Sakyō.
PL855.U7 H3 Haikyōsha / Kurumi, Akiko,
PL856.I8 A35 愛的日記 / Miura, Ayako,; Zhu, Peilan.
PL907 .L5 國語學論攷 / Yi, T’ak.
PL907 .P3 國語 敎育 指導論 / Pak, Tʼae-yun,
PL907 .Y5 1959 Kugŏhak non’go. Yi, Hŭi-sŭng,
PL909 .K55 國語史 研究 / Kim, Hyŏng-gyu,
PL910 .Y5 한글 맞춤법 통일안 강의 :(ch’ŏlchapŏp t’ongiran kangŭi) / Yi, Hŭi-sŭng,
PL913 . Y4 國語造語論攷 / Lee, Sung-nyong,
PL913 .D4 1988 Korean in plain English / De Mente, Boye.
PL913 .L25 Book2 2001 Korean through English. Language Research Institute of Seoul National University.; Sŏul Taehakkyo.
PL913 .L4 Practical Korean grammar / Lee, Chang Hei.
PL913 .V56 2003 Teach yourself Korean / Vincent, Mark,; Yeon, Jaehoon.; McGraw-Hill Companies.
PL913 .Y5 1962 A first book of Korean / Yi, Un,; Blyth, Reginald Horace,
PL913 .Y68 2001 Your first 100 words in Korean :beginner’s quick & easy guide to demystifying Korean script / Wightwick, Jane.Lee, Heejin.
PL913.5 .L8 Spoken Korean. Lukoff, Fred.
PL914 .U5 Korean basic course, Park, B. Nam.; Foreign Service Institute (U.S.)National Audiovisual Center.
PL915 .H31 Acoustic phonetics of Korean. Han, Mieko Shimizu.
PL935 .H32 Choson’o Hakhoe Chosonmal K’un Sajon.
PL935 .N3 고어사전 / Nam, Kwang-u.
PL935 .S5 Standard Korean dictionary, Shin, Gi-chul.
PL935 .Y45 Kankoku koten bungaku taikei.
PL939 .K6 Kosa sŏngŏ sajŏn.Dictionary of classical terms. Kwŏn, Sang-no,
PL946.A3 H9 Chejudo pangŏnyŏn’gu, Hyŏn, P’yŏng-hyo.
PL950 .C4 韓國現代文學史 / Cho, Yŏn-hyŏn,
PL950 .Y5 Kugyŏk Yulgok chŏnsŏ chŏngsŏn Yi, I,; Yulgok Sŏnsaeng Kinyŏm Saŏphoe.
PL952 .Y3 1960 古歌 硏究 / Yang, Chu-dong,
PL955 .C6 Han’guk munhak chŏnjip.
PL956.C48 .H3 Han’guk sijip / Chang, Man-yŏng,
PL956 .K5 Kasa munhak chŏnjip :Chuhae / Pak, No-ch’un.Yi, Sang-po.Chŏng, Ik-sŏp.
PL957.4 .S6 大東 文化 硏究. Sŏnggyun’gwan Taehakkyo (Seoul, Korea).
PL959.Y3 B8 Purŭgo sip’ŭn irŭmdŭl :Sent Herena : Yang Ch’ang-sam sihwachip. Yang, Ch’ang-sam,
PL966 .K83 1960 P’yojun taehak kugŏ / Kugŏ Kyojae Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe.
PL966 .Y3 國學硏究論攷 :Yŏnbuk ch’ojon / Yang, Chu-dong,
PL991.9.Y6 S3 三十六年 :[Yi Sŏl-chu sijip]. Yi, Sŏl-chu,
PL992.17.S6 N3 나 의 足跡 :[sijojip] / Cho, Su-sŏk,
PL1004 .T3 Zhongguo wen zi / Guo li Taiwan da xue.; Guo li Taiwan da xue.
PL1021 .G848 1988 第二屆國際漢語教學討論會論文選 / Guo ji Han yu jiao xue tao lun hui
PL1021 .S9 1975 A Symposium on Chinese grammar. Hansson, Inga-Lill.
PL1027 .C46 1981 中國語文學論集 / Zhang, Yiren.
PL1051 .C56 Zhongguo yu wen lun cong / Zhou, Fagao.
PL1051 .Y4 1973 Xue sheng guo xue wen da, Ye, Beiyan.
PL1063 .C5 1989 Zhongguo xian dai yu yan xue jia / Zhongguo yu yan xue jia bian xie zu.
PL1063 .C5 1989 Zhongguo xian dai yu yan xue jia Zhongguo yu yan xue jia bian xie zu.; “Zhongguo yu yan xue jia” bian xie zu,
PL1065 .C23 1972 Suppl. Guo xue chang shi da wen xu bian / Zhang, Zhenyong.
PL1065 .C23 1972 國學常識答問, Zhang, Zhenyong.
PL1065 .C48 1979 Guo wen fen xi jiao xue fa shi li zhi yan jiu / Zhang, Mishu.
PL1065.C482 Suppl. 國學常識答問續編. Zhang, Zhenyong.
PL1065 .C5 章氏國學槪論 / Zhang, Taiyan,; Cao, Juren,
PL1065.C545 Y8 Yu wen jiao xue shou ce / Chen, Yingming.
PL1065 .C555 淸代揚州学記 / Zhang, Shunhui.
PL1065 .C566 國學槪論 / Cheng, Faren.
PL1065 .C5663 程氏家塾讀書分年日程 / Chen, Duanli,; Zhang, Boxing,
PL1065 .C61 中學語文敎學法 /
PL1065 .D56 2006 做游戏, 学汉语 :fu xiang xi jiao xue fang an / Ding, Dimeng.; Li, Baijian.
PL1065 .H36 2007 Han yu shi jie =The world of Chinese.
PL1065 .I58 1984 Di 1 jie shi jie Hua wen jiao xue yan tao hui lun wen ji / International Conference on the Teaching of Chinese as a Second Language; World Chinese Language Association.
PL1065 .L47 中國語法敎材 / Li, Jinxi,; Liu, Shiru.
PL1065 .S56 1968 Guo xue dao du, Shao, Zuping,
PL1065 .S57 1974 Zen yang xue guo yu / Shi, Nanyu.
PL1065 .W45 2004 Wen hua can lan de Zhongguo :di san jie “Han yu qiao” shi jie da xue sheng Zhong wen bi sai wen da ti ji / Yan, Meihua.Zhang, Guoqing.Guan, Lixun.Wang, Luxin.Yuan, Shaofeng.; Zhongguo guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu ban gong shi.
PL1065 .W45  2005 Chinese proficiency competition for foreign college students. Zhongguo guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu ban gong shi.
PL1065 .X56 2002 Di yi jie “Han yu qiao”shi jie da xue sheng Zhong wen bi sai =Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students / Zhongguo guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu ban gong shi.
PL1065 .X56 2003 Xin shi ji de Zhongguo :di er jie “Han yu qiao” shi jie da xue sheng Zhong wen bi sai wen da ti ji = Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students / Zhongguo guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu ban gong shi.
PL1065 .Y893 语言教学与研究 =Yuyan jiaoxue yu yanjiu. Beijing yu yan xue yuan.
PL1065 .Z438 1990 Dui wai Han yu jiao fa xue =The approach of teaching Chinese as a foreign language / Zhang, Yajun.
PL1068.J3 K8 Shinago kyōiku no riron to jissai / Kuraishi, Takeshirō,
PL1068.J3 M3 1960 日本漢學硏究論文集, Ma, Daoyuan,
PL1068.J3 R6 Kindai Nihon no Chūgokugo kyōiku / Rokkaku, Tsunehiro,
PL1068.T3 C54 1982 Zhong Ri Zhongguo yu yan jiao xue yan tao hui lun wen ji / Zhong Ri Zhongguo yu yan jiao xue yan tao hui; Huang, Jinhong.; Zhonghua Minguo Riben yan jiu xue hui.Guo li Taiwan shi fan da xue.
PL1071 .C48 Yu yan wen ti / Chao, Yuen Ren,
PL1071 .H7 中國文字學通論, Xie, Yunfei.
PL1071 .K2 1969 中國語文淺說 / Gao, Denghe.
PL1071 .K6 Lun Han yu / Konrad, N. I.; Peng, Chu’nan.; Zhongguo yu wen za zhi she.
PL1071 .K79 Guo yu wen gai jin yi jian hui bian / Guo li jiao yu zi liao guan (China)
PL1071 .T3 Wen zi xue chu bu. Dai, Zengyuan.
PL1071 .T35 1963 中國文字學 / Tang, Lan,
PL1071 .W3 1978 Zhongguo yu wen jiang hua / Wang, Li,
PL1071 .W35 Han yu jiang hua / Wang, Li,
PL1071 .W3515 1958 漢語史論文集 / Wang, Li,
PL1071 .Y75 1984 语海新探 / Shandong Sheng yu yan xue hui.
PL1074 .K83 1985 A study of Europeanized grammar in modern written Chinese / Kubler, Cornelius C.
PL1074.7 .Y86 1991 Yu yan wen zi gui fan shou ce =Yuyan wenzi guifan shouce / Yu wen chu ban she.
PL1074.8 .Y82 2006 旅游汉语 =Chinese for tourism / Yao, Shujun.Pan, Hua.Zhang Chi.Zhang, Chao.
PL1074.8 .Y84 2006 体验汉语100句 :sheng huo lei = Experiencing Chinese : living in China / Yue, Jianling.
PL1075.W35 H3 1958 Han yu shi gao / Wang, Li,
PL1077 .S38 1987 A dictionary of early Zhou Chinese / Schuessler, Axel,
PL1091 .C51 文字學纂要 / Jiang, Boqian.
PL1095 .C58 Chūgokugogaku jiten =Zhungguoyhye shidian / Chūgoku Gogaku Kenkyūkai (Japan)
PL1095 .F82 2006 Shuo xie bian shang xue yu wen / Fu, Bingmin.; Wang, Xin.
PL1101 .C4 古漢語語法學資料彙編 / Zheng, Dian,; Mai, Meiqiao.
PL1101 .C4 K8 1965 Gu Han yu yu fa xue zi liao hui bian / Zheng, Dian,; Mai, Meiqiao.
PL1103 .C4 Zhongguo gu dai yu fa =A historical grammar of ancient Chinese / Zhou, Fagao.
PL1103 .C44 中國文法革新論叢 / Chen, Wangdao,; Zhongguo yu wen za zhi she.
PL1103 .C569 1976 Guo wen bi jiao wen fa / Zhou, Chiming.
PL1103 .D59 Early archaic Chinese,a descriptive grammar. Dobson, W. A. C. H.
PL1103 .D6 1959 Late Archaic Chinese,a grammatical study. Dobson, W. A. C. H.
PL1103 .H765 1973 Zhongguo wen fa jiang hua / Xu, Shiying.
PL1103 .H8 Wen fa yu zuo wen / Huang, Jieru.
PL1103 .L3 Han yu yu fa / Lang, Junzhang.; Dongbei shi fan da xue han shou jiao yu chu.
PL1103 .L47 1957 怎様敎學中國語法 / Li, Jinxi,; Liu, Shiru.
PL1103 .L5 Ci xi, yu fa, xiu ci / Lin, Yuwen.
PL1103.L5 K8 Guo yu wen fa / Li, Jinxi,
PL1103.L5 K8 Xin zhu guo yu wen fa / Li, Jinxi,
PL1103 .L77 1985 Hsien tai Han yü yü fa hsüeh fang fa / Lü, Xiangyun.; Ji, Yongyou.
PL1103 .L8 中国文法要略 / Lü, Shuxiang.
PL1103 .M3 1970 Ma shi wen tong jiao zhu :[10 juan] / Ma, Jianzhong,; Zhang, Xichen,
PL1103 .O8 1964 Koten Chūgokugo bunpō =Descriptive grammar of classical Chinese / Ōta, Tatsuo.
PL1103 .T76 1968 Guo yu wen fa gai yao / Zou, Chichang.
PL1103 .W3 Zhongguo yu fa gang yao / Wang, Li,
PL1103 .W35 中國現代語法 / Wang, Li,
PL1103 .Y29 1964 Wen yan wen fa / Yang, Bojun,
PL1103 .Y29 文言文法 / Yang, Bojun,
PL1103 .Y35 Gao deng guo wen fa / Yang, Shuda,; Ma, Jianzhong,
PL1103 .Y8 古書嶷義舉例等七種 / Yu, Yue,
PL1103 .Y846 1984 Yu fa yu xiu ci / Quan guo wai yu yuan xi Yu fa yu xiu ci bian xie zu (China)
PL1105.L5 K8 1971 Guo yu wen fa, Li, Jinxi,
PL1107 .C4212 1980 中國話的文法 / Chao, Yuen Ren,; Ding, Bangxin.
PL1107 .H4 The structuralistic approach to Chinese grammar and vocabulary;two essays. Herdan, Gustav.
PL1109 .H37 1992 Han yu yu fa fen xi chu tan =Modern Chinese analytic syntax / Harbsmeier, Christoph.
PL1109 .H7 1970 Zhong wen wen fa / Xu, Lingxiang,
PL1109 .K6 1962 Gendai Chūgokugo bunpō / Kōsaka, Junʼichi,
PL1109 .K67 1981 Chūgokugo kiso tokuhon :kango / Kōsaka, Junʼichi,; Beijing yu yan xue yuan.
PL1109 .K78 1962 Gu dai Han yu Wang, Li,
PL1109 .L8 Zhongguo wen fa yao lue / Lü, Shuxiang.
PL1109 .O8 Chūgokugo bunpō nyūmon. Ōtsuka, Tsuneo,
PL1111 .B42 Hua yu shuo hua ke ben :We learn Chinese step one : we learn to speak (secondary level). Beauclair, Wolfgang S. de.
PL1111 .B7 Introduction to literary Chinese / Brandt, J. J.,
PL1111 .B83 Chinese / Bruce, J. Percy; Edwards, E. D.Shu, Chien-Chun.; Linguaphone Institute.
PL1111 .C5 基础汉语 =Elementary Chinese.
PL1111 .C7 Literary Chinese by the inductive method. Creel, Herrlee Glessner,
PL1111 .D36 Beginning Chinese, DeFrancis, John,; Fenn, Henry C.
PL1111 .D37 1964 Character text for Beginning Chinese, DeFrancis, John,; DeFrancis, John,
PL1111 .D37 Beginning Chinese / DeFrancis, John,; Yung Teng, Chia-yee,
PL1111 .D37 Chu ji Han yu ke ben Han zi ben / DeFrancis, John.
PL1111 .D38 Intermediate Chinese, DeFrancis, John,
PL1111 .D381 Beginning, intermediate, and advanced texts in spoken and written Chinese. DeFrancis, John.; Seton Hall University.
PL1111 .D382 Advanced Chinese, DeFrancis, John,; Yung Teng, Chia-yee.Yung, Chih-sheng.; Seton Hall University.
PL1111 .D383 Advanced Chinese Character text, DeFrancis, John,; Yung Teng, Chia-yee.Yung, Chih-sheng.; Seton Hall University.
PL1111 .H8 Hua wen chu Jie =Chinese language lessons. Pettus, William B.Goodrich, Chauncey,; California College in China.
PL1111 .H82 Twenty lectures on Chinese culture :an intermediary Chinese textbook. Huang, Parker Po-fei,
PL1111 .H83 1985 话说中国 :speaking Chinese / Du, Rong.; Lin, Helen T.
PL1111 .J3 Elementary Chinese companion / Jamieson, John C.; Shih, Li-lin,
PL1111 .L6 Loh’s introduction to Chinese :exercises for word mastery and reader / Loh, Benjamin Paai.
PL1111 .M25 1906 A course of Mandarin lessons;based on idiom. Mateer, C. W.
PL1111 .Y3 College Chinese =Da xue Zhong wen / Yang, Richard Fu-Sen,
PL1113 .S87 Golden mountain reading series writing workbook / Sung, Robert.
PL1113 .U5 Chinese-Mandarin;eighteen months’ course. Army Language School (U.S.)
PL1113 .Y3 Ci quan / Yang, Shuda,
PL1115 .C46 1982 Cheng yu gu shi xuan :”Ji chu Han yu ke ben” yue du cai liao = Annotated Chinese proverbs : supplementary readings for Elementary Chinese readers / Beijing yu yan xue yuan.
PL1115 .C475 幼學故事瓊林 / Cheng, Yunsheng.; Zou, Shengmo,
PL1115 .C484 1983 Ch’ien tzu wen / Zhou, Xingsi,; Ch’en, Chao-ch’i.
PL1115 .C487 1983 Kuai le er tong / Jiang, Anhua.
PL1115 .C49 1963 Chʻien tzu wen the thousand character classic;a Chinese primer. Zhou, Xingsi,
PL1115 .C5 Chinese language arts / Asian American Bilingual Center (Berkeley, Calif.)
PL1115 .C543 1983 Zhongguo er tong de qian jia shi / Chen, Zhaoqi.
PL1115 .C6 Contemporary Chinese writings. Yale University.
PL1115 .D37 Beginning Chinese reader / DeFrancis, John,; Yung Teng, Chia-yee.Yung, Chih-sheng.
PL1115 .E67 1987 Erh tung wen hsueh ming chu.
PL1115 .H332 1984 Han sheng ching hsuan shih chieh tsui chia erh tung tu hua shu :Ko hsueh chiao yu lei.
PL1115 .H333 1984 Han sheng ching hsuan shih chieh tsui chia erh tung tu hua shu :hsin li cheng chang lei.
PL1115 .J421 1989 Yu wen / Ren min jiao yu chu ban she.
PL1115 .L523 1986 Ji bai zi gu shi / Lin, Liang.
PL1115 .L53 1984 Wo ti shu / Lin, Liang.
PL1115 .L532 1985 K’an t’u shuo hua / Lin, Liang.
PL1115 .L54 1996 Shi yong Han yu ke ben =Practical Chinese reader / Liu, Xun.; Deng, Enming.Liu, Shehui.; Beijing yu yan xue yuan.
PL1115 .L572 1984 幼童華語讀本 =Children’s Chinese reader / Liu, Xinghan.; Su, Aiqiu.
PL1115 .P7 实用汉语课本 :chu ji = Practical Chinese reader : elementary course / Liu, Xun.; Deng, Enming.Liu, Shehui.; Beijing yu yan xue yuan.
PL1115 .R4 Readings of Chinese culture. Wang, Fangyu,
PL1115 .S3 1963 San tzu ching =San zi jing = Elementary Chinese / Wang, Yinglin,; Giles, Herbert Allen,
PL1115.S3 C48 The three character classic / Wang, Yinglin,; Chiang, Ker Chiu.
PL1115 .S312 1985 San zi jing . bai jia xing / Yang, Yun-wen.Peng, Sufang.
PL1115 .S322 1984 360 ge peng you / Ma, Jingxian.
PL1115 .S324 1984 San zi jing / Chen, Zhaoqi.; Hua yi shu ju.
PL1115 .S38 1985 San bai zi gu shi / Wang, Yuchuan.
PL1115 .S43 Shang yong hui hua =Business talks.
PL1115 .W355 1953 Read Chinese, book one :a beginning text in the Chinese character = Hua wen tu pen / Wang, Fangyu,; Chang, Richard F.,
PL1115.W355 1967 Read Chinese, book III =Hua wen du ben, di 3 ce / Wang, Fangyu,; Chang, Richard F.,; Yale University.
PL1115 .W38 The lady in the painting. Wang, Fang yu.; Yale University.
PL1115 .Y87 1983 You xue qiong lin / Hua yi shu ju.
PL1117 . D4 Intermediate Chinese reader. Pt. 1 / De Francis, J.
PL1117 K8 Elementary Chinese. He, Jingxian.
PL1117 . W531 Readings in Chinese geography =Zhongguo di li du ben / Williams, Jack Francis,; Yung Teng, Chia-yee,
PL1117 .B5 Bible stories of Old Testament =Chiu yüeh Shing ching ku shih.
PL1117 .C42 1968 Readings in Chinese Communist ideology :a manual for students of the Chinese language. Chi, Wen-shun.
PL1117 .C421 1968 Readings in Chinese Communist documents :a manual for students of the chinese language / Chi, Wen-shun.
PL1117 .C422 1971 Readings in the Chinese Communist Cultural Revolution / Chi, Wen-shun.
PL1117 .C423 Jichu Hanyu keben =Elementary Chinese readers / Beijing yuyan xueyuan (Beijing)
PL1117 .C423 基础汉语课本 =Elementary Chinese readers / Beijing yu yan xue yuan.
PL1117 .C423 基础汉语课本.Elementary Chinese readers. Supplement / Beijing yu yan xue yuan.
PL1117 .C43 Advanced Chinese newspaper readings / Chih, Yu-Ju.
PL1117 .C44 1956 A primer of newspaper Chinese / Chih, Yu-Ju.; Yale University.
PL1117 .C44 Suppl. A primer of newspaper Chinese :supplement / Chih, Yu-Ju.; Chih, Yu-Ju.
PL1117 .C45 Readings in sayable Chinese / Chao, Yuen Ren,
PL1117 .C48 Readings in modern Chinese history and social sciences / Chih, Yu-Ju.
PL1117 .C487 Chinese language arts :developed by Asian Bilingual Curriculum Development Center / Asian Bilingual Curriculum Development Center (Seton Hall University)
PL1117.C49 B5 Bi xue huang hua :an annotation of a Chinese motion picture script / Ching, Eugene,
PL1117.C49 .W8 吳鳳 :an annotation of a Chinese motion picture script / Ching, Eugene,
PL1117 .C491 1966 Chu yin hsiang chieh ku chin wen hs”uan / Qi, Tiehen,Zhong, Lusheng.Fang, Zushen.
PL1117 .C492 1975 古今文選附刊. Zeng, Yongyi,Huang, Qifang,
PL1117 .C5 Modern Chinese poetry :an annotated reader / Chang, Richard F.,; MacDonald, William Lewis,
PL1117 .C52 Beginning Chinese for intermediate schools / Choi, Juliet.; DeFrancis, John,
PL1117 .C535 1981 Zhongguo yu wen =Mandarin Chinese for Americans / He, Jingxian.Wang, Kai.; Guo li bian yi guan (China)
PL1117 .C5354 1982 Zhongguo yu wen, jiao xue zhi yin =Mandarin Chinese for Americans, teachers’ guide / He, Jingxian.; Guo li bian yi guan (China)
PL1117 .C55 Zhu yin xian dai Zhongguo yu du ben / Zhongguo ke xue yuan.
PL1117 .C58 1992 中国当代小说选读 =selected readings of contemporary Chinese short stories / Liu, Lianli.Rickett, Adele Austin.
PL1117 .C7 Newspaper Chinese by the inductive method / Creel, Herrlee Glessner,; Têng, Ssŭ-jü,Chou, Nien-tzʻŭ.
PL1117 .D33 An introduction to classical Chinese / Dawson, Raymond Stanley.
PL1117 .D37 Advanced Chinese reader / DeFrancis, John,; Yung Teng, Chia-yee,Yung, Chih-sheng,; Seton Hall University,
PL1117 .D39 Character text for Intermediate Chinese / DeFrancis, John,
PL1117 .F41 Jūnggwo lìshr̆ gāngyàu =A sketch of Chinese history / Fenn, Henry C.; Yale University.
PL1117 .F8 Campus talk =Fuji qianli.
PL1117 .G35 1962 Guo wen / Gao, Ming.; Zhong xue biao zhun jiao ke shu guo wen ke bian ji wei yuan hui.
PL1117 .G35 1964 (Zhong xue biao zhun jiao ke shu) Chu zhong guo wen Gao, Ming,; Sun, Yunxia.
PL1117 .H6 The red detachment of women / He, Zhiyou.; DeFrancis, John,
PL1117 .H62 The white-haired girl / He, Zhiyou.; DeFrancis, John,
PL1117 .H8 1946 My mother’s betrothal; Hu, Shi,; Rouse, Mary.
PL1117 .H8 Twenty lectures on Chinese culture :Exercise book / Huang, Parker Po-fei,
PL1117 .K81 Intermediate Chinese / He, Jingxian.; Guo li bian yi guan.
PL1117 .K82 Teacher’s manual for advanced Chinese / He, Jingxian.; Guo li bian yi guan (China)
PL1117 .L56 An intermediate Chinese reader :book one / Liu, Kwangwei.
PL1117 .L59 1973 Selected readings in Chinese communist literature. Li, Tien-yi,
PL1117 .L59 Zhongguo gong chan dang wen xian xuan du =Selected readings in Chinese communist literature / Li, Tien-yi,
PL1117 .L596 The student lovers / Lindell, Kristina.
PL1117 .M3 The dictatorship of the people’s democracy; Mao, Zedong,
PL1117 .M34 Intermediate reader for modern Chinese / Ping-I Mao, Isabelle.Chen Bai-chen.
PL1117 .M5 Intermediate reader in modern Chinese.Xian dai Hua yu du ben, Mills, Harriet C.; Ni, Pei Shin,
PL1117 .P4 Modern Chinese reader =Hanyu jiaokeshu / Beijing Daxue Waiguo Liuxuesheng Zhongguo Yuwen Zhuanxiuban.
PL1117 .R43 Readings from the People’s daily / Hsu, Vivian Ling.
PL1117.R8 P4 汉語敎科書 / Beijing da xue.
PL1117 .S33 A first course in literary Chinese / Shadick, Harold.; Chiao, Chien,
PL1117 .S35 Scientific and technical Chinese / Kao, Kung-yi.
PL1117 .S43 Selected readings in Taiwanese Hokkien / Taibei yu wen xue yuan.
PL1117 .S5 1957 Chinese national language (Gwoyeu) reader and guide to conversation, Simon, Walter,; Lu, Chien-hsün.
PL1117 .S6 Reading Chinese, step by stepSynopsis of written Japanese in seven lessons, with exercises. A supplement … Sommer, F. E.
PL1117 .S86 Episodes from Dream of the red chamber =Hung lou mêng / Wang, Hsin-ling.; DeFrancis, John,Cao, Xueqin,
PL1117 .S86 Wu Song kills a tiger =Wu Sung ta hu / Yung Teng, Chia-yee.; DeFrancis, John,Shih, Nai-an,
PL1117 .T48 Conversational reader in topical Chinese :Zhuan ti hui hua cong shu / Thompson, Richard T.
PL1117 .T6 Chūon chūgokugo chūkyū jōkyū dokuhon. Tōdō, Akiyasu,
PL1117 .W26 1950 Current Chinese readings. Wang, Chi-Chen,
PL1117 .W28 1944 Readings in traditional Chinese, Wang, Chi-chen,
PL1117 .W3 Wen yan ru men / AWang, Fred Fangyu,
PL1117 .W44 Zong jiao hui hua =Religious conversation. Taipei language institute.
PL1117 .W46 1987 Wen yan du ben =Classical Chinese reader / Beijing yu yan xue yuan.
PL1117 .W6 Hyŏndae Chunggugŏ kyogon / Maeng, Chu-ŏk.
PL1117 .W8 Zhongguo yu wen bu chong du wu =Supplementary Chinese reader book / Wu, Xizhen.; Guo, Licheng.Ye, Deming.; Guo li bian yi guan (China)
PL1117 .X53 1988 现代汉语进修教程.A “brush up” course in modern Chinese. Zhang, Xiaozhong.Tian, Shiqi.
PL1117 .Y3 Zhongguo wen hua du ben =Reading on Chinese culture. Yale University.
PL1117 .Y33 1961 Chinese intermediate reader / Yale University.
PL1117 .Y85 Supplementary reading series for Intermediate Chinese reader. Yung, Teng Chia-yee
PL1117.5.H57 C524 1986 Zhongguo li shi gu shi.Stories from Chinese history. Jiang, Jindai.; Hai hua wen ku bian shen wei yuan hui.
PL1117.5.H57 S45 1986 史前中國, 中國歷史故事 = Wu, Zunyi.Liao, Fengde.Yang, Ensheng.
PL1119 . H35 汉语水平等级标准和等级大纲 [试行] / Zhongguo dui wai han yu jiao xue xue hui han yu shui ping deng ji biao zhun yan jiu xiao zu.
PL1119 .X563 2011 Success with new HSK (Level 3) / Jiang, Zhengzhou.
PL1119 .X564 2010 Simulated Test Papers Chinese Proficiency Test, Liu, Yun,
PL1119 .X581 2010 Xin HSK mo ni shi ti ji. Yang ying.
PL1119 .X581 2012 Xin HSK mo ni shi ti ji / Pu, Ronggao.; Li, Meile.
PL1121 .C54 Mandarin made easy :learning Mandarin through self-taught word-for-word method, with characters, pronunciation, tones, radicals, combinations, and detailed explanations of the structural constructions of Chinese characters / Chiang, Ker Chiu.
PL1121 .C63 Gu shi hui hua.Gùshr hwèihwà. Conversational stories.
PL1121 .H81 Chinese dialogues.Hsinchu Hua Yü Hsüeh Yüan. Xinzhu Hua yu yan xi suo.; Lemieux, G.
PL1121.J3 C6 Gendai chūgokugo kaiwa / Shū, Kōjo.; Daian Bunka Bōeki Kabushiki Gaisha.
PL1121.J3 M5 Seikatsu to kaiwa :shumi to seikatsu no Chūgokugo kaiwa gakushūsho / Shui, Shih-ch’ang.; Nakayama, Tokiko,
PL1121 .K9 Topical conversation / Kwoh, Daisy H.; Yale University.
PL1125.E3 T53 2006 Ti yan Han yu.Ri yu ban = Experiencing Chinese. Chen, Zuohong.Tian, Yan.
PL1125.E6 A5 … Hua yu hsu chih.Practical Chinese, including a topical dictionary of 5000 everyday terms, Aldrich, Harry S.
PL1125.E6 B3 1969 Basic Chinese in 100 hours / Taibei yu wen xue yuan.; Taibei yu wen xue yuan.
PL1125.E6 B7 Introduction to spoken Chinese / Brandt, J. J.,
PL1125.E6 C43 Chinese conversation in the national language. Chao, Tê-chieh.
PL1125.E6 C46 1992 汉语情景会话 =Chinese situational dialogues / Chen, Ru.; Wang, Tianhui.
PL1125.E6 H634 140 lessons on Chinese conversation =Zhongwen huihua yibai sishi ke / Wang-He, Zhaonan.
PL1125.E6 H64 (Suppl.) Elementary Chinese–Teacher’s manual for elementary Chinese. He, Jingxian.
PL1125 .E6 H66 1967 Spoken Chinese :basic course. United States Armed Forces Institute.
PL1125.E6 H66 Spoken Chinese, basic course. United States Armed Forces Institute.
PL1125.E6 H67 Guide’s manual for Spoken Chinese, Hockett, Charles Francis,; Fang, Zhaoying,; United States Armed Forces Institute.Linguistic Society of America.American Council of Learned Societies.
PL1125.E6 H8 Chinese dialogues :Taiwan edition / Taibei yu wen xue yuan.; Taibei yu wen xue yuan.
PL1125.E6 H82 Spoken standard Chinese / Huang, Parker Po-fei,; Stimson, Hugh M.,
PL1125.E6 H82 Spoken standard Chinese. Huang, Parker Po-fei,; Stimson, Hugh M.
PL1125.E6 M5 Mandarin Chinese for English speakers / Fries, Charles Carpenter.
PL1125.E6 S65 Speak Chinese. Taibei yu wen xue yuan.
PL1125.E6 S94 Conversational Chinese for beginners. Swadesh, Morris,
PL1125.E6 S95 1987 Mandarin survival course / Symonds, Martin A.; Seiboth, David.; Taibei yu wen xue yuan.
PL1125.E6 T4 Conversational Chinese, with grammatical notes / Teng, Ssu-yü,
PL1125.E6 T45 Speak Chinese / Tewksbury, M. Gardner; Fenn, Henry C.
PL1125.E6 W28 1984 Wai mao hsia tʻan wu pai chü = Business Chinese 500 / Beijing yu yan xue yuan
PL1125.E6 W28 1984 外贸洽谈五百句 =Business Chinese 500 / Beijing yu yan xue yuan.Beijing dui wai mao yi xue yuan.
PL1125.E6 W3 Chinese dialogues / Wang, Fangyu,; Fenn, Henry C.Lee, Pao-chʻen,
PL1125.E6 W36 2007 体验汉语100句.Experiencing Chinese 100. Wang, Xiaoning.; Yang, Yugong.
PL1125.E6 X56 2007 Xin 30 tian Han yu tong :duan qi Han yu kou yu ke ben. Chen, Ru.Liu, Lixin.Liu, Hong.Tung, Eric.Kawahara, Rena.Chin, Yŏ-ok.Hwang, Ran-a.
PL1125.O5 F45 2007 Han yu zong he jiao cheng.Comprehensive Chinese. Feng, Sheng Li.
PL1125 .P5 Tu hua gu shi / Taibei yu wen xue yuan.
PL1125.U53 F45 2007 Han yu zong he jiao cheng =Comprehensive chinese. Feng sheng li,
PL1125.W34 F45 2007 When in China … speak like a Chinese :a look into the pronunciation of vowels among L2 students of Mandarin from different linguistic backgrounds / Wichers, Rik,
PL1125.W75 F45 2007 Comprehensive Chinese :Writing and truth. Feng, Shengli.
PL1128 .C44 2006 Cheng feng Han yu jiao shi yong shu =Chengo Chinese teacher’s book / Guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu (China)
PL1128 .C446 2006 Cheng feng Han yu xue sheng yong shu =Chengo Chinese student’s book / Guo jia han ban.
PL1129.E5 C49 1982 中国现代作品选编, 1919-1949 :Ying, Fa wen zhu shi = Readings from Chinese writers = Texts choisis d’écrivains chinois.
PL1129.E5 C58 Chu ji Han yu ke ben Beijing yu yan xue yuan.
PL1129.E5 S55 1993 Shi yong Han yu hui hua xi lie jiao cai / Yang, Qinghui.Dong, Ming.
PL1129.E5 T537 2006 体验汉语.Experience Chinese. Zhang, Rumei.Ai, Xin.
PL1129.E5 T538 2006 体验汉语.Experience Chinese. Zhang, Hong.Yue, Wei.
PL1129.E5 T8 1985 Picture stories =tu hua gu shi. tu hua. Taipei Language Institute.
PL1129.E5 W6 2007 Experiencing Chinese :experiencing culture in China, 68-80 hours. Zeng, Xiaoyu.
PL1129 .F7 1989 Méthode d’initiation à la langue et à l’écriture chinoises. Bellassen, Joël.; Chang, Pʻeng-pʻeng.
PL1129.J3 O84 Atarashii kihonkei :Chūgokugo sōran. Ōtsuka, Tsuneo,
PL1133 .B7 Wenli particles, Brandt, J. J.,; Peking.
PL1135 .H5 1969 Notes on the Chinese documentary style. Hirth, Friedrich,
PL1171 1976 The radicals of the Chinese script :traditional and new : a teaching aid / Anderson, Olov Bertil,
PL1171 .A8125 2005 图说汉字的历史 / Atsuji, Tetsuji,
PL1171 .H3 Chinese seal characters :the 540 radicals of the Shuo Wen dictionary and their modern forms arranged in the order of the Kang Hsi dictionary. Hawley, W. M.; Kangxi,
PL1171 .H31 Cao qian zi wen / Zhou, Xingsi,
PL1171 .H32 Abbreviated Chinese characters :and alternate forms having identical sounds and meanings arranged by radical / Hawley, W. M.
PL1171 .H33 Key to the ancient Chinese characters :the 540 radicals of the shuo Wen dictionary and their modern forms arranged in groups according to the structure of the top strokes of the character / Hawley, W. M.
PL1171 .H34 Evolution of Chinese writing. Hawley, W. M.
PL1171 .H35 Fanciful seal characters / Hawley, W. M.,
PL1171 .H36 1984 Han yong zi ti biao / China (Republic : 1949- ).Guo li Taiwan shi fan da xue.
PL1171 .H37 1998 Zhong wen zi pu =Chinese characters : a genealogy and dictionary / Harbaugh, Rick.
PL1171 .H7 China’s language reforms / Hsia, Tao-tai,
PL1171 .H8 Bu shou jiang jie / Huang, Qi.
PL1171 .K35 Easy lessons in Chinese writing. Karlgren, Bernhard,
PL1171 .K8 Zi bian / Gu, Xiongzao.
PL1171 .K93 Zhongguo shu xue ji cheng / Gong, Yingde.
PL1171 .L3 Chinese characters for the use of students of the Japanese language. Lay, Arthur Hyde,
PL1171 .L43 Character indexes of modern Chinese =Xian dai Han yu Han zi jian zi / Leon, N. H.,
PL1171 .L5 Cao shu tong lun / Liu, Yantao,
PL1171 .L52 Ying yong wen jiang hua / Liu, Zhong,
PL1171 .O38 1972 Character text for Beginning Chinese. DeFrancis, John,; DeFrancis, John,
PL1171 .O5 Essential Kanji :2,000 basic Japanese characters systematically arranged for learning and reference / O’Neill, P. G.
PL1171 .S47 石刻篆文編 / Shang, Chengzuo,; Qizhaizhuren.
PL1171 .S5 1959 How to study and write Chinese characters:Chinese radicals and phonetics; with an analysis of the 1200 Chinese basic characters Simon, Walter,
PL1171 .S87 Symbolic representation of the Chinese written language (Part I) Su, Kendall L.
PL1171 .T3 Dictionary of Chinese calligraphy in Choyan style. Takada Chushu.
PL1171 .V3 1961 Pictorial Chinese-Japanese Characters :kanji no botai ; a new and fascinating method to learn ideographs. By Oreste Vaccari and Enko Elisa Vaccari. Publ. by Oreste Vaccari. Vaccari, Oreste.; Vaccari, Enko Elisa.
PL1171 .V3 1961 漢字の母體 =a new and fascinating method to learn ideographs / Vaccari, Oreste.; Vaccari, Enko Elisa.
PL1171 .W23 Most commonly used Chinese characters and how to find them in dictionaries without using radicals / Wan, Grace J. F.; Hsia, Tao-tai,
PL1171 .W3 1979 書法研究, Wang, Zhuangwei.
PL1171 .W3 書法研究 / Wang, Zhuangwei.
PL1171 .W33 [Xing cao du ben] =Introduction to Chinese cursive script / Wang, Fangyu,
PL1171 .W44 Han zi de bi hua he bi shun. Wen, Yizhan.
PL1171 .W54 (Shih-minchien.tzû-ko) [chines. u. engl.] 1200 Chinese basic characters. Whitaker, Katherine Poe Kan.
PL1171 .X55 2004 中国汉字经 / Xiao, Qihong.
PL1171 .Y4 1000 Chinese foundation characters / Yen, Y. C. James,; Fu, Daniel C.,White, William Charles,; University of Toronto.
PL1171 .Y57 2006 Fundamentals of Chinese characters /[Han zi ji chu / Yin Jinghua]. Yin, John Jing-hua,
PL1171.Z46 G86 Zhong hua zi jing :zhu shi ben / Guo, Baohua
PL1171.Z46iX55 全国教育科学”十五”规划课题成果不同类型学校素质教育研究丛书 / Yang xian she.Ding xin sheng.
PL1175 .C5 Zhongguo wen zi gai ge wen ti / Zheng, Linxi,; Zhongguo yu wen za zhi she.
PL1175 .C5 中國文字改革問題 / Zheng, Linxi.
PL1175 .C542 门外文谈 / Lu, Xun,
PL1175.C55 W8 簡化漢字問題 / Wu, Yuzhang,
PL1175 .C56 Hanzi gaige gailun.Han zi gai ge gai lun, Zhou, Youguang.
PL1175.C57 T5 漢字的整理和簡化 / Ding, Xilin,; Zhongguo yu wen za zhi she.
PL1175 .C58 1964 Jian hua zi zong biao / Zhongguo wen zi gai ge wei yuan hui.
PL1175 .C64 1985 Complex and simplified forms of Chinese characters, with conversion tables / Montanaro, John S.
PL1175 .H34 1974 汉字的整理和简化 =Hanzi de zhengli he jianhua / Wen zi gai ge chu ban she.
PL1175 .J3 A short dictionary of simplified Chinese characters, Jameson, E. W.
PL1175 .M6 Zhonghua yu wen gai ge / Mo, Tiansui.
PL1175 .T3 Table of simplified Chinese characters.
PL1175 .W4 Pin yin wen zi xie fa zi liao xuan ji / Wen zi gai ge chu ban she.; Zhang, Gonggui.Tuomu.Xu, Shirong.; Wen zi gai ge chu ban she.Hubei Sheng (China).Xianggang Zhongguo yu wen xue she.
PL1175 .Y3 Han zi jian hua di yi biao :Han tzu chien hua ti er piao Han tzu pʻien pʻang chien hua biao.
PL1185 .E36 Han yu pin yin ke ben / Wen zi gai ge chu ban she.
PL1185 .J74 Guide to the romanization of Chinese / Jordan, David.
PL1185 .T5 A Guide to the new Latin spelling of Chinese / Tien, H. C.; Hsia, Ronald.Penn, Peter.
PL1191 .L6 臨川音系 / Luo, Changpei,
PL1201 .C343 1973 中國聲韻學槪要 / Zhang, Shilu,
PL1201 .C345 中國音韻學史 / Zhang, Shilu,
PL1201 .C35 廣韻硏究, Zhang, Shilu,
PL1201 .C38318 1986 音韻學 / Chen, Zhenhuan.
PL1201 .C3848 Wen zi xue yin pian wen zi xue xing yi pian / Qian, Xuantong,; Zhu, Zonglai,
PL1201 .C3849 Chung-hua hsin yun / Jiao yu bu guo yu tui xing wei yuan hui (China)
PL1201 .C385 音注中原音韻 / Zhou, Deqing.; Liu, Dezhi.
PL1201 .C3853 Zhong yuan yin yun / Zhou, Deqing,
PL1201 .C42 Guang yun jiao kan ji / Zhou, Zumo.
PL1201 .H78 1961 Zhongguo yin yun xue / Xu, Jingxiu.
PL1201 .H8 1970 古韻學源流 / Huang, Yongzhen.
PL1201 .K322 Zhongguo yin yun xue yan jiu / Karlgren, Bernhard,; Chao, Yuen Ren,Luo, Changpei,Li, Fanggui.
PL1201 .K34 1957 Grammata serica recensa / Karlgren, Bernhard,
PL1201 .K6 Ci lin zheng yun / Ge, Zai,
PL1201 .K85 1936 Guang yun / Chen, Pengnian,
PL1201 .K85 1936 Guang yun :[5 juan /
PL1201 .K85 1981 Jiao zheng Song ben guang yun :Fu suo yin / Chen, Pengnian,
PL1201 .K852 廣韻校本 :5 juan Jiao li 1 juan, Guang yun shou zi yu Tang ben yun shu gui yun yi tong biao 1 juan Guang yun jiao kan ji bu yi 1 juan kan wu biao 1 juan Chen, Pengnian,Lu, Fayan,
PL1201 .K93 1982 Guo yin xue / Guo li Taiwan shi fan da xue.
PL1201 .K96 1966 Guo yin zhong gu yin dui zhao biao / Guang wen bian yi suo.
PL1201 .L5 字母与注音論叢 / Li, Jinxi,
PL1201 .L55 Zhongguo sheng yun xue tong lun / Lin, Yin,
PL1201 .L58 1973 Ci xing biao zhu po yin zi ji jie / Liu, Bingnan.
PL1201 .L6 Han yu yin yun xue dao lun / Luo, Changpei,
PL1201 .L61 漢語音韻學導論 / Luo, Changpei,
PL1201 .L77 Gu yin shuo lüe / Lu, Zhiwei,
PL1201 .L79 Shi ci qu yun zong jian. Lu, Yuanjun.
PL1201 .L85 1979 韻鏡校注 / Long, Yuchun.; Zhang, Linzhi,
PL1201 .M6 韻學源流 / Mo, Youzhi,; Luo, Changpei,
PL1201 .N5 北方音・江南音・廣州音對照字彙 / Ni, Haishu.
PL1201 .S7 The Jongyuan in Yunn :a guide to old Mandarin pronunciation / Stimson, Hugh M.; Zhou, Deqing,
PL1201 .T22 漢語音轉學 / Dai, Huaiqing.
PL1201 .T28 1963 Han yu yin yun xue chang shi / Tang, Zuofan.
PL1201 .T3 漢語音韻學常識 / Tang, Zuofan.
PL1201 .T5 古今字音對照手冊 / Ding, Shengshu.
PL1201 .T73 1959 語言和文字 / Cao, Bohan.; Zhang, Shilu,Lü, Shuxiang.
PL1201 .T81 Han yu yu yin xue / Dong, Shaowen.
PL1201 .T83 Han yu yin yun xue / Dong, Tonghe,
PL1201 .W26 Zhongguo wen xue zhi sheng lü yan jiu / Wang, Zhonglin.
PL1201 .W29 Han yu yin yun / Wang, Li,
PL1201 .W3 Han yu yin yun xue / Wang, Li,
PL1201 .W3 漢語音韵學 / Wang, Li,
PL1201 .W35 Shi yong sheng yun xue, Wang, Wentao.
PL1201 .Y43 Sheng yun xue da gang / Ye, Guangqiu.
PL1201 .Y8 增廣詩韻集成 / Yu, Zhao,
PL1205.C55 C5 Beijing hua qing sheng ci hui / Zhang, Xunru.; Zhongguo yu wen za zhi she.
PL1205 .F33 Guo yin yan ge / Fang, Yi.
PL1205 .H3 Chinese phonetic elements :the 1040 elements which in combination with the radicals from 75% of the language / Hawley, W. M.
PL1205 .L35 Han yu pin yin xin wen zi /New Chinese phonetic script / Lai Kuen Yee. Lai, Kuen Yee.
PL1205 .L48 Zhu yin guo zi / Li, Jinxi,
PL1205 .T3 綴標文字語音學述要 / Tang, Zhanyun,
PL1205 .T321 Guo yin biao zhun hui bian / Taiwan.; Taiwan.
PL1205 .T77 1978 Guo yu fa yin he yu fa / Cai, Jiajun.
PL1209 .A5 A comparison of Kuo2-yü3 and Pǔtōng-huà / Anderson, Olov Bertil,
PL1209 .C425 1987 A guide to Mandarin pronunciation =Zhongguo yu fa yin ke ben / Zhang, Xiaoyu.; Ye, Deming.Huang, Jiading.
PL1209 .K3 福州人怎樣學習普通話 Gao, Mingkai,
PL1209 .L5 Guo yu zhu yin fu hao fa yin lian xi =Chinese pronunciation drills Lin, Tianming.; Li, Guiwan,Qi, Tiehen,
PL1209 .W3 江浙人怎样学習普通話 / Wang, Li,
PL1225 .C55 1963 Chinese pinyin dictionary.Han yü pinyin tsu hui. Zhongguo wen zi gai ge wei yuan hui.
PL1225 .C55 1963 汉語拼音詞汇 :(zeng ding gao) / Zhongguo wen zi gai ge wei yuan hui.
PL1225.C8 C5 Zhongguo pin yin wen zi yan jiu / Zhou, Youguang.
PL1225 .J4 Bei fang hua xin wen zi ji chu du ben / Ren, Yiqi.
PL1225 .M5 1953 Ding zheng Liu shu tong. Min, Qiji,; Bi, Xinghai.
PL1225 .M5 六書通 / Min, Qiji,; Bi, Xinghai.
PL1232 .C38 1985 A lexical analysis of verb-noun compounds in Mandarin Chinese =[Han yü tung tzʻu yü ming tzʻu chih kou tzʻu fa] / Chi, Telee R.
PL1235 .C48 1977 Co-verbs in spoken Chinese / Chang, Roland Chiang-jen,
PL1235 .C5 201 Chinese verbs :compounds and phrases for everyday usage / Ching, Eugene,; Ching, Nora C.,
PL1235 .M321 1986 Han yu jin xing shi mao de yan jiu =A study of the Mandarin Chinese verb suffix zhe / Ma, Jing-heng Sheng.
PL1237 .C5 助字辨略 / Liu, Qi,; Yang, Shaohe,
PL1237 .H76 1982 现代汉语虛词例释 / Beijing da xue.Beijing da xue.
PL1237 .H8 1975 Chang yong xu zi yong fa qian shi / Xu, Shiying.
PL1237 .L8 Wen yan xu zi / Lü, Shuxiang.
PL1241 .F35 1970 Guo yu ci hui xue :gou ci pian / Fang, Shiduo,
PL1241 .H747 1973 现代汉语语法知识 / Hua zhong shi fan xue yuan.
PL1241 .H8548 1982 Han yu yu fa lun wen ji =Papers in Chinese syntax / Huang, Xuanfan.
PL1241 .H95 Zi ju duan lian fa / Huang, Yongwu.
PL1241 .K8 Jian lue ju, wu zhu ju, du ci ju / Guo, Zhongping.
PL1241 .L5 Pattern sentences for elementary Chinese :2 volumen in 1. Lin, Shou-ying Liang.
PL1241 .L68 2007 实用现代汉语语法 / Liu, Yuehua,; Pan, Wenyu,Gu, Wei,
PL1265 .M6 毛澤東著作言語研究. Mō Takutō Chosaku Gengo Kenkyūkai.
PL1271 H8 Zhongguo cheng yu da ci dian(zi xiu bi bei) Xiong, Guangyi,
PL1271 .C34 1938 Hua yu ru men / Sha, Zhipei.
PL1271 .C4236 Gu shu xiu ci li. Zhang, Wenzhi,
PL1271 .C43 1958 Xiu ci xue fa fan / Chen, Wangdao,
PL1271 .C432 1985 Zen yang xie yi lun wen / Zheng, Faming.; Guo yu ri bao yu wen zhong xin (Taipei, Taiwan)
PL1271 .C437 1985 Zuo wen yin dao / Zheng, Faming.; Yan, Bingyao.Chen, Zhengzhi.; Guo yu ri bao yu wen zhong xin (Taipei, Taiwan)
PL1271 .C455 Wen ti lun zuan yao / Jiang, Boqian.
PL1271 .C458 Wen zhang xue zuan yao Jiang, Zuyi.
PL1271 .C48 1956 Xiu ci jiang hua, Zhu, Zaoguang.
PL1271 .L45 1978 Bie zi bian zheng / Li, Zhiquan.
PL1271 .L547 1985 Zi zhen ju zhuo / Liu, Jie.
PL1271 .L98 1960 Qing nian xie zuo zhi dao / Liang, Yisheng.
PL1271 .P36 2000 Cuo bie zi zi ce shou ce / Pan, Yiying.
PL1271.Q55 R45 2009 Qing qing song song jiao Zhong wen :hai wai Zhong wen jiao xue shou ce = The simple and easy way to teach Chinese : a guide for overseas Chinese teachers / Ren, Jingsheng.
PL1271.T5 J5 2007 体验汉语.Experiencing Chinese. Jiang, Liping.Wei, Xinhong.Dong, Zheng.Gao, Chen.
PL1271 .T55 2007 体验汉语.Experiencing Chinese / Chen, Zuohong.
PL1271 .T68 1985 Ci dian bu shou qian shuo / Cai, Xinfa.
PL1271 .W39 You wen za tan :Ou hua wen ti shi jiang / Weijian,
PL1271 .W8 1958 Wen zhang bing ju pou xi / Wu, Zhengzhi.
PL1271 .Y32 1972 Gu shu ju du shi li, Yang, Shuda,
PL1272 .L52 1984 Biao dian fu hao yong fa / Liu, Yuchen.
PL1273 .C36 1983 成语辨正 / Zhang, Gonggui.
PL1273 .C4882 1987 Chʻeng yü ku shih. Dong fang chu ban she.
PL1273 .C4883 1982 Er tong cheng yu gu shi / Chen, Zhaoqi.Wu, Wanlai.
PL1273 .L55 1983 每日一辭 / Lin, Li,; Li, Yanqiu,; Zhonghua dian shi tai (Taipei, Taiwan).
PL1273 .W42 1981 Qu wei di cheng yu :cheng yu di han yi, lai yuan he yong fa / Wei, Lian.; Wei, Ne.
PL1275 .C5 Practical Chinese letter writing / Chinn, Dian Wen K.,
PL1277 .C5 I hsueh kai lun, Zhang, Zhenyou,
PL1277 .L6 Ying Han fan yi li lun yu ji qiao / Lu, Dianyang.
PL1277 .L6 Ying Han fan yi li lun yu ji qiao. Lu, Tianyang.
PL1277 .N6 Rōkitsudai genkai / Keijō Teikoku Daigakuhōbungakubu.
PL1279 .L84 1979 Tang Song ci ding lu / Long, Yusheng,
PL1279 .S56 1979 Zeng guang Shi yun quan bi / Tang, Wenlu,
PL1279 .W35 Shi yun da ci dian / Wang, Kai.
PL1281 .C35 Han zi qian shuo / Jiang, Zhou.
PL1281 .C4943 Wen shi / Zhang, Taiyan,
PL1281 .C65 Shuo wen tong xun ding sheng / Zhu, Junsheng,; Zhu, Jingyong.
PL1281 .H8 1963 Shuo wen jie zi zhu. Duan, Yucai,
PL1281 .H812 Shuo wen jie zi zhu / Duan, Yucai,
PL1281 .H813 Shuo wen jie zi :[30 juan] : fu jiao kan ji 30 juan. Xu, Shen,; Yao, Jinyuan.
PL1281 .H814 說文解字 :fu jian zi / Xu, Shen,; Xu, Xuan,
PL1281.H83 C58 1975 Shuo wen tong xun ding sheng :18 juan, jian yun 1 juan : fu Shuo ya 19 pian, Gu jin yun zhun 1 juan : [fu suo yin / Zhu, Junsheng,
PL1281.H83 L77 Shuo wen zheng bu ; Zhuan zhu shi yi / Lu, Shixian,; Lu, Shixian,
PL1281.H83 L8 Shuo wen Duan zhu zhi li / Lü, Jingxian.; Duan, Yucai,
PL1281.H83 M26 說文解字硏究法 / Ma, Xulun,
PL1281.H83 M32 Shuo wen jie zi yin qun shu kao :[2 juan] / Ma, Zonghuo,; Xu, Shen,
PL1281.H83 T83 1980 Ju du tao yin ben Shuo wen jie zi zhu / Duan, Yucai,; Xu, Shen,Niu, Shuyu,
PL1281 .K3 Zōho Jigen / Kanno, Dōmei,
PL1281 .K324 1964 Zhongguo zi li, Yi ming, Zhongguo wen zi xue da quan / Gao, Hongjin,
PL1281 .K37 Loan characters in pre-Han texts. Karlgren, Bernhard.
PL1281 .K8 1972 Liu shu bian zheng / Gong, Yingde,
PL1281 .L511 Zhongguo wen zi xue, Liang, Donghan.
PL1281 .L512 Wen zi xue gai shuo / Lin, Yin,
PL1281 .L52 六書音均表 / Duan, Yucai,; Duan, Yucai,Ma, Shouling,
PL1281 .L548 1984 Mei ri yi zi / Lin, Li,; Zhonghua dian shi tai (Taipei, Taiwan).
PL1281 .L8 1970 Zi li lüe shuo / Lü, Simian,
PL1281 .S55 1978 Zhongguo wen zi lun cong / Shi, Zongzhou.
PL1281 .T4 中國文字結構選解 / Deng, He.
PL1281 .T5 1968 中國文字叢釋 / Tian, Qianjun.
PL1281 .T87 1972 Wen zi xue gang mu, Du, Xuezhi.
PL1281 .T89 文字學論叢, Du, Xuezhi.
PL1281 .V5 Zhonghua zi yuan, Li, Jingzhai,
PL1281 .W27 Wen zi xue gai lun / Wang, Guozhen.
PL1281 .W3 1966 文字學概論 / Wang, Guo-zhen,
PL1281 .W3 Wen zi meng qiu / Wang, Yun,
PL1281 .W317 1972 Jin zi jie pou, Wang, Youzong.
PL1281 .W321 Shuo wen shi li / Wang, Yun,
PL1281 .W322 說文釋例 / Wang, Yun,
PL1281 .Y3 Gu shu nan zi shi li / Yang, Sheng.
PL1291 .H6 1971 Xun gu xue yin lun / He, Zhongying.
PL1291 .H78 1970 訓詁學 / Xu, Shantong.
PL1291 .I53 1979 Xun gu xue gai lun / Qi, Peirong.; Guang wen shu ju (Taipei, Taiwan)
PL1291 .L5 漢語釋詞論文集 / Li, Jinxi,
PL1291 .L55 訓詁學槪要 / Lin, Yin,
PL1291 .T8 1970 Xun gu xue gang mu / Du, Xuezhi.
PL1291 .W29 1970 經傳釋詞 :[10 chuan] / Wang, Yinzhi,
PL1291 .Y36 2002 Yao wen jiao zi he ding ben 2001 /
PL1301 .C35 Comprehensive Chinese thesaurus.
PL1301 .H752 Duo yi ci fan yi ci pian yi ci / Xu, Ming.
PL1301 .L472 1987 同義反義成語詞典 / Lin, Yushan.
PL1301 .W3 Students’ vocabulary of thesaurus. Wang, Tze-po.
PL1311 .H752 Tong yin ci tong xing ci tong yi ci / Xu, Ming,
PL1313 .L5 1979 Shih yung pʻo yin tzu tien. Lin, Songpei.
PL1361 .L8 1957 汉語的构詞法 / Lu, Zhiwei,
PL1411 .L482 1980 Zhongguo gu dai de zi dian / Liu, Yeqiu.
PL1411 .W29 1972 Si jiao hao ma jian zi fa,fu jian zi biao, Wang, Yunwu,
PL1420 . C56 1982 Chong bian guo yu ci dian / Jiao you bu.
PL1420 H35 1972 Han yu ci dian :jian ben.
PL1420 T86 1973 Ci hai / Taiwan Zhonghua shu ju.
PL1420 .C43 New dictionary of the Chinese language, Chung, Wen-chiang.
PL1420 .C4651 古今正俗字詁 / Zheng, Shi.
PL1420 .C47 1985 中文大辭典 / Zhang, Qiyun,Lin, Yin,Gao, Ming,; Zhong wen da ci dian bian zuan wei yuan hui.
PL1420 .C523 辭通 / Zhu, Qifeng,
PL1420 .C524 1915 Zhong hua da zi dian.Zhong hua dictionary. Xu, Yuan’gao,; Taiwan Zhonghua shu ju.
PL1420 .C524 1915 縮本中華大字典 / Xu, Yuan’gao,
PL1420 .C5248 Xian dai Han you ci dian.Xiandai Hanyu cidian. Zhongguo ke xue yuan.
PL1420 .C53 1959 辭庫 / Xin lu shu ju.Bai cheng shu dian.
PL1420 .C53 Modern dictionary of Chinese language. Chang, Yi-chu.
PL1420 .C65 The comprehensive dictionary of Chinese character index / Liu, Daren,
PL1420 .C89 Zhonghua guo you da ci dian /
PL1420 .F8 聯綿字典 / Fu, Dingyi.
PL1420 .F8 聯緜字典 / Fu, Dingyi.
PL1420.G35 T53 1987 改變一生的思考法 / Ban, Shangzhao,; Tian, Daming,
PL1420 .G46 Gakushū shin kanwa jiten. Genkaisha.
PL1420 .H35 Han yu ci dian :jian ben / Zhongguo da ci dian bian zuan chu.
PL1420 .H7 中國成語大辭典 / Xiong, Guangyi.
PL1420 .H795 1971 新华字典 :Han yu pin yin zi mu yin xu pai lie (fu si jiao hao ma jian zi biao) = Xinhua zidian / Xin hua ci shu she.; Shang wu yin shu guan.
PL1420 .H7972 1988 新编汉语词典 / Li, Guoyan.
PL1420 .H82 1986 Zhongguo cheng yu da ci dian / Xiong, Guangyi.; Zhang, Jing.
PL1420 .I86 1965 Ci hai.Chinese encyclopedic dictionary. Shu, Xincheng,; Taiwan Zhonghua shu ju.
PL1420 .K3 1967 Dian ban Kangxi zi dian.
PL1420.K34 W24 Zi dian kao zheng, Wang, Yinzhi,
PL1420 .K35 1987 Cheng chung hsing yin i tsung ho ta tzu tien / Gao, Shufan.
PL1420 .K35 [Cheng Chung comprehensive derivation-pronunciation-definition dictionary of the Chinese language] Gao, Shufan,
PL1420 .K5 Composition dictionary of the Chinese language. King, Shih-ru.
PL1420 .K828 1974 Kuo min tzu tien. Chang, Ch\i-yün.Lin, Yin,Ch\en, Hsin-hsiung,
PL1420 .K84 1981 Guo you ri bao zi dian / He, Rong,
PL1420 .K85 1971 Guo yu ci dian / Wang, Yi,; Zhongguo da ci dian bian zuan chu.
PL1420 .K85 1971 Guo yu ci dian :jie ben / Zhongguo da ci dian bian zuan chu.
PL1420 .K85 Guo yu ci dian / China.
PL1420 .M5 A dictionary of five styles of Chinese characters. Mekaku Rojin.
PL1420 .P488 1987 Biao zhun guo zi xiao xue sheng ci dian / Huang, Deshi.Ke, Xuntian.Xie, Maoxuan.
PL1420 .T5 1957 Ding zheng Kangxi zi dian.
PL1420 .T86 1978 Ci hai Taiwan Zhonghua shu ju.
PL1420 .T9 辭源 / Fang, Yi.
PL1420 .W342 Wang Yunwu xing ci dian / Wang, Yunwu,
PL1420 .X526 2013 现代汉语词典 =Xiandai hanyu cidian / Zhongguo she hui ke xue yuan.
PL1420 .X55 最新漢和辞典 /
PL1420 .Y3 Kangxi zi dian :[42 juan fu zhuan zi pu 1 juan] / Zhang, Yushu,Wang, Yinzhi,
PL1420.Y67 J5 1987 悠然自得過一生 / National Enquirer.Ji, Yuhua.
PL1420 .Z86 1987 做個有主張的人 / Ai bo ti; Alberti, Robert E.Zhang, Chunhua,
PL1425 .M6 大漢和辭典 / Morohashi, Tetsuji,
PL1425 .S53 Gendai chūnichi jiten / Kōsaka, Jun’ichi,Ōta, Tatsuo,
PL1455 .C574 Concise dictionary of spoken Chinese =Guo yu zi dian / Chao, Yuen Ren,; Yang, Liansheng,
PL1455 .G622 Trindex :an index to three dictionaries, Giles’ Chinese-English dictionary, Kʻang Hsi tzu tien, Pʻei wen yun fu, in which are listed the 13,848 characters of Giles’ dictionary, arranged in numerical sequence according to the Kuei hsieh system of converting characters into numerals devised by the editors of the Harvard-Yenching Institute Sinological index series … / Nash, Vernon.; Giles, Herbert Allen,Kangxi,
PL1455 .H4 1953 An English-Chinese dictionary of Peking colloquial / Hillier, Walter,; Backhouse, E.Barton, Sidney,
PL1455 .H77 Dictionary of simplified Chinese, Hsia, Ronald.; Penn, Peter.
PL1455 .L638 1979 遠東英漢大辭典 =Far East English-Chinese dictionary / Shi, Qiu,
PL1455 .N58 1989 Niujin gao ji Ying Ying Ying Han shuang jie ci dian =Oxford advanced learner’s dictionary of current English / Zhang, Fangjie.Hornby, Albert Sydney.
PL1455 .S8 1958 Chʻu chi Chung Ying kuo yü tzu tien.Chujyi Jong-Ing gwoyeu tzyhdean. Simon, Walter,
PL1455 .U514 Chinese-Mandarin consolidated vocabulary and index notes. Defense Language Institute (U.S.).
PL1455 .U55 Dictionary of spoken Chinese :Chinese-English, English-Chinese / United States.; United States.
PL1455 .W3 Modern English handbook.
PL1455 .W3 Wan yong Ying wen shou ce / Wu, Chengda.
PL1455 .W35 Mandarin Chinese dictionary :Chinese-English / Wang, Fangyu,; Seton Hall University.
PL1455 .W351 Mandarin Chinese dictionary;English-Chinese, Wang, Fangyu,
PL1455 .Y3 1973 IFEL vocabulary of spoken Chinese / Yale University.; Huang, Parker Po-fei,; Yale University.
PL1469 .E5 1936 Genji sokkai sōsho daijiten / Endō, Sukeyuki.
PL1469 .K8 1961 Li bian[8 juan] Gu, Aiji.
PL1469 .S5 草字彙, Shi, Liang,
PL1469 .S5 草字彙 / Shi, Liang,
PL1469 .T73 Zhonghua cao shu zhuan shu da zi dian / Zang, Zhenbai.
PL1469 .T75 Cao shu da zi dian. Yi wen yin shu guan.
PL1481.W3 S7 One thousand Chinese characters with literary glosses / Stimson, Hugh M.; Wang, Fangyu,
PL1489 .B6 Book of Romans :vocabulary and sentence structure / Taibei yu wen xue yuan.; Taibei yu wen xue yuan.
PL1489 .F37 Chinese characters easily confused / Fenn, Henry C.
PL1489 .H75 新編對相四言 =Fifteenth century illustrated Chinese primer. Goodrich, L. Carrington
PL1489 .K3 Cuo bie zi shou ce / Gao, Zheng.
PL1489 .K4 Minimum vocabularies of written Chinese / Kennedy, George A.
PL1489 .K8 Guo min xue jiao chang yong zi hui yan jiu / Guo li bian yi guan,; Huang, Jianhou,
PL1489 .O8 Out of the blue :Wade-Giles romanization. Yale University.
PL1489 .W3 Kango sanzen jōyōshihyō / Waseda Daigaku.
PL1489 .Y25 Ci quan. Yang, Shuda,; Fang, Yi.; Taiwan shang wu yin shu guan.
PL1495 .K89 1981 Guo yu ri bao wai lai yu ci dian / Guo yu ri bao chu ban bu.
PL1495 .L58 1972 Shi yu ci ji shi / Liu, Guangyi.
PL1497 .C523 1961 中華成語詞典 / Zhonghua shu ju.
PL1497 .C54 Zhong gu ci yu kao shi / Qu, Shouyue.
PL1497 .C54 Zhong gu ci yu kao shi xu bian / Qu, Shouyue.
PL1497 .F8 方言詞例釋 / Fu, Chaoyang.; Xianggang Zhongguo yu wen xue she.
PL1497 .H35 Hanyu chengyu xiao-cidian :Han yu zheng yu xiao ci dian = [little dictionary of Chinese idiomatic phrases / Beijing da xue.; Wei, Jian’gong.
PL1497 .I15 1969 Common hospital and medical terms in Mandarin and Taiwanese Hokkien / Taibei yu wen xue yuan.
PL1497 .L44 1976 怎样使用词语 :Han yu ci hui xue xi / Li, Xingjian.; Liu, Shuxin.
PL1497 .M5 Min Jing su yu ci shu ji cheng / Nagasawa, Kikuya,
PL1497 .P46 1986 Cheng yu gu shi =Stories from classical allusions. Peng, Minghui.; Tan, Xingjian.Yang, Ensheng.
PL1497 .P8 Pu tong hua ri chang yong ci lian xi =Putonghua richang yongci lianxi / Pu tong hua yu yin yan jiu ban.
PL1497 .W8 Han Ying liang qian Zhongguo su yu xuan / Wu, C. K.; Wu, K. S.
PL1498 .C43 1984 Chang yong guo zi biao zhun zi ti biao :(ding zheng ben) / China (Republic : 1949- ).
PL1498 .H76 1986 现代汉语频率词典 =Xiandai Hanyu pinlü cidian / Beijing yu yan xue yuan.
PL1510 .F3 方言与普通話集刊 :Fangyan yu putonghua jikan / Wen zi gai ge chu ban she.
PL1510 .Y3 Fang yan jiao jian / Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
PL1510.Y33 .M3 Fang yan jiao shi / Ma, Guangyu.; Yang, Xiong,
PL1601 .H86 1954 (常用)北方口語簡釋 / Hujun.
PL1611 .E4 The Lungtu dialect :a descriptive and historical study of a south Chinese idiom / Egerod, Søren.
PL1703 .C49 Hokkien (Amoy) for beginners :Learning Hokkien (Amoy) through self-taught word-for-word method, with characters, pronunciation, tone and combinations / Chiang, Ker Chiu.
PL1705 .T35 1969 Tai yu fa yin =Pronunciation drills for Taiwanese Hokkien. Taibei yu wen xue yuan.
PL1731 .F4 1962 Guangzhou yin zi hui :fu bu shou jian zi biao, bu shen jian zi biao / Feng, Siyu.; Feng, Siyu,
PL1733 .C49 Cantonese for beginners Chiang, Ker Chiu.
PL1733 .H8 1973 Speak Cantonese. Huang, Parker Po-fei,
PL1733 .H8 Speak Cantonese Huang, Parker Po-fei,; Kok, Gerard P.
PL1733 .H8  Exer. Speak Cantonese. Exercise book. Huang, Parker Po-fei,; Kok, Gerard P.,
PL1733 .H8 Text Character text for Speak Cantonese / Huang, Parker Po-fei,; Kok, Gerard P.Huang, Parker Po-fei,
PL1733 .Y565 2001 Intermediate Cantonese :a grammar and workbook / Yip, Virginia,; Matthews, Stephen,
PL1736 .C48 A practical English-Cantonese dictionary. Chiang, Ker Chiu.
PL1822 .T3 Han zi du ben / Chen, Liying (Xie)
PL1831 .T8 A descriptive study of the Tsou language, Formosa / Dong, Tonghe,
PL1853 .C48 1954 Hakka for beginners :(word for word method) / Chong, Peter.
PL1859 .H314 客家語基礎語彙集 / Hashimoto, Mantarō J.; Tōkyō Gaikuko Daigaku.
PL1859 .H314 index 客家語基礎語彙索引 / Hashimoto, Mantarō Joseph,; Tōkyō Gaikokugo Daigaku.
PL1859 .M3 English-Hakka dictionary =Ying Ke zi dian / Man, Siqian.
PL2121 .L5 潮州方言 / Li, Yongming,
PL2203 .J42 文學和語文 / Ren, Zhuoxuan,
PL2245 .F4 古文通論 / Feng, Shugeng.; Jin, Renqian.
PL2245 .T5 Wei Jin yin yun yan jiu =Chinese phonology of the Wei Jin period : Reconstruction of the finals as reflected in poetry / Ding, Bangxin.; Zhong yang yan jiu yuan.
PL2250 .H5 新月.
PL2250 .H94 學文.
PL2257 .C5 1973 Shi ci qu yu ci hui shi / Zhang, Xiang,
PL2257 .H8 1971 Jin Yuan bei qu yu hui zhi yan jiu / Huang, Lizhen,
PL2257 .L8 Xiao shuo ci yu hui shi / Taiwan Zhonghua shu ju.
PL2258 .C45 文學研究之原理 / Chen, Anren,
PL2258 .C462 古書讀校法 / Chen, Zhongfan,
PL2258 .M34 Gu wen ci lüe / Mei, Zengliang,
PL2258 .S8 古書讀法略例 / Sun, Deqian,
PL2261 .C45 1970 Dong shu du shu ji :[21 juan] / Chen, Li,
PL2261 .K3 1969 Wei jing kao / Kang, Youwei,
PL2261 .K3 新學偽經考 :[14 juan]. Kang, Youwei,
PL2261 .L45 Gu shu zhen wei ji qi nian dai / Liang, Qichao,
PL2261.L483 W27 1981 Wen xin diao long wen lun shu yu xi lun / Wang, Jinling.
PL2261 .W4 偽書考五種. 清代禁書知見錄 / Sun, Yaoqing.
PL2261 .Y3 Gu jin wei shu kao / Yao, Jiheng,
PL2262 .C3 1971 Wei shu tong kao / Zhang, Xincheng.
PL2262 .C3 偽書通考 / Zhang, Xincheng.
PL2262 .C48 中國文學批評論集 / Zhu, Dongrun,
PL2262 .C557 1970 Kuang miu zheng su jiao zhu / Qin, Xuanzhi.
PL2262 .C558 1972 Wen yan yu bai hua / Zhou, Shaoxian.
PL2262 .C6 Zhongguo wen xue pi ping jia yu wen xue pi ping / Zhu, Dongrun.
PL2262 .F4 Zhongguo wen xue de liu pai / Feng, Mingzhi,
PL2262 .H63 1981 Xun gu xue dao lun / He, Zongzhou.
PL2262 .H81 中國訓詁學史 / Hu, Pu’an,
PL2262 .H83 1968 Jiao chou xue / Hu, Pu’an,; Hu, Daojing.
PL2262 .J53 1969 Jiao chou xue shi / Jiang, Yuanqing.
PL2262 .L14 1966 周秦兩漢文學批評史 / Luo, Genze,
PL2262 .L613 Zhongguo wen xue pi ping shi, Luo, Genze,
PL2262 .L616 1972 Sui Tang wen xue pi ping shi / Luo, Genze,
PL2262 .L62 1972 Wei Jin liu chao wen xue pi ping shi / Luo, Genze,
PL2262 .W27 中國文學批評論文集 / Wang, Huanbiao.; Ye, Chucang,
PL2262.2 .C52 1987 七十五年文學批評選 / Chen, Xinghui.
PL2263 .C45 Han Wei Liu chao bai san jia ji ti ci zhu / Zhang, Pu,
PL2263 .L5 1972 Wen xin diao long[10 juan] Liu, Xie,; Huang, Shulin,
PL2263 .L532 Wen xin diao long xin shu fu tong jian. Wang, Liqi.; Liu, Xie,; Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
PL2263 .L533 Wen xin diao long jiao ju, Liu, Xie,; Huang, Shulin,Li, Xiang,Yang, Mingzhao.
PL2263 .L534 文心雕龍注 :[10 juan] / Liu, Xie,; Huang, Shulin,Ji, Yun,
PL2263.L54 C5 1971 Wen xin diao long zhu ding / Zhang, Lizhai.; Liu, Xie,
PL2263.L54 C5 文心雕龍註訂 / Zhang, Lizhai.; Liu, Xie,
PL2263.L54 C53 1972 Wen xin diao long tong shi / Zhang, Yan,
PL2263.L54 L5 Wen xin diao long jiao shi / Liu, Yongji.
PL2263.L54 W4 文心雕龍硏究論文集 Hui wen ge shu dian.
PL2263.L54 W44 Wen xin diao long lun wen ji / Liu, Xie,; Mu duo bian ji shi.
PL2263 .W8 1973 涵芬樓文談, Wu, Zengqi,
PL2264 .C42 Zhongguo wen xue shi xin bian / Zhang, Changgong.
PL2264 .C423 Zhongguo pian wen fa zhan shi / Zhang, Renqing,
PL2264 .C442 Zhong guo wen xue lun ji / Zheng, Zhenduo,
PL2264 .C442 Zhongguo wen xue lun ji / Zheng, Zhenduo,
PL2264 .C44262 Zhongguo wen hua wen lun yu shi xue / Cheng, Zhaoxiong.
PL2264 .C449 1971 Xian dai Zhongguo wen xue shi :fu: Qian Jibo zi zhuan / Qian, Jibo,
PL2264 .C4497 古籍叢考 / Jin, Dejian.
PL2264 .C47 Zhongguo wen xue pi ping shi da gang Zhu, Dongrun.; Taiwan kai ming shu dian.
PL2264 .C48 Cha tu ben Zhongguo wen xue shi / Zheng, Zhenduo,
PL2264 .C48 插圖本中國文學史 / Zheng, Zhenduo,
PL2264 .C485 中國文學研究 / Zheng, Zhenduo,
PL2264 .C495 中国文学史 / Zhongguo she hui ke xue yuüan.
PL2264 .C54 Ban ben yu shu ji / Zhou, Yueran,
PL2264 .C58 中國文學史論集 / Zhang, Qiyun.
PL2264 .C581 Zhongguo wen xue shi jian hua / Qin, Huaibi.
PL2264 .C582 中国古典文学参考資料 / Jiangxi Sheng jiao shi han shou xue xiao.
PL2264 .C64 1972 中國文學史類編 / Chu, Bosi.
PL2264 .F78 中國文學欣賞舉隅 / Fu, Gengsheng.
PL2264 .H7 Zhongguo da wen xue shi / Xie, Wuliang.
PL2264 .H77 1971 Zhongguo wen xue shi xuan li / Hu, Shi,
PL2264 .H8 Zhongguo wen xue shi gai yao. Hu, Huaichen,
PL2264 .H83 Zhongguo wen xue shi lun / Hua, Zhonglin.
PL2264 .L515 Zhongguo wen xue liu bian shi / Li, Yuegang,
PL2264 .L516 Zhongguo wen xue shi Li, Yuegang.
PL2264 .L5313 1979 Zhongguo wen xue xin lun / Liu, Zhonghe.
PL2264 .L544 Zhongguo wen xue fa da shi / Taiwan Zhonghua shu ju.
PL2264 .M42 1980 中國文學史(第三版)(精) / Mengyao,
PL2264 .P452 Yi wen zhang gu xu tan Peng, Guodong.
PL2264 .T39 1969 國故新探 / Tang, Yue,
PL2264 .T72 Zhongguo wen yi si chao / Cai, Zhenghua,
PL2264 .W78 1970 Tongcheng Wu shi gu wen fa, Wu, Kaisheng,; Li, Gangji,
PL2264 .Y26 Zhongguo wen xue za lun / Yang, Honglie,
PL2264 .Y28 論文藝運動與社會運動, Yang, Hui,
PL2264 .Y33 1986 中國文學史提要 / Yang, Dazhi,
PL2264 .Y33 Zhongguo wen xue shi ti yao / Yang, Dazhi.
PL2264 .Y4 1980 Zhongguo wen xue shi / Ye, Qingbing.
PL2264 .Y5 英美學人論中國古典文學 / Hong Kong.
PL2265 .T3 Literary debates in modern China, 1918-1937. Tagore, Amitendranath,
PL2268 .A5515 Zhongguo wen xue gai shuo / Aoki, Masaru,; Sui, Shusen,
PL2268 .K61 Shina bungakushi kō / Kojima, Kenkichirō,
PL2268 .K6215 Zhongguo wen xue tong lun / Kojima, Kenkichirō,; Sun, Lianggong,
PL2268.M19 C42 1980 Zhongguo wen xue gai lun / Maeno, Naoaki,; Hong, Shunlong.
PL2268 .S5912 Zhongguo wen xue gai lun / Shionoya, On,; Sun, Lianggong,
PL2268 .T6 Chūgoku no meicho :kuraishi hakushi kanreki kinen / Tōkyō Daigakuchūgoku Bungaku Kenkyūshitsu.
PL2272 .K8 Zhongguo wen xue jian shu, Gu, Shirong.
PL2272.5 .C3 1972 Zhongguo wen xue yu si xiang san lun / Zhang, Jian,
PL2272.5 .C53817 中國古典文學論文精選叢刋. Zeng, Yongyi,Chen, Fangying,
PL2272.5 .C5386 1985 Zhongguo gu dian wen xue pi ping lun ji / Ye, Qingbing.Wu, Hongyi.
PL2272.5 .C53943 中國歷代文論選 / Guo, Shaoyu,Wang, Wensheng.
PL2272.5 .C5423 1985 中國古典文學論文精選叢刊. Zhang, Jian.
PL2272.5 .H3 漢學論文集 / Huang, Jinhong.; Danjiang wen li xue yuan.
PL2272.5 .H8 1970 Zhongguo gu dian wen yi lun cong / Huang, Zhaoxian.
PL2272.5 .K6 1970 Yi xie wen xue guan dian ji qi kao cha / Ke, Qingming.
PL2272.5 .K776 1984 Zhongguo yi wen yu min su / Guo, Licheng.
PL2272.5 .T738 1985 Wen hsüeh ti che ssu / Tseng, Chao-hsü.
PL2277 .C25 魏晉南北朝文學家 Zhang, Jiang.
PL2277 .C5 列朝詩集小傳 / Qian, Qianyi,; Chen, Jisheng,
PL2277 .C51 1967 兩宋詞人小傳 / Ji, Hao,
PL2277 .H772 Tang yin gui qian :[33 juan]. Hu, Zhenheng,
PL2277 .H8 Zhongguo li dai jiu shi ren, Huang, Ruhui.
PL2277 .H81 Xian dai Zhongguo zuo jia jian ying / Huang, Jundong,
PL2277 .K84 现代中囯作家书信 / Kong, Lingjing,
PL2277 .K85 1984 Li shi zhong de yi zhan deng / Gong, Pengcheng.
PL2277 .S9 1953 元曲家攷畧 / Sun, Kaidi,
PL2277 .T26 1971 中國文學家大辭典 / Tan, Zhengbi.
PL2277 .T3 淸學案小識 / Tang, Jian,
PL2277 .T75 Tso chia lun / Mao, Dun,
PL2277 .W28 Zhongguo shi ren xin lun / Wang, Shizhao.
PL2277 .W3 中國文人新論 =From Confucius to Hu Shi, Wang, Shizhao.
PL2277 .Y341 中國學術家列傳. Yang, Yinshen,
PL2277 .Y35 中國文學家列傳, Yang, Yinshen,
PL2277 .Y361 Xian dai zuo jia lun, Yao, Nailin.
PL2277 .Y525 2007 忆旧 / Hu, Shi,Yan, Hua
PL2277 .Y8 Zhongguo da wen xue jia / Yu, Simu.
PL2278 .N5 中國女作家書簡 / Ai, Mei.
PL2281 .F8 1972 Xian Qin wen xue / You, Guo’en,
PL2281 .P51 1972 經學歷史 / Pi, Xirui,
PL2283 .C4 1969 漢魏六朝文學 / Chen, Zhongfan,
PL2283 .L5 1958 中國中古文學史 / Liu, Shipei,
PL2283 .L51 Han Wei Liu chao zhuan jia wen yan jiu / Liu, Shipei,
PL2284 .L5 1973 Shang gu Qin Han wen xue shi / Liu, Cunren.
PL2284 .P4 Xian Qin wen xue shi can kao zi liao, Beijing da xue.Beijing da xue.
PL2285 .L8 San’guo Jin Nan Bei chao wen xuan. Ye, Chucang,
PL2286 .P4 1973 Wei Jin Nan Bei chao wen xue shi can kao zi liao / Beijing da xue.
PL2293 .S9 1969 遼金元文學 / Su, Xuelin,
PL2297 .A55 清代文學評論史 / Aoki, Masaru,
PL2297 .C5 1972 Qing dai wen xue Zhang, Zongxiang.
PL2297 .L5 Qing dai Xu xue kao / Lin, Mingbo.
PL2297 .L55 Tong cheng wen xue yuan yuan gao ; Tong cheng wen xue zhuan shu kao / Liu, Shengmu.
PL2302 .K8 1971 Zhongguo de wen yi fu xing / Gu, Yiqiao,
PL2302 .L48 現代中國文學史話 / Liu, Xinhuang.
PL2302 .L49 現代中國文學評論選集 / Lau, Joseph S. M.,
PL2302 .L5 1957 Zhongguo xin wen xue shi chu gao / Liu, Shousong.
PL2302 .L5 1979 Zhongguo xin wen xue shi chu gao / Liu, Shousong,
PL2302 .T76 中國新文學史講話 / Cai, Yi.
PL2303 .C357 1984 Ren xing yu “kang yi wen xue” / Zhang, Zizhang.
PL2303 .C4922 中国现代文学史 / Zhong nan qi yuan xiao.
PL2303 .C54 Zhongguo dang dai wen xue zuo pin xuan jiang /
PL2303 .H67 Xin wen xue de chuan tong / Hsia, Chih-tsing,
PL2303 .W3 Zhong gong de wen yi zheng feng / Wang, Zhangling.
PL2303 .W3397 2013 Modernity with a cold war face :reimagining the nation in Chinese literature across the 1949 divide / Wang, Xiaojue,
PL2303 .W465 文学运动史料选 / Beijing da xue.
PL2306 .C5 Shi pin zhu / Chen, Yanjie.; Zhong, Rong,
PL2306 .F3 1969 Zhongguo shi xue tong lun / Fan, Kuang.
PL2306 .H6 1971 Li dai shi hua / He, Wenhuan,
PL2306 .W4 1972 Shi ren you xie :[21 juan] / Wei, Qingzhi,
PL2306 .W4 Shi ren yu xie / Wei, Qingzhi,
PL2306 .W8 歷代詩話 :[80 juan] / Wu, Jingxu,
PL2307 K84 1980 Zhongguo shi de shen yun ge diao ji xing ling shuo / Guo, Shaoyu,; Guo, Shaoyu,Guo, Shaoyu,
PL2307 .A35 1980 Shi lun =On poetry / Ai, Qing,; Lau Kin-chi.
PL2307 .C43 1956 中國詩詞演進史 / Ji, Zhe.
PL2307 .C563 1971 Qing shi hua / Ding, Fubao,Wang, Fuzhi,
PL2307 .C563 1971 清詩話 / Ding, Fu-bao.
PL2307 .C566  1977 古今詩談 / Wang, Yunwu,
PL2307 .C567 1971 楊柳詩話, Zhuo, Meng’an,
PL2307 .C574 詩論分類纂要, Zhu, Rensheng,
PL2307 .H813 1982 Zhongguo san da shi ren xin lun / Huang, Guobin.; Shi feng she (Hong Kong, China)
PL2307 .K3 Wu chao shi ping / Gao, Yuetian.
PL2307 .L45 Shi de yi shu / Li, Guangtian,
PL2307 .L5 1968 Zhongguo yun wen gai lun / Liang, Qixun,
PL2307 .S3 Zhongguo yun wen shi / Sawada, Sōsei.
PL2307 .S5 Zhongguo wen xue xin shang / She, Xueman.
PL2307 .S7 Shi pin ji jie / Guo, Shaoyu,; Sikong, Tu,Yuan, Mei,Guo, Shaoyu,
PL2307 .S8912 1972 中國詩論史 / Suzuki, Torao,
PL2307 .W3 中國詩歌發展講話. Wang, Yao.
PL2307 .Y375 1980 Wan ming xuan ai du shi / Ye, Qingbing.
PL2307 .Y6 Chūgoku shishi. Yoshikawa, Kōjirō,Takahashi, Kazumi,
PL2308 .C45 1984 Oubo shi hua / Zhang, Mengji.
PL2308 .C587 1985 Zhongguo gu dian shi ge lun ji / Zheng, Qian,Fang, Yu,
PL2308 .L493 1984 Shi xin yu guo hun / Li, Ruiteng.
PL2308 .P4 1971 詩的鑑賞 / Peng, Bangzhen,
PL2308 .Y3 1970 中國詩學大綱 / Yang, Honglie,
PL2308 .Y46 1983 Ku tien shih wen lun tsʻung / Yen, Kun-yang.
PL2309.F8 L5 楹聯叢話,12 juan xu hua 4 juan san hua 2 juan xu mu 1 juan, Liang, Zhangju,
PL2309.F9 C25 Qi shi jia fu chao :6 juan / Zhang, Huiyan,
PL2311 .C45 Shi yan zhi bian, Zhu, Ziqing,
PL2313 .L5 1971 漢魏南北朝樂府 / Li, Chunsheng.
PL2314 .F3 Han shi yan jiu / Fang, Zushen.
PL2319.Y8 H8 漢魏樂府風箋 / Huang, Jie,
PL2321 .C42 1972 唐宋詩詞研究 / Zhang, Jingwen,
PL2321 .H8 1972 Tang shi yan jiu, Hu, Yunyi.
PL2321 .H8 唐詩研究 / Hu, Yunyi.
PL2321 .L499 1982 Tang shi di zi wei /
PL2321 .L5 Tang shi lun wen ji / Liu, Kaiyang.
PL2321 .S8 1970 唐詩槪論 / Su, Xuelin,
PL2321 .T3231 1983 Tang shi / Chen, Zhaoqi.Zhang, Zhaokai.; Hua yi shu ju.
PL2321.W812 1980 唐詩四季 / Wu, Jingxiong,; Xu Chengbin.
PL2321 .W812 2003 Tang shi si ji / Wu, Jingxiong,; Xu, Chengbin,
PL2321 .Y3 Tang dai shi xue Yang, Qigao.; Zheng zhong shu ju.
PL2323 .H8 Song shi yan jiu / Hu, Yunyi.
PL2323 .H8 宋詩研究 / Hu, Yunyi.
PL2323 .L54 1971 Song shi ji shi / Li, E,
PL2324 .Y68142 1986 Yuan Ming shi gai shuo / Yoshikawa, Kōjirō,; Zheng, Qingmao.
PL2329.H94 A16 Hong Beijiang shi wen ji / Hong, Liangji,
PL2332 .K6 五十年來的中國詩歌 / Ge, Xianning,; Shangguan, Yu,
PL2333 .C5 1971 Xian dai shi de tou ying / Zhang, Mo,
PL2333 .L634 1985 诗的随想录 / Luo, Luo,
PL2336 .C5 Ci qu xin shang / Jiang, Shangxian.
PL2336 .C53 1985 鏡頭中的詞境 / Huang, Qiufang.Fu, Jinfu.
PL2336 .C57 1980 Zhongguo li dai da ci jia / Liu, Zaifu.
PL2336 .H74 1972 Ci diao su yuan / Xia, Jingguan,
PL2336 .J43 Ci qu tong yi.
PL2336 .K85 Huifeng ci / Kuang, Zhouyi,
PL2336 .L8 Ci qu yan jiu / Lu, Jiye,
PL2336 .T7 Ci xue xin lun Cai, Dean.
PL2336 .W3 詞曲史, Wang, Yi,
PL2336 .W34 1961 校注人間詞話 / Xu, Tiaofu,; Wang, Guowei,
PL2336 .W34 1980 Jiao zhu Ren jian ci hua / Xu, Tiaofu,; Wang, Guowei,
PL2336 .W3675 1981 中國詞曲史 / Wang, Yi,
PL2336 .W85 1972 Ci xue tong lun / Wu, Mei,
PL2336 .Y4 Ci fan / Yan, Bindu.
PL2336 .Y5 Ying huan ji shi shi / Han, Suixuan.
PL2336 .Y8 詞筌 / Yu, Yiheng.
PL2336 .Z44 1972 Ci xuan / Zheng, Qian,
PL2338 .Z46 1976 從詩到曲 / Zhengjian.
PL2342 .L5 Nan Tang er zhu ci, Yang chun ji. Li, Jing,; Li, Yu,Feng, Yansi,Xia, Chengtao.
PL2343 .L424 2006 宋詞中的神話特質與運用 / Li, Wenyu.
PL2343 .L493 1982 Song ci meng tai qi / Liu, Yisheng,
PL2343 .S86 1983 Song ci / Zheng, Kun.Chen, Shihou,; Hua yi shu ju.
PL2347 .H6 Lun Qing ci / He, Guangzhong.
PL2354.6 .A5512 1970 南北戲曲源流考 / Aoki, Masaru,
PL2355 .Q53 1981 元明清曲選 / Qian, Nanyang.
PL2355 .T85 1971 Yuan qu / Tong, Fei.
PL2356 .A612 中國近世戲曲史 / Aoki, Masaru,; Wang, Jilu.
PL2357 .C454 中國大陸的戲曲改革, 一九四二-一九六七 / Zhao, Cong.
PL2357 .C551 中國戲曲論集 / Zhou, Yibai.
PL2357 .H78 1968 戲曲叢譚 / Hua, Zhongyan.
PL2357 .L53 Song ge wu ju qu kao / Liu, Yongji.; Fu, Daxing.
PL2357 .T5 1972 中國戲劇發展史略 / Tian, Shilin.; Tian, Shilin.
PL2357 .W25 1971 螾廬曲談 / Wang, Jilie,
PL2357.W3 宋元戲曲考 / Wang, Guowei,
PL2357 .W31 宋元戲曲史 / Wang, Guowei,
PL2357 .W8 1969 Gu qu zhu tan / Wu, Mei,
PL2358 .O8 中國戲曲硏究資料初輯 / Ouyang, Yuqian,
PL2358 .T7 1979 中國古典戯劇論集 / Zeng, Yongyi.
PL2358 .T73 1977 Shuo xi qu / Zeng, Yongyi.
PL2358 .W3 Lun qu wu zhong / Wang, Guowei,
PL2358 .Y8 戲劇縱横談 / Yu, Dagang,
PL2362 .W3 南北曲小令譜 / Wang, Jingchang.
PL2384 .C45 元劇俗語方言例釋 / Zhu, Juyi.
PL2384 .H6 Yuan qu gai lun / He, Changqun,
PL2384 .Y312 Quan Yuan za ju chu bian.
PL2384 .Y313 Quan Yuan za ju er bian / Yang, Jialuo.
PL2384 .Y314 全元雜劇三編 / Yang, Jialuo.
PL2384 .Y315 Quan Yuan za ju wai bian / Yang, Jialuo.
PL2384 .Y6 Yuan za ju yan jiu / Yoshikawa, Kōjirō,
PL2386 .L8 1971 Ming Qing xi qu shi, Lu, Jiye,
PL2386 .L8 Ming Qing xi qu shi / Lu, Jiye,
PL2395 .C47 1937 中國散文史 / Chen, Zhu,
PL2395 .C47 1972 Zhongguo san wen shi / Chen, Zhu,; Wang, Yunwu.Fu, Weiping.
PL2395 .H74 1970 Wen ti lun / Xue, Fengchang.
PL2398.D5 W3 1970 Wai jiao shi hua / Wang, Jiahong.; Wang, Yunwu,
PL2398.H5 L5 中國駢文史 / Liu, Linsheng,
PL2402 .C56 1969 Pian wen gai lun / Jin, Juxiang.
PL2410 .J5 1971 焦氏筆乘正續 / Jiao, Hong,
PL2412 .H73 1988 现代散文鉴赏辞典 / Wang, Bin,
PL2415 .C44 銀字集 :za wen ji / Zhao, Jingshen,
PL2415 .C454 1986 珊瑚撑月 :gu dian xiao shuo xin xiang liang / Zheng, Mingli,
PL2415 .C513 A brief history of Chinese fiction [Chung-kuo hsiao shuo shih lüeh, engl.] [Von] Lu Hsun. Lu, Xun.
PL2415 .C53 中國小說史略 / Lu, Xun,; Lu, Xun,
PL2415 .K8 1965 Zhongguo xiao shuo shi liao / Kong, Lingjing,
PL2415 .K8 中國小說史料 / Kong, Lingjing,; Kong, Lingjing.
PL2415 .M28 中國小說史集稿 / Ma, Y. W.
PL2415 .N3413 1977 從中國小說看中國人的思考方式 / Nakano, Miyoko.; Liu, Heshan.
PL2415 .T3 Zhongguo xiao shuo fa da shi / Tan, Zhengbi.
PL2416 .C5 1985 Zhongguo gu dian wen xue lun wen jing xuan cong kan. Yue, Hengjun.Kang, Laixin.
PL2416 .W35 1972 Zhongguo xiao shuo shu ping, Wang, Zhijun.
PL2416 .Y45 1985 古典小說論評 / Ye, Qingbing.
PL2417 .C48 1958 Xiao shuo er tan / Aying,
PL2417 .C55 Xiao shuo jiu wen chao / Wan nian qing shu lang.
PL2417 .L5 古典小說論叢 / Liu, Yeqiu.
PL2417 .M5 Suppl. Ming Qing xiao shuo yan jiu lun wen ji xu bian / Zhongguo yu wen xue she.
PL2443 .H7449 1985 新时期小说百篇评析 / Teng, Yun,Zhang, Xuezheng.
PL2445 .C362 1971 彈詞考證 / Zhao, Jingshen,
PL2445 .C483 Zhongguo su wen xue shi / Zheng, Zhenduo,
PL2445 .C4831 中國俗文學史 / Zheng, Zhenduo,
PL2445 .F4 Zhongguo min jian wen xue jiang hua / Feng, Mingzhi.
PL2445 .L5 宋元明話本研究 Li, Benyao.
PL2445 .L8 1970 Yue fu gu ci kao / Lu, Kanru,
PL2445 .T75 乐府詩研究論文集 / Zuo jia chu ban she.
PL2445.Z4 S6 1980 說俗文學 / Zeng, Yongyi.
PL2446 .C5 Zhongguo ge yao / Zhu, Ziqing,
PL2446 .E25 Asian folklore and social life Monographs. Eberhard, Wolfram.Lu, Tsu-k’uang.
PL2446 .J4 敦煌曲校錄 / Ren, Na,
PL2446 .L8 Yue fu qun zhu :[4 juan] : xu mu. Lu, Jiye,
PL2446 .S92 宋元平話四種.
PL2446 .T83 敦煌變文 / Yang, Jialuo.
PL2446.T833 .C5 1970 敦煌變文述論 / Qiu, Zhenjing.
PL2446 .T85 敦煌變文彙錄 / Zhou, Shaoliang,
PL2446 .W8 1971 Wujin min jian gu shi / Wu, Jiaqing,
PL2446 .Y3 朝野新聲太平樂府 / Yang, Chaoying,Lu, Jiye,
PL2447 .M3 Zhongguo jin shi xue gai yao / Ma, Heng,
PL2447 .P5 Jing xue li shi :fu zhu shi / Pi, Xirui,
PL2447 .Y37 1970 Yu shi[10 juan] Ye, Changchi,
PL2448 C448 1977 金文詁林附錄 / Zhou, Fagao,; Li, Xiaoding,Zhang, Risheng,
PL2448 .C489 1984 Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan. Wu, Che-fu.Wu, Chʻang-lien.Liu, Yü-fen.; Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui.
PL2448 .K8 出土文物二三事, Guo, Mōruo,
PL2448 .L62 Yin xu shu qi qian bian :[8 juan] / Luo, Zhenyu,
PL2448 .L62 Yinxu shu qi / Luo, Zhenyu,
PL2448 .L8 Yin qi lei xuan / Lu, Shixian,
PL2448 .M56 Ming Qing ren ti ba :37 zhong 63 juan / Dong, Qichang,
PL2448 .S5 福氏所藏甲骨文字, Shang, Chengzuo,; Ferguson, John C.
PL2448 .S85 Song ren ti ba :[18 zhong 78 juan] / Yang, Jialuo,
PL2449 .H78 1987 Xiao Niudun wen ku / Liu, Juzu.Wang, Cunli.
PL2450.H73 L42 Zhao Ming wen xuan dong jia wen zi kao, Li, Xi.; Li, Shan,
PL2450 .K8 1971 癸巳存稿 / Yu, Zhengxie,
PL2451.G833 Y36 1978 [大字本]評註古文辭類纂 / Yao, Nai,; Hua zheng shu ju bian ji bu,
PL2451 .Y32 清朝文錄簡編 :[6 juan] / Yao, Chun,; Zhang, Xiang,Zhuang, Qichuan,
PL2451 .Y4 全上古三代秦漢三國六朝文 / Yan, Kejun,; Yan, Kejun,
PL2452 .C472 Zhongguo xin wen xue da xi.
PL2452 .C473 中國新文學大系續編 / Xianggang wen xue yan jiu she.
PL2452 .C5676 Zhongguo gu dai wen xue zuo pin xuan / Shi san suo gao deng yuan xiao gu dai wen xue jiao cai xie zuo hui yi.
PL2452 .E743 1975 Er ya cong shu.
PL2452 .K3 Ming wen hui / Gao, Ming,Yuan, Huanruo.
PL2452 .S75 Si bu cong kan chu bian suo ben.
PL2452 .S75 周易 :shi juan / Wang, Bi,Kong, Anguo,Lu, Deming,Mao, Heng,Zheng, Xuan,
PL2452 .S78  Pt.1 Siming cong shu. Zhang, Shouyong,; Xu xiu Si ku quan shu bian zuan chu.
PL2452 .S93 Yuan wen lei / Su, Tianjue,
PL2452 .Y35 建安七子集 / Yang, Dezhou.Chen, Chaofu.
PL2455 H753 1973 Wen xuan / Xiao, Tong,Li, Shan,
PL2455 .C42 Xian Qin wen xue xuan / Ye, Chucang,Jiang, Boqian.
PL2455 .C4231 1972 Han Wei Liu chao xiao shuo bi ji xuan / Jiang, Yujing.; Jiang, Yujing.
PL2455 .C4232 1972 Tang dai xiao shuo bi ji xuan / Jiang, Yujing,
PL2455 .C48 1981 中國文學史參考資料,
PL2455 .C48 Xiang zhu yu yi Gu wen guan zhi xin bian / Zhao, Cong.Wu, Chengquan,Wu, Dazhi,
PL2455 .C5 古文品外錄 / Chen, Jiru,
PL2455.F6 F4 Fenghuang cun de zhan gu / Ren ai ji hua quan guo wen yi jie fang wen tuan.Taiwan.
PL2455 .H753 1935 Wen xuan[60 juan Xiao, Tong,; Li, Shan,Hu, Kejia,
PL2455 .H753 1962 Wen xuan zhu / Li, Shan,; Xiao, Tong,
PL2455 .H753 1981 增補六臣註文選 / Li, Shan.Xiao, Tong.
PL2455 .l495 Li shi xu gu wen ci lei zuan / Li, Shuchang,
PL2455 .L5 1957 Zhu yin Gu jin wen xuan zhu / Liang, Rongruo.Fang, Zushen.Zhong, Lusheng.
PL2455 .L6 Xian qin san wen xuan zhu / Luo, Genze,Qi, Faren.
PL2455 .L621 五十年來的中國俗文學 / Lou, Zikuang,; Zhu, Jiefan.
PL2455 .S47 近代散文抄 / Shen, Qiwu.
PL2455 .Y3 Gu wen ci lei zuan zhu / Yao, Nai,; Shi jie shu ju (Taipei, Taiwan).
PL2455 .Y9 Yuan Ming Qing wen xue zuo pin xuan du.
PL2455 .Z36 1977 Han Wei Liu chao wen / Zang, Lihe.
PL2456 .C441 Jia gu xue / Zhu, Fangpu.
PL2456 .H81 Wu shi nian jia gu wen fa xian di zong jie / Hu, Houxuan.
PL2456 .Y395 Jia gu gu wen zi yan jiu / Yan, Yiping.
PL2456 .Y43 美國納爾森美術舘藏甲骨卜辭考釋 / Yan, Yiping.; William Rockhill Nelson Gallery of Art and Mary Atkins Museum of Fine Arts.
PL2457.Y5 C5 Fang Falian mu jia gu bu ci san zhong. Chalfant, F. Herring; Inter Documentation Company AG.
PL2457 .Y5 C55 甲骨集成 / Yan, Yiping.
PL2457.Y5 K8 Yin xu jia gu ke ci de yu fa yan jiu. Guan, Xiechu.; Zhongguo ke xue yuan.
PL2457.Y5 Y4 Jia gu zhui he xin bian / Yan, Yiping.
PL2461. Z6 S55 1992 十三經注疏 :fu jiao kan ji / Ruan, Yuan,; Lu, Xuanxun,
PL2461 .J5 十三经注疏分段標點 / Qiu, Xieyou.; Guo li bian yi guan (China)
PL2461 .J51 十三經註疏補正 / Yang, Jialuo.
PL2461 .L8 Jing zi jie ti / Lü, Simian,
PL2461 .Q65 1971 Duan ju shi san jing jing wen.
PL2461 .Q85 1972 Shi san jing suo yin / Ye, Shengtao,
PL2461 .R4 1977 經籍籑詁 / Ruan, Yuan,
PL2461 .R4 經籍籑詁 Ruan, Yuan,
PL2461 .R92 Tang shi Shi san jing.
PL2461.Z5 N3 Shi san jing yin de / Nan Yue chu ban she.
PL2461.Z6 C5 1967 Xiao san jingXiao jing tong yi, Da shüeh tong yi, Zhong yong tong yi Qiao, Yifan.
PL2461.Z6 C53 1971 Qun jing gai lun / Zhou, Datong.
PL2461.Z6 H8 1968 Xian Qin wen xue xuan zhu / Xiao, Jizong.
PL2461.Z6 L4 The Chinese classics :with a translation, critical and exegetical notes, prolegomena, and copious indexes / Legge, James.
PL2461.Z6 L8 Shi san jing gu zhu. Lu, Guankui.
PL2461.Z6 M8 1970 學術思想論文集 / Mu, Jibo.
PL2461.Z7 C45 中國歷代經籍典 / Zhonghua shu ju.
PL2461.Z7 C5 Jing xue zuan yao, Jiang, Boqian.
PL2461.Z7 C52 Jing zi jiang yi / Cheng, Zhaoxiong.
PL2461.Z7 M3 中國經學史 / Ma, Zonghuo,
PL2461.Z7 M4 Jing xue jue yuan / Meng, Wentong,
PL2461.Z7 T36 2000 近代经学与政治 / Tang, Zhijun.
PL2462 .P5 1969 Jing xue tong lun, Pi, Xirui,
PL2462 .W3 Jing xue tong lun / Wang, Desheng.
PL2462.1.Z6 C5 Liu jing shu wen. Zhang, Yuanfu.
PL2463.Z6 C5 1964 四書集註 / Zhu, Xi,
PL2463.Z6 C53 1969 四書通義 / Jin, Tiqian.
PL2464 .B3 Yi Cheng zhuan / Cheng, Yi,; Zhu, Xi,
PL2464 .C3 1349 覆元至正本易程傳 / Cheng, Yi,
PL2464.Y5 X8 2008 易经之道 / Xu wen sheng.
PL2464.Z6 C517 易全 / Zheng, Manqing,; Yao, Menggu.
PL2464.Z6 C55 易經講話 :fu Yi jing zhi zong he yan jiu, Zhou, Dingheng.
PL2464.Z6 T7 Zhou yi xin jie / Cao, Sheng.
PL2464.Z6 W8 1972 邵子易學 / Wu, Kang,
PL2464.Z6 W8 Zhou yi da gang / Wu, Kang,
PL2464.Z6 Y8 雙劍誃易經新證 / Yu, Xingwu,
PL2464.Z7 K34 兩漢易學史 / Gao, Huaimin.
PL2464.Z7 W8 1970 Zhou yi da gang, Wu, Kang,
PL2464.Z7 Y4 Yi xue xin lun / Yan, Lingfeng,
PL2465.Z6 C5 Shang shu jin zhu jin yi / Qu, Wanli.; Wang, Yunwu,
PL2465.Z6 S8 1970 Shang shu jin gu wen zhu shu, Sun, Xingyan,
PL2465.Z6 T7 1982 尚書正讀 / Zeng, Yun-qian.
PL2465.Z6 W77 Shang shu da yi / Wu, Kaisheng,
PL2465.Z6 W8 1970 Shang shu ta kang, Wu, Kang,
PL2465.Z7 S56 Shu jing ji zhuan / Cai, Shen,; Ding, Yan,Zhu, Xi,
PL2465.Z7 W95 Shang shu da gang / Wu, Kang,
PL2465.Z9 P34 1969 尚書虛字集釋 / Zhu, Tingxian.
PL2466 .R33 1961 Shi ji zhuan / Zhu, Xi,
PL2466 .R33 1973 Shi ji zhuan[20 juan] Zhu, Xi,
PL2466 .R78 Shi yi hui tong / Wu, Kaisheng,
PL2466 .T353 C5 太平廣記人名書名索引 / Zhou, Ciji.
PL2466.Z5 S55 1989 诗经鉴赏辞典 / Ren, Zibin.He, Jinjian.
PL2466.Z6 C46 Bai hua zhu jie shi jing / Zhang, Yunzhong,
PL2466.Z6 H7 詩經研究 / Xie, Wuliang,
PL2466.Z6 H8 1970 Shi jing xue / Hu, Pu’an,
PL2466.Z6 L5 詩三百篇今譯 / Li, Yizhi.
PL2466.Z6 L74 Shi jing tong jie. Lin, Yiguang.
PL2466.Z6 M272 Shi jing jin zhu jin yi / Ma, Chiying.
PL2466.Z6 T3 毛詩會箋 / Takezoe, Kōkō,; Mao, Heng,
PL2466.Z6 Z488 1980 詩經集註 / Zhu, Xi.
PL2466.Z7 C488 1969 San bai pian yan lun / Jiang, Shanguo,
PL2466.Z7 H334 Han shi wai zhuan jin zhu jin yi :[10 juan] / Lai, Yanyuan.; Han, Ying,; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui.Guo li bian yi guan (China).
PL2466.Z7 H6 1969 Shi jing jin lun / He, Dingsheng.
PL2467 .R88 1972 Li ji xuan zhu / Ye, Heng.
PL2467.Z6 C42 禮記集說 Chen, Hao,
PL2467.Z6 C47 Li shu gang mu :[85 juan] / Jiang, Yong,
PL2467.Z6 W29 1969 鄭注引述别本禮記考釋, Wang, Meng’ou.; Zheng, Xuan,
PL2467.Z6 W3 Da Dai Li ji jie gu ; Xia xiao zheng jing zhuan ji jie / Dai, De.; Wang, Pinzhen,Gu, Fengzao.
PL2467.Z6 W33 1968 禮記選注 / Wang, Meng’ou,
PL2467 .Z6 W35 Da xiao Dai ji xuan zhu, Wang, Meng’ou,; Dai, De.
PL2468 .H43 The early history of the Chou li and Tso chuan texts. Karlgren, Bernhard,
PL2468 .R25 1970 Zhou li, Zhou li.
PL2468.Z6 C5 Zhou li Zheng shi zhu :fu Cha chi / Zheng, Xuan,
PL2468.Z6 H8 Zhou li / Huang, Gongzhu.
PL2468.Z6 L5 周禮今註今譯 / Lin, Yin,Wang, Yunwu,
PL2468.Z6 W3 1969 Zhou guan xin yi :[16 juan : fu Kao gong ji] / Wang, Anshi,
PL2470 .C28 La chronique de la principauté de Lòu.Ch’un ch’iu tso chuan. Tch’ouen ts’iou et Tso tchouan. Confucius.; Zuoqiu, Ming.Couvreur, Séraphin,
PL2470 .R78 Zuo zhuan wei / Wu, Kaisheng,; Zuoqiu, Ming.
PL2470.R8 T3 Chun qiu bian li / Dai, Junren,
PL2470 .R85 Chun qiu Zuo zhuan du ben / Zuoqiu, Ming.; Wang, Boxiang.
PL2470.Z6 C38 Gong yang jia zhe xue / Chen, Zhu,
PL2470.Z6 C5 Chun qiu san zhuan. Lu, Deming,
PL2470.Z6 F3 1971 Zuo zhuan tong lun / Fang, Xiaoyue,
PL2470.Z6 H84 1982 Zuo zhuan lun ping xuan xi xin bian / Hong, Shunlong.
PL2470.Z6 L44 春秋公羊傳今註今譯 / Li, Zongtong,; Gongyang, Gao.; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui.Guo li bian yi guan (China).
PL2470.Z6 L45 春秋左傳今註今譯 / Li, Zongtong,; Zuoqiu, Ming.
PL2470.Z6 L5 1968 Zhou Qin zhu zi shu Zuo zhuan kao, Liu, Zhenghao.
PL2470.Z6 L52 1972 Liang Han zhu zi shu Zuo zhuan kao, Liu, Zhenghao.
PL2470.Z6 T76 1993 文白对照全译左传 / Zuoqiu, Ming.; Zhang, Yanjin.
PL2470.Z6 T8 春秋釋例 / Du, Yu,
PL2470.Z6 T823 春秋繁露通檢 / Zhong Fa Han xue yan jiu suo.; Dong, Zhongshu,
PL2470.Z9 P38 Zuo zhuan xu zi ji shi. Zuo, Songchao.
PL2471 .Q3 1969 Lun yu / Confucius.; Jia, Fengzhen,
PL2471 .R3 1972 Lun yu hua jie[10 juan] Confucius.; Chen, Jun,
PL2471 .R3 Lun yu hua jie / Confucius.; Chen, Jun,
PL2471 .R37 1983 Lun yu / Confucius.; Chen, Zhaoqi.Chen, Shihou,; Hua yi shu ju.
PL2471 .R5 1977 論語正義 / Liubaonan.
PL2471.R5 L5 Lun yu zheng yi :24 juan. Liu, Baonan,; Kongzi.Confucius.
PL2471.R5 L51 論語正義 / Confucius.; Liu, Baonan,
PL2471 .Z48 2006 庄子说 =Zhuang zi says / Cai, Xiqin.Wang, Qin.Jiang, Fangzhen.Li, Shiji.
PL2471 .Z6 2006 Lun yu jing hua ban =A selected collection of the analects / Cai, Xiqin.Lai, Bo.Xia, Yuhe.Confucius.
PL2471.Z6 C3 論語異文集釋 / Chen, Shunzheng,
PL2471.Z6 C447 1971 Lun yu yi jie / Chen, Daqi,
PL2471.Z6 C48 1971 Lun yu yao lüe / Qian, Mu,
PL2471.Z6 C5 Lun yu jin shi / Zhao, Longwen.; Qian, Zhongming.Confucius.
PL2471.Z6 C52 Lun yu ji zhu xun gu kao / Confucius.; Pan, Yantong,
PL2471.Z6 H7 1969 Lun yu hui jian / Xu, Chengyu,; Confucius.
PL2471.Z6 H78 Lun yu er shi pian ju fa yan jiu / Xu, Shiying.; Confucius.
PL2471.Z6 H8 Lun yu lei ji / Confucius.; Xu, Tonglai.
PL2471.Z6 K77 Lun yu Mengzi xuan zhu / Ke, Shuping.; Wan, Li.Confucius.Mencius.
PL2471.Z6 K8 Lun yu yi yi ji zhu / Gong, Yingde.; Confucius.
PL2471.Z6 L6 1972 Kong Meng xue shuo zhi qi shi, Luo, Lianluo,
PL2471.Z6 W29 Lun you yan tao you suo yin / Wang, Shulin,; Confucius,
PL2471.Z6 Y38 Liyage shi Ying yi Lun yu zhi yan jiu / Yan, Zhenying.
PL2471.Z7 H82 1985 论语 :san wen yi shu de meng ya / Huang, Sheng,
PL2472.Z6 C53 Da xue Zhong yong jin shi / Chen, Pan.
PL2472.Z6 L3 1970 大學新論, Lai, Qiang.
PL2472.Z6 W35 1976 Da xue Zhong yong jing zhu / Wan, Xinquan.; Cai, Airen,
PL2473.Z6 K3 Zhong yong zhu / Kang, Youwei,Liang, Qichao,
PL2474 .R8 Mengzi. Mencius.
PL2476.R3 C5 Xiao jing tu juan / Zhao, Mengfu,
PL2476.Z6 C4 Xiao jing yao yi / Chen, Zhu,
PL2476.Z6 C52 Xiao jing ji zhu shu su / Jian, Zhaoliang,; Wang, Ding’an,Zeng, can,Yang, Jialuo.
PL2476.Z6 H8 Xiao jing jin zhu jin yi / Huang, Deshi.; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui.Guo li bian yi guan (China).
PL2476.Z6 S54 孝經述義 / Shi, Ciyun,
PL2488.L1 M6 Rongo jinbutsu kō. Morohashi, Tetsuji,
PL2488 .L8 Rongo / Confucius.; Takeuchi, Yoshio,
PL2490 .W46 1971 Wen xuan :[60 juan] / Xiao, Tong,Li, Shan,Hu, Kejia,
PL2492 .C54 1981 Zhongguo wen xue shi can kao zi liao.
PL2494 .H3 漢魏遺書鈔, Wang, Mo,
PL2494 .H7 先秦文學 / You, Guo’en,
PL2501 .C45 Quan Tang wen ji shi :122 juan / Chen, Hongchi,
PL2501 .T3 唐代文學 / Hu, Pu’an,; Hu, Huaichen.
PL2501 .Y3 唐文粹 / Yao, Xuan,
PL2502 .Y3 五代文學 / Yang, Yinshen,
PL2503 .L88 Song wen jian / Lü, Zuqian,
PL2503 .S8 宋代文學 / Lü, Simian,
PL2506 .C4 Ming dai wen xue / Qian, Jibo,
PL2506 .T8 Zeng shi jia xue xu bian :fu Jia xun jia cheng / Zeng, Keduan.
PL2507 .L5 清代學術槪論, Liang, Qichao,
PL2507 .W27 淸文匯 / Wang, Wenru.
PL2512 .D3 Zhongguo wen xue shi gang / Tan, Pimo,
PL2512 .L5 1968 Readings in contemporary Chinese literature / Liu, Wuji,; Li, Tien-yi,
PL2515 .T35 1969 Dang dai nü zuo jia xiao shuo xuan ji / Yao, Yiying,
PL2516.F3 T7 近代海內兩大詩世家 / Zeng, Keduan.
PL2517 .C483 詩歌文學纂要 Jiang, Zuyi.
PL2517 .K8 Song ben yue fu shi ji :100 juan / Guo, Maoqian,
PL2517 .S45 Gu shi yuan, Shen, Deqian,
PL2517 .T3 Da Tang Sanzang qu jing shi hua :[3 juan].
PL2518.C49 C5 1972 Jia gu ji gu shi lian / Jian, Qinzhai,
PL2518 .C4975 1983 Jing tou zhong de shi jing / Lin, Maodian.
PL2518 .F8 Ba dao song / Taiwan.
PL2518 .H73 1971 Li dai bai hua shi xuan / Xu, Ke,
PL2518 .H75 Tang shi Song ci xuan / Xu, Shengyue.
PL2518 .K8 Gu shi shi jiu shou ji shi / Liu, Lü,; Dan Yi.Huang Jie.Gu Dunrou.
PL2518 .L8 飮虹簃所刻曲 :61 zhong ; 88 juan / Lu, Jiye,
PL2518 .S538 詩選注 / Liu, Tai-xi.
PL2518 .S544 1972 Shi li / Wu, Jiaqing,
PL2518 .S85 1976 葵曄集 :Li dai ci qu xuan ji = Sunflower splendor : three thousand years of Chinese poetry / Liu, Wuji,Lo, Irving Yucheng,
PL2518 .T5 1968 全漢三國晉南北朝詩 / Ding, Fubao,
PL2518 .T5 1969 全漢三國晉南北朝詩 / Ding, Fubao,; Yang, Jialuo.
PL2518 .T54 1968 Zhongguo li dai shi xuan / Ding, Ying.
PL2518 .T88 Shi ba jia shi chao / Zeng, Guofan,
PL2518 .W3 Shi pin zhu / Wang, Zhong,
PL2518 .W4 魏晉五家詩注.
PL2518 .Y3 1962 歷代五言詩評選 / Yang, Zhongxi,
PL2518 .Y35 Li zhao shi xuan / Yang, Zhongzuo,
PL2518.8.M5 Y35 1991 迷你日語文法手冊 / Yang, Dehui,
PL2519.C7 L86 2006 Fei chang yu wen / Luo, Weiyang,
PL2519.F6 C5 1971 粤謳 / Zhao, Ziyong,; Zhu, Yuzun.
PL2519.Y8 C5 1967 Qiao feng yue fu / Zheng, Wenzhuo,; Zhu, Zumou,
PL2519.Y8 H76 1967 新校樂府新聲 :san juan /
PL2521 .C48 1977 楚辭斠補 /
PL2521 .C5 Chu ci ji zhu :[8 juan, bian zheng 2 juan, hou yu 6 juan] / Zhu, Xi,
PL2521 .C52 1972 Chu ci zhu ba zhong. Chu ci.; Qu, Yuan,Liu, Xiang,Zhu, Xi,Dai, Zhen,
PL2521.C54 C49 1981 You wen xue guan dian tan Chu ci dao Han fu di fa zhan yu liu bian / Zhang, Shuwen.
PL2521.C54 W8 1972 楚辭文學的特質, Wu, Tianren,
PL2521.C54 Y68 1971 Chu ci gai lun / You, Tian’en.
PL2522.C77 H373 1981 楚辭補註 : Hong, Xingzu,
PL2523 .L3 韓詩外傳考徵 / Lai, Yanyuan.; Han, Ying,
PL2529 .C45 Liao Jin Yuan shi xuan / Zhang, Yisun.
PL2531 .C47 Shengtan xuan pi Tang cai zi shi / Jin, Shengtan,
PL2531 .K3 1972 Tang Song shi ju yao :[8 juan, mu lu 2 juan] / Gao, Buying,
PL2531 .K31 1970 唐宋詩舉要 / Gao, Buying,
PL2531 .K33 1985 高适岑参詩选 / Sun, Qinshan.Gao, Shi,Cen, Shen,
PL2531 .L45 1974 唐詩選評釋 / Li, Panlong,; Mori, Daiki.
PL2531 .L52 1967 Tang shi san bai shou xin shang / Liu, Dacheng.
PL2531 .L55 全唐詩精華, Liu, Wuji,
PL2531 .T3 1970 唐人萬首絶句選 / Hong, Mai,Wang, Shizhen,
PL2531 .T35 1961 唐詩三百首 / Chen, Wanjun.Hengtangtuishi,
PL2531 .T355 1957 Tang shi san bai shou xiang xi /
PL2531 .W3 1962 唐百家詩選 / Wang, Anshi,
PL2531 .X54 Yun dui Qian jia shi :fu li weng yun dui hua pin zhu zhu. Xie, Fangde,; Wang, Xiang,Li, Yu,Sikong, Tu,
PL2533 .C38 1962 宋詩别裁 :[8 juan] / Zhang, Jingxing,
PL2533 .S87 1969 宋詩鈔 :[Song shi chao bu] / Lü, Liuliang,Wu, Zhizhen,Wu, Eryao,Guan, Tingfen,Jiang, Guangxu,
PL2533 .Y4 1970 Qian shou Song ren jue ju :10 juan : fu li chao qi jue zheng zong / Yan, Changming,
PL2534 .Y8 1967 Yuan shi xuan / Gu, Sili,Yang, Jialuo.
PL2536 .C39 1971 Ming shi ji shi / Chen, Tian,
PL2536 .M3 Ming shi zong / Zhu, Yizun,
PL2537 .C5 Qing shi hui :[200 juan] / Xu, Shichang,
PL2537 .T4 Qing shi ji shi chu bian / Deng, Wencheng.
PL2537 .W8 1973 Qing shi xuan / Wu, Dunsheng.
PL2540 .W91 Wan Qing si shi jia shi chao / Wu, Kaisheng,
PL2542 C47 Xian dai shi xuan / Zhao, Jingshen,
PL2542 .H75 1974 現代中國詩選 :1917-1949 / Zhang, Manyi.
PL2543 C2 1971 Xian dai shi lun / Cao, Baohua.
PL2543 .C5349 1987 Jing tou zhong de xin shi / Liang, Juzheng.Shen, Huamo.
PL2543 .C548 1977 中國當代十大詩人選集 / Ji, Xian,Zhang, Mo,
PL2543 .H793 1979 新诗选 / Beijing da xue.Beijing shi fan da xue.Beijing shi fan xue yuan.
PL2543 .I42 1983 一個幽靈在中國大地上遊蕩 :Zhongguo da lu shi ge xuan / Sun, Jingxuan.
PL2548 .B35 1959 白香詞譜箋 / Shu, Menglan,Xie, Chaozheng.
PL2548 .C4 1964 Ming ke wen / Zhang, Huiyan,
PL2548 .C456 1969 民族詞選註, Zhao, Jingshen,
PL2548 .C48 1968 Jin dai ci xuan san zhong. Zhu, Zumou,Long, Muxun,Zhang, Ertian,
PL2548 .C5 1968 詞綜 :18 juan / Zhu, Yizun,Wang, Chang,
PL2548 .F3 1970 Qian jia ci / Fang, Naibin.
PL2548 .H82 1968 花間集等三種. Zhao, Chongzuo,Zhou, Mi,
PL2548 .H85 Ci xuan / Hu, Shi,
PL2548 .L91 1972 Ci xuan zhu / Lu, Yuanjun.
PL2548 .W3 1968 詞律 / Wan, Shu,
PL2548 .W4 1963 Ci pai hui shi / Wen, Ruxian,; Wen, Ruxian.
PL2548.Y8 1964 御製詞譜 Wang, Yiqing,
PL2551 .C35 1971 Tang Song ming jia ci xin xuan / Jiang, Shangxian.
PL2551 .C47 1970 Tang Wu dai ci xuan / Cheng, Zhaolin.
PL2551 .C5 1967 全唐五代詞彙編. Xia, Chengtao.Xia, Chengtao.
PL2551 .H83 1971 Hua jian ji jiao / Zhao, Chongzuo,Li, Yimang.
PL2551 .H83 1973 花間集校 / Zhao, Chongzuo,Li, Yimang.
PL2551 .T36 1972 Tang Wu dai ci / Lin, Dachun.
PL2553 .S8 1956 Song liu shi ming jia ci / Mao, Jin,
PL2553 .S8 1971 Su Xin ci / Ye, Shengtao,Su, Shi,Xin, Qiji,
PL2553. .T3 1970 全宋詞 / Tang, Guizhang.
PL2553 .T34  1971 Song ci san bai shou jian zhu / Tang, Guizhang.; Zhu, Zumou,
PL2566 .M3 1970 Liu shi zhong qu. Mao, Jin,
PL2566 .M335 1972 Nan ju liu shi zhong qu qing jie su dian yan yu fang yan yan jiu / Huang, Lizhen,; Mao, Jin,
PL2567 .C4 1972 Yuan Ming Qing ju xuan / Qian, Nanyang.
PL2567 .C5 Zhonghua xi qu xuan / Taiwan Zhonghua shu ju.
PL2567 .F6 Jin se nian hua.
PL2567 .F8 1970 中國歷代戲曲選 / Fu, Ao.
PL2567 .K8 Xiu ding Ping ju xuan / Guo li bian yi guan (China)
PL2567 .K81 1968 Xishi ji Zhaojun / Gu, Yiqiao,; Gu, Qinghai.
PL2567 .W3 1971 孤本元明雜劇提要, Wang, Jilie,
PL2567 .Y34 1985 Chung-kuo hsi chü ku shih hsüan chi / Yang, Richard Fu-Sen,
PL2568 .W3 Zhui bai qiu / Wanhuazhuren.Wang, Xieru.
PL2569 .S8 1971 全元散曲 / Taiwan Zhonghua shu ju.
PL2570 .F6 1966 Xin sheng / Taiwan.
PL2575 .W8 1971 Qu xuan / Wu, Mei,; Wu, Mei,
PL2594 .C45 1964 Yuan ren za ju gou chen :[45 zhong]. Zhao, Jingshen,; Zhong, Sicheng,Jia, Zhongming.
PL2594 .C5 Jiao ding Yuan kan za ju san shi zhong :30 juan / Zheng, Qian.
PL2594 .S9 1959 Suppl. 元曲選外編校勘記 / Zhu, Shangwen,; Sui, Shusen,
PL2594 .S9 1967 Yuan qu xuan wai bian / Zhonghua shu ju.
PL2594 .Y8 1968 元人雜劇選注 / Yang, Jialuo.
PL2594 .Y8 元九十五家小令類輯 / Chen, Naiqian.Yang, Chaoying,
PL2603 .H8 Xian dai Zhongguo xi ju xuan / Hu, Chunbing.
PL2603 .T794 1979 Du mu ju xuan / Beijing da xue.Beijing shi fan da xue.Beijing shi fan xue yuan.
PL2606 .S48 Tang Song san wen xuan zhu / Shen, Bing.
PL2606 .W8 Kao zheng gu wen guan zhi :[12 juan] / Wu, Chengquan,; Wu, Dazhi,Song, Jingru.
PL2607 .C4 1971 Gu jin ming ren bi ji xuan / Chen, Youpu,
PL2607 .C43 Pian wen xuan zhu / Cheng, Tixuan,
PL2607 .C45 歷代名家筆記類選 / Jin, Gongliang.Hu, Lunqing.
PL2607 .L5 1972 明淸散文選 / Liu, Yanling.
PL2608.T9 F6 Feng yu tong zhou, Taiwan.
PL2610 .L485 1985 Li dai ming xian chu shi jia shu / Xu, Yitang.
PL2618 .W8 兩漢散文選, Wu, Qining,
PL2619 Y442 1979 兩漢散文選 / Wu, Qiling.Hu, Lunqing.Ye, Chucang.
PL2619 .C34 唐駢体文鈔 / Chen Jun,
PL2619 .C4 唐宋散文選 / Zha, Mengji,; Hu, Lunqing.
PL2619 .H68 1964 六朝文絜箋注;12 juan, xu 1 juan, mu lu 1 juan, ba 1 juan, Xu, Lian,; Li, Jinggao.
PL2619 .Y4 1971 San Su wen, Ye, Yulin.; Su, Xun,Su, Shi,Su, Zhe,
PL2620 .C45 Ming wen heng / Cheng, Minzheng,
PL2620 .C5 1971 晚明小品選注 / Zhu, Jianxin.
PL2621 .C3 清朝駢體正宗續編 / Zhang, Mingke,
PL2621 .T88 Qing chao pian ti zheng zong ping ben / Zeng, Yu,Yao, Xie,
PL2623 .P45 Wu si san wen xuan jiang / Beijing da xue.
PL2623 .S19 San wen xuan / Beijing da xue.Beijing shi fan da xue.Beijing shi fan xue yuan.
PL2625 .C5 1981 中國歷代短篇小說選 /
PL2625 .H8 Zhuan qi xiao shuo xuan, Hu, Lunqing,
PL2625 .K8 1964 校正詳註・言文對照・國語註音・古文觀止 / Wu, Chengquan,
PL2625 .L55 Liu shi nian xiao shuo xuan. Wang, Zhijian.
PL2625.S74 L6 Liu shi yi nian duan pian xiao shuo xuan / Sijian.
PL2625 .W3 Han ben Zhongguo tong su xiao shuo cong kan. Wang, Yichao,
PL2627 .C45 Li dai xiao shuo bi ji xuan. Jiang, Yujing.
PL2627 .C452 Qing dai xiao shuo bi ji xuan / Jiang, Yujing.
PL2627 .C48 1970 Jing ben tong su xiao shuo / Li, Liewen,
PL2627 .C493 1985 Zhongguo shao nian tong su xiao shuo xi lie / Dong fang chu ban she.
PL2627 .C52 Jian deng xin hua deng jiu zhong.
PL2627 .C8 Zhongguo li shi yan yi juan ji. Cai, Dongfan.
PL2627 .H77 小說彙要 / Xu, Xu,
PL2627 .H85 清平山堂話本 / Hong, Pian,
PL2627 .P8 中國歷代短篇小說選 / Pu, Wen,
PL2627 .S75 四遊記 / Wu, Yuantai,
PL2628 .Y4 延安的种子[xiao shuo, san wen ji].
PL2629.C5 C8 Zhonghua er tong cong shu / Taiwan Sheng zheng fu jiao yu ting er tong du wu bian ji xiao zu.
PL2629.G5 .C57 1979 Stories about not being afraid of ghosts / Zhongguo ke xue yuan.; Yang, Xianyi,Yang, Gladys.
PL2641 .L5 Dang ren xiao shuo / Liu, Yuzhi.
PL2641 .W3 1972 Tang ren chuan ji xiao shuo ji.
PL2641 .W3 唐人小說 / Wang, Bijiang,
PL2643 .K8 Song ren xiao shuo / Li, Huaqing.
PL2643 .S85 1972 Song dai xiao shuo bi ji xuan / Jiang, Yujing.
PL2644 .C45 1972 Jin Yuan dai xiao shuo bi ji xuan / Jiang, Yujing.
PL2644 .C7 Quan xiang ping hua Wuwang fa Zhou shu. Quan xiang ping hua Yue Yi tu Qi qi guo Chun qiu hou ji. Quan xiang Qin bing liu guo ping hua. Quan xiang ping hua Qian Han shu xu ji. Quan xiang ping hua San guo zhi / Guo li zhong yang tu shu guan (China)
PL2645 .M3 茅盾文集 / Mao, Dun,
PL2652 .C47 Zhongguo xian dai duan pian xiao shuo xuan ji. Yao, Pengzi,
PL2653.F6 F8 Fu di qing tian / Taiwan sheng cheng fu.
PL2653 .H75 Xin ren xiao shuo xuan / Yishu.
PL2653 .K3 Jun zhong sheng huo ji cui :”Wo zai jun zhong” “Qian xian yi ri” duan bian zheng wen xuan / Gai zao chu ban she (Taipei, Taiwan)
PL2653 .S449 Shanghai ge ming gu shi xuandi yi ji Shanghai Shi ge ming qun zhong wen yi xiao zu,; Wen hui bao,Shanghai ren min chu ban she,
PL2653 .T6437 1983 在鹞鹰飞翔的山谷 / Zhongguo zuo jia xie hui.
PL2653 .T8453 短篇小说选 / Beijing da xue.Beijing shi fan da xue.Beijing shi fan xue yuan.
PL2655 .T73 1972 Gu yuan qing / Cui, Wenyu,
PL2657.V3 Y84 越南南方短篇小說集. Ren min wen xue chu ban she.
PL2658 .A17  1970 宋刊施顧註蘇東坡詩提要 / Zheng, Qian,
PL2658.E3 C47 Tang Song ci xuan yi / Cheng, Shiquan.
PL2658.E3 T7 1969 Chinese poems in English rhyme. Cai, Tinggan,; Xie, Fangde,
PL2658.E3 Y5 英譯中國詩歌選 =Select Chinese verses / Giles, Herbert Allen,Waley, Arthur.
PL2658.E8 S6 Living China;modern Chinese short stories, Snow, Edgar,
PL2661 .C4 屈原 / Shanghai shu ju (Hong Kong, China)
PL2661 .C45 Qu Yuan Jiu zhang jin yi, Wen, Huaisha.; Qu, Yuan,
PL2661.C453 W3 1980 楚辭九章集釋 / Wang, Jiaxin,; Qu, Yuan,
PL2661 .L5 1968 屈原離騷今繹. Qu, Yuan,
PL2661.L5 A35 1973 Li sao yi zhu / Qu, Yuan,; Kai, Zhen.
PL2661.T53 T3 楚辭天問新箋 / Tai, Jingnong.; Qu, Yuan,
PL2661.Z5 Y8 1972 讀騷論微初集 / You, Guo’en,
PL2662.T8 A6 Guo yu Wei shi jie :21 juan fu zha ji 1 juan / Zuoqiu, Ming.; Wei, Zhao,Huang, Pilie,
PL2662.Y4 A6 1972 晏子春秋 / Yan, Ying,; Zhuang, Shi.
PL2663.L5 H823 Xin xu tong jian / Liu, Xiang,; Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
PL2663 .L8 Lü shi chun qiu ji shi / Xu, Weiyu.; Jiang, Weiqiao,
PL2663.L822 C8 Lü shi chun qiu tong jian / Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
PL2663 .L83 Lü shi chun qiu jiao shi / Yin, Zhongrong.
PL2663.L83 H6 Lü shi chun qiu de zheng zhi li lun / He, Lingxu.
PL2663 .S7 司馬遷 / Shanghai shu ju (Hong Kong, China).
PL2663.W3 C523 Qian fu lun tong jian / Wang, Fu,; Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
PL2663.Y5 F4 Feng su tong yi tong jian ; Feng su tong yi :fu yi wen / Ying, Shao,; Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
PL2664.C5 A6 1972 嵇中散集[10 juan] Ji, Kang,
PL2664 .C55 1964 新校諸葛亮全集 / Zhuge, Liang,; Yang, Jialuo.
PL2664.T75 A6 1971 Cao Zijian shi zhu / Cao, Zhi,; Huang, Jie,
PL2664.T75 A6 1973 曹子建詩註 / Cao, Zhi,; Huang, Jie,
PL2664.T75 A6 曹集銓評 / Ding, Yan,; Huang, Jie,
PL2664.T75 Z6 Zao Zhi wen ji dong jian / Dieny, Jean Pierre.
PL2664.T8 A6 1973 曹操集. Cao, Cao,
PL2664.T8 Z65 魏文武明帝詩註 / Huang, Jie,; Cao, Rui,Cao, Cao,Cao, Pi,
PL2665.H7 A6 1971 Xie Kangle shi zhu / Xie, Lingyun,; Huang, Jie,
PL2665.K3 H78 Xin jiao sou shen ji / Gan, Bao,
PL2665.K3 S65 新校搜神記 :20 juan / Gan, Bao,; Liu, Yiqing,Liu, Xiaobiao,
PL2665 .L63 陸機及其詩 / Kang, Rongji.; Lu, Ji,
PL2665 .T3 1981 陶淵明集 / Tao, Qian,; Lu, Qinli,
PL2665.T3 A5 1971 Tʻao Yüan-ming shih chien chu / Tao, Qian,; Ding, Fubao,; Hightower Collection.
PL2665.T3 A6 1964 Tao Yuanming shi wen hui ping / Tao, Qian,; Peiching ta hsuëh. Chung-kuo yü wen heüseh hsi. Chung-kuo wen hsüeh shih chiao yen shih.
PL2665.T3 A6 1966 Tao Jingjie quan ji zhu / Tao, Jian,; Tao Shu.
PL2665.T3 A6 1973 陶靖節集 Tao, Qian,; Tao, Shu,
PL2665.T3 Z72 1970 Ge yong zi ran zhi liang da shi hao / Guo, Bogong.
PL2665.T3 Z72 Tao Yuanming zuo pin yan jiu / Huang, Zhonglun.
PL2665.T3 Z76 1971 Tao Yuanming, Liang, Qichao,
PL2665.T3 Z76 陶淵明 / Liang, Qichao,
PL2667 .Y84 新校元次山集 / Yuan, Jie,
PL2668.H75 A6 1963 Xu Xiaomu ji jian zhu / Xu, Ling,; Wu, Zhaoyi,
PL2668.H75 Y8 Yu tai xin yong / Xu, Ling,; Shen, Deqian,
PL2670 .A1 1967 Han Changli ji / Han, Yu,
PL2670 .A1 韓昌黎文集校注 / Ma, Qichang,; Han, Yu,
PL2670 .A17 1967 Changli xian sheng shi ji zhu :11 juan / Zhu, Yizun,; He, Zhuo,Gu, Sili,Han, Yu,
PL2670 .A17 Han Changli shi xi nian ji shi / Qian, Zhonglian,; Han, Yu,
PL2670 .A6 1972 Han Yu wen / Han, Yu,; Zhuang, Shi.Zang, Lihe.
PL2670 .C36 1970 韓詩臆說, Cheng, Xuexun.
PL2670.8 .K8 AGao chang shi shi jiao zhu :[8 juan, juan shou, Gao Shi nian pu] / Ruan, Tingyu.; Gao, Shi,
PL2671 L57 1972 李白評傳 / Liu, Weichong.
PL2671 .A1 1969 分類補注李太白詩,25 juan Fen lei bian ci Li Taibai wen 5 juan, Li, Bai,; Yang, Qixian.Xiao, Shiyun,Guo Yunpeng.
PL2671 .A1 1971 Li Taibo wen ji / Li, Bai,
PL2671 .A1 Li Taibai quan ji / Li, Bai,
PL2671 .A6 1971 Li Bai shi, Li, Bai,; Fu, Donghua,
PL2671 .L5 李白 / Li, Bai,; Shanghai shu ju (Hong Kong, China)
PL2671 .W8 中國兩大詩聖 :Li Bai yu Du Fu / Wu, Tianren,
PL2671.Z5 C49 1981 李白集校注 / Qu, Duiyuan,; Li, Bai,
PL2671.Z5 K8 李白与杜甫 / Guo, Mōruo,
PL2672 .A1 1967 Li Yishan shi ji / Zhu, Heling,; Shen, Houshuang.Li, Shangyin,
PL2672 .K8 Li Shangyin ping lun / Gu, Yiqun,
PL2672 .L48 李商隱和他的詩 / Zhu, Xie,He, Panfei.Liu, Pansui,
PL2672 .S8 1972 Yuxi shi mi, yuan ming, Li Yishan lian ai shi ji kao, Su, Xuelin,
PL2673 .A1 1967 He dong xian sheng ji :[45 juan, wai ji 2 juan, fu lu 2 juan] / Liu, Zongyuan,
PL2673 .A1 1967 Hedong xian sheng ji / Liu, Zongyuan,
PL2673 .A1 1970 柳河東集 :[45 juan, wai ji 2 juan, bu yi 1 juan] / Liu, Zongyuan,
PL2673 .A1 1970 Liu Zongyuan wen / Liu, Zongyuan,; Hu, Huaichen,
PL2673 .A1 Liu Zongyuan quan ji / Liu, Zongyuan,
PL2673.Z5 C5 柳文指要 / Zhang, Shizhao,; Liu, Zongyuan,
PL2674 .A1 1969 Bai Xiangshan shi ji. Bai, Juyi,
PL2674 .L5 1970 白居易評傳 / Liu, Weichong,
PL2675 A6 1968 Jin Shengtan xuan pi Du shi :[4 juan] / Jin, Shengtan,; Tiannanyisou.Du, Fu,
PL2675 .A1 1971 Du Gongbu ji / Du, Fu,
PL2675 .A1 Du Fu quan ji / Du, Fu,
PL2675 .A17 1970 Du Du xin jie / Pu, Qilong,; Du, Fu,
PL2675.A3 Y4 杜甫秋興八首集說 Yeh, Chia-ying.; Du, Fu,
PL2675 .A5 Du Fu shi xuan / Du, Fu,; Fu, Donghua,
PL2675 .A6 1967 錢牧齋箋註杜詩 :[20 juan / Qian, Qianyi,
PL2675 .A6 1969 Du shi Qian zhu / Du, Fu,; Qian, Qianyi,
PL2675 .A6 1972 杜甫詩 / Fu, Donghua,; Du, Fu,
PL2675 .C523 1986 Du Du xin jian :lü sui pi Du quan ping / Zhang, Mengji.
PL2675 .F35 1985 Du Fu Kuizhou shi xi lun / Fang, Yu,; Du, Fu,
PL2675 .H8 杜甫硏究 / Xiao, Difei.
PL2675 .H85 杜甫硏究資料彙編 / Ming lun chu ban she.
PL2675 .L8 杜工部詩話集錦 / Lu, Zhixuan,
PL2675 .S5 讀杜詩說 / Shi, Hongbao,
PL2675 .T78 1971 杜甫和他的詩 / You, Yusen,
PL2675 .Y35 1980 [志古堂校刊本]杜詩鏡銓 / Yang, Lun,
PL2676 A1 1964 王維詩 / Fu, Donghua,
PL2676 .A1 1966 Wang Mojie quan ji jian zhu / Wang, Wei,; Zhao, Diancheng,
PL2676 .A17 1970 Wang Wei shi / Wang, Wei,; Fu, Donghua,
PL2676 .L5 Wang Wei ping zhuan, Liu, Weichong.
PL2677.C341 C43 Analyse formelle de l’œuvre poétique d’un auteur des Tang: Zhang Ruo-xu. Cheng, Chi-hsien.; Chang, Jo-hsü,
PL2677 .C35 A17 1971 Zhang Ji shi zhu / Zhang, Ji,; Chen, Yanjie.
PL2677.C392 H76 新校因話錄 :[6 juan]. Zhao, Lin,
PL2677 .C4 新校陳子昂集 / Chen, Zi’ang,
PL2677.F3 Y8 Xin jiao yun xi you yi :3 juan / Fan, Shu,
PL2677 .H3 1971 寒山詩集;fu Fenggan, Shide, Chu Shi, Shi Shu yuan shi, Hanshan,; Fenggan,Shide,Chu, Shi.Shi, Shu.
PL2677.L5 A16 Li Changji wen ji / Li, He,
PL2677.L5 A6 1972 李賀詩注 / Li, He,; Zeng, Yi,
PL2677.L6 A6 1962 Luo linhai ji jian zhu :[10 juan] / Chen, Xijin,; Luo, Binwang,
PL2677.L8 H3 翰苑集注 / Lu, Zhi,; Zhang, Peifang,Ding, Yan,
PL2677.L8 Z97 陸宣公年譜 / Yan, Yiping.
PL2677 .M4 Meng Haoran ji jian zhu / You, Xinli,; Meng, Haoran,
PL2677.M45 A6 1961 孟浩然集. Meng, Haoran,
PL2677.M45 A6 1964 孟浩然詩 / Fu, Donghua,; Meng, Haoran,
PL2677.M45 A6 Meng Haoran shi shuo, Meng, Haoran,; Xiao, Jizong,
PL2677.T7 Z9 1971 岑參研究 / Shi, Moqing.; Wang, Yunwu,
PL2677.W3 T3 唐摭言 :15 juan / Wang, Dingbao,; Jiang, Guangxu,Qian, Xizuo,Wang, Dang,
PL2677.W45 Z6 Wen Wei ci yan jiu / Jiang, Shangxian.
PL2677.Y8 Z7 Yuan Bai shi jian zheng gao / Chen, Yinke,; Yuan, Zhen,
PL2677.Y8 Z72 元白詩箋證稿 / Chen, Yinke,
PL2678.L48 Z76 Parerga kai paraleipomena / Rhoidēs, Emmanouēl D.,; Petrokokkinos, D.Andreadēs, Andreas Michaēl,
PL2678.L48 Z8 1971 Li Houzhu ci xin shang / She, Xueman.; Li, Yu,
PL2679.Z5 C36 1969 朱熹的文學批評硏究 / Zhang, Jian,
PL2680.C4 I299 Jia xuan chang duan ju / Xin, Qiqi,
PL2680 .J53 1974 Jiaxuan ci bian nian jian zhu / Xin, Qiji,; Taiwan Zhonghua shu ju.
PL2680.Z5 L52 辛稼軒先生年譜 / Liang, Qichao,
PL2680.Z5 T8 Xin Qiji ping zhuan Du, Chengxiang.
PL2681 .A6 1967 黄山谷詩集注 / Huang, Tingjian,
PL2681 .A6 1971 Huang Shangu shi / Huang, Tingjian,; Huang, Gongzhu.
PL2681 .A6 1972 Huang Shan’gu shi / Huang, Tingjian,; Huang, Gongzhu.
PL2682 .A6 1971 Nü ci ren Li Qingzhao / Li, Qingzhao,; She, Xueman.
PL2682 .H6 More gracile than yellow flowers;the life and works of Li Chʻing-chao. Ho, Lucy Chao.; Li, Qingzhao,
PL2682.Z5 M3 1971 Nan du yi hou de Li Qingzhao / Ma, Bin.
PL2683 .A1 1964 Ouyang Yongshu wen / Ouyang, Xiu,; Huang, Gongzhu.
PL2683 .A1 1967 Ouyang Wenzhong gong ji / Ouyang, Xiu,
PL2683 .A1 1971 Ouyang Xiu quan ji / Ouyang, Xiu,
PL2683 .A1 歐陽修全集. Ouyang, Xiu,
PL2683 .A25 六一詞校注 / Cai, Maoxiong,; Ouyang, Xiu,
PL2685 .A1 1975 蘇東坡全集 / Su, Shi,; Su, Shi,
PL2685 .A6 1960 Jiao zheng jing jin Dongbo wen ji shi lue :60 juan / Su, Shi,
PL2685 .A6 1967 蘇東坡集 / Su, Shi,
PL2685 .A6 1969 Su Dongpo chuan ji / Su, Shi,
PL2685 .A6 Su Wenzhong gong shi bian zhu ji cheng / Wang, Wengao.
PL2685 .T8 1980 東坡樂府箋 / Su, Shi,
PL2685 .Z5 2007 蘇東坡傳 / Lin, Yutang,; Zhang, Zhenyu.
PL2685.Z5 F4 1973 Su shi zhuan ji yan jiu, Fei, Haiji.
PL2685.Z5 L5 Su Shi si xiang tan tao / Ling, Qinru.
PL2685.Z5 L66 1972 Dongpo yue fu jian / Long, Yusheng,; Su, Shi,
PL2686 .A1 1958 Wang Linchuan quan ji / Wang, Anshi,
PL2686 .A1 1966 王臨川全集 :[100 juan ; nian biao, xu mu, shu hou ge 1 juan] / Wang, Anshi,
PL2686 .A1 1970 王荊公文鈔 :[16 juan / Wang, Anshi,; Mao, Kun,Wang, Anshi,
PL2686 .A6 1967 王安石詩, Wang, Anshi,; Xia, Jingguan,
PL2687.C352 C5 Pian yu ji zhu :10 juan Qing zhen ji wai ci 1 juan / Zhou, Bangyan,
PL2687.C363 S5 1972 Shan zhong bai yun ci :fu lu yi shi / Zhang, Yan,
PL2687.C38 Y8 新校雲麓漫鈔 :15 juan / Zhao, Yanwei,
PL2687.C5 P3 白石詩詞集 / Jiang, Kui,; Xia, Chengtao,
PL2687.C5 P35 白石道人歌曲 / Jiang, Kui,; Zhang, Wenhu,Xia, Chengtao.
PL2687.C55 H8 Su men si xue shi ci / Long, Yusheng,; Huang, Tingjian,Chao, Buzhi,Zhang, Lei,
PL2687.C82 C5 1968 樵歌 / Zhu, Dunru,; Zhang, Yiping,
PL2687 .E7 二度梅.
PL2687 .H64 Xuanhe yi shi :[yuan heng li zhen] si ji.
PL2687.H77 T5 Tiaoxi yu yin cong hua / Hu, Zi,
PL2687.H78 T834 東山詞箋注 / Huang, Qifang.; He, Zhu,
PL2687.H85 L8 Lü chuang xin hua / Huangdufengyuezhuren.
PL2687.L589 Y82 Dongpo yue fu / Su, Shi,
PL2687.L6 T8 Zui weng tan lu :10 ji 20 juan, fu lu 1 juan / Luo, Ye.
PL2687 .L78 Lu Xiangshan quan ji / Lu, Jiuyuan,
PL2687 .l78 Lu Xiangshan quan ji / Lu, Jiuyuan,; Wang, Yangming,
PL2687.L8 A1 1970 Lu Fangweng quan ji / Lu, You,; Yang, Jialuo.
PL2687 .L8 A1 陸放翁全集, Lu, You,
PL2687.L8 A6 1958 陸放翁詩詞選 / Lu, You,; Jifeng,
PL2687.L8 Z79 陸游評傳 / Liu, Weichong.
PL2687.S5 M4 夢溪筆談校證 / Shen, Kuo.; Shen, Kuo,
PL2687.T8 A6 1963 Yuan feng lei gao, Zeng, Gong,
PL2687.T8 H8 西廂記諸宮調 / Dong, Jieyuan,
PL2687.T9 H8 1970 董解元西廂 / Dong, Jieyuan,; Tang, Xianzu,
PL2687.W3 T3 Tang yu lin :[8 juan] / Wang, Dang,
PL2687 .W4 1965 文文山全集 :[20 juan] / Wen, Tianxiang,
PL2687 .W46 Wen Wenshan quan ji :[20 juan] / Wen, Tianxiang,
PL2687.W8 M4 夢窗詞箋 / Huang, Shaofu,
PL2687.W83 M4 Mengchuang ci ji / Wu, Wenying,; Wu, Wenying,Zhu, Zumou,Xia, Chengtao.Chen, Xun.Xia, Chengtao.
PL2687.Y43 E7 Er Yan ci. Liuyi ci. Yan, Shu,; Yan, Shu,Yan, Jidao,
PL2687.Y8 A6 1964 新校元遺山詩集箋註 / Shi, Guoqi,; Yuan, Haowen,
PL2690 .P5 1968 平妖傳 :40 hui / Luo, Guanzhong,; Feng, Menglong,
PL2690 .P5 1969 Ping yao zhuan :[40 hui] / Luo, Guanzhong,; Feng, Menglong,
PL2690 .S3 Jin shengtan pi xiu xiang da zi San guo zhi yan yi / Jin, Shengtan,; Luo, Guanzhong,
PL2690 .S3 三國演義 / Luo, Guanzhong,; Li, Zhendong.; Shi jie shu ju,
PL2690.S3 J3 1972 三国志 / Luo, Guanzhong,; Murakami, Tomoyuki,
PL2690 .S317 1972 三國志演義[8 juan, you 43 hui zhi 50 hui] Luo, Guanzhong,; Zhang, Yiwen,
PL2690 .S94 1968 隋唐演義 :100 hui / Chu, Renhu,
PL2690 .S94 隋唐演義 / Chu, Renhuo,
PL2693 .H75 Xi xiang ji za ju / Wang, Shifu,
PL2694.C455 T5 Tie han xin shi :7 juan / Zheng, Sixiao,; Zheng, Jing.Zheng, Chenggong,Huang, Daozhou,Cai, Yuqing.
PL2694.H895 F3 Feng shen yan yi / Xu, Zhonglin.
PL2694.K36 P5 1978 琵琶記 :fu zha ji / Gao, Ming,; Chen, Jiru,
PL2694.L78 C5 Chengyibo wen ji :er shi juan / Liu, Ji,; He, Tang.
PL2694.S24 A6 1982 萨都剌诗选 / Sa, Dula,; Liu, Shijun.Zhang, Yingsheng,Ding, Shengjun,
PL2694 .S5 1969 Zu ben shui hu zhuan :[70 hui ; fu Shui hu zhuan kao 1 juan, Liangshan po ren ming ci dian 1 juan, Shui hu zhuan di li ci dian 1 juan] / Shi, Nai’an.; Shi jie shu ju.
PL2694 .S52 一百二十回的水滸 / Shi, Nai’an,; Luo, Guanzhong,
PL2694.S53 K8 水滸傳人名地理辭典 / Shi, Nai’an,; Guang zhi shu ju,
PL2694.S53 S54 水滸人物與水滸傳 / Yu, Jiaxi,; Shi, Nai’an,Yu, Jiaxi.
PL2694.S53 S75 水滸硏究論文集 / Zuo jia chu ban she.
PL2694.S53 Y8 Song Jiang san shi liu ren kao shi / Yu, Jiaxi.
PL2694.T3 C625 Chuo geng lu tong jian / Université de Paris.
PL2695 .M8 Mu dan ting, Tang, Xianzu,
PL2696 .A1 1970 Wang Yangming quan shu / Wang, Yangming,; Zheng zhong shu ju.
PL2696 .A1 1978 Wang Yangming quan ji / Wang, Yangming,
PL2696.Z5 C5 1971 Yangming xue, Jia, Fengzhen.
PL2697 .A1 1964 Xin jiao Wu Cheng’en shi wen ji / Wu, Cheng’en,; Liu, Chengye.
PL2697 .H75 1967 西遊記 / Wu, Cheng’en,
PL2697 .H75 1972 Xi you ji / Wu, Cheng’en,
PL2697 .H75 Xi you ji[100 hui] Wu, Cheng’en,
PL2697 .L5 Cheng yu gu shi / Li, Weiqing.
PL2698.C33 T3 Jiao dian Tao’an meng yi. Zhang, Dai,
PL2698.C4 S5 水浒后传 / Chen, Chen,
PL2698.C45 W3 Wan xiang tang xiao pin / Chen, Jiru,; Si, Zhicun.
PL2698 .C54 Jin gu qi guan :20 juan / Baowenglaoren.; Shi jie shu ju.
PL2698.C548 Y3 Yang jia fu shi dai zhong yong yan yi zhi zhuan[8 juan] Qinhuaimoke.
PL2698 .C75 朱舜水全集 / Zhu, Shunshui,; Ma, Fu,
PL2698.F4 H8 東周列國志 / Yu, Shaoyu,; Feng, Menglong,Cai, Yuanfang,
PL2698 .F428 Feng shen zhuan / Xu, Zhonglin,
PL2698.H73 C5 1963 Jin Ping Mei ci hua / Xiaoxiaosheng.; Shen, Yagong.
PL2698 .K25 A1 高啓大全集 / Gao, Qi,
PL2698.K3 P53 Pi pa ji kao shu, Zhang, Dihua.
PL2698 .K87 H8 Ying lie zhuan / Zhao, Jingshen,Du, Haoming.
PL2698.K95 A1 Gui Zhenchuan ji / Gui, Youguang,
PL2698.L42 C5 Jian deng yu hua5 juan Li, Zhen,
PL2698.L52 S51 Shi er lou / Li, Yu,
PL2698.L544 Z9 Ya Zhou min su :she hui sheng huo zhuan kan / Lou, Zikuang.
PL2698.L55 1967 二刻拍案驚奇 :40 juan [i.e. 39 juan] / Ling, Mengchu,; Wang, Gulu,
PL2698 .L55 1968 Chu ke pai an jing qi / Ling, Mengchu,
PL2698.L55 C8 1962 初刻拍案驚奇 / Ling, Mengchu,; Yang, Jialuo,
PL2698 .P8 Dong Xi Jin yan yi :[12 juan] / Guo li zhong yang tu shu guan (China)
PL2698 .T3 1966 Tang Bohu quan ji Tang, Yin,; Tang, Zhongmian,
PL2698.T83 H7 Xi you bu :shi liu hui / Dong, Yue,; Wu, Cheng’en,
PL2698.W25 C5 新校今世說8 juan Wang, Zhuo,
PL2698.W8 P3 八仙過海 / Wu, Yuantai,
PL2698.Y3 Y3 1970 Yang Sheng’an fu fu san qu / Ren, Na,; Yang, Shen,Huang, E,
PL2698 .Y85 袁中郎全集 / Yuan, Hongdao,
PL2699.A1 P334 螃蟹段兒硏究 / Hatano, Tarō,
PL2700.C5 T75 Zun xing ri ji, Jiang, Bingzhang,
PL2703 .A1 1964 Bao shu ting ji :[80 juan] / Zhu, Yizun,
PL2705 C56 Zu ben Hong gui chun meng, yi ming, Hui fang yuan / Xilengyeqiao.; Shi jie shu ju (Taipei, Taiwan)
PL2705 .E59 巢經巢詩鈔 / Zheng, Zhen,; Huang, Zunxian,Wang, Kaiyun,
PL2705.E6 Z89 Zheng Banqiao ping zhuan / Wang, Huan,
PL2705.I27 Y3 揚州夢 :[4 juan fu kao 1 juan] / Zhousheng.; Zhu, Jianmang.Mao, Xiang,Chen, Peizhi,Jiang, Tan,Shen, Fu,
PL2708 A5 1965 Fang Wangxi quan ji / Fang, Bao,
PL2708 .A5 方望溪全集 / Fang, Bao,; Dai, Junheng,Su, Dunyuan,
PL2710.H3 H6 He shan shi chao / Huang, Han,; Huang, Dui,
PL2710 .S5 Geng yue shan guan shi wen ji / Zhang, Bingwen.
PL2710.S5 Y4 Zhen ben ye sou pu yan [154 hui] / Xia, Jingqu,; Shijie shuju bianji bu (Taibei)
PL2710 .S56 Xia yi ying xiong zhuan / Buxiaosheng,
PL2711 .A16 1964 南雷文定 / Huang, Zongxi,
PL2711 .M5 1966 Lizhou chuanshan wu shu. Huang, Zongxi,Wang, Fuzhi,Wang, Fuzhi,Wang, Fuzhi,Wang, Fuzhi,
PL2712.U5 C536 1969 長生殿研究 / Zeng, Yongyi.
PL2712 .U65 1975 Chang sheng dian / Hong, Sheng,
PL2714.U35 Y4 1967 Yan jing shi ji / Ruan, Yuan,
PL2716 .A6 1963 Ying gu ben Jiang Shanyong can gao ; Xin jiao Gu Tinglin shi wen ji. Gu, Yanwu,
PL2716 .A6 1969 Gu Yanwu wen / Gu, Yanwu,; Tang, Jinggao.
PL2716 .J5 1972 Ri zhi lu ji shi / Gu, Yanwu,; Huang, Rucheng,Huang, Kan,
PL2716.Z5 C5 1969 Gu Tinglin xian sheng nian pu, Zhang, Mu,
PL2717.U47 A17 孔尚任集 / Kong, Shangren,; Hong, Sheng,
PL2717.U47 T3 1971 桃花扇 / Kong, Shangren,
PL2717.U47 Z6 1971 孔尚任硏究, Chen, Wannai.
PL2717 .U5 1973 Gong Ding’an quan ji lei bian(22 juan) Gong, Zizhen,
PL2717.U5 Z6 1972 龔定盦研究, Zhu, Jieqin.
PL2718.I117 W8 Wu bai si feng tang shi chao / Li, Jian,
PL2718.I13 C4 眞州竹枝詞 / Li, Xiufang.
PL2718.I15 C5 1965 鏡花緣 :100 Hui / Li, Ruzhen,
PL2718.I15 C5 1966 鏡花緣 / Li, Ruzhen,
PL2718.I15 C5 1969 Jing hua yuan. Li, Ruzhen,
PL2718.I19 L8 綠野仙踪 :[80 hui] / Li, Baichuan,
PL2718.I2 K8 1968 Guan chang xian xing ji / Li, Boyuan,
PL2718.I2 W4 Wen ming xiao shi :[60 hui] / Li, Boyuan,
PL2718.I2 W41 Fu pu xian tan / Quyuan.
PL2718.I25 W3 萬花樓 :[68 hui]. Li, Yutang,
PL2718.I5 Z7 1965 林琴南先生學行譜記四種 / Zhu, Xizhou.; Lin, Shu,
PL2718.I8 L33 老殘遊記全編 / Liu, E,
PL2718.I8 L332 老殘遊記 :chu er ji ji qi yan jiu ; chu ji er shi zhang, er ji si juan, yan jiu shi er pian / Liu, E,; Shi jie shu ju (Taipei, Taiwan).
PL2718.I8 L332 Lao can you ji chu er ji ji qi yan jiu / Liu, E,; Shi jie shu ju bian ji bu.
PL2718.I84 K82 Guang yang za ji / Liu, Xianting,; Wang, Zhuo,
PL2719.O5 H8 Xihu jia hua :shi liu juan / Mo, Langzi,
PL2720.A2 A17 1966 Nalan ci / Nalan, Xingde,
PL2720.A2 A6 1967 納蘭詞 :bu yi / Nalan, Xingde,
PL2722.E47 A17 1971 茗齋詩餘[2 juan] Peng, Sunyi,
PL2722.U2 H8 Zu ben Xing shi yin yuan zhuan / Pu, Songling,
PL2722.U2 L5 1963 Liao zhai zhi yi(zu ben) Pu, Songling,
PL2722.U2 L5 1967 Liao zhai zhi yi :fu Bai hua qian zhu, [16 juan] / Pu, Songling,
PL2722.U2 l5 1967 Liao zhai zhi yi :16 juan : (Fu bai hua qian zhu) / Pu, Songling,
PL2722.U2 L513 1965 Strange stories from a Chinese studio / Pu, Songling,; Giles, Herbert Allen,
PL2722.U2 L5215 1968 聊齋故事 /Strange stories from a Chinese studio / Linda Hsia and Roger Yeu. Pu, Songling,; Hsia, Linda.Yeu, Roger.
PL2722.U2 L533 1968 聊齋志異原稿考證 / Zhang, Jingqiao.; Pu, Songling,
PL2722.U2 Z6 蒲松齡年譜 / Zhang, Jingqiao.
PL2722.U2 Z74 1970 蒲留仙傳 :ji Liao zhai zhi yi shou gao / Liu, Jieping.
PL2722.U2 Z741 蒲留仙遺著考略與志異遺稿 / Liu, Jieping.Pu, Songling,
PL2724.A5 Z67 1970 Xu nie hai hua. Yangulaoren,
PL2724.H3 Z9 1971 邵念魯年譜, Yao, Mingda,
PL2724.H4 A6 1972 浮生六記 / Shen, Fu,; Zhao, Tiaokuang.Zhu, Jianmang.
PL2724.H4 A6 1973 Fu sheng liu ji :[4 juan] / Shen, Fu,
PL2724.H4 F8 1968 Zu ben fu sheng liu ji deng wu zhong / Yang, Jialuo.Zhou, Sheng,Mao, Xiang,Chen, Pʻei-chih.Jiang, Tan.Shen, Fu,
PL2724.H5 S3 1968 San xia wu yi :120 hui / Shi, Yukun,; Wenzhuzhuren.
PL2724.U6 S66 四六叢話 :33 juan ; Xuan shi cong hua / Sun, Mei.
PL2725.A7 A6 戴東原・戴子高手札眞蹟 Dai, Zhen,; Dai, Wang,
PL2727.I45 S5 Shi dian tou :[12 juan] / Tianranchisou.
PL2727.I45 S51 Shi dian tou,12 juan Tianranchisou,; Mo, Langzi,
PL2727.S2 A1 1961 乾隆甲戌脂硯齋重評石頭記. Cao, Xueqin,; Hu, Shi,
PL2727.S2 A1 1971 紅樓夢 / Cao, Xueqin,; Gao, E,
PL2727.S2 A1 1973 Hong lou meng / Cao, Xueqin,; Shi jie shu ju.
PL2727.S2 A1 1977 乾隆鈔本百二十回紅樓夢稿 / Cao, Xueqin,
PL2727.S2 A1 1977 程丙本新鐫全部繡像紅樓夢 :[120 hui / Cao, Xueqin,
PL2727.S2 A1 1977 程乙本新鐫全部繡像紅樓夢 :[120 hui / Cao, Xueqin,
PL2727.S2 A1 no.1 庚辰鈔本石頭記 :[80 hui / Cao, Xueqin,
PL2727.S2 A1 no.2 Qi Liaosheng xu chao ben Shi tou ji :[8 juan : 80 hui / Cao, Xueqin,
PL2727.S2 A1 Hong lou meng suo yin / Wang, Mengruan.; Shen, Ping’an.Cao, Xueqin,
PL2727.S2 A1 東觀閣本新鐫全部繡像紅樓夢 :[120 hui / Cao, Xueqin,
PL2727.S2 A1 王希廉評本新鐫全部繡像紅樓夢 :[120 juan / Cao, Xueqin,; Wang, Xilian,
PL2727.S2 A1 程丁本新鐫全部繡像紅樓夢 :[120 hui / Cao, Xueqin,
PL2727.S2 C57 紅樓夢新證 / Zhou, Ruchang,; Wang, Er.
PL2727.S2 D7 A dream of red mansions / Cao, Xueqin,; Gao, E,Yang, Xianyi,Yang, Gladys,
PL2727.S2 H55 1955 紅樓夢[120 hui] Cao, Xueqin,
PL2727.S2 H6 香港所見紅樓夢硏究資料展覽 / Xianggang suo jian Hong lou meng yan jiu zi liao zhan lan; Chinese University of Hong Kong.
PL2727.S2 H61513 1967 The dream of the red chamber =Hong lou meng : a Chinese novel of the early Ching period / Cao, Xueqin,; McHugh, Florence.McHugh, Isabel.Kuhn, Franz,
PL2727.S2 H8 紅樓夢 / Cao, Xueqin,
PL2727.S2 H88 Hong lou meng yan jiu zhuan kan. Chinese University of Hong Kong.
PL2727.S2 I7 Hong lou meng juan / Yisu.Cao, Xueqin,
PL2727.S2 K354 1985 石頭渡海 :Hong lou meng san lun / Kang, Laixin.
PL2727.S2 K8 Hong lou meng ren ming ci dian. Guang zhi shu ju.
PL2727.S2 L494 1973 紅樓夢人物介紹 / Li Junxia.
PL2727.S2 L52 1979 Hong lou meng yi bai er shi hui / Cao, Xue-qin,
PL2727.S2 M4 1972 Hong lou meng de zhong yao nü xing, Mei, Yuan.
PL2727.S2 M6 1973 紅樓夢的寫作技巧 / Moren,
PL2727.S2 W6 1977 Hong lou meng de xu shu yi shu / Wong, Kam Ming,; Li, Dengxin.
PL2727.S2 W82 有関曹雪芹十種 / Wu, Enyu,
PL2727.S2 Y83 Hong lou meng bian / Yu, Pingbo,
PL2727.S23 K6 1971 Ke xue ci :[2 juan : fu bu yi] / Cao, Zhenji,
PL2728 .A1 1971 Zeng Wenzheng gong shi wen ji, Zeng, Guofan,
PL2728 .A1 Zeng Wenzheng gong wen ji / Zeng, Guofan,
PL2729.U15 K95 Gu yao yan / Du, Wenlan,
PL2732.A5 K8 Ding ben Guan tang ji lin / Wang, Guowei,
PL2732.A535 C5 濟公全傳 / Wang, Mengji,
PL2732.A56 A17 1971 Wang Shizhen shi / Wang, Shizhen,; Hu, Qufei.Zhuang, Shi.
PL2732 .A56 Y8 Yuyang shan ren jing hua lu xun zuan :[10 juan / Wang, Shizhen,; Hui, Dong,
PL2732.E34 T9 Hua yue hen :Zu ben / Wei, Zi’an,
PL2732.E57 E7 Er nü ying xiong zhuan :[40 hui] ; Xu ji [32 hui] / Wenkang,
PL2732.U2 S5 上下古今談 / Wu, Jingheng,
PL2732.U22 J8 1970 儒林外史 / Wu, Jingzi,
PL2732.U22 J8 1973 Ru lin wai shi[56 hui] Wu, Jingzi,
PL2732.U22 J8 1973 儒林外史 :[55 hui] / Wu, Jingzi,; Miao, Tianhua,
PL2732.U22 J8 1983 Ru lin wai shi / Wu, Jingzi,
PL2732.U24 C5 Jiu ming qi yuan / Wu, Jianren,
PL2732.U24 E7 Er shi nian mu du zhi guai xian zhuang / Wu, Jianren,
PL2732.U24 T8 Tong shi :27 hui ; Heng hai : 10 hui ; Jiu ming qi yuan : 36 hui / Wu, Jianren,; Wu, Jianren,Wu, Jianren,
PL2732.U24 T8 痛史 ; 恨海 ; 九命奇寃 / Wu, Jianren,; Wu, Jianren,Wu, Jianren,
PL2733 .A57 1967 Xi bao xuan quan ji, Yao, Nai,
PL2733 .E5 T5 鐵橋漫稿 / Yan, Kejun,
PL2733 .U17 .K8 Gui si lei gao :[15 juan] / Yu, Zhengxie,
PL2734.Z5 A32 1972 Quyuan zi shu shi, Yu, Yue,
PL2735.A5 A1 1966 Suiyuan shi xuan / Yuan, Mei,
PL2735.N2 P55 Zhan gui zhuan,10 hui Ping gui zhuan 16 hui he ke Yanxiasanren,; Yunzhongdaoren,
PL2735.N2 T3 1964 Da yun shan fang ji / Yun, Jing,
PL2740.I5 S3 San bu bai cao tang shi cun / Zhang, Yiqu,
PL2740.N3 Z5895 2005 Wo de shen shen Xiao Hong / Cao, Gecheng.
PL2740.P5 C54 1972 Zhang Taiyan di bai hua wen, Zhang, Taiyan,
PL2740.W4 T8 Cai feng ji / Zhang, Weihan,
PL2740 .Y5 Zhang Yinlin wen ji / Zhang, Yinlin,
PL2741.T85 M4 1970 夢痕 / Zhao, Tonghe,
PL2747.P5 M8 Mu qin :Chang pian xiao shuo / Ding, Ling,
PL2754 .S47 S9 1969 松華軒詩稿, Zhou, Shaoxian.
PL2754 .S5 1961 Lu Xun quan ji. Lu, Xun,
PL2754.S5 A15 1973 准风月谈 / Lu, Xun,
PL2754.S5 A153 華蓋集續編 :zhu shi ben / Lu, Xun,
PL2754.S5 A16 1973 坟 / Lu, Xun,
PL2754.S5 A16 Er xin ji / Lu, Xun,
PL2754.S5 A29 Silent China; selected writings of Lu Xun. Lu, Xun,; Yang, Gladys.
PL2754.S5 A6 1971 鲁迅文學論 / Lu, Xun,; Luo, Lang.
PL2754.S5 A6 1973 集外集拾遗 / Lu, Xun,
PL2754.S5 A61 Lu Xun shou gao ji Lu, Xun,
PL2754.S5 C45 1973 朝花夕拾 / Lu, Xun,
PL2754.S5 C45 Zhao hua xi shi :(zhu shi ben) / Lu, Xun,
PL2754.S5 C47 Ji wai ji :[zhu shi ben] / Lu, Xun,
PL2754.S5 C482 且介亭杂文末编 / Lu, Xun,
PL2754.S5 C54 1973 且介亭杂文二集 / Lu, Xun,
PL2754.S5 E73 1973 Er yi ji / Lu, Xun,
PL2754.S5 E73 而已集(zhu shi ben) Lu, Xun,
PL2754.S5 F335 1970 彷徨分析, Xu, Qinwen,
PL2754.S5 H82 1967 華蓋集 / Lu, Xun,
PL2754.S5 H83 1973 Hua gai ji, Lu, Xun,
PL2754.S5 H83 Hua gai ji / Lu, Xun,
PL2754.S5 H835 1973 华盖集续编 / Lu, Xun,
PL2754.S5 H85 1973 花边文学 / Lu, Xun,
PL2754.S5 J4 1972 Re feng :(zhu shi ben) / Lu, Xun,
PL2754.S5 J4 1973 Re feng / Lu, Xun,
PL2754.S5 K8 1972 Gu shi xin bian :(zhu shi ben) / Lu, Xun,
PL2754.S5 K8 1973 故事新编 / Lu, Xun,
PL2754.S5 L5 1973 两地书, Lu, Xun,; Xu, Guangping,
PL2754.S5 N2 1973 吶喊 / Lu, Xun,
PL2754.S5 N3 1973 南腔北调集 / Lu, Xun,
PL2754.S5 O4 1972 Old tales retold / Lu, Xun,; Yang, Xianyi,Yang, Gladys,
PL2754.S5 P3 徬徨 / Lu, Xun,
PL2754.S5 S3 1973 三闲集 / Lu, Xun,
PL2754.S5 T7 1964 The true story of Ah Q / Lu, Xun,
PL2754.S5 W4 伪自由书 / Lu, Xun,
PL2754.S5 Y45 野草 / Lu, Xun,
PL2754.S5 Y4513 Wild grass / Lu, Xun,
PL2754.S5 Z64 魯迅小說裏的人物 / Zhou, Zuoren,
PL2754.S5 Z657 Hui yi Lu Xun / Feng, Xuefeng,
PL2754.S5 Z69623 2007 正說魯迅 / Kong, Qingdong.
PL2754.S5 Z734 1996 鲁迅生活中的女性 / Ma, Tiji.
PL2754.S5 Z753647 2005 鲁迅评说八十年 / Zitong.
PL2754.S5 Z758 鲁迅杂文的社会历史背景.
PL2754.S5 Z835 鲁迅的故事 / Shi, Yige.
PL2754.S5 Z8412 Xue xi Lu Xun he Qu Qiubai zuo pin de zha ji, Ding, Jingtang.
PL2754.S5 Z87 魯迅年譜 / Cao, Juren,
PL2754 .T75 1972 Zhou Zuoren lun wen ji / Zhou, Zuoren,; Huang, Zhiqing.
PL2755.C58 Z5 瞿秋白傳 / Sima, Lu,
PL2755.C58 Z9 瞿秋白的文學活动 / Cao, Zixi.
PL2755.H75 S471 Shi men ji / Zhu, Xiang,
PL2755.T9 C511 朱自淸選集. Zhu, Ziqing,
PL2755.T9 C512 Zhu Ziqing san wen xuan / Zhu, Ziqing,
PL2755.T9 P4 Pei ying. Zhu, Ziqing,
PL2760.E5 S5 Shi nian shi chao / Feng, Zhi,
PL2765.I23 W4 Wen xin / Xia, Mianzun,; Ye, Shengtao,
PL2765.I33 Z475 1998 未带地图的旅人 :Xiao Qian hui yi lu / Xiao, Qian,
PL2765.I35 H8 1972 Huang hua hun chuan qi / Xiao, Chunbo.
PL2765.I45 N816 1985 女兵自傳 / Xie, Bingying,
PL2765.I49 A6 1973 Bingxin xiao shuo xuan / Bingxin,
PL2765.I49 H73 Ping hsin hsaio shuo hsuan / Bingxin,
PL2765.I49 P5 Bingxin san wen xuan. Bingxin,
PL2765.I49 S3 Bingxin san wen ji Bingxin,
PL2765.I49 Z49 2006 世纪知交 :Bingxin yu Ba Jin / Bingxin,; Ba, Jin,Li, Chaoquan.Ling, Weiqing.
PL2765.I54 B72 Tian qiao / Hsiung, S. I.
PL2765.I54 L5 Liang shang jia ren :san mu xi ju / Hsiung, S. I.
PL2765.I54 P5 Ping shui liu qing, Hsiung, S. I.
PL2765.I54 W3 Wang Baochuan :ju ben / Hsiung, S. I.
PL2765.U2 Z986 2005 徐志摩图传 / Zhou, Liming.
PL2765.Z36 Z46 2005 赵超构 / Chao ou.Ze ling.
PL2766 .H3 P8 Bu kui shi shi chao / Hu, Hanmin,
PL2766.S5 A1 1953 Hu Shi wen cun. Hu, Shi,
PL2766.S5 A1 1985 Hu Shih wen tsʻun. Hu, Shi,
PL2766.S5 A16 胡適的一個夢想 / Hu, Shi,
PL2766.S5 A6 1985 Hu Shi wen xuan. Hu, Shi,
PL2766.S5 Z47 1973 Hu Shi liu xue ri ji / Hu, Shi,
PL2766.S5 Z49 胡適文存索引 / Tong, Shigang.
PL2768 .K3 Huang Kan lun xue za zhu / Huang, Kan,; Zhonghua shu ju.
PL2768.W4 A6 黄文山學術論叢 / Huang, Wenshan,
PL2777.Y8 A6 1961 Gu Yiqiao quan ji. Gu, Yiqiao,
PL2777.Y8 C47 1968 Jing Ke / Gu, Yiqiao,
PL2777.Y8 C5 Jiao she ci qu wu bai shou / Gu, Yiqiao,
PL2777.Y8 C51 樵歌集 / Gu, Yiqiao,
PL2777.Y8 C535 蕉舍詩歌一千首 / Gu, Yiqiao,
PL2777.Y8 H86 Hui quan ji / Gu, Yiqiao,; Gu, Yiqiao,
PL2777.Y8 L5 梁溪集 / Gu, Yiqiao,
PL2777.Y8 P3 1968 白娘娘 / Gu, Yiqiao,
PL2777.Y8 S8 1969 Song feng ji, Gu, Yiqiao,; Gu, Yiqiao,
PL2777.Y8 T3 Taihu ji, Gu, Yiqiao,
PL2777.Y8 Y8 1968 Yue Fei / Gu, Yiqiao,
PL2778.O2 A61 我的童年 / Guo, Mōruo,
PL2780.C5 C5 1948 咀華集 / Li, Jianwu,
PL2780.C5 C51 Ju hua er ji Li, Jianwu,
PL2780.F4 C5 Jia / Ba, Jin,
PL2780.F4 C592 Chuang wai / Ba, Jin,
PL2780.F4 C8 1970 Chun yu / Ba, Jin,
PL2780.F4 H75 賢良橋畔 / Ba, Jin,
PL2780.F4 M41 Meng jing / Ba, Jin,
PL2780.F4 T8 Duan jian / Ba, Jin,
PL2780.F4 W83 2006 我的写作生涯 / Ba, Jin,; Jia, Zhifang.
PL2780.K8 W4 文藝書簡 / Li, Guangtian,
PL2781.A5 Y5 1970 Yin bing shi wen ji / Liang, Qichao,
PL2781.A5 Y51 1972 Yin bing shi zhuan ji / Liang, Qichao,
PL2781.A54 Z772 2005 梁實秋與程季淑 :wo de fu qin mu qin / Liang, Wenqiang,
PL2782.K8 L8 亂離集 / Liu, Guangqian,
PL2782.L5 C5 春燈詞 / Liu, Linsheng,
PL2782.S45 C45 Chang chu zhai sui bi / Liu, Shengmu.
PL2782.Y3 A6 懷舊集 / Liu, Yazi,
PL2783.U45 A65 萬木草堂憶舊 / Lu, Xiangfu,
PL2785.O3 M37 1974 毛主席詩詞三十七首 / Mao, Zedong,
PL2785.03 .M28 毛主席詩詞二十一首;zhu he Zhongguo gong chan dang si shi zhou nian, Zhongguo min zhu tong meng.; Shen, Junru.
PL2786.E5 M4 Mei Guangdi wen lu. Mei, Guangdi,
PL2795.A6 Z52 衣食住行的百年變遷 Bao, Tianxiao.
PL2801.N18 P5 Bian cheng / Shen, Congwen,
PL2801.N18 S45 1973 Shen Tsʻung-wen chia chi / Shen, Congwen,
PL2801.N18 Z52 1978 從文自傳 / Shen, Congwen,
PL2801.N2 Z65 茅盾評傳 / Zhiying.
PL2804.C5 C513 Teahouse :a play in three acts / Lao, She,; Howard-Gibbon, John,
PL2804.C5 H73 Xiao Po de sheng ri / Lao, She,
PL2804.C5 L56 Niu Tianci zhuan / Lao, She,
PL2811.I3 A6 戴望舒詩選. Dai, Wangshu,
PL2812.I4 Z65 論田漢的話劇創作 / Chen, Shouzhu,
PL2812.I5 K8 Gu ya tang cong zhu liu zhong Ding, Weifen,; Guo, Pu,Yang, Xiong,
PL2815.A6 L3 Lao yin / Zang, Kejia,
PL2815.A8 L4 Lei yu / Cao, Yu.
PL2815.E7 L8 Lu nan zi :Lian / Zeng, Pu,
PL2815.E7 N5 Ding ben nie hai hua :[30 hui] / Zeng, Pu,; Cai, Yuanpei,Hu, Shi,Zeng, Xubai,
PL2815.E7 N5 Ding ben nie hai hua[30 hui] Zeng, Pu,
PL2815.S4 H75 頡頏樓詩詞稿 / Zeng, Zhongming,; Fang, Junbi,
PL2815.S43 P5 Ping qie zhai shi chao[7 juan, Zeng, Guangzu,
PL2817.N27 T8 董作賓學術論著 / Dong, Zuobin,; Yang, Jialuo.
PL2822.C5 C5 Jiaoyuan shi gao / Wang, Jingqi,
PL2822.H4 L8 Lu Yan xuan ji. Lu, Yan,
PL2822.H7 L5 離騷九歌輯評 Qu, Yuan,; Wang, Xie,
PL2822.K8 Z6 1972 論王國維人間詞 / Zhou, Cezong,
PL2822.L35 L35 1998 藍與黒 / Wang, Lan,
PL2822.T8 T82 Duqing shi xuan / Wang, Duqing,
PL2823.E5 Z6915 新詩的開路人-聞一多 / Hsu, Kai-yu,; Zhuo, Yiyu.
PL2824.C48 C48 Jiang gao ji / Wu, Junsheng,
PL2824.H3 C5 春天集 / Wu, Han,
PL2825.N5 L5 Li niu zhi zi / Yang, Nianci,
PL2825.P4 S3 San shan tang shi chao :bu fen juan / Yang Tianshou.; Yang Yufen.
PL2827.C53 Y8 远望集 / Ye, Jianying.
PL2827.S4 K35 1985 Kang zheng / Ye, Shengtao,
PL2828.F8 Z55 嚴復思想述評, Zhou, Zhenfu.; Yan, Fu,
PL2828.H7 T3 Da tong guo ji xuan yan cao an / Yan, Xishan,
PL2828.T8 S5 1965 Shen zhuang cun gao / Yan, Dunyuan,
PL2828.Z4 H7 1971 Xu Nie hai hua / Yangulaoren,; Zhang, Hong.Ju, Duizhi,
PL2831 .S35 2005 红粉青衫 :Yu Dafu de hun lian li cheng / Sang, Fengkang.
PL2831.T3 Z65 郁達夫論 / He, Yubo,
PL2831.Y8 A6 于右任先生詩文選集 / Yu, Youren,; Wang, Cheng Sheng.
PL2833.A4 M3 Mai sha ji / Ai, Shan.
PL2833.I2 P4 1946 Bei fang / Ai, Qing,
PL2833.I3 A7 An cao ji / Ai, Shan.
PL2837.A36 A6 1981 張愛玲短篇小說集 / Zhang, Ailing,
PL2837.C466 Z46 2006 Liu shi yu nian jia guo :wo de you pai xin lu li cheng / Zhang, Chengjue,
PL2837.C795 C45 1984 琴姑娘 / Zhang, Chongtian.
PL2837.E35 S4 2007 色戒 :Zhang Ailing yu Hu Lancheng de qian shi jin sheng / Xia, Shiqing.
PL2837.E35 Y3 1979 Yang ge / Zhang, Ailing.
PL2837.H727 P8 不眠的靑靑草 / Zhang, Xianghua,
PL2837.H744 J8 1984 戎马传 =Rong ma zhuan / Zhang, Xiangwu.
PL2837.H753 K4 1973 Gei ni, Yingying / Zhang, Xiaofeng,
PL2837.H762 N3 1988 Nan ren de yi ban shi nü ren / Zhang, Xianliang.
PL2837.H765 H7 1980 Xin ji he chu, Zhang, Xiuya,
PL2837.N53 Y4 1986 沿著雪山行 / Zhang, Ningjing.
PL2837.S5 C42 長虹 / Zhang, Shuhan.
PL2837.T5 A6 Zhang Tianyi xuan ji. Zhang, Tianyi,
PL2837.T5 F6 Fou yun / Zhang, Tianyi,
PL2837.Y37 P5 1983 飘不去的绿云 / Zhang, Yang.
PL2838.S47 L6 1985 落第 / Zhao, Shuxia.
PL2838.S5 L47 The tale of Li Youcai’s rhymes / Zhao, Shuli,; MacDonald, Susan S. H.,
PL2838.S54 S5 1973 Shu yu wo de yin fu, Zhao, Shumin,
PL2838 .Z37 1985 赵匡胤下河东 / Liu, Jixiang.Liu, Lin.
PL2840.C43 C5 1973 Zhonghua min zu shi shi, Chen, Chengfeng.
PL2840.C5 H7 Xiao dao guan / Chen, Qinshi.
PL2840.F3 H3 Han you cao / Chen, Fangming,
PL2840.H79 N36 1986 Nao zhong niao / Chen, Huang.
PL2840.H79 P33 1987 Bai ye chuang / Chen, Huang,
PL2840 .I1 Xi yin shi shi cun / Sheng, Yibin.
PL2840 .I5 Yiyun shi ci yi gao Chen, Yiyun,
PL2840.J6 C5 陳若曦自選集. Chen, Ruoxi.; Hsia, Chih-tsing,
PL2840.J6 L3 1980 Lao ren / Chen, Ruoxi.
PL2840.K6 T34 1984 大巴山下 / Chen, Ke.
PL2840.Y4 I2 Yi pian dan xin / Chen, Yantong.
PL2841.C45 C5 江畔朝阳 / Zheng, Jiazhen.
PL2841.C46 I6 1969 Yi bo / Zheng, Chouyu.
PL2841.C47 C46 激战无名川 / Zheng, Zhi.
PL2841.H72 L48 Ling chao xuan shi ci qu he ji / Cheng, Xi,
PL2841.T5 C5 1969 汲古新議, Cheng, Tixuan,
PL2843.P5 Q24 2006 秦腔 / Jia, Pingwa.
PL2843.P5 Z53 2004 贾平凹透视 / Dan, Meng.
PL2844.K8 C5 Qu xiang you you / Jiang, Gui.
PL2844.K8 P3 白金海岸 / Jiang, Gui.
PL2844.K86 H75 1996 笑面人生 / Jiang, Kun,
PL2844.S5 Y8 漁島怒潮 / Jiang, Shumao.
PL2847.M3 H74 1980 西廂記 / Wang, Shifu,
PL2851.J79 Z476 2005 我与胡適先生 / Zhou, Ruchang,; Zhou, Liling.Zhou, Lunling.
PL2851.M48 Y8 1984 You shi yi nian chun cao lü / Zhou, Ming.
PL2851.P47 N52 1987 念那地方 / Zhou, Peiying.
PL2851.T54 I2 Yi ge luo kong liao de ren sheng / Zhou, Dingbiao.
PL2852.C85 S5 1984 山魂 / Zhu, Chunyu,
PL2852.P3 P6 播種. Ju, Baiyi.
PL2853.C5 T73 1985 沧海赋 / Junqing,
PL2853.C8 P4 1969 Bei / Chunquan.
PL2854.L4 H8 Xiao zhen chun xiao / Zhong, Lei.
PL2854.L49 W6 我女吉吉, Zhong, Ling,
PL2854.Y5 J8 1986 Ruiyuan shi ci ji / Zhong, Yingmei.
PL2857.A633 C5 1973 茶香集, Fang, Zhou.
PL2857.E55 I2 1972 Yi zhong wan xiao, Feng, Huiyue,
PL2857.W6 Y36 2002 我欲乘风归去 :lü mei xue ren Yao Xuewu san wen xuan / Yao, Xuewu.
PL2858.C3 T5 1972 Tian bian yi duo yun / Fu, Zhaoxiang,
PL2858.T95 C5 Jing’an shi ci / Fu, Ziyu.
PL2860.U55 G86 2004 Guo Jingming cheng zhang ri ji / Guo, Jingming.
PL2861.A72 Y307 Yan yang tian / Haoran,
PL2861.A76 C48 1985 嫁不出去的傻丫头 / Haoran,
PL2861.A76 C5 金光大道 / Haoran,
PL2861.A76 Z47 2000 我的人生 :Haoran kou shu zi zhuan / Haoran,; Zheng, Shi.
PL2861.O77 C4 1987 Cheng shi xin qing :Hou Jiliang shi ji. Hou, Jiliang,
PL2861.O82 Y3 Yang liu qing / Hou, Xikai,
PL2862.I2 P5 1985 香港兩姊妹 / Xia, Yi,
PL2862.I22 C5 Jin guang da dao / Haoran,
PL2862.I22 Y4 Yan yang tian (di yi juan). Haoran,; Xi, Shui.
PL2862.N578 L8 Longjiang song /
PL2862.U228 H8 1969 Hong lou meng :si mu gu zhuang bei ju / Xu, Meng.; Tan, Zhijun.Cao, Xueqin,
PL2862.U25 Y5 1985 樱子姑娘 / Xu, Su,
PL2862.U3136 C5 1985 穿龙袍的奴仆 / Xu, Yali.; Yu, Zhiqiang.Qi, Tingdong.
PL2863.L3 C5 Jin shi jin sheng / Hu, Lancheng.
PL2865.S47 H75 1984 香江抒情 / Huang, Sheng,
PL2865.W4 L5 1985 流浪 / Huang, Wenzong.
PL2865.X528 A17 1999 Huang Xiang jin hui shi xuan / Huang, Xiang,
PL2868.J8 T3 大江南北, Ruan, Yicheng,
PL2869.K36 S45 Shui shou zhang de gu shi / Gao, Xing.; Qiang, Ming,Gao, Yuan.
PL2869.K367 M4 美玉集 Gao, Zuquan.
PL2869.O15 Y8 1984 玉叶冠 / Gao, Lü,
PL2869.O167 C48 1984 金色昙花 / Gao, Yang,
PL2869.O18 A5 愛巢 / Gao, Yang,
PL2869 .O2 Gao Yubao / Gao, Yubao,
PL2872 .H7 F4 鳳凰的新生, Ge, Xianning,
PL2872 .W4 Ku wu shih jen hsiang shan ti shih ko / Kʻo, Wen-lung.
PL2872 .W41 Chʻun cheng ko tzʻu chi / Kʻo, Wen-lung.
PL2875.A65 K8 Kong que dong nan fei / Guang zhi shu ju (Hong Kong, China).
PL2875.A65 L5 Liang Shanbo yu Zhu Yingtai / Guang zhi shu ju.
PL2875.A65 M8 Mulan cong jun.
PL2875.A65 W3 Wang Zhaojun / Gao, Yang,; Guang zhi shu ju (Hongkong).
PL2875.N31 L6 Liang liang de xing xing / Gong, Xiangping.
PL2875.O17 K8 1967 Kuai ma chi / Boyang,
PL2875.O18 H3 1984 Han liu gun gun =Han liu gungun / Guo, Guang.
PL2876.E43 C58 1984 Chʻun tao Ya-lu chiang / Lei, Jia,
PL2877.A6 Z542 2004 李敖這個人 / Chen, Cai sheng,
PL2877.A6 Z62 2002 台湾狂人李敖 / Dong, Dazhong.
PL2877.H7776 C5 1985 秋帆远 / Li, Huixin,
PL2877.H84 K8 Kuang shan feng yun / Li, Xueshi.
PL2877.I26 L5 1972 Li shi gu shi xin shu, Li, Yiding.
PL2877.J75 H3 海島女民兵 / Li, Ruqing.
PL2877.M4 M4 夢真軒詩稿 / Li, Mengjin.
PL2877.P28 N36 2003 南天一柱 / Li, Bai,
PL2877.S5 L5 李書華遊記 / Li, Shuhua.
PL2877.S53 A6 1978 Li Shuchu shi hua ji / Li, Shuchu,
PL2877.Y46 M6 Mountains crimsoned with flowers / Li, Ying,
PL2877 .Y5 永恆之光五幕劇 / Li, Yingjun.
PL2877.Y82 F4 1972 沸騰的群山 / Li, Yunde.
PL2878.A595 S7 1985 Si ba ji / Liang, Xihua.
PL2878.N58 K8 Guo Ziyi zheng xi / Jiang, Cun.
PL2880.O25 H8 1963 Hung yen / Lo, Kuang-pin.; Yang, I-yen.
PL2880.O37 C5 1967 正氣 / Luo, Yongpei.
PL2880.O84 H8 1984 话雨录 / Lou, Shiyi.
PL2882.O24 W6 1986 我与小城告別 / Mao, Zhicheng.
PL2886.O18 S2 1970 Sai wai, Moren,
PL2886.O18 T8 Duan chang ren / Moren.
PL2886.U178 A6 1981 母国政短篇小说选. Mu, Guozheng,
PL2888.P56 J5 1997 日子 / Ni, Ping.
PL2889.B3 L35 Ba Ba de gong zuo / Lai, hei fong.; Zhao, Guozong,
PL2892.A345 A15 1983 孽子 / Bai, Xianyong,
PL2892.A5 F4 Feng huang ji / Boyang,
PL2892.A5 H75 Xin xue lai chao ji / Boyang,
PL2892.A5 K3 Gao shan gun gu ji. Boyang,
PL2892.A5 K81 Gui hua lian pian ji / Boyang,
PL2892.A5 L5 Li zheng ji / Guo, Yidong.
PL2892.A5 P6 Bo pi ji / Boyang,
PL2892.A5 S48 Sheng ren ji / Boyang,
PL2892.A5 T3 Da you ruo zhi ji / Boyang,
PL2892.A5 T31 Dao mao an ran ji / Boyang,
PL2892.A5 Y79 Yu diao ji / Boyang,
PL2892.A5 Y8 Yu yan ji / Boyang,
PL2892.A5 Y82 Yun you ji / Boyang,
PL2892.A544 Y8 Yu’an shi cao / Pan, Xiaopan.
PL2892.A56 T6 Tou bi;Bao Qiaoling yi zhu xuan ji Bao, Qiaoling,
PL2892.E65 T74 1984 侧影 / Peng, Boshan,
PL2892.I3 A72 1985 爱, 在人间 :zhong duan pian xiao shuo ji = Aizairenjian / Bian, Lingling,
PL2894.A475 K8 1985 哭泣的骆驼 / Sanmao.
PL2895.L83 H83 1985 魂断梨园 / Sha, Luxu.
PL2896.N53 C5 智取威虎山 / Shanghai Jing ju tuan.
PL2896.N576 P3 Pai mao nü / Shanghai shi.
PL2896 .S52 H76 1985 镶金边的云彩 / Shao, Liu.
PL2899.H2756 Y523 2006 Yi dai hua hun Pan Yuliang / Shi, Nan,
PL2899.H284 A15 1980 You yu shi Zhongguo ren zhi zong jiao / Shi, Zuocheng.
PL2899.L5 C44 2005 李叔同图传 / Chen, Xing,
PL2903.S815 C5 1985 Cho mu chi / Siguo,
PL2903.S83 T6 Dou zheng shi ba nian. Sima, Lu,
PL2904.Y83 W8 1987 Wo de gui qu lai / Su, Yun,
PL2905.N23145 C48 1985 赵匡胤演义 / Sun, Huiwen.; Liu, Lanfang.
PL2905.N448 D32 2006 大王–张作霖秘传 / Song, Ping.
PL2905.U5 T75 Cai yuan huai Tai za si / Sun, Guanhan,
PL2906.Y83 S52 1986 神祇的嘆息 / Su, Yun.
PL2907 .I3 中國文學史 / Yi, Junzuo,
PL2907 .P8 中国文学史 / Zhongguo ke xue yuan.
PL2907 .T3 大庆人的故事 / Daqing you tian gong ren xie zuo zu.
PL2908 N359 1965 Qin Zihao quan ji. Qin, Zihao,
PL2908.O19 C45 Chao liu yu dian di / Tao, Xisheng,
PL2909.E444 Y4 燕山夜話選集 / Deng, Tuo,
PL2909.E45 S5 1969 Shuang ye / Deng, Wenlai,
PL2909.I12 S54 1986 Sheng huo xiang yi shou ge / Di, Yi,
PL2909.I528 H7 Xilin du mu ju ji / Ding, Xilin,
PL2909.I63 J4 1973 人性的光輝, Ding, Wenzhi,
PL2909 .T5 田夢嘉詩詞楹聯集[3 juan, Tian, Mengjia,; Liu, Shuhui,
PL2912.E653 C48 1985 劍簫奇侠 / Zeng, Mouyao.; Lian, Zhi.
PL2914.A45 L53 1986 Liu lang de xiao chou / Duan, Caihua,
PL2914.N57 W6 我的短詩選 Tian, Jian,
PL2919.C3 O8 歐氛隨侍記 / Wang, Changbao.
PL2919.H8218 Z86 2007 王小波十年祭 / Li, Yinhe.
PL2919.M39 A3 2007 王蒙自传. Wang, Meng,
PL2919.S482 C4 1972 春暉普照 / Wang, Shengshan.
PL2919.S55 L86 2006 Luo hua zhi mei :guan yu sheng huo, guan yu wen xue, guan yu Cunshang Chunshu / Lin, Shaohua.
PL2919.S55 Z45 2007 致女儿书 / Wang, Shuo,
PL2919.T5 A6 1975 王鼎鈞自選集. Wang, Dingjun.
PL2919.T5 S84 Sui liu li / Wang, Dingjun.
PL2919.T524 L55 1977 Liu wang san zhuan shi gao / Wang, Tingxian,
PL2919.X53 W35 2006 想念启功 / Wang, Dehou.Zhong, Shaohua.
PL2919.Y29 T7 1973 最後的約會 / Wang, Yang,
PL2919.Y8 A6 1984 王愿坚小说选 / Wang, Yuanjian.
PL2920.E46 P4 1968 Bei lai tang shi gao / Wei, Zhonggong.
PL2920.E53 T55 1993 地球的红飘带 / Wei wei,Wang su.Shen yao yi,
PL2920.E555 H69 閒筆集 :san wen / Wenchan,
PL2920.E555 Y8 1983 Yue wei yuan :xiao shuo, san wen ji / Wenchan,
PL2920.E655 C43 1987 Chen mo de mu qin / Wen, Xiaoping,
PL2921.N4 C54 1981 Chan qing shu / Wu, Nelson Ikon,
PL2921.Y4 H5 Xiang si jing :chuang zuo 25 zhou nian ji nian san wen ji / Sima, Zhongyuan,
PL2921.5.O54 J562 2002 金字塔的秘密 / Xiong, Bingyuan.
PL2922.H73 S5 1981 Shui shou zhi qi / Yang, Xiaoyun.
PL2922.H85 C7 1967 Chu Lingwang / Yang, Hui.
PL2922.M6 C6 青春之歌 / Yang, Mo.
PL2923.H8 C46 2007 Chongzhen huang di =Chong zhen huang di / Yao, Xueyin.
PL2923.H8 L5 李自成 / Yao, Xueyin.
PL2925.I2 F3 1985 范蠡与西施 / Yanyi.
PL2926.N212 T3 Zitengxuan shi xuan. Zia, Rosina C.,
PL2926.N23 .Y51 1980 殷建波散文集 / Yin, Jianbo,
PL2926.N36 C5 Ji liu / Yin, Jianbo,
PL2926.P9 Y4 葉维廉自選集 / Yip, Wai-lim.
PL2928.C63 Z464 2004 借我一生 :Ji yi wen xue / Yu, Qiuyu.
PL2928.L43 P5 變 / Yu, Lihua,
PL2928.L43 Y4 燄 / Yu, Lihua,
PL2929.E4 T5 1985 蹄下小景 / Yue, Xin.
PL2929.M8 I18 1972 一張文憑, Wang, Muzhi,
PL2934 .L6 Zhongguo san qu shi / Luo, Jintang.
PL2940.C86 S66 2007 宋朝那个人赵匡胤 / Hua, Cun.
PL2945.E434 I67 2007 神与形 =Inspiration and perspective / Lee, Hamilton H. T.; Liu, Yuxuan.
PL2947 .L5 1953 現代中國文學讀本 / Liu, Wuji,; Li, Tien-yi,
PL2947 .L5 Notes to Readings in contemporary Chinese literature :prepared by Wu-chi Liu, Tien-yi Li, and Grace Wan. Liu, Wuji,
PL2947 .L5 Readings in contemporary Chinese literature =Xian dai Zhongguo wen xue du ben / Liu, Wuji,Li, Tien-yi,
PL2947 .R6 Le Hiao-king,livre sacré de la piété filiale, Hsiao ching.; Rosny, Léon de,
PL2954.3.N47 M56 2007 明朝出了个张居正 :qiao qiao da Ming di guo de guan chang mou lüe / Qingqiuzi.
PL2995 .N3 Shi gu tong kao, Na, Zhiliang.
PL2997 .S5 1956 尚書釋義, Qu, Wanli,
PL3000 .L5 Jiang’an shi gao =Collected works on Chinese poems  / Li, Fang,
PL3031.C522 C43 1984 Zhejiang dang dai zuo jia chuang zuo xuan / He, Yintai.
PL3031.S55 X8 1979 Xing guang dian dian / Xu, Qinghe.; Yang, Di.
PL3031.T32 C4745 1987 Qi shi wu nian duan pian xiao shuo xuan / Ji, Ji,
PL3031.T32 C476 1987 Qi shi wu nian shi xuan / Xiang, Yang,
PL3031.T32 C53 1976 Zhongguo xian dai wen xue nian xuan / Zhongguo xian dai wen xue nian xuan bian ji wei yuan hui.
PL3031.T32 W7 1986 我們不能再沈默 / Chen, Huang,Ma, Yigong.
PL3097.M3 G73 馬華文藝作品分類目錄 / Wu, Tiancai.
PL3301.C55 L6 Guo nei shao shu min zu yu yan wen zi de gai kuang / Zhongguo yu wen za zhi she.; Luo, Changpei,
PL3301.C55 Y8 少數民族語文論集 / Yuan, Jiahua,; Zhongguo yu wen za zhi she.
PL3311.M7 L47 Moxie jing dian yi zhu liu zhong =Translations and annotations of Mo-so classics (six volumes) / Li, Lincan.; Zhang, Kun,Hecai.
PL4163 .A59 Easy Thai :an introduction to reading and writing the Thai language, with exercises and answer key / Allison, Gordon H.
PL4236.6 .L36 老挝短篇小说集.
PL4373 .T4 A Vietnamese grammar, Thompson, Laurence C.; University of Washington.
PL4374 .U44 Four-syllable idiomatic expressions in Vietnamese / Nguyên Đǎng Liêm.
PL4378 .N451 Intermediate Vietnamese. Nguyẽ̂n, Đăng Liêm.
PL5649.1 .W6 Beginning Cebuano, Wolff, John U.,
PN37 .Y8 1979 Wen xue de jing jie / Yu, Wo,
PN43 .K82 中西文學辭典 / Guang wen shu ju.
PN45 .A2 文學入門 / Abe, Tomoji,
PN45 .H6512 1968 Xin wen xue gai lun / Honma, Hisao,; Zhang, Xiguang.
PN45 .H812 1971 Wen xue gai lun / Hunt, Theodore W.; Fu, Donghua,
PN45 .I32 Wen xue de ji ben yuan li / Yiqun,
PN45 .L545 1968 Wen xue lun / Liu, Yongji.
PN45 .M18 1970 Wen xue gai lun / Ma, Zonghuo,
PN58 .C55 Wen yi xin li xue / Zhu, Guangqian,
PN58 .C55 Wen yi xin li xue :fu Jin dai shi yan mei xue / Zhu, Guangqian,; Taiwan kai ming shu dian.
PN58 .H85 文學概論, Hong, Yanqiu.
PN58 .W43 Wen yi xue gai lun can kao zi liao / Hua nan shi fan xue yuan.
PN59 .M3 1968 Wen xue yan jiu fa / Maruyama, Manabu,; Guo, Xuzhong.
PN68 .Y35 1971 Qing nian chuang zuo zhi dao, Yang, Jinhao.
PN81 .W515 文學評論之原理 / Winchester, C. T.; Jing, Changji.Qian, Kunxin,
PN241 .W7 1967 Goyaku :hon’yaku bunkaron / Grootaers, W. A.; Shibata, Takeshi,
PN466 .W8 現代文學的播種者 / Wu, Yongjiu.
PN519 .L58 Wen xue xin shang de ling hun / Liu, Shuxian.
PN595.C6 C52 Wen xue da gang / Zheng, Zhenduo,
PN595.C6 F4 supply Wen xue yan jiu xu ji / Fei, Haiji.
PN595.C6 F4 Wen xue yan jiu ji / Fei, Haiji.
PN595.C6 H83 西洋文学硏究, Hu, Pinqing,
PN595.C6 H85 1986 Wen xue de xin shang / Huang, Guobin.
PN595.C6 K84 1985 文學散步 / Gong, Pengcheng.
PN595.J3 H6 文學槪論 / Honma, Hisao,; Taiwan kai ming shu dian.
PN595.K6 K5 Munye sajosa / Kim, Yŏng-su,
PN873 .L6315 Bi jiao wen xue shi / Loliée, Frédéric,; Fu, Donghua,
PN873 .V315 1972 Bi jiao wen xue lun / Van Tieghem, Paul,; Dai, Wangshu.
PN989.C5 C444 1983 Zhongguo yu yan xuan ji / Zhang, Yonghuan.
PN989.C5 C488 1987 Zhongguo yu yan gu shi / Guo, Zhentang.Chen, Shihou.Zheng, Yumei.
PN989.C5 L47 1972 Zhongguo li dai yu yan xuan ji / Li, Yiding.
PN1119.C5 H76 1983 Er tong wen xue ming zhu shang xi / Xu, Yizong.
PN1582.J3 P46 Kabuki, the popular theater / Toita, Yasuji,; Kenny, Don.
PN1731 .Y73 戲劇論集 / Yao, Yiwei,
PN1991.77.A1 H36 1985 Hao shu da jia du :jing guang “Wen yi zhi chuang” xuan ji / Bi, Pu,Li, Wen.
PN1992.4.K87 A37 1981 窓ぎわのトットちゃん / Kuroyanagi, Tetsuko,; Iwasaki, Chihiro,
PN1993.5.C4 C5 Wu shi nian lai de Zhongguo dian ying, Zhong, Lei.
PN1993.5.J3 U6 日本の映画 / Uryū, Tadao,
PN1995 .T74 1987 v.2 Zai ai zhong cheng zhang / Zeng, Zhaoxu.
PN1995 .T743 1985 Tsʻung tien ying kʻan jen sheng / Tseng, Chao-hsü.
PN1995.9.H53 W36 2007 奥斯威辛之后 :Youtai da tu sha ji yi de ying xiang sheng chan / Wang, Yan,
PN1998.3.T346 L36 2002 大导演汤晓丹传 / Lan, Weijie.
PN2061 .H2812 1987 Zun zhong biao yan yi shu / Hagen, Uta,; Frankel, Haskel.
PN2068 .T73 1985 Guo ju lian pu yi shu :cai bi pu chu ren sheng bai tai / Cao, Guolin.; Wang, Shaozhou.Lin, Kunhong.Chen, Zhenyu.
PN2430 .L48 1970 Yan li qian shuo. Lin, Dachun.
PN2871 .C43 Guo ju yu lian pu / Chang, Pe-Chin,
PN2871 .C58 國劇藝術彙考 / Qi, Rushan,
PN2871 .K94 1981 Guo ju / Han guang wen hua shi ye gu fen you xian gong si.
PN2871 .L52 1986 劉嗣論國劇 / Liu, Si,; Liu Si xian sheng ji nian wen ji zheng li wei yuan hui.
PN2871 .T82 Xin jiao Jiao fang ji / Cui, Lingqin,; Sun, Qi,Pei, Xing,
PN2872 .W3 明代徽調戲曲散齣輯佚 / Wang, Gulu,
PN2874 .Q45 1970 五十年來的國劇 / Qi, Rushan,; Zhongguo wen yi xie hui.Zheng zhong shu ju.
PN2877 .P36 1971 Zhongguo ling ren xue yuan zhi yan jiu / Pan, Guangdan,
PN2877 .W8 Yi shu de hua duo / Wu, Zuguang,
PN2877 .Z436 2006 伶人往事 :xie gei bu kan xi de ren kan / Zhang, Yihe,
PN2878.C47 C4 1998 我和爹爹赵丹 / Zhao, Qing,
PN2878.C4976 C36 2002 大明星陈強传 / Cao, Jisan.
PN2878.S66 A3 2007 幸福深处 =The secrets of happiness / Song, Dandan.
PN2878.W36 W6 1997 我演周恩来 / Wang, Tiecheng,
PN2878.Y3 C5 楊小樓評傳 / Zhou, Mingtai.
PN2921 .A45 Nihon no engeki. Kawatake, Toshio,
PN2921.K3 T6 Kabuki / Toita, Yasuji,; Yoshida, Chiaki,
PN2924.5.K3 G7813 Kabuki. Gunji, Masakatsu,; Yoshida, Chiaki,
PN2924.5 .K3 H3 1969 The actors’ analects =(Jakusha rongo) / Hachimonjiya, Jisho,; Dunn, Charles James.Torigoe, Bunzo.
PN3331 .P4615 Xiao shuo de yan jiu / Perry, Bliss,; Tang, Chengbo.
PN3448.B54 W36 2007 小说的时间性与现代性 :Ou Zhou cheng zhang jiao yu xiao shuo xu shi de shi jian xing yan jiu = The novelistic temporality and modernity / Wang, Yan,
PN4121 .L5 Yan li qian shuo / Lin, Dachun.
PN4129.C6 L58 1972 Yan jiang gui ze yu ji shu. Liu, Bingnan.
PN4129.C6 L829 Yu yan xun lian jiao cai / Lu, Hongxun.
PN4193.I5 C5 1983 Zen yang jiang gu shi shuo xiao hua / Zhu, Zhenhua.
PN4775 .Y362 Xin wen xue yan jiu. Yao, Beng,
PN4793.C5 C55 1953 Chinese newspaper manual / Yale University.; Li, Tien-yi,
PN4874.H76 A25 1991 胡景南文集 / Hu, Jingnan,; Hu Jingnan ji nian wei yuan hui.
PN5364 .L35 1971 梁啓超與近代報業 / Lai, Guanglin.
PN5365 .C5 宋代新聞史 / Zhu, Chuanyu,
PN5366.A4 T76 Cong sha ping ba dao fu tu guan :Zhong yang xun lian tuan xin wen yan jiu ban zai tai tong xue hui yi lu / Zhongguo guo min dang.
PN5366.C554 Y26 2005 金仲華 / Yang, Xuechun.
PN5366.H75 F4 蕭同兹傳 / Feng, Zhixiang.
PN5366.L59 Y99 2005 刘尊棋 / Yu, You,; Liu, Zunji.
PN5366.L59 Y99 2005 劉尊棋 / Yu, You.
PN5366.L79 H36 2005 陆诒 / Han, Xinru.; Lu, Yi,
PN5366.S46 S86 2005 邵飘萍 / Sun, Xiaoyang.; Shao, Piaoping,
PN5366.W37 C68 2005 王芸生 / Zhou, Yu,; Wang, Yunsheng,
PN5366.Y78 M36 2005 俞頌華 / Mang, Ping.; Yu, Songhua,
PN5366.Y86 G8 2005 惲逸群 / Gu, Xueyong.; Yun, Yiqun,
PN5370.T83 H8 1970 東方雜誌之刊行及其影響之研究 / Huang, Liangji,
PN5370.5.C542 C5 中國時報三十年. Zhongguo shi bao she (Taipei, Taiwan)
PN5406.H4 C5 ジョセフ・ヒコ / Chikamori, Haruyoshi,
PN5407.E3 A75 Asahi shinbun shasetsushū :Ei-wa taishō / Asahi Shinbunsha.Asahi Ibuningu Nyūsusha.
PN5431 .C5 韓國新聞史 / Chʻoe, Chun,
PN6014 . S43 ロマン・ロラン / Rolland, Romain,; Miyamoto, Masakiyo,
PN6014 .S43 v.19-20 Anna Karēnina. Tolstoy, Leo,; Hara, Takuya,
PN6014 .S43 v.41 Seifukusha ; Ōdō ; Arutenburuku no kurumi no ki. Malraux, André,; Sawada, Junjirō.Kawamura, Katsumi,Hashimoto, Ichimei,
PN6120.9.C5 N86 1982 諾貝爾獎小說大展 / Ban sheng; Xie, Jinde.
PN6145 .T6 東海大学紀要. Tōkai Daigaku.
PN6222.C5 C54 Ming Qing xiao hua si zhong / Zhao, Nanxing,; Zhou, Qiming.
PN6222.C5 K3 Chinese wit & humor / Kao, George,
PN6222.J3 A71 Waga rakugo kanshō / Andō, Tsuruo,
PN6267.C5 C48 Cheng yu gu shi / Qingping.Liming.Yunshan.
PN6328.L3 A851 Ningen saigo no kotoba, Aveline, Claude,; Kawamori, Yoshizō,
PN6519.C5 C48 諺語的源流・功能 / Zhu, Jiefan.
PN6519.C5 F46 1982 每日一諺 / Feng, Pengnian.
PN6519.C5 X54 2006 歇后语100 =100 Chinese two-part allegorical sayings / Yin, Binyong.Jiacen.Ouyang, Yi.
PN6519.C5 Y5623 2006 谚语100 =100 pearls of Chinese wisdom / Yin, Binyong.; Han, Hui.Tian, Yuan.
PN6519.J3 T3 Koji seigo gengo jiten / Takahashi, Genʼichirō,
PQ109.J3 W3 へそ曲がりフランス文学 / Watanabe, Kazuo,
PQ2631.A26 N62 笑いについて / Pagnol, Marcel,; Suzuki, Rikie,
PQ2637 .A274  1971 小王子 / Sheng De Xiu Bo Li; Li, Zong-tianSaint-Exupery, Antoine de,
PR3503 .F8 Tomasu Gurei kenkyū shō / Fukuhara, Rintarō,
PR4037 .A8 1985 奧斯丁硏究 / Zhu, Hong,; Zhongguo she hui ke xue yuan.
PR6013.R44 B712 1987 Pu-lai-teng pang pang tʻang / Greene, Graham,
PR6013.R44 C66 1986 Hsi chü yen yüan / Greene, Graham,
PR6013.R44 Q512 1986 沉靜的美國人 / Greene, Graham,; Ji, Shuming,
PR6023.I56 L32 2006 武則天正傳 / Lin, Yutang,; Zhang, Zhenyu,
PS3569.E4 L62 1974 愛的故事 / Segal, Erich,; Huang, Youguang.
PS3570.A48 V35 2013 The valley of amazement / Tan, Amy,
PS3625.E15 N56 2013 The nine fold heaven / Yip, Mingmei.
PT85 .T42 1986 Deguo wen xue sui bi / Zhang, Li.
PT2617.E85 C45 Che lun xia / Hesse, Hermann,; Chenying.
PT2617.E85 P416 1961 卿愁 ; 春の嵐 ; 漂泊の人 ; 青春は美わし / Hesse, Hermann,; Haga, Mayumi,Takahashi, Kenji,Hesse, Hermann,Hesse, Hermann,Hesse, Hermann,
PT2668.A5 Z844 2017 懷遠樓集 / Xu, Hanxiong.
PT2747.P5 Z6 丁玲傳 / Chen, Binyin.
PT2755.T9 C51 Zhu Ziqing xuan ji / Zhu, Ziqing,
PZ10.82 . H78 1984 Gu dian xiao xiao shuo / Xie, Wuzhang,; Wu, Hongfu.
PZ10.82 .C453 1983 Chiu ko erh tung shu fang.
PZ10.82 .E72 1984 Er tong wen xue zhi lü :dang dai zuo jia / Hong, Jianquan.; Hong Jianquan jiao yu wen hua ji jin hui.
PZ10.831 .C543 1988 Zhongguo hai zi de gu shi / Hua yi shu ju.
PZ10.831.C5447 C47 1987 濟公傳 / Chen, Qiufan.; Wang, Mengji,
PZ10.831.C6343 F46 1987 Feng shen zhuan / Zhu, Chuanyu.
PZ10.831 .H781 1984 v.1 水滸傳 / Hong, Shumei.; Zeng, Yongyi.Chen, Shihou.Zheng, Yumei.Shi, Nai’an,
PZ10.831 .H781 1984 v.4 Hong lou meng / Gao, E,Zeng, Yongyi.Cao, Xueqin,; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H781 1984 v.6 Laocan you ji / Zeng, Yongyi.Liu, E,; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H781 1984 v.7 聊齋誌異 / Zeng, Yongyi.Pu, Songling,; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H781 1984 v.8 濟公傳 / Zeng, Yongyi.Wang, Mengji,; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H781 1984 v.9 Bao gong an / Zeng, Yongyi.; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H781 1984 v.10 Er nü ying xiong zhuan / Zeng, Yongyi.Wenkang,; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H781 1984 v.13 Cheng dong cheng xi ji / Zeng, Yongyi.; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H781 1984 v.16 Shi gong an / Zeng, Yongyi.; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H781 1984 v.17 Cheng Ho hsia hsi yang / Cheng, Kʻun.Hung, Shu-mei.Tseng, Yung-i.Chʻen, Shih-hou.Lo, Mao-teng,; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H781 1984 v.18 Ru lin wai shi / Zeng, Yongyi.Wu, Jingzi,; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H781 1984 v.19 Jing hua yuan / Zeng, Yongyi.Li, Ruzhen,; Hua yi shu ju.
PZ10.831 .H7811984 v.5 封神傳 / Xu, Zhonglin,Zheng, Kun.Hong, Shumei.Zeng, Yongyi.; Hua yi shu ju.
PZ10.831.H82 C52 1987 Jing hua yuan / Hong, Xiaoru.; Chen, Shihou,Li, Ruzhen,
PZ10.831.L556 C47 1987 Jin gu qi guan / Lin, Haiyin.
PZ10.831.S8 L523 1987 Liao zhai zhi yi / Su, Shangyao.; Min, Yuzhen,
PZ10.831 .W322 1985 Long tu zhu / Wang, Dingxiang.
PZ10.84 .C467 1984 Chi hen di mi mi / Zhu, Xiufang.; Liu, Bole,; Hong Jianquan jiao yu wen hua ji jin hui.
PZ10.84 .C497 1981 中國童話 / Li, Heli.Li, Minhui.; Han sheng za zhi she.
PZ10.84 .L521 1986 Li yu tiao long men / Lin, Fangzhou.; Zhou, Yudong.Lin, Fangzhou.
PZ10.84 .L536 1987 Shunfeng’er di xin xiang lu / Li, Tong.; Liu, Bole,
PZ10.84 .L83 1986 Shi cheng tian shi / Lü, Shaocheng.; Gong, Yunpeng,
PZ10.841 .C48 1987 Zhongguo min jian gu shi / Guo, Zhentang.
PZ10.841 .C52 1987 Chuang yi tong hua / Zhu, Xiufang.
PZ10.841 .C544 1985 Qi di dan sheng / Huang, Wenrong.; Han guang wen hua shi ye gong si chu ban wei yuan hui.
PZ10.841 .C586 1987 Zhongguo shen hua / Su, Hua.Zhen, Xiong.
PZ10.841 .H765 1985 Xie zi cheng chi / Huang, Wenrong.; Han guang wen hua shi ye gong si chu ban wei yuan hui.
PZ10.841 .S323 1985 San ku mao lu / Huang, Wenrong.; Han guang wen hua shi ye gong si chu ban wei yuan hui.
PZ10.841 .T354 1985 Taʻo hua yuan / Huang, Wenrong.; Han guang wen hua shi ye gong si chu ban wei yuan hui.
PZ10.841 .Y322 1985 Yao tian Shun ri / Huang, Wenrong.; Han guang wen hua shi ye gong si chu ban wei yuan hui.
PZ10.843 .C44 1985 Qing ge =Love songs / Hai hua wen ku bian shen wei yuan hui.
PZ10.843 .E73 1986 Er ge =Children’s songs / Hai hua wen ku bian shen wei yuan hui.
PZ10.843 .F322 1986 Wa wa di yan jing / Fang, Suzhen.; Zhao, Guozong,Fang, Suzhen.
PZ10.843 .M5 1985 Mi yu =Chinese riddles / Hai hua wen ku bian shen wei yuan hui.
PZ10.849 .H83 1987 Qi yi di hang xing / Huang, Hai,; Meng, Jie.
PZ10.849 .L532 1986 Shen mi guai ke / Lin, Fengqi.
PZ10.849.W8 C4 1982 中國字的故事 / Wu, Guizhu.
PZ10.863 .L54 1984 Hsiao ho ai chʻang ko / Liao, Chʻun-mei.; Lin, Chʻuan-tsung.; Hong Jianquan ji jin hui (Taipei, Taiwan)
PZ10.88 .C46 1982 Zhongguo hai zi di yi wen / Jin, Duocheng.
PZ10.88 .I52 1986 Yi xue tong hua / Hong, Meihui.
PZ10.88 .T52 1986 Tʻien nan ti pei :lao shan yang, wo wen ni / Lin, Chuanzong.Xie, Shufen.
Q72 .K92 1965 國家長期發展科學委員會年報. Guo jia chang qi fa zhan ke xue wei yuan hui.
Q123 .H363 1971 Han Ying ke ji chang yong ci hui / Zhongguo ke xue yuan.
Q123.J3 J1 Gaikokujin no tame no senmon yōgo jiten;shizen kagaku-kei Japan.
Q127.C5 C48 1987 Zhongguo ke xue yu ji shu / Guo, Zhentang.
Q127.C5 C57 Zhongguo ke xue shi lun ji / Lin, Zhiping.
Q127.C5 K95 1985 Gu dai Zhongguo de ke xue ji shu / Zhou, Chenggong.Hong, Wansheng.Liu, Tianyi.; Ke xue yue kan she.
Q127.C5 S8 1971 Jiao zheng Tian gong kai wu / Song, Yingxing,
Q127.C5 S8 天工開物 / Song, Yingxing,
Q127.C6 L471 中華民國科學誌. Li, Ximou,
Q141 .P82 1985 不朽的科學家 / Lin, Jingyuan,
Q171 .K554 1981 v.2 Ke pu xue wen hui /
Q171 .O62 近代物理學論集, Oppenheimer, J. Robert,
Q310 .H3 1956 The future begins ; explanations of cybernetics / Hayashiya, Haruzō.Kawade, Takao.
QA5 .D4 1964 Chinese-English glossary of the mathematical sciences. DeFrancis, John.
QA5 .W3 1961 數學名詞彙編 :Ying Han dui zhao / Wang, Zhuxi.; Su, Buqing,
QA27.C5 L484 Zhongguo suan xue shi / Li, Renyan.
QA27.C5 S56 Shu li jing yun / Qing Shengzu,
QA28 .J8 疇人傳彙編 / Ruan, Yuan,
QA37 .S282 Shu xue ru men / Sawyer, W. W.; Wang, Danru.
QA37.3 .G347 2002 高等数学 / Tong ji da xue (China).
QA75 .F3 1965 電腦和你 / Fan, Guangling,
QA455 .C48 高中平面幾何 / Zhao, Liangwu,
QB17 .S7 史記天官書今註 / Gao, Pingzi.; Sima, Qian,
QC5 .I8 1939 Japanese dictionary of physics and chemistry =Rikagaku jiten / Ishihara, Jun,; Inoue, Toshi,Tamamushi, Bunʼichi,
QC6 .D78712 1995 物理理论的目的与结构 / Duhem, Pierre Maurice Marie,
QC16.E5 L8 1992 爱因斯坦 :Albert Einstein / Lu, Xing’er.; Shen, Yaoyi.
QC23 .L5 Wu li xue yan jiu / Lin, Erkang.; Wang, Weinong.
QC89.C6 W8 中國度量衡史 / Wu, Chengluo,
QC89.C6 Y3 1938 中國歷代尺度考 / Yang, Kuan.
QC778 .W45 Genshiryoku to genshi jidai / Weizsäcker, Carl Friedrich,; Tomiyama, Kotarō,Awata, Kenzō,
QC793.5.P42 M65 Ainshutain no sōtaisei riron ni idomu :zoku zoku, X-inshi no kenkyū = Challenge to Einstein’s theory of relativity : further studies on X-agent / Moriyama, Hideo,
QC948 .T3 Tai feng de yu fang. Taipei (Taiwan).
QC981 .K913 Qi xiang yu ren sheng / Krick, Irving P.; Fleming, Roscoe.Xue, Qixun.
QD5 .Y5 1961 Hua xue hua gong ming ci hui bian :Ying Han tui chao / Yang, Baochang.
QD33 .W78 Hua xue yan jiu / China.
QE22.T5 H78 2002 Ding Wenjiang zhuan / Hu, Shi,
QE382.C3 W3 Zhongguo kuang chan zhi / Wang, Hualong.
QE527 .C48 Zhongguo Wudalianchi huo shan / Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi bu di zhi bo wu guan.
QE579 .W36 Zhongguo huang tu / Wang, Yongyan.
QE756.C6 C5 中國人類化石的發現與研究 ;Zhongguo yuan ren di 1 ge tou gai gu fa xian er shi wu zhou nian ji nian hui bao gao zhuan ji / Zhongguo ke xue yuan.; Guo, Mōruo,
QH331 .C6 1966 生命能原理 / Chao, Feng-chʻiao.
QK355 W81 Zhi wu ming shi tu kao chang bian. Wu, Qijun,
QK355 .W8 Zhi wu ming shi tu kao;38 juan, Wu, Qijun,
QK356 .Y36 1987 陽明山國家公園 =Yangmingshan national park / Cai, Huimin.; China (Republic : 1949- ).
QL88.5 .T47 1969 Huo hua shi / Thenius, Erich.; Hsü, Ssʻu-li.
QL307.2 .Y32 1982 Ke ai de dong wu / Yang, Pingshi.; Zhang, Kunxiong.Yang, Pingshi.
QL377.C5 F36 1987 Shan hu zhi mei :Taiwan hai yu qi jing / Fang, Lixing,; Hua, Changsheng.
QL634.J3 S94 1968 日本の魚 / Suehiro, Yasuo.
R121 .K23 1960 Kato’s integrated English-Japanese medical dictionary =Igaku Ei-Wa daijiten / Katō, Katsuji,
R121 .L3 1961 [拉・英・中文對照醫學名詞彙編Latin-English-Chinese dictionary of medical terms.
R601 .C4 Zhongguo yi xue shi / Chen, Cunren.
R601 .C468 Zeng bu zhen ben yi shu ji cheng.393 juan] / Qiu, Jisheng,Yang, Jialuo,
R601 .K8 新編中醫學概要 (供西醫學習中醫用) /
R604.A1 J4 中國古代醫學家 / Ren’an.
R604.A1 L84 Zhongguo gu dai yi xue jia di fa ming he chuang zuo. Lü, Shangzhi.
R708 .T3 Ming yi xin de cong ji. Tan, Shuqu.; Tam, Shut-kui.
RA410 .F36 2002 健康经济学 :jian kang dui lao dong shi chang biao xian de ying xiang = Health economics : impacts of health on labor market performance / Fan, Ming,
RA412.5.C6 X8 2002 社会医疗保险 :zhi du xuan ze yu guan li mo shi / Xu, Zhengzhong,
RA440.5 . C53 1986 Cuo wu di jian kang chang shi / Chiba, Keni̕chiro.; Lian, Wenbin.
RA643.86 .Z436 2012 艾滋病治理的新实践 =New paradigm of AIDS governance / Zhang, Tao.; Kaufman, Joan.
RA781.7 .O4419 1970 瑜伽的哲學分析與方法 / Oki, Masahiro,; Jin, Mingruo,
RB151 .T3 Watakushi no shindanshitsu. Tachikawa, Tadayoshi,
RC87 .L5 Lian ruan ying gong mi jue.
RC261 .C454 Zhongguo ai zheng zhi liao xue / Zhao, Fengqiao.
RC311.1 .N3 Haibyō no innen o toku.
RM184 .C4843 Zhen jiu ji ben zhi shi.
RM184 .C52 I i hsüeh / Chʻen, Chao.
RM255 .S52 1986 Shen qi di xiao mai cao / Hua shi zong he zhou kan bian ji bu.
S471.C6 T75 Za jia nong jia deng sa zhong. Liu, Zhou,Ma, Guohan.Jia, Sixie,Ma, Guohan.
S471.C6 W8 邊疆畜牧 / Wu, Zhankun.; China (Republic : 1949- ).
S471.C6 Z43 2000 中国农业生态经济与可持续发展 / Zhang, Shuhuan.
S471.J3 K3 Nōgyō mondai nyūmon / Kawai, Etsuzō,
S471.J3 K39 Nihon no nōgyō / Kawakami, Masamichi,
S651 .C54 Fei shui / Zhongguo ke xue yuan.
SB369.O7 K3 Taiwan gan ju zhi yun xiao tong lu ji yun xiao cheng ben zhi fen xi / Gao, Xiongfei,
SB415 .T8 1967 中國盆景及其栽培 / Cui, Youwen.
SB466.C5 C52 Lun Zhongguo zhi ting yuan :Zhongguo ting yuan yu xing qing zhi jiao / Cheng, Zhaoxiong.
SF416 .C5 1986 我的動物朋友 / Qiu, Xiuzhi.
SH297 .L494 中國漁業史 / Li, Shihao,; Qu, Ruoqian.
T9 .C564 1978 Xin bian Ying Han ke ji da ci dian / Qing hua da xue (Beijing, China)
T27.C5 P5 1985 Chung-kuo k’o-hsueh chi-shu shih kai-shu. Pi, Chien-heng.
TA140.C41 L711 詹天佑與中國鐵路 / Ling, Hongxun,Gao, Zonglu,
TA660 .W3 Heng xiang jia jing qian bian ju xing ban zhi qu qu =Buckling of transversely stiffend rectangular plate with clamped edges / Wang, Shisheng,
TC145 .M34 Shui li gong cheng jiang hua, Mao, Shoupeng.
TC145 .S9 Zhi shui xin lun, Song, Xishang.
TC547 .H75 石門水庫 / Xu, Nai,; Shimen shui ku jian she wei yuan hui (Taiwan)
TC805 .S85 灌溉工程講話 / Song, Xishang,
TC805 .S86 水利論叢, Song, Xishang.; Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui.
TD302 .S8 樹林鎮飮用水水質之統計的觀察 / Song, Hongzhang,; Guo li Taiwan da xue.
TD321 .L5 李儀祉全集, Li, Yizhi,
TF153 .C43 Tie lu ji xie ji ge wen ti / Chen, Guangyuan,
TH9 .C5 English-Chinese dictionary of construction engineering / Chuang, Chün.
TK5105.5.C647 J53 2002 假如网络也有生命 / Lu, Qun.
TL174 .M63 Kōgai no shin’in :zoku, X-inshi no kenkyū / Moriyama, Hideo,
TL540.T83 W6 Wo men de Qian Xuesen :Er shi nian lai Zhongguo da lu ke ji fa zhan gai kuang / Gu, Xiong.
TL789.85.C31 A3 Uchū eno michi :gagārin shōsa no taiken kiroku / Gagarin, Yuri Alekseyevich,Egawa, Taku,
TL1065 .C48 Tai kong hang xing xue yan jiu / Chen, Mingyou.
TR654 .S474 1986 Jing tou zhong de Kending / Shen, Huamo.; Fu, Jinfu.Tao, Xuanxi.Lin, Maodian.
TS155 .Y82 生産管理 / Yu, Guotao.
TT825 .H75 1983 新疆维吾尓民間花帽图案集 / Zhang, Hengde.
TT840 .C46 1990 Chinese knotting / Chen, Lydia,
TT870 .K38 1974 Chiyogami katazomegami / Katō, Rokurō,
TX355 .C442 1987 Chi chu cong ming lai :you er jian nao shi pu / Hua shi chu ban she.
TX355 .C443 1987 Chi chu chang shou lai :Lao nian ren de shi liao yu shi bu / Wang, Fuzhi.Ye, Guixing.
TX355 .C444 1987 Chi chu mei li lai :nü xing jian fei mei rong yin shi / Zhang, Luoqi.
TX355 .P82 1987 不要吃出問題來 :xian dai ren ying you de yin shi chang shi / Hua shi chu ban she.
TX361.M47 C44 1987 Chi chu jian kang lai :Shang ban zu di jian kang yin shi / Hua shi bian ji bu.
TX551 .Y25 Yin zhuan pu lu :er shi zhong jiu shi juan /
TX724.5.C5 P37 1985 寶島的中國美食 =Recipe treasures of China, Taiwan’s gourmet delights / Guang hua bian ji bu.
TX724.5.J3 D63 1989 正月料理 / Doi, Masaru,
TX809.R5 C48 1983 中國米食 =The Chinese rice book / Han sheng za zhi.
TX945.3.S355 2002 快餐国家 :fa ji shi, hei mu he bao fu zhi lu / Schlosser, Eric.
U25 .W8 Ying Han jun yu zi dian / Wu, Guangjie.
U101.H8253 W36 1974 黄石公素書三略的研究 / Wang, Xiuzhi.
U101.S946 S93 1973 孫子十家註 / Sun, Xingyan,Wu, Renji.Sunzi,
U101 .S947 Song ben shi yi jia zhu Sunzi / Cao, Cao,Yang, Bing’an.
U101 .S9477 Sunzi jin zhu jin yi. Sunzi,; Wei, Rulin.; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui.Guo li bian yi guan (China).
U101 .S949 1964 Sun Tzŭ on the art of war :the oldest military treatise in the world / Sunzi,; Giles, Lionel,
U101 .S949 Sunzi bing fa jiao shi / Chen, Qitian,; Sunzi,
U101.S96 S44 十一家注孫子 :fu jin yi / Cao, Cao,Guo, Huaruo,Sunzi,
U101.S96 Y3 1972 Sunzi shi san pian yu wen du ben / Yao, Jinong.
U163 .C49 Taiwan zai shi ju zhong de zhan lüe jia zhi =The strategic significance of Taiwan in the global strategic picture / Jiang, Weiguo,
U821.C6 H39 Chūgoku In Shū jidai no buki / Hayashi, Minao,
U856.J3 S48 Hyakunin hyakken :Nihontō no tanoshimikata / Shibata, Mitsuo,
UA835 .Z493 2006 Zhongguo qu shi fa zhan yan xi :Zhongguo yan jiu guo ji yan tao hui lun wen ji = How stable is China? Collected papers of STPI international conference on Sept. 28-29, 2006, Taipei, Taiwan. Zhongguo yan jiu guo ji yan tao hui; Ke ji zheng ce yan jiu yu zi xun zhong xin.
UA837 .C46 Shi jiu lu jun xing wang shi / Qiu, Guozhen.
UA837 .C525 1971 Zhong gong wu zhuang bu dui shi liao hui bian / Li shi zi liao chu ban she.Dang dai Zhongguo yan jiu suo.
UA837 .L517 國民革命軍之奮鬭 / Lin, Junchang.
UA837 .Y35 中国人民解放軍 :sono seisenryaku shisō / Yamashita, Ryūzō,
UA839.3 .A33 工作通訊. China.
UA839.3 .S53 毛沢東とその軍隊 / Shimamura, Kyō,
UA847 .F8 1961 Gunjishi / Fujiwara, Akira,
UB220 .C48 1985 Jun xian / Zhongguo ren min jie fang jun jun shi ke xue yuan.Jie fang jun bao bian ji bu.
UB250 .C45 1958 Jun shi qing bao xue / Zheng, Jiemin,
UB345 .C6 1957 兵役行政概況 / China (Republic : 1949- ).
UB345.T3 W36 2007 以軍令興內政 :zheng bing zhi yu guo fu jian guo de ce lüe yu shi ji (1928-1945) / Wang, Zhengcheng,
VA633 .P3 1951 Zhongguo hai jun shi / Bao, Zunpeng.
VK101 .C49 1984 中國海洋發展史論文集 / Zhongguo hai yang fa zhan shi yan tao hui; Zhang, Yanxian.; Zhong yang yan jiu yuan.; Zhongguo hai yang fa zhan shi yan tao hui.
VK905 .C65 1956 Zhongguo hai yang, Zhu, Zuyou.
Z8.C5 L44 1974 中國圖書史資料集 / Liu, Jiabi.
Z8.C5 L46 1972 中國古代書籍史話 / Liu, Guojun,
Z8.C5 P35 1986 Tu shu / Pan, Meiyue.
Z8.C5 Y4 1968 Shu lin qing hua :10 juan, mu lu, jiao bu 3 juan, yu hua 2 juan / Ye, Dehui,; Li, Mi.
Z43.A2 Y8 書畫書錄解題 / Yu, Shaosong,
Z44 C963 1971 Shu fa da guan :zhong ding, shi gu, Xi’an bei lin, Song Yuan Ming Qing ming jia mo ji / Zhongguo shu hua yan jiu hui.
Z44.A3 O837 1971 Ouyang jie ti san shi liu fa quan shi / Deng, Sanmu,; Ge, Shouzhi,
Z44 .C45 1969 盛京故宮書畫錄 :10 juan / Jin, Liang,
Z44 .C5 1967 近人書學論著.
Z44 .C52 1972 Qing ren shu xue lun zhu :18 zhong 31 juan.
Z44 .C52 1987 Ying bi shu fa / Zhang, Binghuang.
Z44 .C56 1970 Zhongguo shu xue qian shuo / Zhu, Zongyuan,
Z44 .F3 1967 Fa tie kao.
Z44 .H31 1971 Zi xue ji shu fa / Han, Feimu.; Gao, Yuncheng.
Z44 .K36 1972 Guang yi zhou shuang ji. Kang, Youwei,; Bao, Shichen,
Z44 .L56 1972 中國十五大書家 / Lin, Sishui.
Z44 .M3 1971 Li dai shu fa jiang zuo / Mai, Huasan.
Z44 .P28 Zhongguo shu fa jian lun, Pan, Boying,
Z44 .P3 中國的書法 / Pan, Boying.
Z44 .S48 書道全集 / Shimonaka, Kunihiko,
Z44 .S84 1961 Song Yuan ren shu xue lun zhu / Mi, Fu,
Z44 .T3 1971 Tang ren shu xue lun zhu ;Xuanhe shu pu.
Z44 .T73 1955 Zhongguo shu fa / Zeng, Naidun.
Z44 .W3 1965 Shu fa cong tan / Wang, Zhuangwei.
Z45 .M8 1972 Zhongguo wen fang si bao shi, Mu, Xiaotian.
Z45 .W4 1968 Wen fang si pu.
Z52.4 .T4 1984 Cang Jie di san dai zhong wen zi mu shu ru fa :Cang Jie zi mu, bu shou, zhu yin san yong jian zi dui zhao.
Z186.C S95 1964 Zhongguo diao ban yuan liu kao / Sun, Yuxiu.; Wang, Yunwu,
Z186.C5 C31 1968 中國印刷術的發明及其西傳 / Carter, Thomas Francis,; Hu, Zhiwei,
Z186.C5 L5 1962 中國印刷術起源 / Li, Shuhua,
Z186.C5 S5 1966 Zhongguo yin shua fa zhan shi / Shi, Meicen.
Z462.3.H66 A3 2007 我的非正常生活 / Hong, Huang,
Z464.T4 C48 1988 中華民國出版年鑑 =Publications yearbook : including catalogs of books and records / Zhongguo chu ban gong si.
Z658.C6 P42 1969 清史文讞志 / Peng, Guodong.
Z665 .H887 1968 圖書館學論文集 / Hong, Youfeng,; Hong, Youfeng,
Z671 .T77 圖書情報工作 =Library and information service / Zhongguo ke xue yuan.Zhongguo ke xue yuan.
Z675.S3 D742 Jiao shi jian tu shu guan yuan shou ce / Douglas, Mary Teresa (Peacock),; Shen, Pao-huan.
Z688.C49 M3 1985 西歐中文圖書館調查報告 =Chinese collections in Western Europe : survey of their technical and readers’ service / Ma, John T.
Z695 .Y3 1971 Mu lu xue, Yao, Mingda,
Z697.C52 T8 1969 Jiao chou xin yi :[10 juan] / Du, Dingyou,
Z699.5.C53 W33 1970 CLIBOC :Chinese linguistics bibliography on computer / Wang, William S.-Y.,; Lyovin, Anatole,
Z731 .C58 Chung-kuo tʻu shu kuan ming lu =Zhongguo Tushuguan Minglu = Directory of Chinese libraries / Wang, En-kuang.Wu, Jen-yung.Hsieh, Wan-jo.
Z846 .C532 1967 Guo li zhong yang tu shu guan gai kuang. 國立中央圖書館 (China)
Z846 .K8 1967 Kukhoe Tosŏgwan yŏn’gan pogosŏ. Taehan Min’guk Kukhoe Tosŏgwan.; Taehan Min’guk Kukhoe Tosŏgwan.
Z846 .K8 1968 Kukhoe Tosŏgwan sojang ch’uch’a kanhaengmul mongnok, [1968-yŏn 8-wŏl 31-il hyŏnjae / Taehan Min’guk Kukhoe Tosŏgwan.
Z846.S492 S45 1996 Guan cang jing xuan / Shanghai tu shu guan.; Shanghai ke xue ji shu qing bao yan jiu suo.
Z881.P942 G47 普林斯敦大學葛思德東方圖書館中文善本書目 / Qu, Wanli.; Gest Oriental Library.
Z881.U49 C49 Chinese cooperative catalog. Library of Congress.
Z955 .C542 1967 國立中央圖書館善本書目增訂本 / Guo li zhong yang tu shu guan (China)
Z955 .C542 國立中央圖書館善本書目 / Guo li zhong yang tu shu guan (China)
Z955 .C55 中央研究院歷史語言研究所善本書目 / Zhong yang yan jiu yuan.
Z955 .L4 Yijo sōwon moonko mongnok.Catalog of collections in Yijo sōwon. Lee, Choon Hee,
Z955 .T3 小林文庫分類目錄 / Takushoku Daigaku.; Takushoku Daigaku.
Z955 .T32 Satō Bunko bunrui mokuroku =Catalogue : General Satoo Library / Takushoku Daigaku.; Satō, Yasunosuke,; Takushoku Daigaku.
Z955 .T325 拓殖大学図書館蔵書目錄 :Shakai kagaku hen (wa-kansho) = Catalogue of general collection – Social science / Takushoku Daigaku.
Z987 .C49 珍帚集 / Jiang, Fucong,
Z1006 .Y67 1997 日・中・英対訳図書館用語辞典 =Ri han ying dui yi de tu shu guan gong zuo ci hui / Yoshimura, Zentarō.
Z1029 .C526 1994 中國科學院圖書館藏中文古籍善本書目 / Zhongguo ke xue yuan.
Z1029 .K867 1958 國立中央圖書館宋本圖錄 / Guo li zhong yang tu shu guan (China)
Z1029 .K885 1968 國立故宮博物院善本書目 / Guo li gu gong bo wu yuan,
Z1033.S5 S52 叢書子目類編 / Zhong guo xue dian guan fu guan chou bei chu.
Z1035.A1 C5 書評索引初編 / Zheng, Huiying.
Z1035 .S4 西文參考書指南 / Shen, Pao-huan.
Z1035 .T32 1971 An annotated bibliography of selected Chinese reference works / Teng, Ssu-yü,; Biggerstaff, Knight,
Z1035.1 .B65 1996 Research tools for the study of Sung history / Bol, Peter Kees.; Harvard-Yenching Library.
Z1035.8.C5 C5 古籍導讀 / Qu, Wanli.
Z1087.C6 C5 歷代人物別署居處名通檢 / Chen, Naiqian.
Z3101.A1 C426 1975 漢學索引總目 / Zheng, Hengxiong.
Z3101.A1 Y3 1971 中國目錄學年表 / Yao, Mingda,
Z3101.C442 W3 1967 Si ku quan shu kao zheng / Wang, Taiyue,
Z3101 .C47 校讎目錄學纂要 / Jiang, Boqian,; Guo xue cui,
Z3101 .C473 國史經籍志[5 juan] Jiao, Hong,
Z3101 .C496 1967 崇文總目 :[66 juan] / Wang, Yaochen,Qian, Tongyuan,
Z3101 .C58 1974 中華民國圖書總目錄, 民國六十三年 =General catalog of books published in the Republic of China, 1974 / China (Republic : 1949- ).
Z3101 .P43 1968 重修清史藝文志 / Peng, Guodong.
Z3101 .S45 1967 增訂四庫簡明目錄標注 :[20 juan] / Shao, Yichen,; Shao, Zhang,Ji, Yun,
Z3101 .Y3 增訂四庫簡明目錄標注[Bibliography of Chinese literature]. Shao, Yichen,; Yang, Jialuo.
Z3102.C443 L58 1968 Chao Gongwu ji qi Jun zhai du shu zhi / Liu, Zhaoyou,; Guo li Taiwan shi fan da xue.
Z3102 .L5 1961 Liang Han wen xue shi can kao zi liao / Beijing da xue.
Z3102 .L5 1961 两漢文學史參考資料 / Beijing da xue.
Z3102.L5 P33 1969 漢書藝文志問答 / Zheng zhong shu ju, Taibei.
Z3102.L5 Y8 越縵堂讀書記 :30 juan, mu lu 1 juan / Li, Ciming,; Yang, Jialuo.Li, Ciming,
Z3102 .P29 新校漢書藝文志 / Ban, Gu,; Yan, Shigu,Changsun, Wuji,
Z3102 .T33 1963 唐書經藉藝文合志 / Liu, Xu,Ouyang, Xiu,
Z3102 .Y27 1967 文淵閣書目 :[20 juan / Yang, Shiqi,Wang, Chengxiang.
Z3102 .Y3 1973 Zhongguo mu lu xue shi / Yao, Mingda.
Z3102.5 .C5 1973 Zhongguo wen xian xue gai yao / Zheng, Hesheng,; Zheng, Hechun.
Z3106 .C39 1980 中文參考用書指引 / Zhang, Jinlang.
Z3106 .C596 1970 中國近二十年文史哲論文 :fen lei suo yin / Guo li zhong yang tu shu guan (China)
Z3106 .H3 1958 中國歷史要籍介紹及選讀 / Ban, Shuge.Hao, Jianliang.
Z3106 .H783 Zhongguo gu dai ji zhong shi ji shi bao kan lun wen zi liao suo yin / Hua dong shi fan da xue.
Z3106 .L5 1963 遼金元藝文志. 楊家駱
Z3106 .N5 Gendai Chūgoku nyūmon.Introduction to modern China, Niijima, Atsuyoshi,
Z3106 .S53 Modern Chinese society :an analytical bibliography = Jin dai Zhongguo she hui yan jiu : lun zhu ti mu suo yin = Kindai Chūgoku shakai kenkyū : bunken kaidai sakuin. Skinner, G. WilliamXie, Wensun.Tomita, Shigeaki.; Joint Committee on Contemporary China.
Z3106 .W3 中國地學論文索引 / Wang, Yong,Mao, Naiwen.
Z3106 .Y3 1962 中國學術名著目錄 ; eh shu ming chu mu lu / Yang, Chia-lo.Yang, Jialuo.
Z3107.A2 C45 Chinese local histories. :Zhijiage da xue yuan dong tu shu guan cang zhong wen di fang zhi mu lu. [Foreword by T.H. Tsien. Text in Chinese, with foreword and table of contents in English.]. University of Chicago.
Z3107.M7 C53 1958 蒙古參考書目 / Zhang, Xingtang.
Z3108.A3 K83 1971 Wei Jin Nan Bei chao shi yan jiu lun wen shu mu yin de / Kuang, Li’an.
Z3108.A3 W35 1972 今傳西漢史籍考 / Wang, Renlu.
Z3108.A39 H75 晚明史籍考 / Xie, Guozhen,
Z3108.L5 C56 錄鬼簿新校注 / Zhong, Sicheng,; Zhong, Sicheng,Ma, Lian,Jia, Zhongming,
Z3108.L5 C63 鄭堂讀書記 / Zhou, Zhongfu,; Zhou, Zhongfu,
Z3108.L5 E25 Taiwanese ballads;a catalogue. Eberhard, Wolfram,
Z3108.L5 F82 1965 明雜劇考 / Fu, Xihua,
Z3108.L5 H823 藏書紀事詩等五種. Fan, Jie.Huang, Pilie,Gu, Guangqi,Ye, Changchi,Ding, Shen,Zheng, Yuanqing,Shimada, Kan,
Z3108.L5 L49 1966 中國文學百家傳 / Liang, Rongruo.
Z3108.L5 L495 1971 Zuo jia yu zuo pin / Liang, Rongruo.
Z3108.L5 L821 Qun shu shi bu / Lu, Wenchao,
Z3108.L5 P3 1963 漢書藝文志 / Ban, Gu,; Yan, Shigu,Yao, Zhenzong,
Z3108.L5 S37 中法漢學硏究所圖書館館刊 =Scripta sinica : bulletin bibliographique. Zhong Fa Han xue yan jiu suo.
Z3108.L5 S83 1967 四庫書目續編 :er shi juan, lie mu yi juan / Sun, Yaoqing.
Z3108.L5 U451 1967 聯合書院圖書館館藏中國現代戲劇圖書目錄 / Chinese University of Hong Kong.
Z3108.L5 U451 Supply 聯合書院圖書館館藏中國現代戲劇圖書目錄續编 / Chinese University of Hong Kong.
Z3108.L5 W3 1971 曲錄 / Wang, Guowei,
Z3108.L5 W33 1965 清代文集篇目分類索引 / Wang, Zhongmin,
Z3108.L5 W4 1970 Wen xue lun wen suo yin san bian / Liu, Xiuye.
Z3108.L5 W4 1970 Wen xue lun wen suo yin xu bian / Liu, Xiuye.
Z3108.L5 W44 1970 Wen xue lun wen suo yin / Chen, Biru.Liu, Xiuye.
Z3108.L5 W8 1966 詞名索引 / Wu, Outing.
Z3109 .H75 1970 Tian yi ge xian cun shu mu :[juan shou 4 juan juan mo] / Xue, Fucheng,; Chen, Dengyuan,
Z3109 .N16 1970 內閣文庫漢籍分類目錄 影印. Naikaku Bunko (Japan)
Z5055.F572 C52 1969 中山學術文化基金董事會有關人士著作. Zhongshan xue shu wen hua ji jin dong shi hui.
Z5055.T25 W36 Chuang-tzu chieh yü Chuang-tzu tʻung / Wang, Fuzhi,; Zhuangzi.Wang, Fuzhi,Liu, Shipei,Yu, Xingwu,
Z5811 .S8 1957 近十年敎育論文索引 / Si, Qi,
Z5949.C5 P34 聽颿樓書畫記 / Pan, Zhengwei.
Z6605.C5 P36 1992 Baoshan Chu jian wen zi bian / Zhang, Guangyu.Yuan, Guohua.
Z7059 .C47 1967 四庫全書簡明目錄,20 juan. Ji, Yun,; Yongrong,Ruan, Yuan,
Z7059 .H8 1966 五十年甲骨學論著目 / Hu, Houxuan.
Z7059 .L53 1970 金石學錄 :[4 juan] / Li, Yusun,
Z7059 .L75 1965 A guide to the Ssu pu tsung kan :being an index to authors, titles and subjects / Lo, Karl,
Z7059 .P36 北平圖書館善本書目 / Beijing tu shu guan.
Z7059 .T8 1963 同書異名通檢 / Du, Xinfu.
Z7770 .K87 1982 聖書目錄 =Bibliotheca biblica : a catalogue of Bibles in the University Library / Kyōto Gaikokugo Daigaku.; Yoshimura, Zentarō.
Z7835.T4 T4 Hinomoto Bunko tosho bunrui mokuroku. Hinomoto Bunko,
Z8504.56 .Y45 1961 列子莊子知見書目 / Yan, Lingfeng,
Z8584.7 .Y4 1969 墨子知見書目 / Yan, Lingfeng,
Z8854.4 .C43 1972 國父思想資料目錄. 博士與碩士論文目錄 / Guo li zheng zhi da xue.